Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ABCDE Reducerad ångest hos underläkare genom strukturerat arbetssätt och omhändertagande Amelie Frie, ST-läkare Akutsjukvård & Internmedicin Akutkliniken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ABCDE Reducerad ångest hos underläkare genom strukturerat arbetssätt och omhändertagande Amelie Frie, ST-läkare Akutsjukvård & Internmedicin Akutkliniken."— Presentationens avskrift:

1 ABCDE Reducerad ångest hos underläkare genom strukturerat arbetssätt och omhändertagande Amelie Frie, ST-läkare Akutsjukvård & Internmedicin Akutkliniken KS Solna amelie.frie@karolinska.se

2 2 Typer av patienter Uppenbart sjukaIcke uppenbart sjuka 2 Strategier

3 Vad är vanligt…. Besöksorsaker medicinakuten KS, Solna

4 … och vad är farligt!

5 På larmrummet i väntan på ambulansen… Tag på skyddsutrustning (förkläde och handskar) Hälsa på alla i rummet. Prata högt igenom vad ni förväntar er och vad ni skall tänka på under just det här larmet. Behövs kompetens som inte finns på plats? Det är DU som är ansvarig på akutrummet. TAG ROLLEN SOM ARBETSLEDARE.

6 ABC artärgas EKG DE Standardiserat arbetssätt Upptäcka livshot och åtgärda dessa

7 A: (Airway) Luftväg med halsrygg B: (Breathing) Andning C: (Circulation) Cirkulation D: (Disability) Funktionsbortfall E: (Environment/Exposure) Yttre påverkan, klä av patienten, omgivningen (t ex varmt rum, filtar mm) Initial bedömning enl ABCDE

8 Ofri luftväg är omedelbart livshotande! Inspektion av ansikte, munhåla, hals –Angioödem –Främmande kropp –Skador –Blod, kräkning, slem Lyssna: Stridor, heshet, snarkande andning, slembiljud –Larynxödem –Medvetandesänkt patient –Främmande kropp –Blod, kräkning, slem A: Luftväg

9 A- problem Stabilisera nacken vid behov, nackkrage Ryggdunk/bukstöt Rensugning av blod, slem Avlägsnande av främmande kropp med MaGills-tång Käklyft, haklyft Åtgärder

10 Haklyft http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm0910490#figure=f1

11 Käklyft

12 A- problem Stabilisera nacken vid behov, nackkrage Ryggdunk/bukstöt Rensugning av blod, slem Avlägsnande av främmande kropp med MaGill Käklyft, haklyft Kantarell, svalgtub Åtgärder

13

14 A- problem Stabilisera nacken vid behov, nackkrage Ryggdunk/bukstöt Rensugning av blod, slem Avlägsnande av främmande kropp med MaGill Käklyft, haklyft Kantarell, svalgtub Behandla angioödem/larynxödem –Im Adrenalin 1 mg/ml, 0,5 ml i väntan på iv infart –Iv Adrenalin 0,1 mg/ml, 2-3 ml vid angioödem/anafylaxi med cirkulatorisk chock Åtgärder

15

16 A- problem Stabilisera nacken vid behov, nackkrage Rensugning av blod, slem Ryggdunk/bukstöt Avlägsnande av främmande kropp med MaGill Käklyft, haklyft Kantarell, svalgtub Behandla angioödem/larynxödem –Im Adrenalin 1 mg/ml, 0,5 ml i väntan på iv infart –Iv Adrenalin 0,1 mg/ml, 2-3 ml vid angioödem/anafylaxi med cirkulatorisk chock Intubation max 3 försök! Can´t intubate, can´t ventilate  Koneotomi, tracheotomi Åtgärder

17

18 B: Andning

19 Saturation (pulsoxymetri) Andningsfrekvens Inspektion: Cyanos, Halsvenstas, Tracheadeviation, Bröstkorgssymmetri, Andningsarbete: accessoriska muskler, indragningar. Andningsdjup/tidalvolym Palpation: Costafrakturer, Flail chest, subkutant emfysem Perkussion: hypersonor, dämpad Andningsljud: - Ronki: musikaliskt biljud, inspiratoriskt/expiratoriskt (Flödesbiljud; sibilanta ronki fr små luftrör, sonora ronki fr grova luftrör) -Rassel: omusikaliskt biljud (oklar (öppnandet av kollaberade aleveoli) -Gnidningsljud: kramsnö. Vid torr pleurit -Nedsatt/avsaknad av andningsljud Arteriell blodgas

20 B: Andning Andningsmönster http://www.youtube.com/watch?v=0YJxz-Sxx90&feature=related

21 B -problem Patientläge; hjärtläge, sittande O2 till alla påverkade patienter (inte bara till pat med låg saturation/pO2) Avstå aldrig från att tillföra adekvat mängd O2 till en KOL-pat av rädsla för CO2-retention! Medicinsk behandling: Inhalationer, morfin, nitro, furix CPAP (hypoxi) / BiPAP (hypoxi + hyperkapni) Ventilation med mask och blåsa Intubation för ventilatorbehandling Dekompression övertryckspneumothorax (I2 medclavickulärt), thoraxdrän (främre auxillarlinjen, mamillhöjd) Åtgärder

22 C: Cirkulation Perfusion puls, BT (bilateralt), cyanos, kapillär återfyllnad, marmorering Hjärtfrekvens och rytm, EKG Taky-/bradykardi Regelbunden/oregelbunden, smal/bred Hjärtauskultation Blåsljud/biljud Avlägsna toner Halsvenstas och perifer inkompensation Perifera pulsar Bukstatus Ekokardiografi B äcken + stora rörben FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma)

23 C –problem Tippa huvudändan vid chock 2 st grova venösa infarter till alla. Max 90 sec för att få en infart  Intraosseös nål. Allt utom cytostatika kan ges i intraosseös nål. CVK Vätskeinfusion; bolus 500-1000 ml Ringeracetat snabbt, –undantag kardiogen chock 250ml, okontrollerad blödning tex rupturerat abdominellt aortaaneurysm 500 ml. Trauma med hypovolemchock ges förslagsvis 4:4:4:1 av R-A:e-konc:plasma:trombocyter. Stoppa blödning, tryckförband, bäckengördel, tourniquet, endoskopi, op/damagecontrole Medicinsk behandling : Atropin, inotropa droger (efedrin, noradrenalin), b-blockad, digitalis. Extern pacing Perikardiocentes, trombolys. Obstuktiv chock; tamponad, LE. PCI, trombolys. STEMI Åtgärder

24 Intraosseös infart http://www.youtube.com/watch?v=uU7l6y92kgo http://www.youtube.com/watch?v=c9rLJCp773o&feature=related

25 D: Disability/Funktionsbortfall GCS / RLS Grovt neurologstatus innefattande: -Pupillasymmetri och ljusreflex -Grov kraft, sensibilitet, motorik, reflexer, babinski -Nackstyvhet Snabbtest P-Glukos Na

26 GCS (Glsgow Coma Scale) Ögonöppning: Ögonen hålls spontant öppna: 4 Ögonen öppnas vid tilltal: 3 Ögonen öppnas efter smärtstimulering: 2 Ingen ögonöppning vid smärtstimulering: 1 Svar på tilltal: Patienten är fullt orienterad: 5 Desorienterad/konfusionell: 4 Reagerar på tilltal med enstaka ord: 3 Reagerar på tilltal med oartikulerat ljud: 2 Ingen reaktion på tilltal: 1 Motorisk reaktion: Patienten åtlyder uppmaning adekvat: 6 Patienten lokaliserar smärta: 5 Patienten drar undan vid smärtstimulering: 4 Patienten böjer armbågen (flexion) vid smärtstimulering: 3 Patienten sträcker armbågen (extension) vid smärtstimulering: 2 Ingen reaktion vid smärtstimulering: 1

27 D-problem Åtgärder beroende på misstänkt diagnos HUSK MIDAS Hypoglykemi  iv 30ml, 30% Glucos Misstanke om CVL/ cerebral process  CT-skalle Misstanke om meningit/sepsis  börja beh! Intox  Antidot (ex Narcanti, Flumazenil) ICH  hyperventilation + Mannitol i samråd med neurokir Akut hyponatremi  Na iv.

28 E: Yttre påverkan Titta på hela hudkostymen, blockvänd patienten Kroppstemp Dofter VP

29 E:Yttre påverkan Hypotermi: vidta åtgärder för uppvärmning av patienten ex varma vätskor, värmetäcke, hjärt- ungmaskin. Vid tecken till trauma med frakturer: Omhändertagande enligt traumaprogram. Fixera bäcken, stabilisera rygg och nacke etc. Grovreponera frakturer med stora felställningar Brännskada: handläggning enl ABLS Åtgärder beroende på misstänkt diagnos

30 ATOMIC minnesramsa för allvarliga skador vid trauma Airway obstruction: Trauma mot ansikte/hals Tension pneumothorax: Övertrycksp- neumothorax Open pneumothorax Massive hemothorax: Över 1,5l blod i pleura. Flail chest: Vid multipla revbensfrakturer på flera ställen Cardiac tamponade: Hjärttamponad.

31 Crisis Resource management CRM Nyckelord: 1. Känna till miljön 2. Förutse - planera 3. Känn din begränsning- Heroes are dangerous 4. Riktad kommunikation 5. Använda all tillgänglig information 6. Undvik enkelspårigt tankesätt 7. Dubbelkolla 8. Re evaluera och summera 9. Prioritera –ett dynamisk arbete

32 Kommunikationscirkel Sagt men ej lyssnat Lyssnat men ej förstått Förstått men ej gjort Tänkt men ej sagt Close the loop

33 SBAR-modellen Struktur på kommunikationen i komplexa arbetsmiljöer Minimera kommunikationsmissar S-situation (Presentera dig, Patient, Vad är problemet?) B-bakgrund (Kort sjukhistoria. Aktuella symtom, vad har hittills gjorts?) A-aktuellt (Aktuellt status) R-rekommendation (Förslag på fortsatt handläggning, vad ska bevakas, göras? Be om hjälp/råd)

34 Ta med hem Strukturera omhändertagandet av patienterna Lär dig tolka EKG Lär dig använda och tolka blodgas Läs på diff-diagnoserna uteslut allvarliga sjukdomar Ta hjälp av kollegor och övrig personal tidigt

35 Välkomna hit och lycka till! Amelie Frie, Therese Djärv, Björn Kolsrud ST-läkare Akutsjukvård Akutkliniken KS Solna Peter Sand Specialist Akutsjukvård Akutkliniken KS Solna


Ladda ner ppt "ABCDE Reducerad ångest hos underläkare genom strukturerat arbetssätt och omhändertagande Amelie Frie, ST-läkare Akutsjukvård & Internmedicin Akutkliniken."

Liknande presentationer


Google-annonser