Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars H Gustafsson Barnläkare Lund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars H Gustafsson Barnläkare Lund"— Presentationens avskrift:

1 Lars H Gustafsson Barnläkare Lund
Barnen, föräldrarna – och vi Lars H Gustafsson Barnläkare Lund Örebro den 8 maj 2008

2 Brev från en mamma… ”Jag hade hört att hon använde metoden att barnen skulle sitta på en stol tills dom sa förlåt…” ”Får man behandla ett barn på detta sätt..?” Ur brev till

3 Ska man lära barn att säga förlåt?
Självinsikt Empati Tidsperspektiv Ett erbjudande

4 Hälsa – vad är det? Blickarna riktade mot oss. Vad vill vi uppnå?
Och vad har vi att ge?

5 Begreppet hälsa Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the abscense of disease and infirmity Förmågan att älska, leka, arbeta och förvänta sig gott Emmy Werner Health is to react in a relevant way to the facts of life ”Engelsk sjukhuspräst” Hälsan äger jag då jag i stort känner mig tillfreds med mitt liv och kan förverkliga åtminstone något av det jag tänkt mig Två definitioner från finländsk debatt Vilken definition arbetar vi efter?

6 Lära sig handskas med livets förtret
Lygia Bojunga Författare från Brasilien Fick Alma-priset 2004 Några av hennes mest kända böcker: Maria på slak lina Den gula väskan Sex gånger Lucas Min vän målaren

7 Stark litteratur för alla åldrar Berör svåra ämnen
Min vän målaren Bokförlaget Opal Stark litteratur för alla åldrar Berör svåra ämnen Ger hopp utan att idyllisera

8 Salutogenes och ”känslan av sammanhang”
Att förstå det som händer mig Att kunna sätta in det i ett sammanhang och se en mening med det hela Att kunna påverka åtminstone något av det som sker Aaron Antonovsky

9 förmåga möta dagens krav"
16 augusti 2006 "Skolan ger inte de unga förmåga möta dagens krav" Sven Bremberg, Fhi

10 När allting flyter omkring – ett gemensamt ungdoms- och föräldradilemma
”Den konstanta jakten på att göra sig själv leder till utmattning. Den franske sociologen Alain Ehrenberg kallar det trött på att vara sig.” Karin Johannisson i Aftonbladet 21/ Zygmunt Bauman

11 Emotionell kompetens enligt Peter Salovey
Känna starkt och äkta Känna sig fram Förmåga till reflektion Utveckling och mognad

12 Känna starkt och äkta Jorden är rund för att vi lättare ska kunna halka in i varandras famnar Bob Hansson

13 Våga gå utan att ha full kontroll
Känna sig fram ”Den inre teatern” Kunna fantisera Våga gå utan att ha full kontroll

14 Läsa och berätta för och med barn Gemenskap och fantasiutveckling

15 Förmåga till reflektion
Ett eget hörn

16 Ett barn har hundra språk…

17 Utveckling och mognad

18 FN:s konvention om barnets rättigheter
Antagen av FN:s generalförsamling 20/

19 Positivt om svenska föräldrar
Gott betyg i WHO-studier Väl pålästa Pappor mer delaktiga Satsning på tidig anknytning Mer delaktighet i skolans arbete Föräldrar i barns fritidsverksamhet

20 Förväntningar på vad barnet ska uppfylla Det idealiserade barnet
De friska motkrafterna Andras ungar - våra barn?

21 Allt man ska klara av som förälder…
Sömn Behandla det normala Trots och ambivalens Sätta gränser… Koncentration och uthållighet Utrymme och tid

22 Föräldrar och stress Tid för möten Trötthetens pris Stress och empati
Krav på barnen Curling som kompensation för dåligt samvete

23 Bent Hougaard och Jesper Juul
Vuxengjorda barn och förbarnsligade föräldrar Curla lagom!

24 Föräldrar på var sitt håll
En katastrof… men kan gå bra om barnet förstår båda föräldrarna blir kvar barnet slipper en lång konflikt om vårdnad och umgänge

25 Lyckans land Vid en väg på en sten satt en liten flicka,
Text: Anna-Maria Roos Musik : Oskar Lindberg Vid en väg på en sten satt en liten flicka, bara fötter, bara ben, mager som en sticka. Men hon var så glad ändå, log med skälmska ögon grå. satt en liten flicka.

26 Kom en liten gosse där, stannade förlägen: "Uppå vandring stadd jag är. Kan du visa vägen? Jag skall hän till lyckans land, till dess fjärran fagra strand." stannade förlägen. Och den lilla flickan log, hennes ögon blänkte: "Vägen dit, den vet jag nog: just där sol sig sänkte, där går gyllne strålars spång. Över den skall gå din gång." Och den lilla flickan log. Hennes ögon blänkte.

27 "Går du spången, skall du snart
hinna månens skära, där det skimrar underbart, då är målet nära. Ty på närmsta stjärnan just ligger lyckans fagra kust, då är målet nära.” Inte vet jag det, om se'n gossen hittat vägen. Kanske står han kvar där än, tittande förlägen, tittande förundrad på ögon, skrattande och grå.

28 Katherine Paterson fick ALMA-priset 2006

29 Stanna upp i ett verkligt möte
Ge vandraren möjlighet att finna vägen själv Använd fantasin Förmedla hopp

30 Det livsviktiga mötet När jag leker eller pratar med ett barn förenar sig ett ögonblick av mitt liv med ett ögonblick av barnets liv, och de båda ögonblicken har samma mognadsgrad. Janusz Korczak

31 Den gåtfulla anknytningen
Vara två i det nära mötet

32 Det finns ett stort behov av föräldrastöd!
Föräldrar är de verkliga experterna på ”parenting”! Skilj mellan förebyggande och behandlande föräldrastöd! En kommun bör erbjuda en meny med olika slags program för föräldrastöd! Alla program bör utgå ifrån barnkonventionen och får inte innehålla rekommendationer om aktiv ignorering av ett barn eller tvingande timeout!

33 Människor är inte maskiner och därmed är användningen av ”verktyg” utesluten. Det är – värdemässigt sett – all skillnad i världen på att fråga: ”Vilka verktyg finns det för att jag ska få mitt barn att somna?” och att fråga ”Vilka egenskaper och färdigheter måste jag utveckla så att mitt barn kan somna lugnt?”

34 Hur ska vi utforma familjecentralen inför de nya utmaningar barnen, föräldrarna och vi står inför?
Ett nära och informellt arbetssätt! Hembesök! Barnperspektiv med försvar av barnets rättigheter! Anknytningen i centrum – mellan barnet och föräldrarna och mellan familjen och familjecentralen! Språkutveckling! Orden, bilden, musiken, rörelsen! Föräldrastöd med flexibilitet och ”empowerment”! Evidens – men med förnuft! Glad värmestuga för ledsna och frusna själar!

35 Kaptenen, lotsen och den ömsesidiga respekten
Lotsen måste vara vaken och aktiv men får aldrig överta befälet på fartyget! Kaptenen är skyldig att följa lotsens anvisningar!

36

37 Jag som har talat idag Tack för idag! Lars H Gustafsson
Tack för idag!


Ladda ner ppt "Lars H Gustafsson Barnläkare Lund"

Liknande presentationer


Google-annonser