Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lovisa Blomqvist, Energimyndigheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lovisa Blomqvist, Energimyndigheten"— Presentationens avskrift:

1 Ekodesign och energimärkning av ugnar, hällar och köksfläktar Branschmöte 23 april 2013
Lovisa Blomqvist, Energimyndigheten Johanna Whitlock, Energimyndigheten Carlos Lopes, Energimyndigheten Helena Nilsson, Energimyndigheten

2 Dagordning Att främja energieffektiva produkter Ekodesignnyheter
Ekodesign och energimärkning för ugnar -Presentation och analys av förordningsförslagen Ekodesign för hällar -Presentation och analys av förordningsförslaget Ekodesign och energimärkning för köksfläktar Fortsatt process

3 Från forskning till spridning av energieffektiva lösningar
Antal Ekodesign Byggregler, krav Märkning Grön offentlig upphandling Teknikupphandling Kommersialisering Demonstration Forskning & Utveckling Tävlingar Resurseffektivitet Energieffektivitet

4 Direktivet om ekodesign av energirelaterade produkter (ErP) 2009/125
Ram för att systematiskt fastställa krav på alla energirelaterade produkter Revidering från Energianvändande (EuP, 2005) till energirelaterade produkter (ErP, 2009) Förbättra produkternas miljöprestanda under hela livscykeln Transportmedel undantagna. Genomförandeåtgärder (t.ex. förordningar) per produkt / funktion / komponent Utvärdering av ekodesigndirektivet visar att det är ett väldigt kostnadseffektivt styrmedel besparing år beräknas till miljarder euro och kostnaden för kommission och medlemsstater beräknas till miljoner euro.

5 Energi och andra väsentliga resurser under användning
Energimärkningsdirektivet: Direktivet om ”märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser” 2010/30/EU Ram för harmoniseringen av märkning och standardiserad produktinformation Energi och andra väsentliga resurser under användning Revidering från energimärkningsdirektivet /75/EG Hushållsapparater  ErP Transportmedel undantagna (dock däckmärkning) Delegerade akter (i form av förordningar) per produkt

6 Förordning antas av KOM
Ekodesign och Energimärkning (de blåa ska även energimärkas) Förstudie Consultation Forum Kommitté omröstning Förordning antas av KOM Tillsyn Enkla digitalboxar Stand-by Kontorsbelysning Hembelysning I Nätaggregat Elmotorer Kyl&Frys TV Cirkulatorer Fläktar Tvättmaskiner Diskmaskiner Lufkonditionering Pumpar Torktumlare Reflektorlampor, LED Fastbränslepannor Transformatorer Rumsvärmare Professionell kyla Kommersiell kyla Central ventilation Ljud&bild Central kyla & värme Prof. Disk&tvättmaskiner Köksprodukter: ugnar, spisar, hällar, köksfläktar Furnaces industrial ovens Andra pumpar Motorer + system Kompressorer mm Pannor (gas/olja/el) Varmvattenberedare Dammsugare Network standby Datorer TV (rev.) & bildskärmar Revidering 10 förordningar 6

7

8 Bakgrund ugnar, hällar, köksfläktar
Detta är ett preliminärt förslag på ekodesign och energimärkning för ugnar, hällar och köksfläktar Flera samrådsmöten har arrangerats i Bryssel för att diskutera ekodesign och energimärkning av köksprodukter. Kaffemaskiner har utgått (ingår i standby numera) Detta förslag väntas leda till energibesparing på 755 PJ (primärenergi) för ekodesign och 27 PJ (primärenergi) årligen 2020 Kommittéomröstning och expertmöte troligvis efter sommaren 2013

9 Köksprodukter Källa: Ismo Grönroos Saikkala, Presentation, Nov 2008

10 Förslaget omfattar (scope)
Ekodesign för: Ugnar (även som del av en spis) Hällar Elektriska köksfläktar Energimärkning för:

11 Förslaget omfattar ej Produkter som använder sig av annan energikälla än elektricitet eller gas Produkter som har funktionen ”mikrovågsvärmning” Små ugnar Portabla ugnar Köksfläktar utan motor Övertäckta gasbrännare på hällar

12 Scope – avgränsning på storlek, ej ”domestic”
El ugnar ≤ 10 kW Gas ugnar ≤ 15 kW Undantas små ugnar: vidd < 250 mm, djup < 250 mm, eller höjd < 120 mm bärbara ugnar < 18 kg (omfattas dock om inbyggda) El-häll ≤ 15 kW Gas-häll ≤ 20 kW Köksfläkt ≤ 280 W

13 Ekodesign Ekodesignkraven gäller från: Energimärkningen gäller från:
1 juli 2014 1 juli 2016 1 juli 2018 1 juli 2020 Energimärkningen gäller från: 1 juli 2014 för ugnar (då även upphör bef att gälla) 1 juli 2014, 1 juli 2015, 1 juli 2017 och 1 juli 2019 för köksfläktar Båda förordningarna ska revideras senast 1 juli 2020.

14 Ugnar Beräkningsmetod ugnar:
EEIcavity = ECelectric cavity / SECelectric cavity * 100 SECelectric cavity = 0,0042*V + 0,55 (kWh) EEIcavity = ECgas cavity / SECgas cavity * 100 SECgas cavity = 0,0044*V + 3,53 (MJ) EEIcavity = Energieffektivitetsindex SECelectric/gas cavity = Specifik energi användning (kWH/MJ) V = Volym (liter) Ecelectric/gas cavity = Energianvändning (kWh/MJ)

15

16

17 Energieffektivitetsklass Energieffektivitetsindex
Energimärkning ugnar Energieffektivitetsklass Energieffektivitetsindex A+++ (mest effektiv) EEI < 45 A++ 45 ≤ EEI < 62 A+ 62 ≤ EEI < 82 A 82 ≤ EEI < 107 B 107 ≤ EEI < 132 C 132 ≤ EEI < 159 D (minst effektiv) EEI ≥ 159 ED 1/7 2016: 121 ED 1/7 2018: 96 ED 1/7 2014: 146

18 Energimärkningsetiketten Ugnar
EEI Energianvändning per cykel Volym

19 Analys och kommentar ugnar
Ekodesignkraven är ok Energimärkningen är ok Skillnad i beräkning av EEI jämfört med förslag juni Mindre fördel för större ugnar (se diagram) Kombiugnar undantas – potentiellt kryphål?

20 Ekodesign hällar Beräkningsmetod hällar:
Elektriska hällar: ECelectric cooking (Wh/kg) Gashällar: EEgas burner = Etheoretic / Egas burner *100 EEgasburner = verkningsgrad i % Egas burner = energiinnehåll i använd gas (MJ) Etheoretic = teoretiskt minsta erforderliga energin (MJ) Elektrisk häll Gashäll 1 juli 2014 EC < 210 EE > 53 % 1 juli 2016 EC < 200 EE > 54 % 1 juli 2018 EC < 190 EE > 55 %

21 Analys och kommentar hällar
Standarden bör uppdateras och förtydligas! När man börjar mäta och hur länge måste förtydligas för att kunna bedöma ekodesignkraven ordentligt. Vid revidering av kraven bör energimärkning för hällar införas.

22 Ekodesign köksfläktar
Krav på EEI – energieffektivitetsindex FDE – Fluid dynamic efficiency Airflow (flöden över 650 m3/h ska efter viss tid minskas till flöden mindre än 650 m3/h) Off mode och standby mode Belysning (min 40 lux) Informationskrav

23 Energimärkning köksfläktar
EEI – energieffektivitetsindex Årlig energianvändning FDE – flöde LE – belysning GFE – fettfiltrering

24 Ekodesign köksfläktar
EEI-kraven jämfört med testade fläktar

25 EEI köksfläktar Uträkningen är tillbaka som förslaget mars 2012 (inte som juni 2012). Ekodesignkraven är ok (?) Gränserna för energimärkningen är hårdare än förslaget mars Energimärkningen är bra (?) Benchmark för EEI köksfläktar bör läggas till

26 FDE köksfläktar De bästa fläktarna hamnar i klass C (FDE), enligt vår information. Håller tillverkarna med? Inga förbjuds i steg 1 Några förbjuds i steg 2 och 3

27 Analys osborttagning Vi efterspråkar att en bättre standard tas fram som tar hänsyn till osborttagningsförmåga. Vid revidering bör ekodesign- och energimärkningskraven baseras på denna nya standard. Annars säkerställs inte god funktion (osborttagning) jmf bänkfläktar

28 Analys och kommentar köksfläkar
Omfattning otydlig, borde förtydligas vilka köksfläktar som ingår Ekodesignkraven är ok Energimärkningen är ok Benchmark för EEI köksfläktar bör läggas till Hårda märkningsgränser på FDE, de bästa får C Bättre standard bör tas fram som tar hänsyn till osborttagningsförmåga. Vid revidering bör ekodesign- och energimärkningskraven baseras ny standard.

29 Allmänna frågeställningar
Hur påverkar de nya kraven? Hur ser marknaden ut idag? Förtydliga scope (?) Ska vi föreslå krav kring hållbarhet/livslängd/ resurseffektivitet? Några idéer? (jämför dammsugare) Övriga frågor?

30 Sammanfattning kommentarer
Ugnar: Skillnad i beräkning av EEI jämfört med förslag juni Mindre fördel för större ugnar. Bra! (se diagram) Kombiugnar undantas – hur mäts gas/el ugnar? Hällar Uppdatera mätstandard! Vid revidering av kraven bör energimärkning för hällar införas.

31 Sammanfattning köksfläkar
Ekodesignkraven är ok Energimärkningen är ok (hårdare gränser än tidigare) Omfattning borde förtydligas vad gäller vilka köksfläktar som ingår Benchmark för EEI köksfläktar bör läggas till Bättre standard bör tas fram som tar hänsyn till osborttagningsförmåga. Vid revidering bör ekodesign- och energimärkningskraven baseras ny standard.

32 Processen framöver Nya förslag distribuerades mars 2013
Ev. svenska kommentarer före sommaren Kommittéomröstning troligen under hösten 2013 Tidplanen kan komma att revideras

33 Tack ! Läs mer på http://www.energimyndigheten.se/ekodesign
Andra webbplatser tex Nyhetsbrev, anmäl dig på vår webb Frukostseminarier Branschmöten


Ladda ner ppt "Lovisa Blomqvist, Energimyndigheten"

Liknande presentationer


Google-annonser