Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför kommer inte patienten? En studie om inställda besök på BUP-kliniken i Örebro län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför kommer inte patienten? En studie om inställda besök på BUP-kliniken i Örebro län."— Presentationens avskrift:

1 Varför kommer inte patienten? En studie om inställda besök på BUP-kliniken i Örebro län.

2 Varför studera inställda besök? Minskad tillgänglighet Outnyttjad barnpsykiatrisk kompetens Förlängning av vårdtiden Störd behandlingsprocess Ökad stress hos behandlarna Ekonomiska konsekvenser

3 Syfte Antal inställda besök. Orsaker till att besök ställdes in. Vilken typ av besök och vilka patienter. Förslag på åtgärder som kan minska antalet inställda besök.

4 Urval och metod BNP, Gryningen, Länsmottagningen, Norrbacken, Ätstörningsenheten och Örebromottagningen. Patienter födda 1994 eller senare. Mätperiod: 2012-03-01 – 2012-03-30. Enkäter från behandlare och administrativ personal. Utdata från Uppföljningsportalen och Prodstat. Kommande fokusgrupper.

5 Behandlarresurser, besök och patienter… Planerade besök –3304 behandlarresurser –2312 besök för 1226 unika patienter. Genomförda besök –2695 behandlarresurser –1741 besök för 841 unika patienter. Inställda besök –782 behandlarresurser (609 pat-orsak, 173 vg-orsak) –571 besök ställdes in för 385 unika patienter.

6 Hur stor andel av besöken ställdes in (pat- orsak + vg-orsak)? Figur 1. Andel genomförda besök (n=1741) och andel inställda besök (n=571), fördelat på klinikens mottagningar. Ca var fjärde besök, eller 24,7 % av besöken, ställdes in.

7 Hur stor andel ställdes in (pat-orsak)? Figur 2. Andel genomförda besök (n=1741) och andel inställda besök (n=445), fördelat på klinikens mottagningar. Ca var femte besök, eller 20,4 % av besöken ställdes in pga. patientorsak.

8 Fördelning mellan vg-orsak och pat-orsak… Figur 3. Andel besök inställda av vårdgivaren (n=126) och andel besök inställda av patienten (n=445), klinikgemensamt.

9 Fördelning mellan återbud och uteblivanden… Figur 4. Andel återbud (n=314) och andel uteblivanden (n=131), klinikgemensamt (patientorsak).

10 Hur lång tid innan ställs besöket in? Figur 5. Antal dagar innan som patienten ställer in sitt besök (n=445), klinikgemensamt.

11 Hur blev det med tiden som blev inställd? Figur 6. Andel behandlarresurser med inställda besök pga. patientorsak (n=609), fördelat på svar angående om de kunde använda den inställda tiden till ett annat patientbesök.

12 Vad var orsakerna till återbuden? Orsak till återbudet:Antal besök:Andel besök: Sjukdomsrelaterad orsak11536,6% Skola/förälders arbete/Org. fritidsaktivitet5517,5% Tiden passar inte (oklart varför)3410,8% Vet ej/Okänd orsak247,6% Motivationsrelaterad orsak144,5% Familjerelaterad orsak113,5% Behandlingsrelaterad orsak113,5% Mötesrelaterad orsak82,5% Annan orsak72,2% Transportproblem72,2% Fritidsresa/ledighet72,2% Vill avsluta kontakten72,2% Annat vårdbesök eller tandläkarbesök (1 st)72,2% Sömnrelaterad orsak51,6% Glömde bort tiden20,6% Totalt:314100%

13 Vad var orsakerna till uteblivandena? Orsak till uteblivandet:Antal besök:Andel besök: Vet ej/Okänd orsak6247,3% Glömde bort tiden/missförstånd om tiden3123,7% Sjukdomsrelaterad orsak96,9% Kallelserelaterad orsak96,9% Annan orsak75,3% Motivationsrelaterad orsak64,6% Skola/förälders/föräldrars arbete32,3% Sömnrelaterad orsak21,5% Familjerelaterad orsak10,8% Fritidsresa/ledighet10,8% Totalt:131100%

14 Pojkar och flickor – inställda besök… Figur 7. Andel genomförda besök (n=1741) och andel inställda besök pga. patientorsak (n=445), fördelat på kön.

15 Pojkar och flickor – återbud och uteblivanden… Figur 8. Andel återbud (n=314) och andel uteblivanden (n=131), fördelat på kön.

16 Födelseår… Figur 9. Andel patienter med genomförda besök (n=841) och andel patienter med inställda besök (n=395), fördelat på födelseår.

17 Besökstyp… Figur 10. Andel genomförda besök (n=1741) och andel inställda besök pga. patientorsak (n=445), fördelat på besökstyp.

18 Aktivitetstyp… Figur 11. Andel genomförda besök (n=1741) och andel inställda besök pga. patientorsak (n=445), fördelat på aktivitetstyp.

19 Veckodag… Figur 12. Andel genomförda besök (n=1741) och andel inställda besök pga. patientorsak (n=445), fördelat på veckodag.

20 Besökstid… Figur 13. Andel genomförda besök (n=1741) och andel inställda besök pga. patientorsak (n=445), fördelat på tidsmodul.

21 Indexgruppens huvuddiagnoser… Figur 15. Antal inställda besök pga. patientorsak (n=445), fördelat utifrån huvuddiagnos klassificerat enligt ICD-10.

22 Huvuddiagnoser – inställda besök… Figur 16. Andel genomförda besök (n=1741) och andel inställda besök pga. patientorsak (n=445), fördelat utifrån huvuddiagnos klassificerat enligt ICD-10.


Ladda ner ppt "Varför kommer inte patienten? En studie om inställda besök på BUP-kliniken i Örebro län."

Liknande presentationer


Google-annonser