Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedel kostnadsutveckling mm tom april 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedel kostnadsutveckling mm tom april 2013"— Presentationens avskrift:

1 Läkemedel kostnadsutveckling mm tom april 2013
Medicinska kommittén

2 Totalkostnad läkemedel: ca 520 milj kr 2012
Rekvirerade läkemedel (avdelningar, mottagningar) Läkemedels-förmån (recept) Obs nettopriser för rekvisitionsläkemedel redovisade från 2008!

3 Obs nettopriser för rekvisitionsläkemedel redovisade från 2008!
Rekvirerade läkemedel (avdelningar, mottagningar) Läkemedels-förmån (recept) Obs nettopriser för rekvisitionsläkemedel redovisade från 2008!

4 Kostnadsutveckling läkemedel (ATC A-V) i Kronoberg
+5,0%

5 Volymutveckling i DDD läkemedel (ATC A-V) i Kronoberg
+8,7%

6

7

8 Kronobergs kostnad per invånare för läkemedel (recept+rekvisition) 2012 jämfört med riket
Kronoberg: kr/inv Riket: kr/inv B: Lägre användning av ”nya” trombocytaggregationshämmare (Brilique, Efient men även klopidogrel). Vi har däremot lite högre ASA-användning. Lägre användning av nya orala antikoagulantia (Pradaxa, Xarelto) Lägre användning av Ferinject Lägre användning av infusionsvätskor och dialysvätskor – beror troligen på att vi inte har något storsjukhus i vårt landsting, samt är en effekt av upphandlade priser L04: Högre användning av TNF-alfahämmare Högre användning av nya MS-medel (Tysabri, Gilenya) Soliris-patienten slår också igenom här. Landstingskostnad / invånare 2011 Recept Riket Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Halland Läkemedel totalt 2 020 2 007 2 088 2 032 2 089 2 129 2 033 A (ej A10) - Mage/Tarm mm 111 98 108 109 101 128 102 A10 - Diabetes 129 141 154 132 118 B - Blod mm 185 180 182 291 186 194 C01,02,04,05 - Övr. hjärta-kärl 29 31 34 26 33 36 28 C03 - Diuretika 15 17 16 21 C07 - Betareceptorblockerare 20 22 23 C08 - Kalciumantagonister 10 9 11 12 C09 - ACE-hämmare + ARB 58 49 64 65 57 60 51 C10 - Lipidsänkande medel 45 97 41 52 D - Hud 35 38 39 40 G - Gynekologiska o urologiska medel 74 68 67 77 80 H - Hormoner 71 69 81 55 73 82 J - Infektioner (exkl J07 vacciner ) 53 46 J07 - vacciner 3 2 L01 - Cytostatika 62 72 70 L02 - Endokrin terapi 37 42 44 L03 - Immunstimulerande medel 84 76 63 L04 - Immunsuppressiva medel 243 212 264 246 313 301 252 M - Rörelseapparaten 24 25 N01,02 - Anestetika+Analgetika 90 96 110 95 91 93 105 N03,04 - Epilepsi+Parkinson 119 131 126 146 114 122 N05 - Neuroleptika, lugnande o sömnm. 107 116 121 87 N06 - Antidepressiva, demensm. mm 130 151 104 115 140 N07 - Medel v beroendetillstånd 19 P - Parasiter mm 1 R - Andningsorganen 189 193 187 195 205 197 S - Ögon och öron 47 V - Varia 14 18

9

10 Ökning jan-apr 2013 jfr 2012 (totalt)

11 Minskning jan-apr 2013 jfr 2012 (totalt)

12

13

14

15

16

17 Cancer – många nya läkemedel på gång, hög kostnad per patient
Några områden där läkemedelskostnaden förväntas öka pga nya läkemedel och ändrade riktlinjer Cancer – många nya läkemedel på gång, hög kostnad per patient Malignt melanom (Yervoy, Zelboraf) Lungcancer Blodcancer Prostatacancer (Jevtana, Zytiga) Hjärta-Kärl Nytt läkemedel efter hjärtinfarkt – Brilique Nya antikoagulantia (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) Immunpåverkande läkemedel Nya riktlinjer från SoS som rekommenderar tidig behandling med TNF-alfahämmare MS Nya behandlingsalternativ i tablettform (Gilenya m fl) Makuladegeneration (”gula fläcken”) Nya läkemedel på väg (Eylea)

18 Koagulationsfaktorer m fl särläkemedel
Några områden där läkemedelskostnaden förväntas öka pga nya läkemedel och ändrade riktlinjer Infektioner Hepatit C (Incivo, Victrelis) Hepatit B Clostridium difficile (Dificlir) KOL Flera nya läkemedel registrerade senaste åren Diabetes ökad användning av inkretinläkemedel (Victoza, Byetta, Januvia m fl) Koagulationsfaktorer m fl särläkemedel Mycket svårbedömt, enstaka patienter påverkar kostnaden mycket

19 Aktuella patentutgångar 2013
Patentutgång (enligt tillgängliga källor ) Substans Läkemedel Användningsområde LM-typ Landstings-kostnad 2012 (kr) jan-13 tolterodin Detrusitol SR inkontinens A  1 570 tkr feb-13 montelukast Singulair astma  1 100 tkr ziprasidon Zeldox schizofreni K  320 tkr mar-13 dorzolamid/timolol Cosopt glaukom  790 tkr maj-13 zoledronsyra Aclasta, Zometa osteoporos mm rekv  730 tkr jun-13 sildenafil Revatio, Viagra PAH, erektil dysfunktion  400 tkr aug-13 rizatriptan Maxalt migrän  290 tkr sep-13 flutikason+salmeterol Seretide diskus, evohaler astma, KOL  4 210 tkr okt-13 irbesartan+hydroklortiazid CoAprovel högt blodtryck, hjärtsvikt  330 tkr nov-13 capetitabine Xeloda cancer; bröst, ventrikel, kolon  1 380 tkr efavirenz Stocrin HIV K/smitts  470 tkr rituximab Mabthera cancer  4 450 tkr dec-13 ritonavir/lopinavir Kaletra infektion, HIV  160 tkr

20 Aktuella patentutgångar 2014
Patentutgång (enligt tillgängliga källor ) Substans Läkemedel Användningsområde LM-typ Landstings-kostnad 2012 (tkr) mar-14 epleneron Inspra hjärtsvikt A  220 tkr apr-14 memantin Ebixa demens  2 150 tkr moroktokog alfa ReFacto hemofili S  3 590 tkr jun-14 escitalopram Cipralex depression  1 930 tkr jul-14 verteporfin Visudyne AMD rekv  20 tkr aug-14 brimonidin/timolol Combigan glaukom K  30 tkr brinzolomid/timolol Azarga  120 tkr infliximab Remicade reumatologiska sjukdomar   tkr latanoprost/timolol Xalcom  310 tkr palivizumab Synagis infektion, virus  480 tkr pilokarpin/timolol Fotil  130 tkr travoprost/timolol Duotrav  350 tkr travoprost Travatan  560 tkr sep-14 cetuximab Erbitux cancer okt-14 aripiprazol Abilify Schizofreni  2 510 tkr nov-14 ikatibant Firazyr heriditärt angioödem  40 tkr insulin glargin Lantus diabetes  4 150 tkr dec-14 natalizumab Tysabri MS  7 240 tkr trastuzumab Herceptin bröstcancer  5 240 tkr


Ladda ner ppt "Läkemedel kostnadsutveckling mm tom april 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser