Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det levande väsendets plats i tillvaron.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det levande väsendets plats i tillvaron."— Presentationens avskrift:

1 Det levande väsendets plats i tillvaron.
Föredrag 16 nov 2012 Olov Fahlander, Tekn Dr

2 Vi tar upp bl.a. : Förhållandet Ande / Materia Det levande väsendet
Universella Livslagarna Slump Livsuppfyllelsen Andens världar Ande / Materia

3 Några förhållningssätt
Trosvisshet – Det finns en andlig värld som är alltför svår för oss att förstå, men som vi kan förlita oss på. Vetenskaplighet – Det är den hittills mest rationella uppfattningen om tillvaron, utgår från det som kan registreras (mått & vikt). Materialism – Det existerar ingen andlig värld. Det psykiska är en reaktion i materien. Andlighet – Tillvaron består av två ”skikt”, varav den andliga är den primära. Ande / Materia

4 Vad är jag? Ande / Materia

5 Två upplevelse-dimensioner
Mått & Vikts-facit (horis.) Livsyttringsfacit (vert.) Ett ”vetenskapligt” försök att bevisa Gud, är dömt att misslyckas. De tillhör olika ”ortogonala” domäner. Ande / Materia

6 Cogito ergo sum Descartes: ”Jag tänker, därför finns jag”.
D upplevde att den egna existensen är ett ovedersägligt bevis för att ”jaget” existerar som ett självständigt fenomen. Varje människa kan uppleva detsamma i form av ”Jag finns” (Tidlöst och evigt). Frågor vi bör ställa är: 1>Vad är primärt; Hjärnan eller Medvetandet? 2>Vad är Orsak och Verkan? Ande / Materia

7 En värld av tankar Vår inre värld – livsupplevelsen – sker via energier/förnimmelsesätt: - Minne - Instinkt - Sinnesupplevelse/Tyngd - Känslor - Intelligens - Intuition Ande / Materia

8 Andlighet & Psyke Dessutom en mängd andra saker:
Invanda resonemang & föreställningar Moraluppfattning Rätt & Fel Behov (typ Maslow) Beteende & Karaktär Talanger …… Detta kan vi kalla för vår Personlighet eller ”Andliga kropp” Ande / Materia

9 Hjärnans roll Materialism: Minnesfunktionerna (ex.) har sitt primära ursprung i hjärnans funktion. Medvetenhet är ett resultat av hjärnans metabolism. Andlighet: Hjärnan är ”kopplingscentralen” mellan de själsliga impulserna och de motoriska funktionerna. Medvetandet är oberoende av & primära orsaken till hjärnans funktion. Ande / Materia

10 Ex: Var sitter minnet? En oerhört stor mängd information samlas under ett mänskligt liv Mängden tycks ofattbart stor, för t.ex: ”savant”-personer. I en dator lagras minne som laddning 0/1 i en kiselstruktur Enligt hjärnforskningen tycks vårt minne ha en holografisk struktur (ej specifikt lokaliserad) Detsamma gäller medvetande & intelligens. Vad sker vid utomkroppsliga tillstånd? Är det bara ”anomalier” eller hallucinationer? Ande / Materia

11 Vem/Vad tänker? Citat Kosmos 8/2010 sid 229 Ande / Materia

12 Hur är Materia & Ande sammankopplade?
Dagens fysik beskriver materians innersta som Molekyler –> atomer –> elementarpartiklar -> ”strängar”. Strängar krävs för att få en enhetlig syn på naturkrafterna. Vad kan då dessa ”strängar” vara? En hypotes: Vibrationer av tankens egen materia, dvs andlig energi. Denna tankekraft uppehåller i så fall, hela fysiska tillvaron och är basen för vår materiella existens. Ande / Materia

13 Utvecklingens villkor
Inget levande väsen kan tvingas leva på ett sätt som det ännu inte är moget för. /Martinus Ande / Materia

14 Det levande väsendet Levande väsendet

15 Det levande väsendet X1, X2, X3
X1 – Det som är, den eviga existensen, icke-tid X2 – Förmågan att påverka – vilja & talang X3 – Det skapade, kropparna, medvetandet Levande väsendet

16 Allt är liv • Livsenhetsprincipen – Liv inuti liv.
• Omfattar alla aspekter av tillvaron – andligt, fysiskt, smått, stort, intelligent, materiellt. • Döden existerar inte. • Däremot finns fas-övergångar. Levande väsendet

17 Universella livslagar
Karmalagen om orsak & verkan: Som du sår, så skördar du. Allt ni vill att andra ska göra er, det ska ni göra dem. Mikro/Makro perspektivet – Varje väsen är del av ett större väsen, och även värd åt otaliga mindre väsen som vi har ansvar för. Kontrast & Mättnads principen – Vår längtan riktas till ännu ej uppnådda tillstånd – men som vi kan förstå. Vi undviker det vi redan levat ut. Föräldraprincipen: Det är sörjt för att utveckling skall kunna ske så att den ännu outvecklade också överlever Levande väsendet

18 Ofärdig förnimmelseförmåga
Ett väsen (triangeln), på sin utvecklingsnivå, upplever världsalltet (käglan) utifrån sitt eget perspektiv. ”Man ser det man vill se” och kan känna igen. Levande väsendet

19 Har vi en fri vilja? Determinism: ”Allt är givet, även vår upplevt ”fria” vilja – följer ur en materiell syn. Andligt: Vi äger fri vilja & skaparförmåga – I nuet skapas framtiden genom ständiga val. Ansvar: Ur kvaliten på våra val, skapas vår karma, dvs grunden för vår framtida ödesväg Karma: är en kärleksfull vägledning för att vi skall kunna lära oss livslagarna och skilja på lycka och lidande. Slump

20 Vad är slumpen? Det används ofta som en ”förklaring” till något som sker. Men var finns slumpen? Två synsätt: Materialism: Slumpen är en egenskap i den yttre världen. Det finns fenomen som fundamentalt sett saknar orsak – t.ex. radioaktivt sönderfall. Andligt: Slumpen är en beteckning på min egen okunskap om den yttre världen. All ”slump” har en orsak i andra väsens viljeutövning. Slump

21 En bok om slumpen Jan Cederquist: ”Slumpen är ingen tillfällighet”
Synkronism – Märkliga tillfälligheter utan synbar koppling. Jan Cederquist berättar om sådana händelser och vad som kan tänkas ligga bakom. Vi tycks leva i en värld som är oändligt mycket märkligare än vi hittills har trott. Slump

22 Intelligent design Ursprungligen ett resultat av biologisk forskning i USA. Slutsats: Evolutionen är ändamålsstyrd och medveten! Fundamentalister (”Christian Right”) anammade begreppet som en bekräftelse på sin tro Eftersom CR uppfattas som ”flummiga” avfördes denna forskning som oseriös Ett vanligt tankefel. Man ser det man vill se, inte vad som faktiskt är! Slump

23 Människans nuvarande tillstånd
I universum råder ett överflöd av lycka och välvilja Enbart i sinnet hos dagens människor finns olycka, våld och dråp. Vår kosmiska väg är att själva ta oss ur detta järngrepp. Att förverkliga paradiset på jorden. Det krävs en kosmisk kursändring! Livsuppfyllelsen

24 Egoism I det djuriska tillståndet sker en kulmination av materiell ”tyngd” dvs frånvaron av andlig medvetenhet. Denna kulmination fokuseras på överlevnad, självbevarelsedrift och ”envar sig själv närmast”. Hos mänskligheten lever det kvar som individualism, självförverkligande och konkurrens, dvs egoism. Livsuppfyllelsen

25 Vår dagliga uppgift Jesus: Älska din nästa som dig själv.
Vem är ”din nästa”? - Alla väsen du möter, i mån av din förmåga och förstånd. När sker detta? - I vardagen, med alla sina trassligheter. Varje stund du har av medvetet liv. Livsuppfyllelsen

26 Har livet mening? En förlust av förmågan att se livets mening, beror på jagets isolering. Egoism leder till upplevelse av ”döden”. Livet får mening som ett resultat av förmågan att vara till nytta för någon annan, dvs genom kärlek. Mänsklighetens nuvarande kursändring är att välja vägen bort från individcentrering fram till altruism och allkärlek. Livsuppfyllelsen

27 Mental kursändring Verklig förändring på denna nivå, sker genom svårigheter och lidande. Därför måste mänskligheten genomgå en smärtsam ”födelse” för att nå kosmiskt medvetande. Okunnigheten om livets glädjeskapande principer kan bara avlägsnas genom att ”skörda det man sått”. Livsuppfyllelsen

28 Väktaren vid porten Varför kan jag inte, som en viljeakt, bestämma mig att bli god, och därmed ”kvala” in för kosmiskt medvetande? Med ”Andens ögon” skulle vår syn på livet vara radikalt annorlunda än vår yttre syn. I djupet av vår själ finns många skrymslen som behöver bearbetas. Allt är inte åtkomligt nu. Det är en organisk utveckling som vi saknar överblick över. Andens världar

29 Andens världar Den andliga världen har många boningar.
Var och en svarar mot individer på ett visst stadium av utveckling. Gemensamt gäller att ”ondskan” inte kan existera där. Det är olika tillstånd av lycka. Perioden mellan ”dödsögonblicket” och födelse/inkarnation ger en form av upplevelse. Boken av Martinus: ”Genom dödens port” Andens världar

30 Grottliknelsen Ur Platons ”Staten” Andens världar

31 Vad är då ”verkligheten”?
Vi lever i en enormt stor och omfattande tanke. Inuti ett kärleksfullt väsen vars intelligens övergår vår tankeförmåga. Inget som sker, sker av en ”slump”. Vi är alla delar av detta väsen och hör därför, för evigt samman. Allt är mycket gott! Sammanfattning


Ladda ner ppt "Det levande väsendets plats i tillvaron."

Liknande presentationer


Google-annonser