Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Ekodesign och energimärkning av ugnar, hällar och köksfläktar Branschmöte 23 april 2013 Lovisa Blomqvist, Energimyndigheten Johanna Whitlock, Energimyndigheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Ekodesign och energimärkning av ugnar, hällar och köksfläktar Branschmöte 23 april 2013 Lovisa Blomqvist, Energimyndigheten Johanna Whitlock, Energimyndigheten."— Presentationens avskrift:

1 1 Ekodesign och energimärkning av ugnar, hällar och köksfläktar Branschmöte 23 april 2013 Lovisa Blomqvist, Energimyndigheten Johanna Whitlock, Energimyndigheten Carlos Lopes, Energimyndigheten Helena Nilsson, Energimyndigheten

2 Dagordning  Att främja energieffektiva produkter  Ekodesignnyheter  Ekodesign och energimärkning för ugnar -Presentation och analys av förordningsförslagen  Ekodesign för hällar -Presentation och analys av förordningsförslaget  Ekodesign och energimärkning för köksfläktar -Presentation och analys av förordningsförslagen  Fortsatt process 2

3 Antal Energieffektivitet Ekodesign Byggregler, krav Märkning Resurseffektivitet Från forskning till spridning av energieffektiva lösningar Grön offentlig upphandling Teknikupphandling Forskning & Utveckling Kommersialisering Demonstration Tävlingar

4 Direktivet om ekodesign av energirelaterade produkter (ErP) 2009/125 Ram för att systematiskt fastställa krav på alla energirelaterade produkter Revidering från Energianvändande (EuP, 2005) till energirelaterade produkter (ErP, 2009) Förbättra produkternas miljöprestanda under hela livscykeln Transportmedel undantagna. Genomförandeåtgärder (t.ex. förordningar) per produkt / funktion / komponent Utvärdering av ekodesigndirektivet visar att det är ett väldigt kostnadseffektivt styrmedel besparing år 2005-2020 beräknas till 90-120 miljarder euro och kostnaden för kommission och medlemsstater beräknas till 320-450 miljoner euro. 4

5 Energimärkningsdirektivet: Direktivet om ”märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser” 2010/30/EU Ram för harmoniseringen av märkning och standardiserad produktinformation Energi och andra väsentliga resurser under användning Revidering från energimärkningsdirektivet 1992/75/EG Hushållsapparater  ErP Transportmedel undantagna (dock däckmärkning) Delegerade akter (i form av förordningar) per produkt 5

6 66 Furnaces industrial ovens Andra pumpar Motorer + system Kompressorer mm Enkla digitalboxar Stand-by Kontorsbelysning Hembelysning I Nätaggregat Elmotorer Kyl&Frys TV Cirkulatorer Fläktar Tvättmaskiner Diskmaskiner Lufkonditionering Pumpar Torktumlare Reflektorlampor, LED Ekodesign och Energimärkning (de blåa ska även energimärkas) TV (rev.) & bildskärmar Förstudie Consultation Forum Kommitté omröstning Förordning antas av KOM Tillsyn 2013-04-19 Central ventilation Ljud&bild Central kyla & värme Prof. Disk&tvättmaskiner Köksprodukter: ugnar, spisar, hällar, köksfläktar Fastbränslepannor Transformatorer Rumsvärmare Professionell kyla Kommersiell kyla Revidering 10 förordningar Pannor (gas/olja/el) Varmvattenberedare Dammsugare Network standby Datorer

7 2013-04-197

8 Bakgrund ugnar, hällar, köksfläktar  Detta är ett preliminärt förslag på ekodesign och energimärkning för ugnar, hällar och köksfläktar  Flera samrådsmöten har arrangerats i Bryssel för att diskutera ekodesign och energimärkning av köksprodukter.  Kaffemaskiner har utgått (ingår i standby numera)  Detta förslag väntas leda till energibesparing på 755 PJ (primärenergi) för ekodesign och 27 PJ (primärenergi) årligen 2020  Kommittéomröstning och expertmöte troligvis efter sommaren 2013 8

9 9 Källa: Ismo Grönroos Saikkala, Presentation, Nov 2008 Köksprodukter

10 Förslaget omfattar (scope)  Ekodesign för:  Ugnar (även som del av en spis)  Hällar  Elektriska köksfläktar  Energimärkning för:  Ugnar (även som del av en spis)  Elektriska köksfläktar 10

11 Förslaget omfattar ej  Produkter som använder sig av annan energikälla än elektricitet eller gas  Produkter som har funktionen ”mikrovågsvärmning”  Små ugnar  Portabla ugnar  Köksfläktar utan motor  Övertäckta gasbrännare på hällar 11

12 Scope – avgränsning på storlek, ej ”domestic”  El ugnar ≤ 10 kW  Gas ugnar ≤ 15 kW  Undantas  små ugnar: vidd < 250 mm, djup < 250 mm, eller höjd < 120 mm  bärbara ugnar < 18 kg (omfattas dock om inbyggda)  El-häll ≤ 15 kW  Gas-häll ≤ 20 kW  Köksfläkt ≤ 280 W 12

13 Ekodesign  Ekodesignkraven gäller från:  1 juli 2014  1 juli 2016  1 juli 2018  1 juli 2020  Energimärkningen gäller från:  1 juli 2014 för ugnar (då även upphör bef att gälla)  1 juli 2014, 1 juli 2015, 1 juli 2017 och 1 juli 2019 för köksfläktar  Båda förordningarna ska revideras senast 1 juli 2020. 13

14 Ugnar Beräkningsmetod ugnar: EEI cavity = EC electric cavity / SEC electric cavity * 100 SEC electric cavity = 0,0042*V + 0,55(kWh) EEI cavity = EC gas cavity / SEC gas cavity * 100 SEC gas cavity = 0,0044*V + 3,53(MJ) EEI cavity = Energieffektivitetsindex SEC electric/gas cavity = Specifik energi användning (kWH/MJ) V = Volym (liter) Ec electric/gas cavity = Energianvändning (kWh/MJ) 14

15 2012-06-0515

16 2012-06-0516

17 Energimärkning ugnar Energieffektivitetskla ss Energieffektivitetsinde x A+++ (mest effektiv)EEI < 45 A++45 ≤ EEI < 62 A+62 ≤ EEI < 82 A82 ≤ EEI < 107 B107 ≤ EEI < 132 C132 ≤ EEI < 159 D (minst effektiv)EEI ≥ 159 17 ED 1/7 2016: 121 ED 1/7 2018: 96 ED 1/7 2014: 146

18 Energimärkningsetiketten Ugnar  EEI  Energianvändning per cykel  Volym 18

19 Analys och kommentar ugnar  Ekodesignkraven är ok  Energimärkningen är ok  Skillnad i beräkning av EEI jämfört med förslag juni 2012. Mindre fördel för större ugnar (se diagram)  Kombiugnar undantas – potentiellt kryphål? 2012-06-0519

20 Ekodesign hällar Beräkningsmetod hällar: Elektriska hällar: EC electric cooking (Wh/kg) Gashällar: EE gas burner = E theoretic / E gas burner *100 EE gasburner = verkningsgrad i % E gas burner = energiinnehåll i använd gas (MJ) E theoretic = teoretiskt minsta erforderliga energin (MJ) 20 Elektrisk hällGashäll 1 juli 2014EC < 210EE > 53 % 1 juli 2016EC < 200EE > 54 % 1 juli 2018EC < 190EE > 55 %

21 Analys och kommentar hällar  Standarden bör uppdateras och förtydligas! När man börjar mäta och hur länge måste förtydligas för att kunna bedöma ekodesignkraven ordentligt.  Vid revidering av kraven bör energimärkning för hällar införas. 2012-06-0521

22 Ekodesign köksfläktar Krav på EEI – energieffektivitetsindex FDE – Fluid dynamic efficiency Airflow (flöden över 650 m3/h ska efter viss tid minskas till flöden mindre än 650 m3/h) Off mode och standby mode Belysning (min 40 lux) Informationskrav 22

23 Energimärkning köksfläktar EEI – energieffektivitetsindex Årlig energianvändning FDE – flöde LE – belysning GFE – fettfiltrering 23

24 Ekodesign köksfläktar 24 EEI-kraven jämfört med testade fläktar

25 EEI köksfläktar Uträkningen är tillbaka som förslaget mars 2012 (inte som juni 2012). Ekodesignkraven är ok (?) Gränserna för energimärkningen är hårdare än förslaget mars 2012. Energimärkningen är bra (?) Benchmark för EEI köksfläktar bör läggas till 25

26 FDE köksfläktar De bästa fläktarna hamnar i klass C (FDE), enligt vår information. Håller tillverkarna med? Inga förbjuds i steg 1 Några förbjuds i steg 2 och 3 26

27 Analys osborttagning  Vi efterspråkar att en bättre standard tas fram som tar hänsyn till osborttagningsförmåga.  Vid revidering bör ekodesign- och energimärkningskraven baseras på denna nya standard.  Annars säkerställs inte god funktion (osborttagning) jmf bänkfläktar 2012-06-0527

28 Analys och kommentar köksfläkar  Omfattning otydlig, borde förtydligas vilka köksfläktar som ingår  Ekodesignkraven är ok  Energimärkningen är ok  Benchmark för EEI köksfläktar bör läggas till  Hårda märkningsgränser på FDE, de bästa får C  Bättre standard bör tas fram som tar hänsyn till osborttagningsförmåga. Vid revidering bör ekodesign- och energimärkningskraven baseras ny standard. 2012-06-0528

29 Allmänna frågeställningar  Hur påverkar de nya kraven?  Hur ser marknaden ut idag?  Förtydliga scope (?)  Ska vi föreslå krav kring hållbarhet/livslängd/ resurseffektivitet? Några idéer? (jämför dammsugare)  Övriga frågor? 29

30 Sammanfattning kommentarer Ugnar:  Skillnad i beräkning av EEI jämfört med förslag juni 2012. Mindre fördel för större ugnar. Bra! (se diagram)  Kombiugnar undantas – hur mäts gas/el ugnar? Hällar  Uppdatera mätstandard!  Vid revidering av kraven bör energimärkning för hällar införas. 30

31 Sammanfattning köksfläkar  Ekodesignkraven är ok  Energimärkningen är ok (hårdare gränser än tidigare)  Omfattning borde förtydligas vad gäller vilka köksfläktar som ingår  Benchmark för EEI köksfläktar bör läggas till  Bättre standard bör tas fram som tar hänsyn till osborttagningsförmåga. Vid revidering bör ekodesign- och energimärkningskraven baseras ny standard. 2012-06-0531

32 Processen framöver  Nya förslag distribuerades mars 2013  Ev. svenska kommentarer före sommaren  Kommittéomröstning troligen under hösten 2013 Tidplanen kan komma att revideras 32

33 Tack ! Läs mer på http://www.energimyndigheten.se/ekodesign Andra webbplatser tex http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/ecodesign_en.htm Nyhetsbrev, anmäl dig på vår webb Frukostseminarier Branschmöten Lovisa.blomqvist@energimyndigheten.seLovisa.blomqvist@energimyndigheten.se, 016-544 2272 Johanna.whitlock@energimyndigheten.seJohanna.whitlock@energimyndigheten.se, 016-544 2319 33


Ladda ner ppt "1 Ekodesign och energimärkning av ugnar, hällar och köksfläktar Branschmöte 23 april 2013 Lovisa Blomqvist, Energimyndigheten Johanna Whitlock, Energimyndigheten."

Liknande presentationer


Google-annonser