Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till INDUSTRIELL EKONOMI L U N D S U N I V E R S I T E T.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till INDUSTRIELL EKONOMI L U N D S U N I V E R S I T E T."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till INDUSTRIELL EKONOMI L U N D S U N I V E R S I T E T

2 Industriell ekonomi årskurs 1 Basblocket
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Årskurs 1 FMAA05 Endimensionell analys 8 hp hp FMA430 Flerdim. Analys 6 hp MIO22 Företagsorganisation MIOA01 Industriell ekonomi, AK 7 hp hp FMEA10 Mekanik, GK, 9 hp FAFA15 Energi- och miljöfysik 9hp FMA420 Linjär algebra

3 Industriell ekonomi årskurs 2 basblocket
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Årskurs 2 EXTA40 Introduktion mikroekonomisk teori 6 hp EDA017 Programmeringsteknik 5 hp hp MIO040 Industriell ekonomi, FK MTTF01 Logistik 5 hp MIOF01 Marknadsföring & globalisering 5 hp hp FMAF05 Matematik, System & transformer 7 hp FMS012 Matematisk statistik, ak 4 hp hp FMAF01 Funktionsteori MIOF05 Projekt i Industriell ekonomi, FK 2 hp Årskurs 2

4 EXTF45 Finansiell ekonomi
Industriell ekonomi åk 3 – obligatoriska kurser Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Årskurs 3 Obligatoriska kurser MMTA05 Industriella produktionssystem 6 hp FRT010 Reglerteknik 7,5 hp MIO310 Optimering och simulering EXTF45 Finansiell ekonomi FMIF01 Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling 3 hp hp

5 Åk 3 teknikprofil Industriell produktframtagning
MMT045 Tillverkningsystem 7,5 hp FHLA01 Hållfasthetslära, ak 6 hp FKM015 Konstruktions-material ak MMKF05 Utvecklingsmetodik Konstigt med schema i läsperiod 2: hp teknikprofilskurser samt 9 hp obligatoriska kurser = 22,5 hp?

6 Åk 3 teknikprofil Energi – och miljöteknik
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 FBR012 Grundläggande förbränning 7,5 hp MVKN35 Energimarknader, 6 hp FMI040 Energisystemanalys: Förnybara energikällor 7,5 hp FMIN05 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik

7 Åk 3 teknikprofil Matematisk modellering
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 FMN050 Numerisk analys 6 hp FMA051 Optimering EDAA01 Programmeringsteknik, fördjupningskurs 7,5 hp FMS045 Stationära stokastiska processer LOT ska ändras lå 13/14. FMS045 & FMS047 försvinner ur kursutbudet

8 Åk 3 teknikprofil System- och programvaruutveckling
Lp 1 Lp2 Lp3 Lp4 ETSA01 Ingenjörsprocessen programvaruutveckling – metodik 5 hp EITF25 Internet – teknik och applikationer 6 hp EDAA01 (G1) Programmeringsteknik FK 7,5 hp EITF11 (G2) Digitala projekt 10 hp EITF11 uppe i UN B / UN A för ändring av LOT/schemapositionering

9 Åk 3 teknikprofil Industriella tillverkningssystem, University of Connecticut
Lp2 Lp3 Lp4 FRT010 Reglerteknik 7,5 hp University of Connecticut vt 30 hp: MEM2211 Introduction to Manufacturing Systems, 3 cr (G2) OPIM 3652 Industrial Quality Control, 3 credits (G2) MEM3231 Computers in Manufacturing, 3 credits (G2) MEM 4915W Advanced Manufacturing Systems, 4 credits (A) OPIM 381 Project Management 3 credits (A)

10 Specialisering affär och innovation ai
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Årskurs 4 INTN01 Innovationsteknik, 7,5 hp MION05 Affärsmarknadsföring, 7,5 hp INNN01 Innovation management 7,5 hp INNN10 Globalisering och innovation MION25 Teknologistrategier7,5 hp INNN05 Entreprenörskap i nya och befintliga företag MION20 Tillämpad affärsanalys MAMN30 Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning Årskurs 5 MION30 Industriellt management MTT115 Industriellt inköp Examensarbete EITF11 uppe i UN B / UN A för ändring av LOT/schemapositionering

11 Specialisering Finans och risk fir
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Årskurs 4 TEK103 Finansiell ekonomi 7,5 hp EXTN80 Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande, 7,5 hp TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk 7,5 hp FRTN20 Marknadsstyrda system FMSF10 Stationära stokastiska processer TEK110 Empirisk finansiell ekonomi, FMS155 Statistisk modellering av extremvärden Periodiserad: FMF170 Komplex ekonomi ÅK 5 FMSN25 Prissättning av derivattillgångar FMS161, Finansiell statistik Examensarbete

12 Specialisering Logistik och produktionsekonomi lp
Årskurs 4 MTTN40, Förpackningsteknik och utveckling, 7,5 hp MTTN35 Förpackningslogistik, 7,5 hp MTT045, Internationell distributionsteknik, 7,5 hp MTT240 Logistik i försörjningskedjor MTTN25 Materialhantering MIOF10 Material- och produktionsstyrning,7,5 hp MION01 Styrning av produktionssystem och materialflöden MION10 Produktionsledning Åk 5 MION40Simulering av industriella processer och logistiksystem MION35 Kvalitets- och underhållsstyrning 7,5 hp Examensarbete

13 Specialisering Management av försörjningskedjor mf
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Årskurs 4 MTTN40, Förpackningsteknik och utveckling 7,5 hp MTT115, Industriellt inköp MTT045, Internationell distributionsteknik MTT240 Logistik i försörjningskedjor MTTN25, Materialhantering MIOF10 Material- och produktionsstyrning 7,5 hp MION01 Styrning av produktionssystem och materialflöden Periodiserad: MTTN20, Informationssystem för logistik och försörjningskedjor Årskurs 5 MTTN30 Processbaserad verksamhetsutveckling 7,5 hp MTTN35 Förpackningslogistik7,5 hp MTTN30 Processbaserad verksamhetsutveckling Examensarbete

14 Specialisering Produktion pr
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Årskurs 4 MTTN25 Materialhantering 7,5 hp MIOF10 Material- och produktionsstyrning MIE080 Automation MIE090 Automation för komplexa system MMT031 Produktionsteknik MMT045 Tillverkningssystem 7,5 hp MION01 Styrning av produktionssystem och materialflöden MION10 Produktionsledning Årskurs 5 MMT045 Tillverkningssystem MION40 Simulering av industriella processer och logistiksystem MION35 Kvalitets – och underhållsstyrning Examensarbete

15 Specialisering Programvaruintensiva system pvs
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Årskurs 4 FRTN10 Flervariabel reglering 7,5 hp EDAN10 Konfigurationshantering, 7,5 hp ETSN01 Avancerad telekommunikation, 7,5 hp ETSN05 Programvaruutveckling för stora system ETS170 Kravhantering 7,5 hp ETS200 Programvarutestning 7,5 hp FRTN20 Marknadsstyrda system ETS061, Simulering Årskurs 5 MION25 Projekt i elektro- och informationsteknik EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik Examensarbete


Ladda ner ppt "Välkommen till INDUSTRIELL EKONOMI L U N D S U N I V E R S I T E T."

Liknande presentationer


Google-annonser