Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GY 2011. Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni 2010. Den träder i kraft 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildningar från och med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GY 2011. Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni 2010. Den träder i kraft 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildningar från och med."— Presentationens avskrift:

1 GY 2011

2 Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni 2010. Den träder i kraft 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildningar från och med den 1 juli 2011. Lagen ska tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2012.  Kapitel 15-17: Gymnasieskolan  Kapitel 15-16 innehåller allmänna bestämmelser om gymnasieskolan och nationella program. Dessa kapitel har utformats i enlighet med förslagen i propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199), som riksdagen fattat beslut om.  Kapitel 16 innehåller också nya behörighetsregler för gymnasieskolans yrkesprogram.  Kapitel 17 innehåller bestämmelser om introduktionsprogram som föreslås ersätta individuella program. Förslagen har utformats i enlighet med förslagen i departementspromemorian Särskilda program och behörighet till yrkesprogram (dnr U2009/5552/G). Den nya skollagen

3 http://www.regeringen.se/sb/d/11681/a/125355 Bakgrund till ny gymnasieskola

4 Allmänt om gymnasieprogrammen  2 500 poäng, 3 års studier  Kurser, 100 p el 50 p  Betyg efter varje kurs  18 program  Mindre val  Större skillnad Yrkes- och Högskoleförberedande program  Reducerat program  Utökat program

5 Gymnasieskolans studievägar 2011 18 nationella program samt 5 introduktionsprogram 60 nationella inriktningar samt särskilda varianter riksrekryterande – egna examensmål (nya kurser)

6 Gymnasiegemensamma ämnen 1100-1250 p Programgemensamma ämnen 150-450 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar 300-450 p Programfördjupning 200-500 p Högskoleförberedande programYrkesprogram Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Programgemensamma ämnen minst 400 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar minst 300 p Programfördjupning högst 900 p Kärnämnen 750 p Karaktärsämnen, inriktning och valbara kurser 1350 p Projektarbete 100 p Individuellt val 300 p Dagens program Programstruktur

7 Yrkesprogram BABygg- och anläggningsprogrammet BFBarn- och fritidsprogrammet EEEl- och energiprogrammet FTFordon- och transportprogrammet HAHandels- och administrationsprogrammet HTHotell- och turismprogrammet HVHantverksprogrammet INIndustritekniska programmet NBNaturbruksprogrammet RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet VFVVS- och fastighetsprogrammet VOVård- och omsorgsprogrammet

8 Högskoleförberedande program EKEkonomiprogrammet ESEstetiska programmet HUHumanistiska programmet NANaturvetenskapsprogrammet SASamhällsvetenskapsprogrammet TETeknikprogrammet IBInternational Baccaleurate

9 Skillnad? Yrkes och studieförberedande program

10 Yrkesprogram 2500p Högskolef.program Svenska/Sas 100 p Engelska 100 p Matematik 100 p Idrott o hälsa 100 p Historia 50 p Samhällskunskap 50 p Religionskunskap 50 p Naturkunskap 50 p Yrkesämnen 1600 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Svenska/Sas 300 p Engelska 200 p Matematik 100/200/300 p Idrott o hälsa 100 p Historia 100/200 p Samhällskunskap 100/200p Religionskunskap 100 p Naturkunskap 100 p Karaktärsämnen 950/1100p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p

11 Två examina

12 Två Examina  Yrkesexamen –Betyg i kurser om 2 500p –Betyget E (G) i kurser 2250p –Betyget E (G) i Sv/Sas 1, Eng 5 och Ma 1 –Betyget E (G) 400p av de programgemensamma ämnena. –Godkänt gymnasiearbete –Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan För grundläggande behörighet  Utökat program, Sv/Sas 2 och 3 och samt Eng 6  Högskoleförberedande examen –Betyg i kurser om 2 500p –Betyget E (G) i kurser 2250p –Betyget E (G) i kurserna Sv/Sas 3, Eng 6 och Ma 1 –Godkänt gymnasiearbete Denna examen ger en grundläggande behörighet till högskolan Särskild behörighet

13 Hur ser programmen ut? http://www.skolverket.se/sb/d/2986 http://www.utbildningsinfo.se/sb/d/195/a/1316;jse ssionid=13A9F8DA9630C9E28FC2EFB3C045 63FE

14 Gymnasiearbete yrkesprogram Visar att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet planering, genomförande och utvärdering

15 Gymnasiearbete högskoleförberedande program Visar att eleven är förberedd för högskolestudier inom programmets område  formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete  skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska  respons på andras arbeten

16 Behörighet  Yrkesprogram Godkänd i svenska/sas, matematik, engelska samt fem ämnen till  Högskoleförberedande Godkänd i svenska/sas, matematik, engelska samt nio ämnen till. NV/TE – NO SP/EK/HU – SO

17 Ej Behörig  5 Introduktionsprogram  Preparandutbildning –Behörighet till nationellt program  Programinriktat individuellt alternativ –Nära behörighet  yrkesprogram, krav på ämnen  Yrkesintroduktion –Undervisning på skolan men också praktik  Individuellt alternativ –Om du har särskilda behov, extra mycket hjälp, anpassad  Språkintroduktion –Annat modersmål än svenska, nyanländ

18 Dispens för engelska  Annat modersmål än svenska  Kommit sent till Sverige under grundskoletiden  Främst för dig som ej läst engelska i ditt hemland, fokus på svenska  Skolan måste bedöma att du har bra förutsättningar att klara vald utbildning  Läsa in engelskan under gymnasietiden

19 En ny betygsskala

20 Konsekvent begreppsanvändning Betyget EBetyget CBetyget A Redogöraöversiktligtutförligtutförligt och nyanserat Dra slutsatser enklavälgrundadevälgrundade och nyanserade Utförandemed visst handlag med gott handlag med mycket gott handlag Utvärderaenkla omdömen nyanserade omdömen nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras

21 Till övervägande del A C E D B

22 Läs mer om programmen www.utbildningsinfo.se/sb/d/168/a/367

23 Vilka skolor? Samverkansavtal?  Botkyrka kommun – Tumba Gymnasium – Tullinge Gymnasium – S:t Botvids Gymnasium – Södertörns Fria Hantverksgymnasium – Gullviva Gymnasium – Botkyrka Praktiska Gymansium  www.gyantagning.se www.gyantagning.se  http://www.botkyrka.se/barnochutbildning/Gymnasieskola 16-18ar/attsokatillgymnasiet http://www.botkyrka.se/barnochutbildning/Gymnasieskola 16-18ar/attsokatillgymnasiet

24 Att tänka på  Estetiska program – arbets- och antagningsprov. Bilagor.  Frisök, samverkansavtal  Timplan  Antagningsregler, skolor i annan kommun.  Friskolor, riksrekryterande utbildningar, idrottsutbildningar  Gymnasieansökan – valalternativ, prioritering kvittens, preliminär intagning.

25 Att tänka på  Språkval – Meritpoäng  Medicinskt  Folkbokföring  Skolans hemsida – Gymnasievalet  Spetsutbildning – –www.skolverket.se/sb/d/2635www.skolverket.se/sb/d/2635 –http://www.spetsutbildningar.se/om-spetsutbildningarhttp://www.spetsutbildningar.se/om-spetsutbildningar  Lärlingsutbildning – –www.skolverket.se/sb/d/1959www.skolverket.se/sb/d/1959

26 Nya antagningsregler till högskolan 2010? Eller 2014?  Behörighet - grundläggande  Områdesbehörigheter  Meritkurser/meritpoäng  Urval – komplettering Områdesbehörigheter - nytt 2010 http://hsv.se/download/18.47873ee11827f812de8000246/Lista-omradesbehorigheter.pdf  http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/utbildningpauniversitetochhog skolor/antagningtillgrundniva/informationomnyagymnasieskolan.4.32d0 3c0512b26dd680b8000424.html http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/utbildningpauniversitetochhog skolor/antagningtillgrundniva/informationomnyagymnasieskolan.4.32d0 3c0512b26dd680b8000424.html

27 Ytterligare information  www.skolverket.se www.skolverket.se  www.arbetsformedlingen.se www.arbetsformedlingen.se  www.gyantagning.se www.gyantagning.se  www.gymnasieguiden.se www.gymnasieguiden.se  www.hsv.se www.hsv.se  www.botkyrka.se/barn-utbildning/gymnasieskola/ www.botkyrka.se/barn-utbildning/gymnasieskola/  www.utbildningsinfo.se www.utbildningsinfo.se  Se länkar på skolans hemsida  Maria Englund 08-530 624 70 maria.englund@edu.botkyrka.se

28 http://www.regeringen.se/sb/d/11908 Frågor och svar

29 Tumba Gymnasium  El- och energiprogrammet –elteknik  Fordons- och transportprogrammet –personbil  Restaurang- och livsmedelsprogrammet –färskvaror,delikatesser och catering –kök och servering  Ekonomiprogrammet –Ekonomi –Juridik  Estetiska programmet –Bild- och formgivning –Musik –Dans –Estetik och media  Humanistiska programmet –Språk  Naturvetenskapsprogrammet –Naturvetenskap –Naturvetenskap och samhälle  Samhällsvetenskapsprogrammet –Medier, information och kommunikation –Samhällsvetenskap  Teknikprogrammet –Design och produktutveckling –Informations- och medieteknik –Samhällsbyggande och miljö

30 Tullinge Gymnasium  Vård- och omsorgsprogrammet  Humanistiska programmet –Kultur  Naturvetenskapsprogrammet –Naturvetenskap  Samhällsvetenskapsprogrammet –Beteendevetenskap –Samhällsvetenskap  Ekonomiprogrammet –Ekonomi

31 S:t Botvids Gymnasium  Hantverksprogrammet –Frisör  Hotell- och turismprogrammet –Turism och resor  Ekonomiprogrammet –Ekonomi  Naturvetenskapsprogrammet –Naturvetenskap –Naturvetenskap och samhälle  Samhällsvetenskapsprogrammet –Beteendevetenskap –Samhällsvetenskap

32 Friskolor i Botkyrka kommun  Södertörns Fria Hantverksgymansium  Gullviva Gymnasium  Botkyrka Praktiska Gymnasium


Ladda ner ppt "GY 2011. Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni 2010. Den träder i kraft 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildningar från och med."

Liknande presentationer


Google-annonser