Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miniprojektet Catarina Almqvist Malmros Barnläkare och docent Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miniprojektet Catarina Almqvist Malmros Barnläkare och docent Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik."— Presentationens avskrift:

1 Miniprojektet Catarina Almqvist Malmros Barnläkare och docent Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)

2 Vetenskaplig utveckling – verktygslåda Vad behöver man för att göra bra vetenskap?  Klick

3  Formulera en vetenskaplig hypotes  Litteratursökning och referenshantering  Göra en power point presentation  Redovisa muntligt i grupp  Diskutera andras hypoteser och idéer  Försmak av bredden i medicinsk vetenskap  Fundera över examensarbetet (20 veckor) Syfte med Miniprojektet

4 Mini project "Upptakten" – VetU te 1 Läkarprogrammet Library research with oral presentation FOR DETAILED INFORMATION ON YOUR INDIVIDUAL …  MESH-TERMS (MeSH 1, MeSH 2, MeSH 3)  DATE and ROOM for YOUR PRESENTATION and  NAME of YOUR GROUP LEADER … PLEASE SEE ATTACHED PDF-FILE Background and aim This project is performed during the second week of the medical program, during the course "Upptakten". It will be the first…

5 Mail från kursexpeditionen Mesh 1Mesh 2Mesh 3DateLocationleadermail Birth weightTwinRisk factor8 Seproom 220, Retzius v 13bn.n@ki.se ParacetamolChildAsthma8 Seproom 220, Retzius v 13bn.n@ki.se

6 Din uppgift i Miniprojektet  Definiera tre MeSH termer  Diskutera hur de tre termerna är relaterade  Formulera en vetenskaplig hypotes av intresse  Lista 3-5 referenser, varav 2 från bok eller artikel  Gör en 5-minuters presentation i power point  Ladda upp presentationen i pingpong  Presentera och diskutera med gruppen  Fundera över examensarbetet (20 veckor)

7

8 Definiera termer  Paracetamol anti-inflammatoriskt läkemedel, smärtlindrande och febernedsättande  Child  Asthma

9 Paracetamol Asthma Child Astma är vanligt hos barn Astmatiker har oftare luftvägsinfektion, och tar mer paracetamol än andra Paracetamol kan ges till barn som har feber

10 Alvedon ökar risken för astma hos barn Barn som får för mycket paracetamol, till exempel Alvedon, löper större risk att drabbas av astma, hösnuva och eksem i 6-7-årsåldern. Det visar en ny stor studie. - VÅR STUDIE VISAR på en oroväckande koppling mellan paracetamol och de här sjukdomarna. Nu behöver vi göra en studie där barn får antingen sockerpiller eller verksam substans för att se om paracetamol verkligen har en sådan här effekt på barn, säger Erika von Mutius, som är professor på Dr von Haunersches barnsjukhus i München. Erika von Mutius är en av forskarna bakom en studie där föräldrar till mer än 200.000 barn i 31 länder har angett hur ofta de har gett sina barn paracetamol. Studien, som publiceras i dagens nummer av medicintidskriften The Lancet, visar ett tydligt mönster: Barn som har fått paracetamol (till exempel Alvedon eller Panodil) under sitt första levnadsår har oftare astma, hösnuva eller eksem i 6-7- årsåldern än andra barn. DE SOM HAR FÅTT paracetamol en gång i månaden eller mer under det senaste året har upp till tre gånger större risk att drabbas än barn som inte får medicinen. Forskarna rekommenderar inte föräldrar att sluta ge sina barn paracetamol. Det är fortfarande det bästa medlet mot feber hos barn, menar de. Men det bör inte ges rutinmässigt. - Du bör överväga att ge ditt barn paracetamol bara när det har hög feber, säger Erika von Mutius. För barnläkaren Malin Rinder på barnakuten på Södersjukhuset är kopplingen mellan paracetamol och astma, hösnuva och eksem något helt nytt: - JA, PARACETAMOL är ju välanvänt i Sverige. Vi rekommenderar ofta till exempel Alvedon som smärtstillande eller för att få ned feber. Hennes rekommendation är att föräldrar ska titta på barnets allmäntillstånd och inte bara på termometern innan de ger febernedsättande medel. Malin Rinder poängterar att feber i sig inte är något sjukdomstillstånd. Det är i stället ett tecken på att kroppens immunförsvar är aktiverat. Den höga kroppstemperaturen gör det svårare för virus och bakterier att överleva. Malin Rinder tror inte att föräldrar ger sina barn febernedsättande medel i onödan. - Nej, de flesta är nog ganska försiktiga, säger hon. Forskarna i den nya studien har inte undersökt varför paracetamol ökar risken för till exempel astma. Men en tänkbar förklaring är att substansen orsakar en inflammation i luftvägarna. Alvedon kan ge barn astma Publicerad: 19 september 2008, 07.11. Senast ändrad: 25 september 2008, 11.58 Bebisar som får läkemedlet paracetamol, till exempel Alvedon, under sitt första levnadsår har 50 procent högre risk att visa symptom på astma när de är sex eller sju år gamla. Risken att drabbas av eksem och allergier ökar också, visar en undersökning gjord av Medical research institute i Nya Zeeland. Alvedon kan ge barn astma Bebisar som får läkemedlet paracetamol, till exempel Alvedon, under sitt första levnadsår har 50 procent högre risk att visa symptom på astma när de är sex eller sju år gamla. Risken att drabbas av eksem och allergier ökar också, visar en undersökning gjord av Medical research institute i Nya Zeeland. Paracetamol ska bara ges till barn med hög feber på minst 38,5 grader Celsius, säger forskarna enligt nyhetsbyrån AFP. I undersökningen deltog 200 000 barn i 31 länder.

11

12 Referenser  Beasley R, Clayton T, Crane J, et al. Association between paracetamol use in infancy and childhood, and risk of asthma, rhinoconjunctivitis and eczema in children aged 6-7 years: analysis from Phase Three of the ISAAC programme. Lancet 2008;372:1039-48.  Shaheen S, Potts J, Gnatiuc L, et al. The relation between paracetamol use and asthma: a GA2LEN European case- control study. Eur Respir J 2008.  Svensk MeSH - MeSH sökverktyg [databas på Internet]. Stockholm: Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket - [citerad 2010 Jan 20]. Astma. Tillgänglig på: http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm

13 Presentera i Powerpoint typ  Använd gärna KI-mallen:  http://intra.ki.se Se Profilplatsen http://intra.ki.se  Homogena färger  God struktur  Enhetliga bilder  Begränsad användning av animationer

14 Inför presentationen  Var förberedd!  Dränk inte åhörarna  Begränsad info i bilderna  Bli engagerad!  Ha ögonkontakt  Dialog istället för monolog

15  Mail från kursexp – termer, gruppledare, lokal  Föreredelse  måndag 5 september kl 13-17 i Biblioteket  ladda upp i pingpong kl 13 dagen före presentation  Presentation  torsdag 8 september kl 10-12 eller  fredag 9 september kl 10-12  Ladda upp slutligt portföljblad i ping pong senast 18 september Tid för Miniprojektet

16 VetU under termin 1  Miniprojekt 1 – information 2 september kl 13, redovisas 8-9 september  Biblioteket – information inklusive MS PowerPoint 2 september kl 13, arbete med miniprojekt 5 september kl 13  Föreläsningar ”Att formulera en forskningshypotes” och ”Studiedesign och biostatistik”  Miniprojekt 2 – ”Ärftlighet och människan i hälsa och sjukdom" under kursen Den Friska Människan 1  Miniprojekt 3 – i samband med Lipidlab under kursen Den friska människan 1. Introduktion av ämnen såsom medicinsk etik, studiedesign, att använda MS Excel och statistik

17 Programöversikt - VetU

18 Lugn …  Lägg inte ner för mycket tid  Fokusera mer på att formulera hypotes än att definiera termer  Diskutera (men kom inte ihåg) allas presentationer  Enjoy!

19 Frågor? Generella frågor Kristina Leif tel 524 823 41 kristina.leif@ki.se Specifika frågor om miniprojektet Catarina Almqvist Malmros catarina.almqvist@ki.se Specifika frågor om biblioteket och referenser Lotta Janson 524 840 89 lotta.janson@ki.se

20

21


Ladda ner ppt "Miniprojektet Catarina Almqvist Malmros Barnläkare och docent Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik."

Liknande presentationer


Google-annonser