Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till INDUSTRIELL EKONOMI L U N D S U N I V E R S I T E T.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till INDUSTRIELL EKONOMI L U N D S U N I V E R S I T E T."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till INDUSTRIELL EKONOMI L U N D S U N I V E R S I T E T

2 Lunds universitet / Industriell ekonomi / Eva Berg 2012 Industriell ekonomi årskurs 1 Basblocket Lp1Lp2Lp3Lp4 Årskurs 1 FMAA05 Endimensionell analys 8 hp 7hp FMA430 Flerdim. Analys 6 hp MIO22 Företagsorganisation 6 hp MIOA01 Industriell ekonomi, AK 7 hp 2 hp FMEA10 Mekanik, GK, 9 hp FAFA15 Energi- och miljöfysik 9hp FMA420 Linjär algebra 6 hp

3 Lunds universitet / Industriell ekonomi / Eva Berg 2012 Industriell ekonomi årskurs 2 basblocket Lp1Lp2Lp3Lp4 Årskurs 2 EXTA40 Introduktion mikroekonomisk teori 6 hp EDA017 Programmeringsteknik 5 hp 4 hp MIO040 Industriell ekonomi, FK 6 hp MTTF01 Logistik 5 hp MIOF01 Marknadsföring & globalisering 5 hp 4 hp FMAF05 Matematik, System & transformer 7 hp FMS012 Matematisk statistik, ak 4 hp 5 hp FMAF01 Funktionsteori 7 hp MIOF05 Projekt i Industriell ekonomi, FK 2 hp

4 Lunds universitet / Industriell ekonomi / Eva Berg 2012 Industriell ekonomi åk 3 – obligatoriska kurser Lp1Lp2Lp3Lp4 Årskurs 3 Obligatoriska kurser MMTA05 Industriella produktionssystem 6 hp FRT010 Reglerteknik 7,5 hp MIO310 Optimering och simulering 6 hp EXTF45 Finansiell ekonomi 6 hp FMIF01 Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling 3 hp

5 Lunds universitet / Industriell ekonomi / Eva Berg 2012 Åk 3 teknikprofil Industriell produktframtagning Lp1Lp2Lp3Lp4 MMT045 Tillverkningsystem 7,5 hp FHLA01 Hållfasthetslära, ak 6 hp FKM015 Konstruktions- material ak 7,5 hp MMKF05 Utvecklingsmetodik 7,5 hp

6 Lunds universitet / Industriell ekonomi / Eva Berg 2012 Åk 3 teknikprofil Energi – och miljöteknik Lp1Lp2Lp3Lp4 FBR012 Grundläggande förbränning 7,5 hp MVKN35 Energimarknader, 6 hp FMI040 Energisystemanalys: Förnybara energikällor 7,5 hp FMIN05 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik 7,5 hp

7 Lunds universitet / Industriell ekonomi / Eva Berg 2012 Åk 3 teknikprofil Matematisk modellering Lp1Lp2Lp3Lp4 FMN050 Numerisk analys 6 hp FMA051 Optimering 6 hp EDAA01 Programmeringste knik, fördjupningskurs 7,5 hp FMS045 Stationära stokastiska processer 6 hp

8 Lunds universitet / Industriell ekonomi / Eva Berg 2012 Åk 3 teknikprofil System- och programvaruutveckling Lp 1Lp2Lp3Lp4 ETSA01 Ingenjörsprocessen programvaruutveckling – metodik 5 hp EITF25 Internet – teknik och applikationer 6 hp EDAA01 (G1) Programmeringsteknik FK 7,5 hp EITF11 (G2) Digitala projekt 10 hp

9 Lunds universitet / Industriell ekonomi / Eva Berg 2012 Åk 3 teknikprofil Industriella tillverkningssystem, University of Connecticut Lp2Lp3Lp4 FRT010 Reglerteknik 7,5 hp University of Connecticut vt 30 hp: MEM2211 Introduction to Manufacturing Systems, 3 cr (G2) OPIM 3652 Industrial Quality Control, 3 credits (G2) MEM3231 Computers in Manufacturing, 3 credits (G2) MEM 4915W Advanced Manufacturing Systems, 4 credits (A) OPIM 381 Project Management 3 credits (A)

10 Lunds universitet / Industriell ekonomi / Eva Berg 2012 Specialiseringaffär och innovation ai Lp1Lp2Lp3Lp4 Årskurs 4 INTN01 Innovationsteknik, 7,5 hp MION05 Affärsmarknadsförin g, 7,5 hp INNN01 Innovation management 7,5 hp INNN10 Globalisering och innovation 7,5 hp MION25 Teknologistrategier 7,5 hp INNN05 Entreprenörskap i nya och befintliga företag 7,5 hp MION20 Tillämpad affärsanalys 7,5 hp MAMN30 Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning 7,5 hp Årsku rs 5 MION30 Industriellt management 7,5 hp MTT115 Industriellt inköp 7,5 hp Examensarbete

11 Lunds universitet / Industriell ekonomi / Eva Berg 2012 SpecialiseringFinans och risk fir Lp1Lp2Lp3Lp4 Årskurs 4 TEK103 Finansiell ekonomi 7,5 hp EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande, 7,5 hp TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk 7,5 hp FRTN20 Marknadsstyrda system 7,5 hp FMSF10 Stationära stokastiska processer 7,5 hp TEK110 Empirisk finansiell ekonomi, 7,5 hp FMS155 Statistisk modellering av extremvärden 7,5 hp Periodiserad: FMF170 Komplex ekonomi 7,5 hp ÅK 5 FMSN25 Prissättning av derivattillgångar 7,5 hp FMS161, Finansiell statistik 7,5 hp Examensarbete

12 Lunds universitet / Industriell ekonomi / Eva Berg 2012 Specialisering Logistik och produktionsekonomi lp Lp1Lp2Lp3Lp4 Årskurs 4 MTTN40, Förpackningstekni k och utveckling, 7,5 hp MTTN35 Förpackningslogistik, 7,5 hp MTT045, Internationell distributionsteknik, 7,5 hp MTT240 Logistik i försörjningskedjor 7,5 hp MTTN25 Materialhantering 7,5 hp MIOF10 Material- och produktionsstyrning,7, 5 hp MION01 Styrning av produktionssystem och materialflöden 7,5 hp MION10 Produktionsledning 7,5 hp Åk 5 MION40Simulering av industriella processer och logistiksystem 7,5 hp MION35 Kvalitets- och underhållsstyrning 7,5 hp Examensarbete

13 Lunds universitet / Industriell ekonomi / Eva Berg 2012 Specialisering Management av försörjningskedjor mf Lp1Lp2Lp3Lp4 Årskurs 4 MTTN40, Förpackningsteknik och utveckling 7,5 hp MTT115, Industriellt inköp 7,5 hp MTT045, Internationell distributionsteknik 7,5 hp MTT240 Logistik i försörjningskedjor 7,5 hp MTTN25, Materialhantering 7,5 hp MIOF10 Material- och produktionsstyrning 7,5 hp MION01 Styrning av produktionssystem och materialflöden 7,5 hp Periodiserad: MTTN20, Informationssystem för logistik och försörjningskedjor 7,5 hp Årskurs 5 MTTN30 Processbaserad verksamhetsutveckling 7,5 hp MTTN35 Förpackningslogistik 7,5 hp MTTN30 Processbaserad verksamhetsutveckling 7,5 hp Examensarbete

14 Lunds universitet / Industriell ekonomi / Eva Berg 2012 Specialisering Produktion pr Lp1Lp2Lp3Lp4 Årskurs 4 MTTN25 Materialhantering 7,5 hp MIOF10 Material- och produktionsstyrning 7,5 hp MIE080 Automation 7,5 hp MIE090 Automation för komplexa system 7,5 hp MMT031 Produktionsteknik 7,5 hp MMT045 Tillverkningssystem 7,5 hp MION01 Styrning av produktionssystem och materialflöden 7,5 hp MION10 Produktionsledning 7,5 hp Årskurs 5 MMT045 Tillverkningssystem 7,5 hp MION40 Simulering av industriella processer och logistiksystem 7,5 hp MION35 Kvalitets – och underhållsstyrning 7,5 hp Examensarbete

15 Lunds universitet / Industriell ekonomi / Eva Berg 2012 Specialisering Programvaruintensiva system pvs Lp1Lp2Lp3Lp4 Årskurs 4 FRTN10 Flervariabel reglering 7,5 hp EDAN10 Konfigurationshanteri ng, 7,5 hp ETSN01 Avancerad telekommunikation, 7,5 hp ETSN05 Programvaruutveckling för stora system 7,5 hp ETS170 Kravhantering 7,5 hp ETS200 Programvarutestning 7,5 hp FRTN20 Marknadsstyrda system 7,5 hp ETS061, Simulering 7,5 hp Årskurs 5 MION25 Projekt i elektro- och informationsteknik 7,5 hp EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik 7,5 hp EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik 7,5 hp EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik 7,5 hp EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik 7,5 hp Examensarbete


Ladda ner ppt "Välkommen till INDUSTRIELL EKONOMI L U N D S U N I V E R S I T E T."

Liknande presentationer


Google-annonser