Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsenkät VBK Sammanställning -08. Medlemsenkäten fanns tillgänglig att fylla i via VBK:s hemsida under våren och sommaren - 08. Enkäten besvarades.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsenkät VBK Sammanställning -08. Medlemsenkäten fanns tillgänglig att fylla i via VBK:s hemsida under våren och sommaren - 08. Enkäten besvarades."— Presentationens avskrift:

1 Medlemsenkät VBK Sammanställning -08. Medlemsenkäten fanns tillgänglig att fylla i via VBK:s hemsida under våren och sommaren - 08. Enkäten besvarades anonymt av totalt 39 personer. Enkäten innefattade totalt 36 frågor av olika art riktade att belysa VBK:s verksamhet såväl i sina delar som i sin helhet.

2 Fråga 1 Vilket år blev Du medlem i Visby Brukshundklubb? 37 av 39 har besvarat frågan. Endast 33 kan dock ange exakt årtal och finns representerade i diagrammet. Resterande har svarat 80-?, ?, ?, ?.

3 Fråga 2 Kursutbudet uppfyller Mina behov. 29 av 39 har besvarat frågan.

4 Fråga 3 Det är lätt att komma i kontakt med den kursansvarige. 29 av 39 besvarade

5 Fråga 4 Informationen före kursstart var tillräcklig. 29 av 39 besvarade.

6 Fråga 5 De kurser Jag deltagit i har haft ett bra innehåll. 29 av 39 besvarade.

7 Fråga 6 Instruktören på Min kurs upplevdes som kunnig. 29 av 39 besvarade.

8 Fråga 7 Bemötandet på kursen var bra. 29 av 39 besvarade.

9 Fråga 8 Det var givande för Mig och Min hund att gå kursen. 29 av 39 besvarade.

10 Fråga 9 Kursen uppfyllde Mina förväntningar. 29 av 39 besvarade.

11 Fråga 10 Har Du ytterligare kommentarer angående kurser så kan Du skriva det här: Gick lydnads 1 an. och är jätte nöjd med ledarna, bättre går inte att få, hoppas på en fortsättning?. Saknar öppna träningskvällar för alla medlemmar. Och varför finns inte ledarledda valppromenader, eller annan lättsam träff för nyblivna hundägare? Apellkurser Förändringar/förbättringar: - färre deltagare per kurs, individuell träning (en hund i taget) - alla kursdeltagare engagerar sig i varje hund, de lär sig läsa hund och lär sig "tänka själv" - valpkurser (unga valpar) - se ovan -, förläng kurstiden till träff varannan/var tredje vecka, man kan inte forcera inlärningen med en valp och man får då följa valpen längre. Gärna träningsgrupper med en mindre avgift. De kursutbud som för närvarande finns täcker möjligtvis grundbehovet men om klubben vill behålla tävlingsekipage måste både utbudet av kurser och kvaliten på instruktörer förbättras radikalt. Varför inte som andra klubbar erbjuda privatträning som alternativ? På så sätt kan klubben ge något till såväl ekipage som kommit längre i sin utveckling men också till sk. problemekipage.

12 Fortsättning fråga 10 Instruktörernas kunskap och förmåga att hjälpa alla är otroligt varierande. Lyckligtvis har jag bara gått kurs för mycket duktiga instruktörer. Tråkigt nog ser och hör man att det finns många kurser som om jag gick den kursen definitivt skulle begära pengarna tillbaka för. Fler kurser, mer info när det ska startas kurser så folk utifrån får reda på det så det kommer fler och intresset blir större Svårt att besvara frågorna eftersom jag gått olika kurser med olika instruktörer. Instruktörernas kunskaper och bemötande skiljer sig mycket. Några ledare har en militärisk framtoning och har många saker som ska ske på kommandon i grupp även om man inte fått kontakt med hunden. Andra har ett mer individuellt tänkande att när ekipaget är redo börjar man momentet. Jag skulle gärna vilja veta vad kursledaren har för inställning till inlä rning innan jag s öker en kurs. Länge sedan... Det är väldigt olika beroende på vem som är instruktör. Gick kurs för Pernilla och det kanon. Har vänner som gått kurs för andra nu det senast åren och det har inte varit lika bra verkar det som.

13 Forts. fråga 10 Brukskurserna har varit tunna. Man vill kunna träna för högre klasser oxå inte bara appellklass Viktigt att få gå valpkurs och vidare till allmänlydnad och lydnadsklass 1 med samma instruktör. Att de flesta i gruppen får hålla ihop. Bra för instruktören att känna till hundar och förare och bara kunna öka på för varje kurs. Önskar träningstävlingar Att man inte skall köra den gamla kursstilen som man "rantar" runt i ringen på när man skall gå t ävlingslydnad. mera individuellt tycker jag Svårt att komma med på kurserna p g a stort intresse/få kurser. Efter avancerad lydnad finns inget. Alla har inte haft samma tur och haft stö d av tr äningsgruppen. Det är svårt att komma med på kurs hos er, har ni för få instruktörer? Jag skulle gärna vilja prova på både rallylydnad och freestyle. Jag uppfattar det som svårt att komma in på olika kurser med en blandras. Förstår att i vissa kurser så måste renrasiga ha förtur men man kan väll då kanske ha en slags "v äntelista"?

14 Fråga 11 Tävlingsutbudet uppfyller Mina behov 31 av 39 besvarade

15 Fråga 12 Antalet tävlingar är tillräckligt för Mig. 31 av 39 besvarade

16 Fråga 13 Informationen inför tävling är tillräcklig 30 av 39 besvarade

17 Fråga 14 Det är lätt att komma i kontakt med tävlingsansvarig 30 av 39 besvarade

18 Fråga 15 Tävlingarna är väl arrangerade 30 av 39 besvarade

19 Fråga 16 Jag upplever att Jag och Min hund blir rättvist bedömda på tävling 31 av 39 besvarade

20 Fråga 17 Bemötandet av arrangören vid tävlingar är bra. 31 av 39 besvarade

21 Fråga 18 Har Du ytterligare kommentarer angående tävlingar vid Visby Brukshundklubb så kan Du skriva det här: Ni är kanon, men vi är inte lika bra. så det är tur att ni har så bra kurser. När det anordnas tävlingar på klubben borde man informera allmänheten (dagstidningar/ lokalradio/ affischer på stan tex). Mer publik ger mer klirr i kaffekassan, fler som hittar till klubben och på sikt även kanske fler som vill vara aktiva på något sätt. pm bör kunna ges ut mkt tidigare Jag tycker klubben borde utbilda och engagera fler människor i tävlingsverksamheten. Släpp in nya så att de som varit med i många år inte behöver göra allt. mer info för nya tävlande om hur det går till under tävlingsdagen, fler tävlingar gärna tex lydnad Det är ju jättesvårt med funktionärer. Att vara domarsekreterare för några ekipage kan vara en väg in. Eller att som första steg stå bakom domarsekreteraren och titta vad dennna gör.

22 Forts. fråga 18 De internationella proven saknas. Tycker att man kan göra det roligare runt tävlingsdagarna, grillning tex. Ta ner en duktig instruktör, lägg en tävling som avslutning. Använd triss eller tia lotter som lottning vid olika prov o tävlingar. (har gjorts förut men försvunnit?) Några förslag bara. Länge sedan... Det kan ibland råda en viss negativ stämning när man kommer till tävlingarna. Skulle hellre vilja att det var positivt Tråkigt att höra från publik och ibland från arrangör, samt förare att det är hundens "fel". Att ibland "bruksraser är mer välkomna än andra". Något som klubben aktivt måste få bort! Märkligt att en spårtävling ställs in med två anmälda när detsamma inte sker vid söktävlingar med två anmälda. Beror det på vilka som är anmälda? För få lydnadstävlingar. Knäppt att lägga KM så tidigt på säsongen - det var uppenbart att det behövde längre träningstid innan tävling för de flesta. Tråkigt att tävlingskalendern inte kan fixas till eftersom det är där man får all information om vilka som skall tävla osv. Tills vidare borde tävlingspm läggas ut på hemsidan så man kan se vilka som ska tävla och tider mm. Tråkigt med allt skitsnack på tävlingar samt att vissa domare har fördomar om vissa hundar då "de vet hur den brukar göra". = inte rättvis bedömning

23 Fort. Fråga 18 Varför ha lydnadstävlingar längst till höger på appellplanen? Som i helgen när det är kallt och publiken är inne så ser man inte ekipaget som tävlar. Det är mer publikvänligt att ha det mittframför stugan. Jag tycker att utbudet för lydnadstävlingar är alldeles för litet och långt mellan gångerna. Fler tävlingstillfä llen beh övs!

24 Fråga 19 Informationen inför MH är tillräcklig 21 av 39 besvarade

25 Fråga 20 Det är lätt att komma i kontakt med ansvarig för MH. 21 av 39 besvarade

26 Fråga 21 MH är väl arrangerat 21 av 39 besvarade

27 Fråga 22 Domaren upplevdes som kompetent. 21 av 39 besvarade

28 Fråga 23 Funktionärerna upplevdes som kvalificerade. 21 av 39 besvarade

29 Fråga 24 Jag upplevde MH:t som meningsfullt. 21 av 39 besvarade

30 Fråga 25 Antagningen till MH:t var lätt att förstå. 21 av 39 besvarade

31 Fråga 26 Har Du ytterligare kommentarer angående Mentaltest Hund vid Visby Brukshundklubb så kan Du skriva det här: Tycker att man skall få testa sin blandras även om den inte skall bli tjänstehund eller liknande. Även här tycker jag att man isf kan ha en så kallad "väntelista" Hur det här med prioritering fungerar fattar jag inte, kan man inte få veta varför vissa har kommit med och andra inte? Varför måste man betala i förväg? Blir bara struligt med att få tillbaka pengar om man sedan inte kommer med? Svårt att bedöma antagning till MH då alla kom med... Åter igen, har man en annan ras än brukshund så blir man "oprioriterad", känns inte bra. Bra genomfört för min egen del. Är mycket nöjd med det. Det som jag skulle vilja klaga på är hur det ser ut på själva banan. Mötes av hundbajs på banan. fler MHn och att vid plats även låta oreggade/blandraser låta göra MH

32 Forts. fråga 26 Tråkigt att ni inte kan skilja på MENTALTEST (MT) och MENTALBESKRIVNING (MH) Mig veterligen anordnar inte VBK MT utan det gör distriktet. Att en av frågorna rör domare gör inte heller saken bättre. MH som VBK anordnar har ingen domare utan en beskrivare och en testledare. Hurvida MH var meningsfullt eller ej vet jag inte hur en lokalklubb som VBK skulle kunna ändra på. Det är väl ändå SBK centralt som ev. ändrar på MH. Det borde finnas någon form av material att dela ut till publiken vid MH/Korning. Lite skriftlig, välpresenterad och pedagogisk, information om hur testet går till och varför. Det är roligare att vara publik om man vet vad det är man tittar på. Bara bra.

33 Fråga 27 Klubbens lokaler är ändamålsenliga. 28 av 39 besvarade

34 Fråga 28 Jag åker gärna och tränar på klubben. 30 av 39 besvarade

35 Fråga 29 Appellplanen är väl underhållen. 30 av 39 besvarade

36 Fråga 30 Det träningsmaterial jag behöver finns tillgängligt. 30 av 39 besvarade

37 Fråga 31 Jag blir trevligt bemött på klubben. 29 av 39 besvarade

38 Fråga 32 Jag skulle gärna arbeta aktivt inom klubben. 30 av 39 besvarade

39 Fråga 33 Jag har möjlighet att komma med synpunkter angående klubbens verksamhet. 30 av 39 besvarade

40 Fråga 34 Jag har möjlighet att påverka klubbens verksamhet. 30 av 39 besvarade

41 Fråga 35 Jag är delaktig i klubbens verksamhet. 30 av 39 besvarade

42 Fråga 36 Övriga synpunkter, ordet är ditt! Om man har "fel" ras, tränar annat än de traditionella grenarna, bara "tittar in spontant" eller på annat sätt avviker från den "människotyp" som vanligtvis befinner sig på klubben känner man sig uttittad och ovälkommen - alternativt helt osynlig. Jag tycker klubben borde anordna lite mer prestigefria och tävlingsbefriade trivselaktiviteter för hundfolk. Då kanske man kunde locka till sig lite andra grupper av hundmänniskor än de "vanliga" och "utnötta" klubb-besökarna. Så länge klubben helt saknar intresse av att ens kommunicera med oss som är passiva medlemmar i VBK, och är hundägare av andra skäl än att träna och tävla, så länge kommer klubben sannolikt att ha brist på glada och aktiva medhjälpare/funktionärer. Att helt välja bort klubbtidning och all annan aktiv PR & marknadsföring, aldrig ha någon utsocknes föreläsare eller andra info-kvällar som är öppna för den hundägande allmänheten, inga trivselaktiviteter och liknande... - sånt straffar sig när man räknar ihop sin skara av aktiva medlemmar. Det är bra att VBK börjar fundera i andra banor - hoppas det leder någon vart!

43 Forts. fråga 36 Jag tycker att teorikurser hade varit roligt, typ engångskurser, inte med hunden utan en teorikurs om hunden. T,ex teorikurs om hundschampoo(hur man gör), hundborstar, hundfoder o,s,v. Det hade varit jätteroligt! det behöver bara vara en gång, de som vill gå anmäler sig. :) Det är mer än att bara ha en lydig hund, man måste faktiskt göra rätt saker med den, dom kräver bra foder! - gör en inventering av ALL funktionärsutbildning, prioritera den (alla sektorer/kommittéer tillsammans) - gör en planering för 3 år framåt för utbildningar - ha alltid ögonen öppna för "nya funktionärer", låt de vara med på de aktiviteter de är intresserade av, när det är dags för utbildning har de redan då fått praktik och är bra/bättre förberedda - använd så många "nya" som möjligt vid de olika aktiviteterna, det finns alltid något de kan hjälpa till med - ALLA NYA MEDLEMMAR Ä R KLUBBENS FRAMTID, VAR R ÄDDA OM DEM !!! Ja, som alla vet har stämningen på klubben varit ganska tråkig ett tag. Nu tycker jag att det känns som om det börjar lätta lite. Problemet som jag ser det är att några få människor tyvärr har bestämt sig för att vara negativa och därmed dragit med sig andra. Jag tycker att det är dax att släppa fram nya och gamla medlemmar som i en positiv anda vill göra något. Varför inte köra igång tävlingsträningar, öppet hus eller andra skojiga saker så att alla kan trivas på klubben. Dags att gräva ner yxan och sluta klaga på varandra.

44 Forts. fråga 36 Mer öppna för nya förslag och tankesätt och nya medlemmar önskas, hört flertalet som känt sig dåligt bemötta av alla ¨gamla trogna¨medlemmar, då vill dom nog knappasty komma tillbaka. Tycker även i viss mån vilken ras man har spelar in mycket för bemötande vilket är synd. Blandras eller renras, brukshund eller sällskapshund, Det kvittar, alla kommer dit för att lära och ha kul, var lite mer öppna för nya raser på klubben i allmänhet Är inte aktiv f t, men upplever att det går att vara delaktig i princip hur mycket som helst om man skulle vilja. Tycker att alla som är aktiva i klubben bör anstränga sig för att ge de som kommer och tränar på planen ett trevligt bemötande Det finns så många starka viljor inom VBK. Intriger, barnsliga beteende på möten (suckar och blickar när någon man inte gillar säger något) att man tappar sugen för att vara delaktig. Kurser är väldigt bra, men när kursen är slut och man ska ta steget att bli en självständigare medlem i klubben är det alltför många som upplever en mur som man inte kommer över. Andra medlemmar hälsar inte när man kommer, alltför mycket skitprat om andra medlemmar och deras hundar. Om man inte är en mycket säker och framåt typ så lämnar man snabbt klubben och kommer nog bara tillbaka för att gå nästa kurs. Aktiva nya medlemmar kommer inte klubben få om inte bemötande utanför kurserna förändras.

45 Forts. fråga 36 Det måste bli fler aktiva i klubben. Det måste bli fler funktionärer av alla sorter. Satsa på utbildning. Mer föreningskänsla efterlyses. Trevliga kvällar eller dyl, vid klubben. Träning, öl, spel ? Vart är familjen VBK? Fråga 1. Minns ej årtalet men varit medlem i över 15 å r åtminstone. Var delvis aktiv ett tag men det är inte trevligt på klubben l ängre. Skulle se mer av träningsredskap som man kunde nyttja, men de är väll tyvärr så att de finns dem som tar dem. Synd att det finns ett så dåligt sortiment att välja mellan. EX: tungapport, vittringspinnar. Ofta oklippt gräs. Hörde även att det var det under sista lydnadstävlingen - INTE bra. klubbstugan skulle må bra av lite uppfräschning i form av polish på golv, nya gardiner mm Många som inte hälsar när man kommer - Skärpning. Står ofta vad man inte får göra, försök att vända på budskapen och ta fram det positiva.

46 Forts. fråga 36 Finns "starka" krafter i klubben som kanske inte har en vilja till att utveckla och förändra. Ser inte "nya" som en tillgång? Ibland en hel del onödigt "gnäll". ALLA är viktiga som medlemmar oavsett hur länge man varit med eller vilken ras man har. Känner mig för närvarande inte alls delaktig i VBK. Är trött på allt gnäll och negativ stämning från vissa. Det kan inte vara det som är meningen med en klubb. Gräset på klubben är alldeles för långt för ändamålsenlig träning. Apportering blir mer ett uppletande. Skotträning tycks vara stört omöjligt att få träna på VBK om man inte har tillgång till en egen pistol. Upplever att det finns en liten skara med äldre medlemmar som har en väldigt negativ attityd, sprider en dålig stämning och letar fel hos allt och alla. Om alla gjorde gemensam sak i att försöka skapa en trevlig stämning och anlägga en positiv attityd så är jag övertygad om att klubben skulle bli en trevligare plats för alla och då få in fler aktiva.


Ladda ner ppt "Medlemsenkät VBK Sammanställning -08. Medlemsenkäten fanns tillgänglig att fylla i via VBK:s hemsida under våren och sommaren - 08. Enkäten besvarades."

Liknande presentationer


Google-annonser