Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Balansansvarsavtalet 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Balansansvarsavtalet 2009"— Presentationens avskrift:

1 Balansansvarsavtalet 2009
- Planerade förändringar Niklas Kallin Elmarknadsrådet

2 Balansansvarsavtalet
Planerade förändringar inför BA 2009 Nordisk harmonisering Nya mätningsföreskrifter Övriga förändringar Förändringar med längre tidshorisont Mätning av produktion i icke koncessionspliktiga nät Tillsvidareavtal

3 Övergripande tidplan Elmarknadsråd 4 mars
Prel. Avtal på remiss Början av april Elmarkadsråd 14 maj Balansansvarsdag 21 maj Färdigt Avtal till BA Mitten av september

4 Nordisk harmonisering av balanstjänsten
Förändringar gäller från den 1 januari 2009 Balanser Produktion = Uppmätt prod. – Planerad prod. Förbrukning = Uppmätt förbr. + Planerad prod. + Handel Avräkning av obalanser Tvåpris på produktion Enpris på förbrukning

5 Nordisk harmonisering av balanstjänsten
Avgiftsstruktur Produktionsavgift: 0,45 kr/MWh (prel.) Förbrukningsavgift: 0,90 kr/MWh (prel.) Volymavgift: 1 kr/MWh Månatlig avgift: kr Gamla avgifter tas bort Motpartsavgift (500 kr/motpart och faktureringsperiod) Faxavgift (1000 kr)

6 Nordisk harmonisering av balanstjänsten
Deadlines – 45 minuter innan drifttimmen Bud till RK-marknaden Produktionsplaner Handelsplaner Kan komma att förkortas efter 1 år Ta bort vingelmån på produktion 5 MW + 0,5 % av uppmätt produktion

7 Nya mätningsföreskrifter
Förändringar gäller från den 1 juli 2009 Korrektionsavräkning 1,5 månad efter leveransperioden Ev. extra korrektionsavräkning under 10:e månaden Korrektionsavräkning av kvarkraft efter 11 månader Tidigareläggning av kvarkraftavräkning 3 månader efter leveransmånaden Borttagning av hög- och låglast Prel. och slutliga andelstal rapporteras utan uppdelning

8 Övriga förändringar Förändringar gäller från den 1 november 2008
Aktivering av effektreserven (egen punkt) Eventuell justering av bortkopplingspris Diverse mindre korrigeringar: Volymgränsen på bud till RK-marknaden (500 MW) tas bort M.fl.

9 Planerade förändringar inför BA 2009
Frågor och synpunkter?

10 Förändringar med längre tidshorisont
Mätning i icke koncessionspliktiga (IKP) nät Nordisk harmonisering Ca 600 MW dold produktion i Sverige Uttagspunkten definierar om det är produktion eller förbrukning Nordel anser att produktion och förbrukning bör redovisas brutto Skapa rättvisa villkor gentemot övriga producenter och förbrukare i Sverige och Norden

11 Mätning av produktion i IKP nät

12 Förändringar med längre tidshorisont
Tillsvidareavtal Istället för årligt Förändringar kan föras in kontinuerligt För- och nackdelar: + Mindre dramatiskt att föra in ändringar löpande + Förenkla förankringen hos de balansansvariga + Effektivisera processen för Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen + Mer flexibelt -- Eventuella juridiska hinder -- Ensidiga förändringar från Svenska Kraftnät -- Vad är lämplig framförhållning i olika frågor?

13 Frågor? Tack för Er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Balansansvarsavtalet 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser