Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund. Kort historik… Hbt-frågor i Sverige 1944 - Samkönade relationer avkriminaliseras 1972 - Lagen om könsfastställelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund. Kort historik… Hbt-frågor i Sverige 1944 - Samkönade relationer avkriminaliseras 1972 - Lagen om könsfastställelse."— Presentationens avskrift:

1 Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund

2 Kort historik… Hbt-frågor i Sverige 1944 - Samkönade relationer avkriminaliseras 1972 - Lagen om könsfastställelse (världens första) 1979 - Ockupation av Social- styrelsen sjukdomsstämpeln hävs 1988 - Sambolag 1995 - Partnerskapslag 1999 - Förbud diskriminering på arbetsmarknaden. HomO skapas 2003 - Adoption 2005 - Insemination (lesbiska) 2009 - Äktenskap 2012 - Lagen om könsfastställelse moderniseras (sterilisering 2013) Öppna Moderater 1979 - bildas Gaymoderaterna, första partipolitiska hbt-föreningen. 199? - Verksamheten avstannar 2001 - Gaymoderaterna startas igen 2000-2001 - Moderater på Pride första gångerna (första året parad sen även tält) 2003 - Ändrar namn till Öppna Moderater- Moderaternas hbt-nätverk 2007 - Fredrik Reinfeldt blir världens första sittande premiärminister att besöka Pride 2012 - Öppna Moderater blir förbund med distrikt

3 Öppna Moderater idag Syfte: Jobba med frågor som rör homo-, bisexuella och transpersoner ur ett liberalt och frihetligt perspektiv 7 distrikt – Stockholm, Södermanland, Östergötland, Sydost, Jönköping, Syd och Väst Kampanjer på Pride-evenemang över hela landet (Stockholm, Göteborg, Malmö, Eskilstuna, Umeå m.fl.) Medverkar på Sverigemöten som utställare och seminarium Medverkar på stämmor. Drivit en rad motioner med framgång. Producerar debattartiklar etc. i dagspress och hbt-media Bygger upp ett internationellt hbt-nätverk för center-höger organisationer (Tyskland, Finland, Storbritannien, m.fl.) – European Centre-Right LGBT Alliance

4 Moderaterna som hbt-parti Moderaterna har förändrats. Det var länge sedan Fredrik Reinfeldt och Ulf Kristersson var de enda i riksdagen som röstade ja till partnerskap. Ställningstaganden - Partistämman 2007 - Ja till samkönade äktenskap - Partistämman 2009 - Ja till att landstingen inte ska diskriminera lesbiska vid inseminationsbehandling genom olika priser etc. - Partistämman 2011 - Ja till förändringar i lagen om könsfastställelse som ta bort ”tvångssterilisering” etc, ja till utredning om surrogatmödraskap, ja till att se över adoptioner inom Sverige, samt en rad formuleringar i idéprogrammet. - Partistämman 2013 – Hbtq-frågor tar plats i Europa- plattform och Handlingsprogram inför valen 2014 på en rad olika områden. Vad tycker hbt-personer? 2006 och 2010 genomförde tidningen QX opinions- mätningar bland hbt-personer. Vid båda valen var Moderaterna det största partiet!

5 Öppna Moderaters prioriteringar Öppna Moderater är ett hbt-förbund för allas frihet. Utifrån den moderata grundsynen jobbar vi med frågor som rör homo-, bisexuella och transpersoner ur ett liberalt och frihetligt perspektiv. Vårt syfte är att påverka beslut och besluts- fattare över hela landet att driva en hbt- politik med fokus på mångfald, likabehandling och individens rätt. 7 politiska prioriteringar Nya vägar till barn och familj, modern familjepolitik En politik för singelfamiljer Diskriminering och bemötande i vardagen. Skola, vård, omsorg, kommun- och landstingsfrågor Internationella frågor och asylfrågor Transfrågor (diskriminering, hälsa, lag om könsfastställelse) Hedersrelaterade frågor HIV och smittskyddslagen m.m

6 Nya vägar till barn och familj och en politik för singelfamiljen Öppna Moderater vill att: Insemination tillåts även för ensamstående kvinnor Villkoren för inseminationsbehandling för lesbiska par ska vara likvärdig i alla landsting Inseminationsbehandling ska kunna erbjudas på privata kliniker i Sverige Adoptionslagen ses över för att säkerställa att samkönade par även i praktiken kan adoptera Möjligheten till fler adoptioner inom Sverige bör, med barnens bästa för ögonen, ses över Sverige aktivt samverkar med länder som är positiva till att låta samkönade par adoptera Surrogatmödraskap i Sverige utreds och ett regelverk som tillåter tas fram Embryodonation tillåts i Sverige

7 Internationellt och asyl Öppna Moderater vill att: Sverige tydligt står upp för att hbt-rättigheter är mänskliga rättigheter i alla sammanhang Ett hbt-perspektiv finns med i den svenska biståndspolitiken Den fria rörligheten inom EU inte begränsas för hbt-personer. Ett samkönat äktenskap i ett land ska kunna erkännas i ett annat t.ex. Familjepolitik ska inte lyftas till EU-nivå utan detta är en fråga om reciprocitet och den fria rörligheten. Hbt-kompetensen inom Migrationsverket och berörda domstolar förbättras En rättssäker asylprocess säkerställs för asylsökande hbt-personer

8 Transfrågor, Hedersrelaterade frågor och HIV Öppna Moderater vill att: 18-årsgränsen för att få ändrad köns- tillhörighet ses över och ändras, till förmån för individuella bedömningar av personen. Kunskaper kring transpersoners situation och villkor stärks i skolan och vården Frågor om transpersoners hälsa prioriteras högre (särskilt unga) Att lagar och regler inte försvårar för transpersoner att bli föräldrar t.ex genom en föräldraskapspresumtion Moderaterna och regeringen har genomfört att L agen om könsfastställelse moderniserats dvs tagit bort kravet på svenskt medborgarskap, att vara ogift, samt steriliserad Öppna Moderater vill att: Hedersrelaterade frågor uppmärksammas även ur ett hbt-perspektiv Kunskapen om hbt och heder stärks hos grupper som möter tjejer och killar i behov av stöd Öppna Moderater vill att: att en utredning bör tillsättas för att utreda om informationsplikten avseende HIV/AIDS ska avskaffas

9 Vad kan vi göra i kommuner och landsting? Kan man vara öppen hbt-person i din kommun? Kan man vara det på jobbet i ditt landsting? Skola –Hur fungerar skolhälsovården? –Hur mår unga hbt-personer –Kan man komma ut? Äldreomsorg/hemtjänst –Snart kommer de första generationerna som levt öppet som hbt-personer bli gamla. Vården –Ungdomsmottagningar –Kunskaper förutsättning för bra bemötande Socialtjänst –Relationsvåld och hedersproblem drabbar även hbt-personer. Vad kan våra socialsekreterare? Adoptioner går den vägen – finns hinder här? Fritid/Föreningar –Kan vi kräva att ex idrottsklubbar ska motverka homofobi som de ska motverka rasism? Arbetsgivarrollen –Kan våra anställda vara öppna på jobbet? Hur motverkar vi diskriminering och uppmuntrar mångfald?

10 Vad kan vi göra i kommuner och landsting? Öppna Moderater vill att: Vardagsdiskriminering tas på allvar och bekämpas i hela landet Myndigheter, kommuner, landsting ökar sin hbt-kompetens Bra bemötande och synliggörande av hbt-personer uppnås Hbt-kompetensen stärks inom den svenska skolan och elevhälsan Unga hbt-personer hälsa följs upp och prioriteras Sexualundervisningen förbättras Anti-mobbing arbetet på landets skolor och arbetsplatser förbättras Hbt-kompetensen stärks inom vården Hbt-frågor finns med i utbildningen för lärare och vårdpersonal mfl Hbt-kompetensen stärks inom äldreomsorg och hemtjänst Äldre hbt-personer garanteras en värdig omsorg

11 Vad kan vi göra i kommuner och landsting? Öppna Moderater vill att: Hbt-kompetensen stärks inom socialtjänsten Föreningar inom kultur- och fritid och idrott m.fl. motverkar homofobi om de ska ta offentliga bidrag Trygga fritidsmiljöer för unga hbt-personer skapas, här finns ett stort ansvar för t.ex idrottsrörelsen Möjligheterna att vara öppen på sin arbetsplats stärks Offentliga arbetsgivare tar ansvar för en bra arbetsmiljö för hbt-personer Kompetens, kunskap, bemötande och synliggörande är avgörande. Vi kan jobba med utbildning eller till exempel hbt-certifiering av olika slag. Förändra attityder och bryta fördomar Några förebilder kan t.ex. vara den hbt-policy som finns i Stockholms läns landsting, eller det förtjänstfulla arbete i opposition för att lyfta hbt-frågor som Moderaterna i Skellefteå gjort.

12 Läs mer om oss på www.oppnamoderater.se, eller följ oss på Facebook. Vill du bli medlem? – slå till och visa ditt stöd!www.oppnamoderater.se


Ladda ner ppt "Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund. Kort historik… Hbt-frågor i Sverige 1944 - Samkönade relationer avkriminaliseras 1972 - Lagen om könsfastställelse."

Liknande presentationer


Google-annonser