Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bo Pettersson Dalarna1 Minska ohälsotalet Stora skillnader i sjukskrivningspraxis. Bristande information och kunskap gör det svårt att bedöma arbetsförmåga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bo Pettersson Dalarna1 Minska ohälsotalet Stora skillnader i sjukskrivningspraxis. Bristande information och kunskap gör det svårt att bedöma arbetsförmåga."— Presentationens avskrift:

1 Bo Pettersson Dalarna1 Minska ohälsotalet Stora skillnader i sjukskrivningspraxis. Bristande information och kunskap gör det svårt att bedöma arbetsförmåga. Otydligheter i ansvarsfördelningen. Svårt att veta vad som är rätt ibland Negativt för rekryteringen av nya allmänläkare Förändrad praxis Bakgrund sjukskrivande läkare

2 Bo Pettersson Dalarna2 Sjukskrivningskommittén Dalarna Stärka och underlätta de sjukskrivande läkarnas arbete Informerande - Stödjande – Motiverande – Förenklande Uppdrag Förhållningssätt Kundgrupper Distriktsläkare – Ortopeder – Psykiatriker Företagsläkare – Obstetriker – Andra specialiteter

3 Bo Pettersson Dalarna3 Uppdrag Dialog/stöd för läkare och andra aktörer i sjukskrivningsärenden för att utveckla praxis och förhållningssätt Framtagande av utbildnings- och informationspaket Insamlande och spridande av synpunkter från ”fältet” Återförande av kunskaper; funktion som ”kunskapsbank” Sjukskrivningskommittén Dalarna

4 Bo Pettersson Dalarna4 Består av en representant för varje närsjukvårdsområde. En representant för vardera ortopedin och psykiatrin samt en försäkringsmedicinsk rådgivare. Rapportering sker till Sjukskrivningsprocessens styrgrupp Sjukskrivningskommittén Dalarna

5 Bo Pettersson Dalarna5 Seminarier för samtliga distrikts-läkare ”Ta makten över sjuk-skrivningarna” Uttalat stöd från ledningen, ett antal stationer (policydokument, konsumentinformation, frågeformulär, kollegial handledning i grupp, gruppdiskussion) och avslutning i plenum. Sjukskrivningskommittén Dalarna 2006

6 Bo Pettersson Dalarna6 Seminarier samtliga distriktsläkare ”De´ ska va´gött att sjukskriva” försäkringsmedicinskt beslutsstöd Utbildning sjukförsäkringsfrågor Breddad målgrupp Kommittén är referensgrupp Sjukskrivningskommittén Dalarna 2007

7 Bo Pettersson Dalarna7 Rutin Gemensamt synsätt Ortopeden – Primärvården Beslutstöd Stöd och bollplank i primärvård och Länssjukvård Sjukskrivningskommittén Dalarna 2007

8 Bo Pettersson Dalarna8 Seminarier för samtliga distriktsläkare ”Ta makten… + De´ska va´gött… = Sant !? ” Beslutstöd Information och dialog kring till AT/ST Läkare, Psykiatri, Kliniker, mm Sjukskrivningskommittén Dalarna 2008

9 Bo Pettersson Dalarna9 Riktlinje för sjuksrivningsprocessen Länk www.dalarna.sjukskrivningar.se Beslutstöds turné MU, Beslutstöd, Webbstöd, Missbruk Sjukskrivningskommittén Dalarna 2009

10 Bo Pettersson Dalarna10 Ohälsotalet 2005 Dalarna 45,8 Riket 41,3 2008 Mål för Dalarna 40.4 Dalarna 40,4 Riket 37,0 Dalarna minskat mest i landet 2008 2009 Mål för Dalarna 36.6 Dalarna 37.8 Riket 35.1 (April 2009) Mål för Dalarna 36.6

11 Ohälsotalet Bo Pettersson Dalarna11

12 Bo Pettersson Dalarna12 Ohälsotalet

13 Bo Pettersson Dalarna13 Annica Lindell Lang ordförande, chefläkare/distriktsläkare NSO Västerbergslagen Hisham Al –Sabtti distriksläkare NSO Södra Bo Pettersson, chefläkare/distriktsläkare NSO Falun Bo Sjödin, psykiatriker Psykiatriska sektorn Södra Dalarna Kalle Etzell distriktsläkare NSO Norra Lars Sjökvist, försäkringsöverläkare Försäkringskassan Bengt Malmqvist chefsläkare Ortopeden Dalarna Lena Matsson, distriktsläkare NSO Mellersta Marita Albinsson projektledare sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningskommittén Dalarna

14 Bo Pettersson Dalarna14 Sjukskrivningsprocessen Ansvarig LD Claes-Göran Björck Förvaltningschef NSVD Representant för Länssjukvård Staffan Johansson Styrgrupp Projektledare/Processledare 2006 processledare Ulla Fridh 2007 projektledare Ulla Fridh, processledare Elisabet Franson 2008 projektledare Ulla Fridh, processledare Theresia Rodheim 2009 projektledare Marita Albinsson processledare Theresia Rodheim


Ladda ner ppt "Bo Pettersson Dalarna1 Minska ohälsotalet Stora skillnader i sjukskrivningspraxis. Bristande information och kunskap gör det svårt att bedöma arbetsförmåga."

Liknande presentationer


Google-annonser