Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Balansansvarsavtalet 2009 - Planerade förändringar Niklas Kallin Elmarknadsrådet 2008-03-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Balansansvarsavtalet 2009 - Planerade förändringar Niklas Kallin Elmarknadsrådet 2008-03-04."— Presentationens avskrift:

1 1 Balansansvarsavtalet 2009 - Planerade förändringar Niklas Kallin Elmarknadsrådet 2008-03-04

2 2 Balansansvarsavtalet Planerade förändringar inför BA 2009 Nordisk harmonisering Nya mätningsföreskrifter Övriga förändringar Förändringar med längre tidshorisont Mätning av produktion i icke koncessionspliktiga nät Tillsvidareavtal

3 3 Övergripande tidplan Elmarknadsråd4 mars Prel. Avtal på remissBörjan av april Elmarkadsråd14 maj Balansansvarsdag21 maj Färdigt Avtal till BAMitten av september

4 4 Nordisk harmonisering av balanstjänsten Förändringar gäller från den 1 januari 2009 Balanser Produktion = Uppmätt prod. – Planerad prod. Förbrukning = Uppmätt förbr. + Planerad prod. + Handel Avräkning av obalanser Tvåpris på produktion Enpris på förbrukning

5 5 Nordisk harmonisering av balanstjänsten Avgiftsstruktur Produktionsavgift:0,45 kr/MWh (prel.) Förbrukningsavgift:0,90 kr/MWh (prel.) Volymavgift:1 kr/MWh Månatlig avgift:1850 kr Gamla avgifter tas bort Motpartsavgift (500 kr/motpart och faktureringsperiod) Faxavgift (1000 kr)

6 6 Nordisk harmonisering av balanstjänsten Deadlines – 45 minuter innan drifttimmen Bud till RK-marknaden Produktionsplaner Handelsplaner Kan komma att förkortas efter 1 år Ta bort vingelmån på produktion 5 MW + 0,5 % av uppmätt produktion

7 7 Nya mätningsföreskrifter Förändringar gäller från den 1 juli 2009 Korrektionsavräkning 1,5 månad efter leveransperioden Ev. extra korrektionsavräkning under 10:e månaden Korrektionsavräkning av kvarkraft efter 11 månader Tidigareläggning av kvarkraftavräkning 3 månader efter leveransmånaden Borttagning av hög- och låglast Prel. och slutliga andelstal rapporteras utan uppdelning

8 8 Övriga förändringar Förändringar gäller från den 1 november 2008 Aktivering av effektreserven (egen punkt) Eventuell justering av bortkopplingspris Diverse mindre korrigeringar: Volymgränsen på bud till RK-marknaden (500 MW) tas bort M.fl.

9 9 Planerade förändringar inför BA 2009 Frågor och synpunkter?

10 10 Förändringar med längre tidshorisont Mätning i icke koncessionspliktiga (IKP) nät Nordisk harmonisering Ca 600 MW dold produktion i Sverige Uttagspunkten definierar om det är produktion eller förbrukning Nordel anser att produktion och förbrukning bör redovisas brutto Skapa rättvisa villkor gentemot övriga producenter och förbrukare i Sverige och Norden

11 11 Mätning av produktion i IKP nät

12 12 Förändringar med längre tidshorisont Tillsvidareavtal Istället för årligt Förändringar kan föras in kontinuerligt För- och nackdelar: +Mindre dramatiskt att föra in ändringar löpande +Förenkla förankringen hos de balansansvariga +Effektivisera processen för Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen +Mer flexibelt --Eventuella juridiska hinder --Ensidiga förändringar från Svenska Kraftnät --Vad är lämplig framförhållning i olika frågor?

13 13 Frågor? Tack för Er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "1 Balansansvarsavtalet 2009 - Planerade förändringar Niklas Kallin Elmarknadsrådet 2008-03-04."

Liknande presentationer


Google-annonser