Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chalmers University of Technology Master’s Programme in Sustainable Energy Systems Master’s Programme in Sustainable Energy Systems Varför? Hur? Vem? Sen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chalmers University of Technology Master’s Programme in Sustainable Energy Systems Master’s Programme in Sustainable Energy Systems Varför? Hur? Vem? Sen."— Presentationens avskrift:

1 Chalmers University of Technology Master’s Programme in Sustainable Energy Systems Master’s Programme in Sustainable Energy Systems Varför? Hur? Vem? Sen då? Koordinator: David Pallarès, david.pallares@chalmers.se

2 Chalmers University of Technology Uppskattade framtida elgenerering i EU25 Varför? Hur? Vem? Sen då? Master’s Programme in Sustainable Energy Systems

3 Chalmers University of Technology Utbyggnad av energisystemet - Växthuseffekten - Tömning av fossila bränslen - Osäkra bränsletillgångar Energisektorn (tillverkare, energibolag) Behovet av civilingenjörer Varför? Hur? Vem? Sen då? Master’s Programme in Sustainable Energy Systems Energieffektivisering av processer och tekniker Processindustrin Industriell energianvändning

4 Chalmers University of Technology ”Bridging systems” – ansvarsfull utbildning Carbon Capture and Storage Varför? Hur? Vem? Sen då? Master’s Programme in Sustainable Energy Systems Chalmers 100 kW Oxyfuel rigVattenfall 30 MW Oxyfuel demo

5 Chalmers University of Technology Varför? Hur? Vem? Sen då? ProcessindustrinEnergisektornByggsektorn UthållbarhetEnergi Modellering Programmets struktur Master’s Programme in Sustainable Energy Systems År 1 År 2

6 Chalmers University of Technology Varför? Hur? Vem? Sen då? Valfria kurser Energi Fuel cells - function and materials // Internal combustion engines // Nanotechnology for sustainable energy // Gas turbine technology// Sustainable power production and transportation // Introduction to nuclear reactors Beräkning Computational fluid dynamics // Computational fluid dynamics for engineers // Compressible flow // Computer introduction Hållbarhet Environmental aspects of transportation and logistics // Technical change and the environment // Environmental policy instruments // Ecodesign Management Project management // Life cycle assessment // Waste management Master’s Programme in Sustainable Energy Systems

7 Chalmers University of Technology Varför? Hur? Vem? Sen då? Kontakt med industrin Nordjyllandsverket Metso Power AB Chalmers CFB Renova Sävenäs Gryabb MC2 Chalmers Ryaverket Chalmers kylanläggning Studiebesök Gästföreläsare Examensarbete (96% i direkt koppling, 77% på plats) Chalmer’s Academies (direkt kontakt med industrin): Energy Ac., Automotive Ac., Built Environment Ac. Master’s Programme in Sustainable Energy Systems

8 Chalmers University of Technology Varför? Hur? Vem? Sen då? Behörighetskrav för M-studenter Termodynamik (MTF041) 4,5 hp (åk1,lp2) Miljö- och energiteknik (ENM030) 7,5 hp (åk3,lp1) Energiomvandling (ENM025) 7,5 hp (valfri åk3,lp2) eller/och Värmeöverföring (MTF113) 7,5 hp (valfri, åk3,lp3) Master’s Programme in Sustainable Energy Systems

9 Chalmers University of Technology Varför? Hur? Vem? Sen då? Arbetsmarknaden för MPSES-studenter Processindustrin, konsultföretag, doktorand - minimera den allmänna energiförbrukningen - effektivisera termiska processer - minska CO 2 utsläpp Energibolag (Vattenfall, E-On, Göteborg Energi, Fortum) Tillverkare av energiverk (Metso, Alstom) Tillverkare av energimaskiner (…) Fjärrvärmebolag (…) Doktorand, Forskningsinstitut (SP, TPS) Konsultföretag (SEP, FBE, …) Stats- eller kommunanställd (design av energiverk, FoU, strategisk planering) Master’s Programme in Sustainable Energy Systems

10 Chalmers University of Technology Master’s Programme in Sustainable Energy Systems Master’s Programme in Sustainable Energy Systems


Ladda ner ppt "Chalmers University of Technology Master’s Programme in Sustainable Energy Systems Master’s Programme in Sustainable Energy Systems Varför? Hur? Vem? Sen."

Liknande presentationer


Google-annonser