Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte: Väcka intresse för en utvidgning av Samordningsförbundet Umeå till kransarna (Samordningsförbundet Umeåregionen?)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte: Väcka intresse för en utvidgning av Samordningsförbundet Umeå till kransarna (Samordningsförbundet Umeåregionen?)"— Presentationens avskrift:

1 Syfte: Väcka intresse för en utvidgning av Samordningsförbundet Umeå till kransarna (Samordningsförbundet Umeåregionen?)

2

3 Bakgrund Cirka människor i behov av samordnade insatser (riket) Diverse försöksverksamheter (Socsam, Frisam, Finsam etc.) Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) Fyra huvudmän (Västerbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Umeå kommun) 10 miljoner/år (FK 50 % Vll 25 %, och Umeå kommun 25 %) Egen juridisk person (kommunalförbund) Ett av tre bildade förbund i länet (Umeå, Skellefteå och Lycksele) Delvis politisk styrd Cirka 81 förbund i landet

4 Det här kan vi göra Kartläggning och behovsanalyser Metodutveckling Utbildning och information till personalgrupper Finansiering av rehabiliteringsprojekt Extra förstärkning av personal Uppföljning och utvärdering …………….minst två parter skall delta i samverkan

5 Samordningsförbundens uppdrag Bidra till att återställa den enskildes funktions- och arbetsförmåga –Skall ge effekter på tre plan: Individen Samverkansparterna Samhället Verktyget är förbättrad samverkan mellan huvudmännen

6 Samordningsförbundens verksamhet Försäkringskassa Arbetsförmedling Kommun Landsting Samordningsförbund Budget och redovisning i ett samordningsförbund Budget och redovisning imyndigheter

7 Samordningsförbundet är en utvecklingsarena! Gemensamma behov Utveckla ny organisering och nya arbetssätt Implementera eller bibehålla Kommunen Arbetsförmedling Hälso- och Sjukvård Försäkringskassa Finansiell samordning

8 Förbrukade medel

9 Ordinarie: Christer Lindvall (s) ordf. Kjell-Åke Johansson (tj-man) vice ordf Ulf Björk (s) Marie Louise Ek (tj-man) Ersättare: Anders Ågren (m) Lars Ågren (tj-man) Christer Bäckman (fp) Anita Berg (tj-man) Styrelsen Umeå kommun Försäkringskassan Landstinget Arbetsförmedlingen Samordnare Mikael Holmlund Beredningsgrupp Försäkringskassan Umeå kommun Landstinget Arbetsförmedlingen Lars Ågren Leif Karlsson Tony Källman Anki Andersson Carola Larsson SEUTUHSFIKraSEs Ekonom Roger Svärd Utvärdering Curt Edlund Birgit Högberg Ove Grape Jens Ineland GT-vArenaNafsMSNEP (25 årsarbetare varav 15 anställda av Umeå kommun)

10 Förstudier Förstudie Unga med funktionshinder (104 tkr) Förstudie kvinnor med utländsk bakgrund (480 tkr) Förstudie Steget vidare, insatser kopplade till rehabkedjan (280 tkr)

11 Sammanfattning av vad medborgarna får för pengarna? En styrelse Ett kansli (Tjänsteman och ekonom) En strategigrupp (Beredningsgruppen) 13 rehabiliteringsprojekt 3 koordinatorer/utvecklingsledare 3 förstudier 4 externa utvärderingar 1 medbedömare Kompetensutveckling Seminarier/konferenser (8-10/år) Statistik

12 Våra lokala utmaningar Samordningsförbundet Umeåregionen? Ungdomstorget ”en dörr in för unga med särskilda behov” Mer sammanhållna insatser för andra grupper Implementering av bra verksamheter Uppföljning/utvärdering/analys Konjekturen/besparingar Nya projekt: –Kvinnsam –Stödstruktur för socialt företagande –Socialt företag för Unga med funktionshinder

13 Reslutat på individnivå (t.o.m ) Långa insatser: 628 individer långa insatser (416 män och 212 kvinnor) Mellan % till arbete eller studier Uppskattningsvis hälften har försörjningsstöd vid insatsens start Korta insatser: Uppskattningsvis ca 3000 individer i korta insatser Dessutom ser vi i utvärderingar positiva hälsoeffekter som minskar trycket på t.ex. hälso- och sjukvården

14 Vad skulle det kosta att vara med för er: Robertsfors69005% kr Bjurholm25162% kr Vännäs83576% kr Umeå % kr Nordmaling72765% kr Vindeln56134% kr Summa % kr

15 Kontaktuppgifter


Ladda ner ppt "Syfte: Väcka intresse för en utvidgning av Samordningsförbundet Umeå till kransarna (Samordningsförbundet Umeåregionen?)"

Liknande presentationer


Google-annonser