Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GY 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GY 2011."— Presentationens avskrift:

1 GY 2011

2 Den nya skollagen Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni Den träder i kraft 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildningar från och med den 1 juli Lagen ska tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2012. Kapitel 15-17: Gymnasieskolan Kapitel innehåller allmänna bestämmelser om gymnasieskolan och nationella program. Dessa kapitel har utformats i enlighet med förslagen i propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199), som riksdagen fattat beslut om. Kapitel 16 innehåller också nya behörighetsregler för gymnasieskolans yrkesprogram. Kapitel 17 innehåller bestämmelser om introduktionsprogram som föreslås ersätta individuella program. Förslagen har utformats i enlighet med förslagen i departementspromemorian Särskilda program och behörighet till yrkesprogram (dnr U2009/5552/G).

3 Bakgrund till ny gymnasieskola
Syfte – Högre kvalitet samt Mycket mer tydlighet

4 Allmänt om gymnasieprogrammen
2 500 poäng, 3 års studier Kurser, 100 p el 50 p Betyg efter varje kurs 18 program Mindre val Större skillnad Yrkes- och Högskoleförberedande program Reducerat program Utökat program

5 Gymnasieskolans studievägar 2011
18 nationella program samt 5 introduktionsprogram 60 nationella inriktningar samt särskilda varianter riksrekryterande – egna examensmål (nya kurser)

6 Programstruktur Yrkesprogram Högskoleförberedande program
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Programgemensamma ämnen minst 400 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar minst 300 p Programfördjupning högst 900 p Högskoleförberedande program Dagens program Gymnasiegemensamma ämnen p Kärnämnen 750 p Karaktärsämnen, inriktning och valbara kurser 1350 p Programgemensamma ämnen p Inriktningar p Programfördjupning p Projektarbete 100 p Individuellt val 300 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p 6

7 Yrkesprogram BA Bygg- och anläggningsprogrammet BF Barn- och fritidsprogrammet EE El- och energiprogrammet FT Fordon- och transportprogrammet HA Handels- och administrationsprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet HV Hantverksprogrammet IN Industritekniska programmet NB Naturbruksprogrammet RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet VF VVS- och fastighetsprogrammet VO Vård- och omsorgsprogrammet Yrkesprogrammen har olika nationella inriktningar med tydliga yrkesutgångar. Viktigt att ta reda på hur skolorna har tänkt just sina utbildningar. Vilka fördjupningar man kan göra kan se lite olika ut.

8 Högskoleförberedande program
EK Ekonomiprogrammet ES Estetiska programmet HU Humanistiska programmet NA Naturvetenskapsprogrammet SA Samhällsvetenskapsprogrammet TE Teknikprogrammet IB International Baccaleurate Se olika inriktningar och programfördjupningar

9 Yrkes och studieförberedande program
Skillnad? Yrkes och studieförberedande program

10 Yrkesprogram 2500p Högskolef.program
Svenska/Sas p Engelska p Matematik p Idrott o hälsa p Historia p Samhällskunskap p Religionskunskap p Naturkunskap p Yrkesämnen p Gymnasiearbete p Individuellt val p Svenska/Sas p Engelska p Matematik 100/200/300 p Idrott o hälsa p Historia /200 p Samhällskunskap 100/200p Religionskunskap p Naturkunskap p Karaktärsämnen 950/1100p Gymnasiearbete p Individuellt val p

11 Två examina

12 Två Examina Yrkesexamen Högskoleförberedande examen
Betyg i kurser om 2 500p Betyget E (G) i kurser 2250p Betyget E (G) i Sv/Sas 1, Eng 5 och Ma 1 Betyget E (G) 400p av de programgemensamma ämnena. Godkänt gymnasiearbete Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan För grundläggande behörighet  Utökat program, Sv/Sas 2 och 3 och samt Eng 6 Högskoleförberedande examen Betyg i kurser om 2 500p Betyget E (G) i kurser 2250p Betyget E (G) i kurserna Sv/Sas 3, Eng 6 och Ma 1 Godkänt gymnasiearbete Denna examen ger en grundläggande behörighet till högskolan Särskild behörighet Bättre med IG än streck i kurser om 250 poäng, annars ingen grundläggande behörighet.

13 Hur ser programmen ut? http://www.skolverket.se/sb/d/2986

14 Gymnasiearbete yrkesprogram
Visar att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet planering, genomförande och utvärdering

15 Gymnasiearbete högskoleförberedande program
Visar att eleven är förberedd för högskolestudier inom programmets område formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska respons på andras arbeten

16 Behörighet Yrkesprogram Godkänd i svenska/sas, matematik, engelska samt fem ämnen till Högskoleförberedande Godkänd i svenska/sas, matematik, engelska samt nio ämnen till. NV/TE – NO SP/EK/HU – SO

17 Ej Behörig  5 Introduktionsprogram
Preparandutbildning Behörighet till nationellt program Programinriktat individuellt alternativ Nära behörighet yrkesprogram, krav på ämnen Yrkesintroduktion Undervisning på skolan men också praktik Individuellt alternativ Om du har särskilda behov, extra mycket hjälp, anpassad Språkintroduktion Annat modersmål än svenska, nyanländ

18 Dispens för engelska Annat modersmål än svenska Kommit sent till Sverige under grundskoletiden Främst för dig som ej läst engelska i ditt hemland, fokus på svenska Skolan måste bedöma att du har bra förutsättningar att klara vald utbildning Läsa in engelskan under gymnasietiden

19 En ny betygsskala

20 Konsekvent begreppsanvändning
Betyget E Betyget C Betyget A Redogöra översiktligt utförligt utförligt och nyanserat Dra slutsatser enkla välgrundade välgrundade och nyanserade Utförande med visst handlag med gott handlag med mycket gott handlag Utvärdera enkla omdömen nyanserade omdömen nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras

21 Till övervägande del A C E B D

22 Läs mer om programmen

23 Vilka skolor? Samverkansavtal?
Botkyrka kommun Tumba Gymnasium Tullinge Gymnasium S:t Botvids Gymnasium Södertörns Fria Hantverksgymnasium Gullviva Gymnasium Botkyrka Praktiska Gymansium Visa intagningsstatistik samt samverkansavtal!

24 Att tänka på Estetiska program – arbets- och antagningsprov. Bilagor.
Frisök , samverkansavtal Timplan Antagningsregler, skolor i annan kommun. Friskolor, riksrekryterande utbildningar, idrottsutbildningar Gymnasieansökan – valalternativ, prioritering kvittens, preliminär intagning.

25 Skolans hemsida – Gymnasievalet Spetsutbildning –
Att tänka på Språkval – Meritpoäng Medicinskt Folkbokföring Skolans hemsida – Gymnasievalet Spetsutbildning – Lärlingsutbildning –

26 Nya antagningsregler till högskolan 2010? Eller 2014?
Behörighet - grundläggande Områdesbehörigheter Meritkurser/meritpoäng Urval – komplettering Områdesbehörigheter - nytt 2010

27 Ytterligare information
Se länkar på skolans hemsida Maria Englund

28 Frågor och svar

29 Tumba Gymnasium El- och energiprogrammet
elteknik Fordons- och transportprogrammet personbil Restaurang- och livsmedelsprogrammet färskvaror,delikatesser och catering kök och servering Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Estetiska programmet Bild- och formgivning Musik Dans Estetik och media Humanistiska programmet Språk Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Teknikprogrammet Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Samhällsbyggande och miljö

30 Tullinge Gymnasium Vård- och omsorgsprogrammet Humanistiska programmet
Kultur Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Samhällsvetenskap Ekonomiprogrammet Ekonomi

31 S:t Botvids Gymnasium Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet
Frisör Hotell- och turismprogrammet Turism och resor Ekonomiprogrammet Ekonomi Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Samhällsvetenskap

32 Friskolor i Botkyrka kommun
Södertörns Fria Hantverksgymansium Gullviva Gymnasium Botkyrka Praktiska Gymnasium


Ladda ner ppt "GY 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser