Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsövergripande projekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsövergripande projekt"— Presentationens avskrift:

1 Länsövergripande projekt
Norrköping Pär Holgersson

2 Länsövergripande projekt
Projektets omfattning Informera kommunerna om ICF och övriga klassifikationer och begreppssystem Inventera kommunernas befintliga strukturer och behov Stärka samarbetet mellan kommun och landsting Etablera kontakt med nationella och regionala arbeten inom området Påbörja arbetet med en gemensam struktur

3 Länsövergripande projekt
Informera kommunerna om ICF Kommun Behov Boxholm Har genomförts Finspång Kinda Har tackat nej, avvaktar till 2011 Mjölby Motala Linköping Norrköping Söderköping 9:e december Vadstena Valdemarsvik Ydre Har genomförts, önskar ytterligare info Åtvidabberg Ödeshög

4 Länsövergripande projekt
Kommunernas befintliga verksamhetssystem Kommun Befintligt verksamhetsstöd Boxholm Procapita (ICF) Finspång Procapita Kinda Mjölby Procapita (driftstart 2011) Motala Viva (driftstart 2011) Linköping Byte pågår till Treserva, driftstart hösten -10 Norrköping Sofia Skall gå ut i upphandling, (IFO har just valt Viva) Söderköping Vård och omsorg Skall uppdatera till Treserva framöver… Vadstena Viva (ICF) Valdemarsvik Procapita (ICF) Ydre Åtvidabberg Ödeshög

5 Länsövergripande projekt
Stärka samarbetet mellan kommun och landsting I projektet uttalas att samarbetet med landstinget skall stärkas Ett pilotprojekt har genomförts ”In- och utmeddelande mellan särskilt boende och akuten” Visar att vi kan samarbeta….. Visar nyttan med ett samarbete, befintlig information i Meddix har skapat sidospår såsom lila lappen Visar att kundnyttan (patientsäkerheten är i fokus) Vi ser nu över möjligheten till hur vi kan få till ett strukturerat samarbete, mycket händer på många fronter

6 Länsövergripande projekt
Etablera kontakt med nationella och regionala projekt Ingår i projektet Kommunal IT-samverkan: Informationsstruktur (SKL och Socialstyrelsen) Socialstyrelsen deltar aktivt i vårt projekt Etablerad kontakt med Mölndals kommun som bedriver pilotprojekt med Socialstyrelsen Även kontakt med bla Mörbylånga, Piteå, Stockholm Stad, Region Skåne samt Västra Götaland

7 Länsövergripande projekt
Påbörja arbetet med en gemensam struktur Arbetsgrupp Profession Kommun Namn Arbetsterapeut Åtvidaberg Gunilla Meidler Mjölby Anna Karlsson Sjukgymnast Norrköping Laila Tilly Linköping John Karlsson Sjuksköterska Camilla Jiremyr Motala Mariann Strömberg Kinda/Ydre Maria Bäcklund MAS Vadstena/Boxholm/Ödeshög Ulla Larsson Finspång Mårten Davidsson Sonja Johansson Projektledare Boxholm Pär Holgersson

8 Länsövergripande projekt
Frågeställningar Vad står ICF för och vilka områden täcks in? Vad är nyttan med att införa ICF? Vad innebär en övergång till ICF? Hur övervinner vi eventuella hinder? Hur underlättar vi för användaren vid ett införande?

9 Länsövergripande projekt

10 Länsövergripande projekt

11 Länsövergripande projekt

12 Länsövergripande projekt
Vad står ICF för och vilka områden täcks in? International Classification of Functioning, Disability and Health….. …..vilket på svenska kan översättas till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa Täcker ett stort område. Inom HSL täcker det mer än VIPS, klarar ett multiproffesionellt team. Bygger på en struktur om 4 nivåer och olika qualifiers (bedömningsfaktorer) HSL känns självklart, fungerar även inom SoL och LSS? ICF klarar dock inte att täcka alla behov, hur löser man det?

13 Länsövergripande projekt
(Omgivning / Sammanhang)

14 Länsövergripande projekt
Exempel på nivåer i ICF Komponent Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Kroppsfunktioner Psykiska funktioner Sömnfunktioner Insomning Aktiviteter och delaktighet Mellanmänskliga interaktioner och relationer Familjerelationer Barn-förälderrelationer

15 Länsövergripande projekt
Kapitel 1 Psykiska funktioner Detta kapitel handlar om hjärnans och det centrala nervsystemets funktioner, såväl övergripande funktioner såsom medvetande, energi och drift som specifika psykiska funktioner såsom minne, språk och kalkylerande psykiska funktioner (b134) Sömnfunktioner Allmänna psykiska funktioner av periodisk, reversibel och selektiv fysisk och psykisk avkoppling från sin egen omedelbara omgivning med samtidiga karakteristiska fysiologiska förändringar Innefattar: funktioner av sömnmängd, insomning, sömnunderhåll, sömnkvalitet, funktioner som rör sömncykeln såsom sömnlöshet, hypersömn, narkolepsi Utesluter: medvetandefunktioner (b110); energi och driftfunktioner (b1341) Insomning Psykiska funktioner som styr övergången från vakenhet till sömn

16 Länsövergripande projekt

17 Länsövergripande projekt

18 Länsövergripande projekt
Nyttan med att införa ICF Omtag av våra egna rutiner kring dokumentationen EN struktur för gemensamma termer och begrepp innebär en bättre och mer kvalitétssäkrad dokumentation Samma struktur för alla professioner, i Boxholms fall sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (vi har ingen dietist) Mindre dubbelarbete / missförstånd I linje med nationell strategi för eHälsa, rekommenderas av Socialstyrelsen, bättre statistikmöjligheter (beslutsunderlag) Vi förbereder oss för att ”prata med andra system och aktörer”

19 Länsövergripande projekt
På gång… Riktlinjer på väg gällande ICF och biståndsbedömning Mer detaljerad statistik – aggregera data, använda bedömningsfaktorer Nätverksarbete och ytterligare nationella riktlinjer Glöm inte teknikfrågorna: - HSA-katalog (hälso och sjukvårdens adressregister) - Sjunet (vägarna för säker datakommunikation mellan våra huvudmän) - SITHS ( säker IT inom hälso och sjukvård)

20 Länsövergripande projekt
Fortsättning av projektet Befintligt projekt är planerat till Vi skall då ha slutfört inventering och erbjudit alla kommuner information om ICF Vi skall ha strukturerat samarbete med landstinget samt med nationella och regionala projekt inom området Vi skall ha påbörjat arbetet med en gemensam informationsstruktur baserat på ICF Vi planerar nu inför fortsättningen 2011 och framåt…

21 Länsövergripande projekt
Frågor….?


Ladda ner ppt "Länsövergripande projekt"

Liknande presentationer


Google-annonser