Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013-02-26 Stefan Jutterdal Förbundsordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund www.sjukgymnastforbundet.se www.sjukgymnastforbundet.se www.facebook.com/sjukgymnastforbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013-02-26 Stefan Jutterdal Förbundsordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund www.sjukgymnastforbundet.se www.sjukgymnastforbundet.se www.facebook.com/sjukgymnastforbundet."— Presentationens avskrift:

1 Stefan Jutterdal Förbundsordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Årsmöte Östergötland

2 US i Linköping bäst i Sverige av alla universitetssjukhus

3 3

4 Ibland är vi patienter ibland anhöriga eller närstående…..

5 Bikupa Har du varit patient eller anhörig? Upptäckte du några förbättringsmöjligheter?

6 Landstinget i Kalmar län SBU/Alert Hälsouniversitetet Sjukhusdirektör Utvecklingsdirektör Sjukgymnast SKL:s FoU-råd Stefan Jutterdal utvecklingsdirektör Från 1 feb projektledare SKL stöd till landstingens utveckling och kunskapsstyrning Förbundsordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Projektledare SKL Kunskapsstyrning

7 Svensk sjukvård i världsklass

8 Trots detta… SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Cirka 1800 patienter drabbas av vårdskador med bestående men eller död Cirka 300 patienter dör där vårdskador har en bidragande viktig roll –(beräknat på SoS vårdskademätning 2008) Brister i kvalitet, bemötande, tillgänglighet och förtroende Kvalitetsbristkostnader/år: t.ex. vårdrelaterade infektioner drygt 500 mkr/år

9 1 “The data are wrong.” ”So there are lots of questions about adjustments, hidden variables, poor input information, and so on” 2 “OK, the data are right, but it’s not a problem.” “Variation in outcome is part of the game. This is just the hard reality. People die. Mistakes happen. ” 3 “OK, OK, The data are right, and it is a problem” But it’s not my problem” ”I didn’t do it. Management made me do it. Or worst excuse of all, the patients made me do it” 4 “the data are good enough, it is a problem, it is our problem, and we intend to do something about it” “people who look around for ways to make things better are going to find some answers – or at least some darn good questions – right in front of their faces” (Utdrag ur ”Escape Fire” av Donald M Berwick) Donald Berwick Hur reagerar vi på data?

10 10

11 Län Total ersättning till länet (landsting och kommuner) Befolkning >64 år Ersättning per invånare 01 Stockholms län kr kr 03 Uppsala län kr kr 04 Södermanlands län kr kr 05 Östergötlands län kr kr 06 Jönköpings län kr kr 07 Kronobergs län kr kr 08 Kalmar län kr kr 09 Gotlands län kr kr 10 Blekinge län kr kr 12 Skåne län kr kr 13 Hallands län kr kr 14 Västra Götalands län kr kr 17 Värmlands län kr kr 18 Örebro län kr kr 19 Västmanlands län kr kr 20 Dalarnas län kr kr 21 Gävleborgs län kr kr 22 Västernorrlands län kr kr 23 Jämtlands län kr kr 24 Västerbottens län kr kr Norrbottens län kr kr Summa kr Fördelning stimulansbidrag – de mest sjuka äldre 2012

12 12 Från projektet 2012 Stärk landstingens strukturer för utveckling och kunskapsstyrning utvecklat efter Paul Batalden

13

14 Framtidens hälsa och vård Äldreomsorgen beräknas år 2050 bli 70 procent dyrare än 2010 och personalbehovet i äldreomsorgen beräknas öka med 50%. Hälso- och sjukvården beräknas bli 80% dyrare på grund av fler behandlingsmöjligheter, höjd ambitionsnivå och fler äldre. Kvaliteten i verksamheten kan ökas bl.a. genom att folkhälsan förbättras, fallolyckorna och vårdskadorna i övrigt minskar samt att demenssjukdomar och högt blodtryck förebyggs. Detta är områden där vi sjukgymnaster har en självklar roll! 14

15 Framtidens hälsa och vård Vår tids globala utmaning med sjukdomar relaterade levnadsvanor t.ex. fetma, diabetes, högt blodtryck, stroke och cancer. Detta är områden som sjukgymnaster har specifik kunskap inom, men som vi behöver fokusera i högre grad. Vår uppgift är dels att förebygga sjukdom dels att öka patienters hälsa och livskvalitet när sjukdom uppkommit, inte minst genom att facilitera fysisk aktivitet. 15

16 levnadsvanor.pdf?newsitem=

17 Tisdag 22/1 2012

18

19 Sjukgymnasters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd Vision

20 Profession Position Lön Målbild – en profession i rörelse

21 Mål – profession – position – lön Medlemmarnas villkor för professionell utveckling och livslångt lärande förbättras Medlemmarna position och inflytande stärks: på arbetsplatsen, liksom i hälso- och sjukvården i stort Medlemmarnas löner och arvoden ökar i relation till det värde de skapar i verksamheten

22 Antal RCT studier av relevans för fysioterapi/sjukgymnastik Källa: PEDro, Physiotherapy Evidence Database

23 Antalet disputerade sjukgymnaster i Sverige

24 att bättre ta tillvara patienter och närstående som resurs – patientinflytande! att samarbeta bättre att lära av andra Utmaningar

25

26 Prioriterade frågor Lyfta fram hälsoperspektivet och det friska i alla frågor Lika självklart följa ordination på fysisk akivitet som på läkemedel Tillsammans med andra leda utvecklingen inom patientmedverkansområdet Bidra till förändrad syn på ledarskap i svensk hälso- och sjukvård Genomföra namnbyte till Fysioterapeut på ett bra sätt Förlängd grundutbildning Gå från ett förbund som uppvaktar till ett förbund som ständigt efterfrågas Fler medlemmar, högre lön

27

28


Ladda ner ppt "2013-02-26 Stefan Jutterdal Förbundsordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund www.sjukgymnastforbundet.se www.sjukgymnastforbundet.se www.facebook.com/sjukgymnastforbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser