Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför kommer inte patienten?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför kommer inte patienten?"— Presentationens avskrift:

1 Varför kommer inte patienten?
En studie om inställda besök på BUP-kliniken i Örebro län. Slaskrubrik! Vet inte vad studien ska ha för namn…

2 Varför studera inställda besök?
Minskad tillgänglighet Outnyttjad barnpsykiatrisk kompetens Förlängning av vårdtiden Störd behandlingsprocess Ökad stress hos behandlarna Ekonomiska konsekvenser

3 Syfte Antal inställda besök. Orsaker till att besök ställdes in.
Vilken typ av besök och vilka patienter. Förslag på åtgärder som kan minska antalet inställda besök.

4 Urval och metod BNP, Gryningen, Länsmottagningen, Norrbacken, Ätstörningsenheten och Örebromottagningen. Patienter födda 1994 eller senare. Mätperiod: – Enkäter från behandlare och administrativ personal. Utdata från Uppföljningsportalen och Prodstat. Kommande fokusgrupper.

5 Behandlarresurser, besök och patienter…
Planerade besök 3304 behandlarresurser 2312 besök för 1226 unika patienter. Genomförda besök 2695 behandlarresurser 1741 besök för 841 unika patienter. Inställda besök 782 behandlarresurser (609 pat-orsak, 173 vg-orsak) 571 besök ställdes in för 385 unika patienter.

6 Hur stor andel av besöken ställdes in (pat-orsak + vg-orsak)?
Figur 1. Andel genomförda besök (n=1741) och andel inställda besök (n=571), fördelat på klinikens mottagningar. Ca var fjärde besök, eller 24,7 % av besöken, ställdes in.

7 Hur stor andel ställdes in (pat-orsak)?
Figur 2. Andel genomförda besök (n=1741) och andel inställda besök (n=445), fördelat på klinikens mottagningar. Ca var femte besök, eller 20,4 % av besöken ställdes in pga. patientorsak.

8 Fördelning mellan vg-orsak och pat-orsak…
Figur 3. Andel besök inställda av vårdgivaren (n=126) och andel besök inställda av patienten (n=445), klinikgemensamt.

9 Fördelning mellan återbud och uteblivanden…
Figur 4. Andel återbud (n=314) och andel uteblivanden (n=131), klinikgemensamt (patientorsak).

10 Hur lång tid innan ställs besöket in?
Figur 5. Antal dagar innan som patienten ställer in sitt besök (n=445), klinikgemensamt.

11 Hur blev det med tiden som blev inställd?
Figur 6. Andel behandlarresurser med inställda besök pga. patientorsak (n=609), fördelat på svar angående om de kunde använda den inställda tiden till ett annat patientbesök.

12 Vad var orsakerna till återbuden?
Orsak till återbudet: Antal besök: Andel besök: Sjukdomsrelaterad orsak 115 36,6% Skola/förälders arbete/Org. fritidsaktivitet 55 17,5% Tiden passar inte (oklart varför) 34 10,8% Vet ej/Okänd orsak 24 7,6% Motivationsrelaterad orsak 14 4,5% Familjerelaterad orsak 11 3,5% Behandlingsrelaterad orsak Mötesrelaterad orsak 8 2,5% Annan orsak 7 2,2% Transportproblem Fritidsresa/ledighet Vill avsluta kontakten Annat vårdbesök eller tandläkarbesök (1 st) Sömnrelaterad orsak 5 1,6% Glömde bort tiden 2 0,6% Totalt: 314 100%

13 Vad var orsakerna till uteblivandena?
Orsak till uteblivandet: Antal besök: Andel besök: Vet ej/Okänd orsak 62 47,3% Glömde bort tiden/missförstånd om tiden 31 23,7% Sjukdomsrelaterad orsak 9 6,9% Kallelserelaterad orsak Annan orsak 7 5,3% Motivationsrelaterad orsak 6 4,6% Skola/förälders/föräldrars arbete 3 2,3% Sömnrelaterad orsak 2 1,5% Familjerelaterad orsak 1 0,8% Fritidsresa/ledighet Totalt: 131 100%

14 Pojkar och flickor – inställda besök…
Figur 7. Andel genomförda besök (n=1741) och andel inställda besök pga. patientorsak (n=445), fördelat på kön.

15 Pojkar och flickor – återbud och uteblivanden…
Figur 8. Andel återbud (n=314) och andel uteblivanden (n=131), fördelat på kön.

16 Födelseår… Figur 9. Andel patienter med genomförda besök (n=841) och andel patienter med inställda besök (n=395), fördelat på födelseår.

17 Besökstyp… Figur 10. Andel genomförda besök (n=1741) och andel inställda besök pga. patientorsak (n=445), fördelat på besökstyp.

18 Aktivitetstyp… Figur 11. Andel genomförda besök (n=1741) och andel inställda besök pga. patientorsak (n=445), fördelat på aktivitetstyp.

19 Veckodag… Figur 12. Andel genomförda besök (n=1741) och andel inställda besök pga. patientorsak (n=445), fördelat på veckodag.

20 Besökstid… Figur 13. Andel genomförda besök (n=1741) och andel inställda besök pga. patientorsak (n=445), fördelat på tidsmodul.

21 Indexgruppens huvuddiagnoser…
Figur 15. Antal inställda besök pga. patientorsak (n=445), fördelat utifrån huvuddiagnos klassificerat enligt ICD-10.

22 Huvuddiagnoser – inställda besök…
Figur 16. Andel genomförda besök (n=1741) och andel inställda besök pga. patientorsak (n=445), fördelat utifrån huvuddiagnos klassificerat enligt ICD-10.


Ladda ner ppt "Varför kommer inte patienten?"

Liknande presentationer


Google-annonser