Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund sjukskrivande läkare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund sjukskrivande läkare"— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund sjukskrivande läkare
Minska ohälsotalet Stora skillnader i sjukskrivningspraxis. Bristande information och kunskap gör det svårt att bedöma arbetsförmåga. Otydligheter i ansvarsfördelningen. Svårt att veta vad som är rätt ibland Negativt för rekryteringen av nya allmänläkare Förändrad praxis Bo Pettersson Dalarna

2 Sjukskrivningskommittén Dalarna
Uppdrag Förhållningssätt Informerande - Stödjande – Motiverande – Förenklande Stärka och underlätta de sjukskrivande läkarnas arbete Kundgrupper Distriktsläkare – Ortopeder – Psykiatriker Företagsläkare – Obstetriker – Andra specialiteter Bo Pettersson Dalarna

3 Sjukskrivningskommittén Dalarna
Uppdrag Dialog/stöd för läkare och andra aktörer i sjukskrivningsärenden för att utveckla praxis och förhållningssätt Framtagande av utbildnings- och informationspaket Insamlande och spridande av synpunkter från ”fältet” Återförande av kunskaper; funktion som ”kunskapsbank” Bo Pettersson Dalarna

4 Sjukskrivningskommittén Dalarna
Består av en representant för varje närsjukvårdsområde. En representant för vardera ortopedin och psykiatrin samt en försäkringsmedicinsk rådgivare. Rapportering sker till Sjukskrivningsprocessens styrgrupp Bo Pettersson Dalarna

5 Sjukskrivningskommittén Dalarna 2006
Seminarier för samtliga distrikts-läkare ”Ta makten över sjuk-skrivningarna” Uttalat stöd från ledningen, ett antal stationer (policydokument, konsumentinformation, frågeformulär, kollegial handledning i grupp, gruppdiskussion) och avslutning i plenum. Bo Pettersson Dalarna

6 Sjukskrivningskommittén Dalarna 2007
Seminarier samtliga distriktsläkare ”De´ ska va´gött att sjukskriva” försäkringsmedicinskt beslutsstöd Utbildning sjukförsäkringsfrågor Breddad målgrupp Kommittén är referensgrupp Bo Pettersson Dalarna

7 Sjukskrivningskommittén Dalarna 2007
Rutin Gemensamt synsätt Ortopeden – Primärvården Beslutstöd Stöd och bollplank i primärvård och Länssjukvård Bo Pettersson Dalarna

8 Sjukskrivningskommittén Dalarna 2008
Seminarier för samtliga distriktsläkare ”Ta makten… + De´ska va´gött… = Sant !? ” Beslutstöd Information och dialog kring till AT/ST Läkare, Psykiatri, Kliniker, mm Bo Pettersson Dalarna

9 www.dalarna.sjukskrivningar.se Sjukskrivningskommittén Dalarna 2009
Riktlinje för sjuksrivningsprocessen Länk Beslutstöds turné MU, Beslutstöd, Webbstöd, Missbruk Bo Pettersson Dalarna

10 Ohälsotalet 2005 2008 2009 Dalarna 45,8 Riket 41,3 Dalarna 40,4
Mål för Dalarna 40.4 Dalarna ,4 Riket ,0 Dalarna minskat mest i landet 2008 2009 Mål för Dalarna 36.6 Dalarna Riket (April 2009) Bo Pettersson Dalarna

11 Ohälsotalet Bo Pettersson Dalarna

12 Ohälsotalet Bo Pettersson Dalarna

13 Sjukskrivningskommittén Dalarna
Annica Lindell Lang ordförande, chefläkare/distriktsläkare NSO Västerbergslagen Hisham Al –Sabtti distriksläkare NSO Södra Bo Pettersson, chefläkare/distriktsläkare NSO Falun Bo Sjödin, psykiatriker Psykiatriska sektorn Södra Dalarna Kalle Etzell distriktsläkare NSO Norra Lars Sjökvist, försäkringsöverläkare Försäkringskassan Bengt Malmqvist chefsläkare Ortopeden Dalarna Lena Matsson, distriktsläkare NSO Mellersta Marita Albinsson projektledare sjukskrivningsprocessen Bo Pettersson Dalarna

14 Sjukskrivningsprocessen
Ansvarig LD Claes-Göran Björck Förvaltningschef NSVD Representant för Länssjukvård Staffan Johansson Styrgrupp Projektledare/Processledare 2006 processledare Ulla Fridh 2007 projektledare Ulla Fridh, processledare Elisabet Franson 2008 projektledare Ulla Fridh, processledare Theresia Rodheim 2009 projektledare Marita Albinsson processledare Theresia Rodheim Bo Pettersson Dalarna


Ladda ner ppt "Bakgrund sjukskrivande läkare"

Liknande presentationer


Google-annonser