Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.orebro.se Stimulansmedel - Flexibel demensdagvård – Flexiblare öppettider – Mer individanpassade aktiviteter – Nå fler personer med demenssjukdom i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.orebro.se Stimulansmedel - Flexibel demensdagvård – Flexiblare öppettider – Mer individanpassade aktiviteter – Nå fler personer med demenssjukdom i."— Presentationens avskrift:

1 www.orebro.se Stimulansmedel - Flexibel demensdagvård – Flexiblare öppettider – Mer individanpassade aktiviteter – Nå fler personer med demenssjukdom i tidigt skede

2 www.orebro.se FLEXIBEL DEMENSDAGV Å RD Tuletr ä ffen F ö r personer med demenssjukdom i tidigt skede Solg å rden F ö r personer med l ä tt till medelsv å r demenssjukdom S ö dermalm F ö r personer med l ä tt till medelsv å r demenssjukdom Fyrkl ö vern F ö r personer med demenssjukdom och s ä rskilda behov Marita Ekl ö f Demenscentrum

3 www.orebro.se

4 Flexibel demensdagvård i Tallbacksgruppen Många personer som kommer till demensdagvård har insatser från hemvård Ibland är demensdagvård svårt –Minnesnedsättning –Nedsatt abstraktionsförmåga –Nedsatt initiativförmåga

5 www.orebro.se Demensteamet –Kompetens –Kontinuitet Flexibel demensdagvård i Tallbacksgruppen

6 www.orebro.se Intresseanmälan –Maj 2008 –Fem grupper –Oktober 2008 Tallbacksgruppen Jan 2009 –Info till hemvårdsgruppen om projektet Flexibel demensdagvård i Tallbacksgruppen

7 www.orebro.se Tre utbildningsdagar under 2009 till stora gruppen Enskilda samtal –vilka hade intresse och fallenhet för att arbeta i projektet Demensteam - 3 usk, 2 dsk, 1 at, 1 ec. Handledning kontinuerligt Minibussutbildning i augusti 2010 Svacka i början av 2010 –svårt få in vikarier –svårt att gå ifrån ”vanliga arbetet” Flexibel demensdagvård i Tallbacksgruppen

8 www.orebro.se Upprätthåller funktioner Motverkar inaktivitet Förebygger snabb sjukdomsutveckling Möjligheten att bo hemma längre ökar Effekter

9 www.orebro.se Demensvårdkedjan 15 personer från Tallbacken deltar nu i aktiviteter med flexibla demensteamet Fler brukare har börjat på demensdagvård Vårdplanering för fortsatt stöd

10 www.orebro.se Aktiviteter –Individuellt –Grupp Flexibel demensdagvård i Tallbacksgruppen

11 www.orebro.se Aktiviteter –café –bada –prata –kolonilotten –besöka dagvård –utflykter –titta i klippböcker –baka –pyssla Material - kamera, pyssel, kaffebröd Flexibel demensdagvård i Tallbacksgruppen

12 www.orebro.se

13

14

15 PERSONCENTRERAD FLEXIBEL DEMENSDAGVÅRD Aktiviteter Lokaler Arbetstider Personalgrupper


Ladda ner ppt "Www.orebro.se Stimulansmedel - Flexibel demensdagvård – Flexiblare öppettider – Mer individanpassade aktiviteter – Nå fler personer med demenssjukdom i."

Liknande presentationer


Google-annonser