Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013-02-26 Stefan Jutterdal Förbundsordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund www.sjukgymnastforbundet.se www.sjukgymnastforbundet.se www.facebook.com/sjukgymnastforbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013-02-26 Stefan Jutterdal Förbundsordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund www.sjukgymnastforbundet.se www.sjukgymnastforbundet.se www.facebook.com/sjukgymnastforbundet."— Presentationens avskrift:

1 2013-02-26 Stefan Jutterdal Förbundsordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund www.sjukgymnastforbundet.se www.sjukgymnastforbundet.se www.facebook.com/sjukgymnastforbundet www.twitter.com/StefanJutterdal stefan.jutterdal@lsr.se 1 Årsmöte Östergötland

2 US i Linköping bäst i Sverige av alla universitetssjukhus

3 3

4 Ibland är vi patienter ibland anhöriga eller närstående…..

5 Bikupa Har du varit patient eller anhörig? Upptäckte du några förbättringsmöjligheter?

6 Landstinget i Kalmar län SBU/Alert Hälsouniversitetet Sjukhusdirektör Utvecklingsdirektör Sjukgymnast SKL:s FoU-råd Stefan Jutterdal utvecklingsdirektör Från 1 feb projektledare SKL stöd till landstingens utveckling och kunskapsstyrning Förbundsordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Projektledare SKL Kunskapsstyrning

7 Svensk sjukvård i världsklass

8 Trots detta… SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Cirka 1800 patienter drabbas av vårdskador med bestående men eller död Cirka 300 patienter dör där vårdskador har en bidragande viktig roll –(beräknat på SoS vårdskademätning 2008) Brister i kvalitet, bemötande, tillgänglighet och förtroende Kvalitetsbristkostnader/år: t.ex. vårdrelaterade infektioner drygt 500 mkr/år

9 1 “The data are wrong.” ”So there are lots of questions about adjustments, hidden variables, poor input information, and so on” 2 “OK, the data are right, but it’s not a problem.” “Variation in outcome is part of the game. This is just the hard reality. People die. Mistakes happen. ” 3 “OK, OK, The data are right, and it is a problem” But it’s not my problem” ”I didn’t do it. Management made me do it. Or worst excuse of all, the patients made me do it” 4 “the data are good enough, it is a problem, it is our problem, and we intend to do something about it” “people who look around for ways to make things better are going to find some answers – or at least some darn good questions – right in front of their faces” (Utdrag ur ”Escape Fire” av Donald M Berwick) Donald Berwick Hur reagerar vi på data?

10 10 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/overenskommelser

11 Län Total ersättning till länet (landsting och kommuner) Befolkning >64 år Ersättning per invånare 01 Stockholms län6 387 992 kr317 32820 kr 03 Uppsala län2 743 128 kr57 53148 kr 04 Södermanlands län8 391 265 kr57 095147 kr 05 Östergötlands län13 254 321 kr83 508159 kr 06 Jönköpings län16 486 307 kr66 677247 kr 07 Kronobergs län7 690 431 kr37 506205 kr 08 Kalmar län9 578 869 kr53 674178 kr 09 Gotlands län2 747 242 kr12 651217 kr 10 Blekinge län84 047 098 kr34 1462 461 kr 12 Skåne län11 451 931 kr234 16849 kr 13 Hallands län4 087 935 kr60 55768 kr 14 Västra Götalands län37 041 400 kr291 664127 kr 17 Värmlands län16 739 668 kr60 517277 kr 18 Örebro län11 665 928 kr56 862205 kr 19 Västmanlands län131 324 841 kr52 3222 510 kr 20 Dalarnas län7 873 684 kr61 485128 kr 21 Gävleborgs län10 529 316 kr61 070172 kr 22 Västernorrlands län8 840 258 kr54 216163 kr 23 Jämtlands län4 720 022 kr27 389172 kr 24 Västerbottens län9 758 261 kr50 606193 kr Norrbottens län4 640 103 kr53 69686 kr Summa410 000 000 kr1 784 668 Fördelning stimulansbidrag – de mest sjuka äldre 2012

12 12 Från projektet 2012 Stärk landstingens strukturer för utveckling och kunskapsstyrning utvecklat efter Paul Batalden

13

14 Framtidens hälsa och vård Äldreomsorgen beräknas år 2050 bli 70 procent dyrare än 2010 och personalbehovet i äldreomsorgen beräknas öka med 50%. Hälso- och sjukvården beräknas bli 80% dyrare på grund av fler behandlingsmöjligheter, höjd ambitionsnivå och fler äldre. Kvaliteten i verksamheten kan ökas bl.a. genom att folkhälsan förbättras, fallolyckorna och vårdskadorna i övrigt minskar samt att demenssjukdomar och högt blodtryck förebyggs. Detta är områden där vi sjukgymnaster har en självklar roll! 14

15 Framtidens hälsa och vård Vår tids globala utmaning med sjukdomar relaterade levnadsvanor t.ex. fetma, diabetes, högt blodtryck, stroke och cancer. Detta är områden som sjukgymnaster har specifik kunskap inom, men som vi behöver fokusera i högre grad. Vår uppgift är dels att förebygga sjukdom dels att öka patienters hälsa och livskvalitet när sjukdom uppkommit, inte minst genom att facilitera fysisk aktivitet. 15

16 http://www.sjukgymnastforbundet.se/levnadsvanor/Documents/Policydokument- levnadsvanor.pdf?newsitem=1708 16

17 Tisdag 22/1 2012

18 http://www.regeringen.se/sb/d/16464/a/207575

19 Sjukgymnasters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd Vision

20 Profession Position Lön Målbild – en profession i rörelse

21 Mål – profession – position – lön Medlemmarnas villkor för professionell utveckling och livslångt lärande förbättras Medlemmarna position och inflytande stärks: på arbetsplatsen, liksom i hälso- och sjukvården i stort Medlemmarnas löner och arvoden ökar i relation till det värde de skapar i verksamheten

22 Antal RCT studier av relevans för fysioterapi/sjukgymnastik Källa: PEDro, Physiotherapy Evidence Database

23 Antalet disputerade sjukgymnaster i Sverige

24 att bättre ta tillvara patienter och närstående som resurs – patientinflytande! att samarbeta bättre att lära av andra Utmaningar

25 http://www.myva.se/

26 Prioriterade frågor Lyfta fram hälsoperspektivet och det friska i alla frågor Lika självklart följa ordination på fysisk akivitet som på läkemedel Tillsammans med andra leda utvecklingen inom patientmedverkansområdet Bidra till förändrad syn på ledarskap i svensk hälso- och sjukvård Genomföra namnbyte till Fysioterapeut på ett bra sätt Förlängd grundutbildning Gå från ett förbund som uppvaktar till ett förbund som ständigt efterfrågas Fler medlemmar, högre lön

27 www.sjukgymnastforbundet.se www.facebook.com/sjukgymnastforbundet

28 www.twitter.com/StefanJutterdal


Ladda ner ppt "2013-02-26 Stefan Jutterdal Förbundsordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund www.sjukgymnastforbundet.se www.sjukgymnastforbundet.se www.facebook.com/sjukgymnastforbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser