Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resursteam i barntandvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resursteam i barntandvård"— Presentationens avskrift:

1 Resursteam i barntandvård

2 Resursteam i barntandvård
Nils Andersson, distriktstandläkare, Hälsan folktandvård, Jönköping Bengt Olof Hansson, övertandläkare, pedodontiavdelningen, Odontologiska Institutionen, Jönköping

3 Resursteam i barntandvård
Hela presentationen finns på nätet

4 Resursteam i barntandvård
Vad är det – och vad gör de? Bakgrund. Exempel på utbildningar genom åren. Vad har resursteamen betytt? Ny enkät. Fördelar. Nackdelar. Sammanfattning. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

5 Resursteam i barntandvård – vad är det?
Tandvårdsteam som är särskilt intresserade av barntandvård … … som hjälper till och behandlar barn och ungdomar också från andra team och kanske också andra kliniker. … finns på 28 av 32 kliniker, totalt 85 personer. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

6 Vad ska resursteamen i barntandvård göra?
Ge råd till kolleger vid behandlingsproblem, vara en samtalspartner. Ibland ta över behandlingen … … ibland ge råd inför remiss till pedodontiavd. Rapportera från möten med resursteamen, förmedla nyheter. Kanske vara de som behandlar patienten efter behandlingen på pedodontiavd. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

7 Fördelar med resursteam i barntandvård
Svårbehandlade barn behandlas av personal med … större fallenhet … större barnkompetens … större erfarenhet … och större intresse … som vill nischa in sig på barntandvård … större kontaktnät inom pedodontin … och då stöttas av klinikledningen Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

8 Resursteam i barntandvård – bakgrund i Jönköpings län 1995
Antalet specialister och specialistkliniker i pedodonti minskade. Köerna på pedodontiklinikerna ökade. Inspiration från kontakttandvårdsteamen i dåvarande Skaraborgs län. Hjälp till självhjälp. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

9 Hur har resursteamen i barntandvård utbildats?
November 1995: basutbildning 2 dagar. Fortlöpande utbildning ½–1 dag 1–2 ggr/år … … med personer från tandvården … … och från andra områden. Föreläsningar. Seminarier. Terapidiskussioner. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

10 Exempel på programpunkter
Profylax för barn under 6 år. Terapi av mjölktänder 7–12 år. Falldiskussioner. Omhändertagande av barn under 3 år med karies. Samarbete barn – föräldrar – tandvård. Barndomen i vid bemärkelse. Dagens unga – morgondagens vuxna. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

11 Fler exempel Cariogram. Dietistens och tandvårdens kostråd.
Barn med invandrarbakgrund. Behandling av karies i mjölktandsbettet. SBU-rapporten Att förebygga karies. Barn som far illa. Kariesdiagnostik och progression i det unga bettet. Fetma och karies. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

12 Vad har resursteamen i barntandvård betytt i Jönköpings län (1)?
Utbildning i lustgassedering för de resursteam som inte hade … … och lustgasapparat till kliniken. Utbildning i att använda sedering med midazolam peroralt och rektalt. Ökad barnkompetens. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

13 Vad har resursteamen i barntandvård betytt i Jönköpings län (2)?
Fler svåra behandlingar utförs på hemmaklinik, färre resor till specialistklinik för barn och föräldrar. Fler behandlingar startar vid rätt tidpunkt och på rätt nivå. Högre kvalitet på behandlingen av barn och ungdomar. Nöjda barn och föräldrar. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

14 Remiss till pedodontin
Vad är problemet, d.v.s. vad är anledningen till remissen? Vad har gjorts på hemmakliniken … … och hur har det gått? Vad behöver nu göras? Skicka gärna med kopior av journal och sederingsjournal. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

15 Remissvar från pedodontin
Är problemet löst? Vad har gjorts på specialistkliniken … … och hur har det gått? Vad behöver göras nu? Skicka gärna med kopior av sederingsjournal och kanske också övrig journal. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

16 Resursteamen i barntandvård – på webben
Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

17 Resursteamen i barntandvård – på webben
> Kliniker > Pedodonti > Resursteam Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

18 Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

19 Framtiden för resursteamen i Jönköpings län?
Hur ska resursteamen bli bättre? Ska vi överhuvudtaget ha kvar resursteamen? Enkät till alla i resursteamen. 44 svar från 24 kliniker. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

20 Enkät i augusti 2006 till resursteamen i barntandvård
1) Vad tycker du är det bästa med att vi har resursteam i barntandvård? Uppdatering av kunskaper vid träffarna. Erfarenhetsutbyte vid träffarna. Bra och enkel kontakt med specialisterna. Blivit bättre på att hjälpa tandvårdsrädda barn. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

21 Enkät i augusti 2006 till resursteamen i barntandvård
2) Vad tycker du f.n. fungerar mindre bra med verksamheten med resursteamen i barntandvård? För stora grupper vid träffarna. Innehållet på vissa utbildningsdagar har känts tunt och ej anpassat till vår vardag. Behandlingstiden för barn räcker inte till. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

22 Enkät i augusti 2006 till resursteamen i barntandvård
3) Vad föreslår du att vi gör för att verksamheten med resursteamen i barntandvård ska fungera bättre? Dela in oss i mindre grupper vid träffarna - lättare att höra och lättare att fråga. Fler fallpresentationer vid träffarna, gärna av ST-tandläkarna. Fler träffar eller regelbunden info t.ex. via e-brev. Behandling av barn ska få kosta den tid som krävs. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

23 Enkät i augusti 2006 till resursteamen i barntandvård
4) Vad ser du som de största hindren för att verksamheten med resursteamen i barntandvård ska fungera optimalt? Tidsbrist för annat än taxevård. Ekonomiska krav. Personalbrist, ny personal, brist på kontinuitet. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

24 Enkät i augusti 2006 till resursteamen i barntandvård
5) Vilka behov av utbildning tycker du att resursteamen i barntandvård har och vilken typ av utbildning föredrar du? Nyheter inom barntandvård. Fallbeskrivningar. Varva föreläsningar med gruppdiskussioner i mindre grupper. Auskultationer på pedodontiavdelningen. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

25 Enkät i augusti 2006 till resursteamen i barntandvård
6) Hur tycker du att vi nu ska göra med resursteamen i barntandvård? Lägg ner dem: Behåll dem: ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ Vet inte: ☺☺☺ Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

26 Enkät i augusti 2006 till resursteamen i barntandvård
7) Plats för övriga förslag eller synpunkter: Bra att få kontinuerlig uppdatering inom pedodonti. Bra är också att man möter andra team. Mer intressanta föreläsningar. Mindre med krystade grupparbeten. Mer fallpresentationer Öppna upp för konsultationer. Kanske försöka utöka samarbetet ännu mera. Hjälp med att terapiplanera och sedan utföra på allmäntandvården. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

27 Enkät i augusti 2006 till resursteamen i barntandvård
7) Plats för övriga förslag eller synpunkter: (forts.) Bra med kurser i barntandvård också för de andra teamen, så att barnen hamnar rätt redan från början och ge teamen en insikt hur vi arbetar och varför. Fler träffar. Hur många ska det vara i klinikens kontaktteam? Gör kontaktteamen till ”experter”; en tandläkare och en assisterande tandsköterska räcker. Stimulerande att få åka på träff en gång/termin. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

28 Brukarperspektivet Vad säger föräldrarna?
”Jätteskönt att slippa åka 8,5 mil in till Jönköping för specialistbehandling”. ”Jag (mamman) hade varit så nervös inför Axels tandborttagning, men ni gjorde det så lugnt och fint – ni är verkligen professionella”. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

29 Sammanfattning Resursteamen i barntandvård har kommit för att stanna.
Enkät +: Resursteamen känner sig uppdaterade dvs. har god barnkompetens. Enkät -: Svårt att låta barntandvård få kosta tid. Ändr. 1 Erbjuda en ny basutbildning. Ändr. 2 Fler fallpresentationer. Ändr. 3 Utbildning i mindre grupper. Resursteamen är ambassadörer för barn-tandvården. Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson

30 Slut Barntandvårdsdagarna 2006 Nils Andersson och Bengt Olof Hansson


Ladda ner ppt "Resursteam i barntandvård"

Liknande presentationer


Google-annonser