Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten"— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx

2 Verksamhetsanalys 2007 Rapporten skall ge möjligheter till jämförelser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårdsnämndsområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Många skribenter Fjärde rapporten. Mer kvalitetsdata Nytt undvikbar slutenvård, barn, analys förtida död Idag presenteras ett urval bilder ur rapporten. Samtliga OH bilder och rapport på hemsidan på http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____3077.aspx

3 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Innehåll Regionens befolkning – analys förtida död Perspektiv på resurser och resursförbrukning Tillgänglighet Konsumtion av hälso- och sjukvård och av särskilda planerade operationer Barnen i Västra Götaland Kvalitetsuppföljning – fler register Befolkningens uppfattning Läkemedel Tandvård Kostnader Hälso- och sjukvårdspersonal Basala uppgifter + Tabellbilaga

4 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Hälso- och sjukvård ur ett genusperspektiv Befintliga källor Svårt dra slutsatser om skillnader Utveckla uppföljningen

5 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Regionens befolkning Demografi - Ålder Folkhälsa - Självskattad hälsa - Fetma - Dagligrökare Mönster i dödlighet - Förtida dödlighet

6 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Regionens befolkning Demografi - Ålder Folkhälsa - Självskattad hälsa - Fetma - Dagligrökare Mönster i dödlighet - Förtida dödlighet

7 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur A-1. Antalet kvinnor och män per ettårsklass i Västra Götaland 2007. Källa: SCB

8 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur A-2 Andelen (%) av befolkningen fördelat på åldersklasser och hälso- och sjukvårdsnämndsområden 2007. Källa: SCB

9 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell A-1. Andel (%) av befolkningen äldre än 65 år respektive 75 år, fördelat på hälso- och sjukvårdsnämndsområde och kön 2007. Källa: SCB och Göteborgs stad Andel 65+Andel 75+ kvinnormänkvinnormän HSN 123,5%20,5%12,8%9,3% HSN 225,3%21,1%14,1%10,0% HSN 320,4%16,3%10,8%7,6% HSN 417,8%15,3%8,5%6,3% HSN 518,0%12,9%10,4%6,2% HSN 618,0%15,2%9,2%6,4% HSN 715,9%12,8%8,1%5,6% HSN 820,8%16,4%11,5%7,6% HSN 921,8%17,6%11,9%8,2% HSN 1021,9%17,7%11,6%8,0% HSN 1117,1%13,3%9,2%6,0% HSN 1215,2%10,7%9,2%5,1% VG19,1%15,2%10,4%6,9%

10 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur A-3 Andel (%) i befolkningen äldre än 65 år fördelat på kommuner och Göteborgs stadsdelar i förstorad ruta 2007. Källa: SCB och Göteborgs stad

11 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Regionens befolkning Demografi - Ålder Folkhälsa - Självskattad hälsa - Fetma - Dagligrökare Mönster i dödlighet - Förtida dödlighet

12 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell A-2. Självrapporterad hälsa och levnadsvanor (%) fördelat på kön i Västra Götaland – förändring över tid. Källa: Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” Procent2004200520062007 Antal enkäter5 02716 25321 06028 919 Allmänt hälsotillstånd – dåligt/mycket dåligt kvinnor10988 män6766 Nedsatt psykiskt välbefinnande GHQ12 kvinnor24212220 män14161514 Riskabel alkoholkonsumtion kvinnor810 män18201618 Dagligrökare kvinnor17 16 män1513 12 Övervikt inkl fetma kvinnor3938 39 män5453 52 Fetma kvinnor11 12 män11 1211

13 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur A-4 Andel (%) i befolkningen som uppger att de mår bra eller mycket bra fördelat på Västra Götalands kommuner och Göteborgs stadsdelar (i förstorad ruta) 2007. Källa: Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor Den högsta och lägsta gruppen har en statistiskt säkerställd skillnad jämfört med länsgenomsnittet.

14 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur A-5 Andel (%) i Sverige med fetma i åldersgrupperna 16-29 år, 30-44 år, 45-64 år, 65-84 år, 16-84 år. Källa: Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”, Statens folkhälsoinstitut www.fhi.se

15 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur A-6 Andel (%) i befolkningen med fetma, definierat som body mass index >30 kg/m2, fördelat på hälso- och sjukvårdsnämndsområden och kön 2007. Källa: Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”

16 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur A-7 Andel (%) i Sverige som röker dagligen i åldersgrupperna 16-29 år, 30-44 år, 45-64 år, 65-84 år, 16-84 år. Källa: Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”, Statens folkhälsoinstitut www.fhi.se

17 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur A-8 Andel (%) i befolkningen som röker dagligen fördelat på Västra Götalands kommuner och Göteborgs stadsdelar (i förstorad ruta) 2007. Källa: Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” Den högsta och lägsta gruppen har en statistiskt säkerställd skillnad jämfört med länsgenomsnittet.

18 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Regionens befolkning Demografi - Ålder Folkhälsa - Självskattad hälsa - Fetma - Dagligrökare Mönster i dödlighet - Förtida dödlighet

19 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell A-3 Beskrivande data beträffande antal döda 1-74 år och folkmängd per kön i de olika kommunerna och Göteborgs stadsdelar år 2006. Antal Kvinnor Antal Män FolkmängdDödaFolkmängdDöda MIN1 97622 0727 25:e perc4 812124 97621 Median7 178227 37431 Medel9 8852610 17040 75:e perc13 6503214 01053 MAX44 48012144 920164

20 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur A-9 Antal döda per 100 000 i åldrarna 1-74 år, fördelade på hälso- och sjukvårdsnämndsområde och kön under perioden 2002- 2006. Åldersstandardiserat. 95% konfidensintervall. Källa: SCB

21 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur A-10 Antal döda per 100 000 i åldrarna 1-74 år i Västra Götaland, fördelade på kön under perioden 1987-2007. Källa SCB.

22 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur A-11 Antal döda män per 100 000 i åldrarna 1-74 år i Västra Götaland, fördelade på sex av länets kommuner/stadsdelar under perioden 1996-2006. Källa SCB.

23 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur A-12 Antalet döda 1-74 år per 100 000 fördelat på Västra Götalands kommuner och sdn. Trend för Västra Götaland markerad med streckad linje. Åldersstandardiserade tal. Källa: SCB och Göteborgs stad Kvinnor – Göteborg exklud. Kvinnor – Gbgs stadsdelar Män – Göteborg exklud. Män – Gbgs stadsdelar

24 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur A-13 Relativ risk att dö förtid 1-74 år per kommuner och Göteborgs stadsdelar jämfört med länsgenomsnittet 2006. Kvinnor. Åldersstandardiserat. Källa: SCB KVINNOR

25 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur A-14 Relativ risk att dö förtid 1-74 år per kommuner och Göteborgs stadsdelar jämfört med länsgenomsnittet 2006. Män. Åldersstandardiserat. Källa: SCB MÄN

26 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Befolkningens uppfattning om och upplevelser av hälso- och sjukvården - Vårdbarometern Öppna jämförelse- indikatorerna -Tillgång till vård -Förtroende VC/SJH -Betyg VC/ SJH -Fick hjälp man förväntat -Rimlig väntetid -Telefonframkomlighet Kroniskt sjuka

27 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Befolkningens uppfattning om och upplevelser av hälso- och sjukvården - Vårdbarometern Öppna jämförelse- indikatorerna -Tillgång till vård -Förtroende VC/SJH -Betyg VC/ SJH -Fick hjälp man förväntat -Rimlig väntetid -Telefonframkomlighet Kroniskt sjuka

28 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-1 ”Jag har tillgång till den vård jag behöver” (%). Andel som instämmer helt eller delvis, 2007. (B:1) Källa: Vårdbarometern

29 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-2 Andel (%) som har stort eller mycket stort förtroende för vården vid vårdcentraler (motsvarande), 2007. (B:2) Källa: Vårdbarometern

30 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-3 Andel (%) som har stort eller mycket stort förtroende för vården vid sjukhus, 2007. (B:3) Källa: Vårdbarometern

31 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-4 Andel (%) som ansåg att det var lätt eller mycket lätt att komma fram per telefon till vårdcentral (motsvarande), 2006-2007. (B:8) Källa: Vårdbarometern

32 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-5 ”Jag har tillgång till den vård jag behöver”. Andel (%) som instämmer helt eller delvis, respektive inte instämmer, 2002-2007. (B:1) Källa: Vårdbarometern

33 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-6 Andel (%) som har stort eller mycket stort förtroende för vården vid vårdcentraler 2005-2007 respektive husläkare 2002- 2004. (B:2) Källa: Vårdbarometern

34 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-7 Andel (%) som har stort eller mycket stort förtroende för vården vid sjukhus, 2005-2007. (B:3) Källa: Vårdbarometern

35 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-9 Sammanfattande betyg på - besöket mottagning/klinik vid vårdcentral. Andel (%) positiva – gav betyg 4 eller 5, 2002-2007. (B:5) Källa: Vårdbarometern

36 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-9 Sammanfattande betyg på - besöket mottagning/klinik vid sjukhus. Andel (%) positiva – gav betyg 4 eller 5, 2002-2007. (B:5) Källa: Vårdbarometern

37 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-10 Andel (%) som helt eller delvis ansåg att man fick den hjälp man förväntade sig vid besöket vid vårdcentral, sjukhus, akut eller privat vårdgivare 2002-2007. (B:6) Källa: Vårdbarometern

38 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-11 Andel (%) som anser att väntetiden var rimlig vid besök på vårdcentral (motsvarande) bland de som ej fick tid samma dag, 2002-2007. (B:7) Källa: Vårdbarometern

39 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-12 Andel (%) som ansåg att det var lätt eller mycket lätt att komma fram per telefon till vårdcentral (motsvarande), 2002-2007. (B:8) Källa: Vårdbarometern

40 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell I-1 Indikatorerna från Öppna jämförelser för Västra Götaland, andel (%) i befolkningen fördelade på kön, 2007. Källa: Vårdbarometern Andel (%)VG Övriga riket kvmänkvmän ”Jag har tillgång till den vård jag behöver”72737576 Stort förtroende för vård vid vårdcentral51525456 Stort förtroende för vård vid sjukhus64696670 Högt betyg på besöket vid vårdcentral807880 Högt betyg på besöket vid mottagning/sjukhus84838583 Fick den hjälp jag förväntat mig vid besöket på vårdcentral/sjukhus/ akut/privat 83 82 Rimlig väntetid inför besöket på vårdcentral78798078 Lätt komma fram på telefon till vårdcentral67 66

41 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Befolkningens uppfattning om och upplevelser av hälso- och sjukvården - Vårdbarometern Öppna jämförelse- indikatorerna -Tillgång till vård -Förtroende VC/SJH -Betyg VC/ SJH -Fick hjälp man förväntat -Rimlig väntetid -Telefonframkomlighet Kroniskt sjuka

42 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Har du under de senaste 12 månaderna behandlats för någon av följande sjukdomar? (2005-2007 AntalAndel Kroniskt sjuka (ja, på någon av diagnoserna) 5 04920% - Hjärtsjukdom12765% - Diabetes9664% - Allvarligt funktionshinder7633% - Psykisk sjukdom7003% - Ledgångsreumatism5762% - Cancer5552% - Svår astma, KOL4742% - Osteoporos3351% - Höftfraktur2611% - Stroke2231% Nej (övriga)1885178% Vill ej svara3501% TOTALT24250100%

43 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell I-2 Samlad könsuppdelad statistik (%) avseende befolkningens uppfattning om vården, fördelat på kroniskt sjuka och övriga. Statistiskt säkerställda skillnader mellan könen markerade med *. Källa: Vårdbarometern %sjukaÖvriga kvmänkvmän Besökt vården 6 el fler ggr424123*15 Jag mår bra/mycket bra51*5983*86 Tillgång till den vård jag behöver73*7670*71 Förtroende för vård vårdcentral545650 Förtroende för vård sjukhus66*7664*67 Har fast läkarkontakt59*5540*31 Varit i behov av vård men ej sökt31262119 - Hade inte tid att söka vård6*89*15 Få operation utförd annanstans67*7375*79 Ringt för råd om sjukdom65*3568*32 Väntetiden var rimlig/vårdcentral74 7978 Väntetiden var rimlig/akutmottagn69716768 Fick den hjälp jag förväntat mig848582*81 Högt betyg på besöket (vårdcent)798179*76 Högt betyg på besöket (sjukhus)878683 Kroniskt

44 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-13 Andel (%) som upplever att de mår bra respektive dåligt, fördelat på kroniskt sjuka och övriga, 2005-2007. 95% CI. Källa: Vårdbarometern

45 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-14 ”Jag har tillgång till den vård jag behöver”. Andel (%) som instämmer helt eller delvis, respektive inte instämmer, fördelat på kroniskt sjuka och övriga, 2005-2007. 95% CI. Källa: Vårdbarometern

46 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-15 Andel (%) som under de senaste 12 månaderna någon gång ansett sig vara i behov av sjukvård men inte sökt vård. 2005- 2007. Källa: Vårdbarometern

47 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-16 Orsaker till att man avstått från att söka sjukvård bland de som under senaste 12 månaderna någon gång ansett sig vara i behov av sjukvård men inte sökt vård, fördelat på kroniskt sjuka och övriga. 2005- 2007. Procent. Källa: Vårdbarometern

48 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-17 Andel (%) som har stort eller mycket stort förtroende för vården vid vårdcentraler respektive sjukhus, fördelat på kroniskt sjuka och övriga, 2005-2007. Källa: Vårdbarometern

49 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-18 Andel (%) som har stort eller mycket stort förtroende för vården vid vårdcentraler, fördelat på kroniskt sjuka och övriga, 2005- 2007. Källa: Vårdbarometern

50 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-18 Andel (%) som har stort eller mycket stort förtroende för vården vid sjukhus, fördelat på kroniskt sjuka och övriga, 2005-2007. Källa: Vårdbarometern

51 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-19 Andel (%) som ringt sjukvården för att får information, råd eller hjälp om någon sjukdom direkt på telefon, fördelat på kroniskt sjuka och övriga, 2005-2007. Källa: Vårdbarometern

52 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-20 Inställning till väntetider, fördelat på kroniskt sjuka och övriga, 2005-2007. Procent. Källa: Vårdbarometern

53 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-21 Andel (%) som helt eller delvis ansåg att man fick den hjälp man förväntade sig vid besöket vid vårdcentral, sjukhus, akut eller privat vårdgivare 2005-2007, fördelat på kroniskt sjuka och övriga. Källa: Vårdbarometern

54 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-22 Sammanfattande betyg på besöket vid vårdcentral (motsvarande), fördelat på kroniskt sjuka och övriga. 2005-2007. Procent. Källa: Vårdbarometern

55 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur I-23 Sammanfattande betyg på besöket sjukhus/mottagning, fördelat på kroniskt sjuka och övriga. 2005-2007. Procent. Källa: Vårdbarometern

56 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur D-1 Nationella (gröna) och regionala (gula) vårdgarantier Tillgänglighet

57 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur D-2. Andel besvarade/behandlade samtal i förhållande till totala antalet samtal. Källa: SKL Tillgänglighet0 – kontakt med primärvården samma dag

58 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur D-3. Befolkningens uppfattning om hur lätt/svårt det var att komma i kontakt med vårdcentral. Källa: Vårdbarometern. Tillgänglighet0 – kontakt med primärvården samma dag

59 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur D-4. Andel patienter som fick ett besök inom sju dagar uppdelat per nämndgruppsområde, VGR totalt samt jämförelse med riket. Källa: SKL Tillgänglighet7 – Besökstillgänglighet - Läkarbesök i primärvården inom högst sju dagar

60 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur D-5. Andel kvinnor respektive män som fick ett besök inom sju dagar uppdelat per nämndgruppsområde, samt per VGR totalt, mars respektive oktober 2007. Källa: SKL Tillgänglighet7 – Besökstillgänglighet - Läkarbesök i primärvården inom högst sju dagar

61 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur D-6. Andel patienter som fick ett besök inom sju dagar uppdelat per driftform, VGR totalt samt jämförelse med riket. Källa: SKL Tillgänglighet7 – Besökstillgänglighet - Läkarbesök i primärvården inom högst sju dagar

62 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur D-7. Patienternas uppfattning om hur lång tid det tog fram till besöket på vårdcentralen. Källa: Vårdbarometern Tillgänglighet7 – Besökstillgänglighet - Läkarbesök i primärvården inom högst sju dagar

63 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur D-8. Patienternas uppfattning om det var en rimlig väntetid fram tills besöket på vårdcentralen ägde rum. Källa: Vårdbarometern. Tillgänglighet7 – Besökstillgänglighet - Läkarbesök i primärvården inom högst sju dagar

64 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur D-9. Måluppfyllelsegrad för BUP, hösten 2007 Källa: Regionens väntetidsuppföljning.. Tillgänglighet30 – Besöksgaranti till BUP, dvs ett förstabesök till BUP,ska erbjudas inom högst 30 dagar efter beslutsdatum Måluppfyllelsegraden = andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantigräns (nationellt eller regionalt) 87% mars 08 54% mars 08 100% mars 08

65 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell D-1: Antal väntande mer än 90 dgr Tillgänglighet90 – Besöksgaranti, dvs ett besök inom den specialiserade vården, ska kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdatum

66 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell D-2: Antal utförda planerade förstabesök 20071231 jmf med 20061231 vid ett urval av mottagningar. Källa: Regionens väntetidsuppföljning Tillgänglighet90 – Besöksgaranti, dvs ett besök inom den specialiserade vården, ska kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdatum

67 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur D-10 Måluppfyllelsegrad för mottagningar i VGR, hösten 2007 Källa: Regionens väntetidsuppföljning Tillgänglighet90 – Besöksgaranti, dvs ett besök inom den specialiserade vården, ska kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdatum Måluppfyllelsegraden = andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantigräns (nationellt eller regionalt)

68 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tillgänglighet90 – Besöksgaranti, dvs ett besök inom den specialiserade vården, ska kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdatum December 2007 1,79 2,81 5,84 6,39 6,48 7,18 7,23 7,79 7,96 8,65 9,59 11,77 13,17 15,55 15,60 024681012141618 Västmanland Gotland Örebro Blekinge Jönköping Västra Götaland Värmland Västernorrland Halland Uppsala Kronoberg Jämtland Norrbotten Dalarna Västerbotten Fig D-11 Antal patienter per 1000 invånare som väntat längre än 90 dagar på ett mottagningsbesök. Källa: SKL Väntetider i vården.

69 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur D-12 Patienternas uppfattning om hur lång tid det tog från beslut till besök på mottagningen. Källa: Vårdbarometern. Tillgänglighet90 – Besöksgaranti, dvs ett besök inom den specialiserade vården, ska kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdatum

70 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur D-13 Patienternas uppfattning om väntetiden var rimlig till besöket på mottagningen. Källa: Vårdbarometern. Tillgänglighet90 – Besöksgaranti, dvs ett besök inom den specialiserade vården, ska kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdatum

71 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell D-3 Antal väntande mer än 90 dgr. 2007 jfrt med 2006. Källa: Regionens väntetidsuppföljning Tillgänglighet90 – Behandlingsgaranti, dvs den specialiserade vården ska erbjuda behandling inom högst 90 dagar efter beslutsdatum

72 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell D-4 Antal utförda behandlingar. 2007 jfrt med 2006. Källa: VEGA Tillgänglighet90 – Behandlingsgaranti, dvs den specialiserade vården ska erbjuda behandling inom högst 90 dagar efter beslutsdatum

73 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur D-14 Måluppfyllelsegrad för behandlingar i VGR, hösten 2007 Källa: Regionens väntetidsuppföljning. Tillgänglighet90 – Behandlingsgaranti, dvs den specialiserade vården ska erbjuda behandling inom högst 90 dagar efter beslutsdatum Måluppfyllelsegraden = andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantigräns (nationellt eller regionalt)

74 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tillgänglighet90 – Behandlingsgaranti, dvs den specialiserade vården ska erbjuda behandling inom högst 90 dagar efter beslutsdatum December 2007 0,79 0,96 1,06 1,23 1,41 1,45 1,67 2,24 2,57 3,05 3,13 3,52 3,78 4,9 5,14 0123456 Kalmar Gotland Norrbotten Västmanland Jönköping Västernorrland Halland Västra Götaland Örebro Skåne Blekinge Östergötland Sörmland Jämtland Värmland Västerbotten Fig D-15. Antal patienter per 1000 invånare som väntat längre än 90 dagar på behandling (de 44 behandlingar som ingår i uppföljningen) Källa: SKL Väntetider i vården.. Måluppfyllelsegraden = andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantigräns (nationellt eller regionalt)

75 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Fig D-16. Befolkningens inställning till att begära att få vården utförd vid annat sjukhus, om väntetiden beräknas bli längre än tre månader. Källa: Vårdbarometern. Tillgänglighet90 – Besöksgaranti, dvs ett besök inom den specialiserade vården, ska kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdatum

76 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Fig D – 17 Antal patienter som avstått vårdgarantin till mottagningsbesök och väntat mindre än respektive mer än 180 dagar. Källa: Regionens väntetidsuppföljning. Tillgänglighet 180 – Besöksgaranti för patientvald väntan, dvs ett besök inom den specialiserade vården, för de patienter som valt att avstå vårdgarantin ska ändå erbjudas inom högst 180 dagar efter beslutsdatum

77 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Fig D – 18 Antal patienter som avstått vårdgarantin till behandling och väntat mindre än respektive mer än 180 dagar. Källa: Regionens väntetidsuppföljning. Tillgänglighet180 – Behandlingsgaranti för PvV-gruppen, dvs den specialiserade vårdens behandling, för de patienter som valt att avstå vårdgarantin innebär att patienterna ändå ska erbjudas behandling inom högst 180 dagar efter beslutsdatum

78 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur D-19 Befolkningens uppfattning om man har tillgång till den sjukvård man behöver. Källa: Vårdbarometern. TillgänglighetTycker sig befolkningen ha den sjukvård man behöver ?

79 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur C-1. Landstingens nettokostnader för hälso- och sjukvård (exklusive tandvård) per invånare 2006. Källa SKL Perspektiv på resurser

80 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur C-2. Relationen mellan faktisk sjukvårdskostnad per invånare och kostnad enligt utjämningssystemet 2006 (genomsnitt = 100) Källa SKL. Perspektiv på resurser

81 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur C-3. 2006. Procent avvikelse av kostnader för hälso- och sjukvård per invånare i VGR från genomsnittet i Sverige 2005 samt avvikelse i kronor. Med läkemedel avses läkemedel inom läkemedelsförmånen. Källa SKL Perspektiv på resurser

82 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur C-4. Förhållandet mellan kostnader och vårdkontakter inom specialiserad vård 2006. Vårdkontakterna sammanviktade och några landsting namngivna. Källa SKL. Perspektiv på resurser

83 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur C-5. Sjukhusens ackumulerade procentuella förändring av kostnaden. Produktivitet sjukhusen, rapport VGR. Perspektiv på resurser

84 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur C-6. Ackumulerad procentuell förändring av kostnad i fast pris per prestation 1998-2006 (totalt). Produktivitet sjukhusen, rapport VGR. Perspektiv på resurser

85 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx FigurC-7. Ackumulerad procentuell förändring av kostnad per prestation 1998-2006 (fast pris). Prestationerna är ett sammanvägt prestationsmått där öppen och sluten vård ingår. Produktivitet sjukhusen, rapport VGR. Perspektiv på resurser

86 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur C-8. Kostnad för ett besöksmått vid offentligt (röda) och privat drivna vårdcentraler i VGR 2006. (Källa Hälso- och sjukvårdsnämndernas kostnader för besök vid offentligt och privat bedrivna vårdcentraler i VGR, analysenheten 2006 Perspektiv på resurser

87 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur C-9. den relativa kostnaden per utförd prestation och per omhändertagen individ 2006 VUXENPSYKIATRI Perspektiv på resurser

88 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur C-10. Kostnaden (miljoner kronor) för huvuddiagnosgrupperna i DRG-systemet 2007. Inom somatiska verksamhetsområden.. Perspektiv på resurser

89 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell C-1. Kostnader för de 10 DRG-grupper som har de högsta sammanlagda kostnaderna i VGR. Perspektiv på resurser DRG 2007 Drg-text Kostnad, tusen kronor Andel av totalkostnad 209A Primära unilaterala ledproteser på n edre extremitet 340 484 3,6 014A Specifika kärlsjukdomar i hjärnan exkl. TIA, komplicerat 223 558 2,4 483 Trakeostomi ej pga. öron-, näs- och halssjukdom 219 620 2,3 373 Vaginal förlossning, ej komplicerat 209 897 2,2 127 Hjärtsvikt och chock 182 598 1,9 014B Specifika kärlsjukdomar i hjärnan exkl. TIA, ej komplic erat 159 734 1,7 210 Operationer på höft och femur utom på större led, >17 år, komplicerat 130 145 1,4 148 Större tunn- och tjocktarmsoperationer, komplicerat 115 075 1,2 089 Lunginflammation, >17 år, komplic erat 106 914 1,1 416 Sepsis, >17 år 97 868 1,0

90 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur E-1. Antal (utanför cirklarna och procent (inne i cirklarna) som haft kontakt med läkare i olika vårdformer i VGR 2007. Konsumtion

91 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur E-2. Antal individer som haft kontakt med läkare i olika vårdformer i VGR 2007. Konsumtion

92 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur E-3. förändring av andelen av individer i VGR som haft kontakt med olika vårdformer 2004-2007. Konsumtion

93 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell E-1. Kontaktgrad för olika vårdformer per hälso- och sjukvårdsnämndsområde 2007. Konsumtion

94 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur E-4. Kontaktgrad för primärvård och specialiserad öppenvård för invånarna i hälso- och sjukvårdsnämndområdena. 2007. Konsumtion

95 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell E-2. förändring i slutenvårdskonsumtion 2006-2007. Konsumtion

96 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur E-5. Konsumtion av somatiska vårdtillfällen I Sverige per 1000 individer 2006. Åldersstandardiserade data. Källa: SKL Konsumtion

97 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur E-6. Konsumtion av somatiska vårdtillfällen inom regionen per 1000 individer 2005 - 2007. Åldersstandardiserade data. Staplarna sorterade efterkonsumtion 2007. Källa: VEGA. Konsumtion

98 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell E-3. Individer per 1000 invånare som vårdats inom somatisk slutenvård i HSN 5 och differens mot VGR för de grupper där differensen är störst. Ålders- och könsstandardiserade data. Källa: VEGA Konsumtion

99 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur E-7. Antal individer inom DRG-grupper för hjärtinfarkt (DRG 121, 122, 123, 112E och 112F). En individ kan förekomma mer än en gång om vården skett inom olika DRG-grupper under året. Källa: den regionala vårddatabasen Konsumtion

100 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur E-8. Antal individer inom DRG-grupper för stroke (DRG 14A och 14B). En individ kan förekomma mer än en gång om vården skett inom olika DRG-grupper under året. Källa: den regionala vårddatabasen Konsumtion

101 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur E-9. Undvikbar slutenvård, 2005–2007. Antal personer med undvikbara vårdtillfällen per 100 000 invånare per år. Åldersstandardiserade värden. Källa: VEGA Konsumtion

102 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell E-4. Läkarbesök per invånare 2006. Källa: SKL. Konsumtion

103 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell E-5. Konsumtion av läkarbesök i specialiserad vård (somatisk+psykiatrisk) och allmänläkarvård (exkl. MVC, BVC) inom och utom regionen per 1000 invånare och per nämnd 2006. Källa: VEGA Konsumtion

104 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur F-1. antalet operationer åtgärder i förhållande till riket 2006. Åldersstandardiserade värden. 100 = riksgenomsnittet..ÖPPNA JÄMFÖRELSER Konsumtion/ Särskilda operationer

105 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell F-1. Konsumtion av operationer av planerad vård och antal väntande vid respektive årsskifte. Källa: HSA. Konsumtion/ Särskilda operationer

106 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell F-2. Antalet operationer per invånare 2007 i hälso- och sjukvårdsnämndsområdena. Uttryckt som index där VGR=100. Konsumtion/ Särskilda operationer

107 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur F-2. Antal operationer för livmoderframfall per 100 000 kvinnor, 45-84 år, 2006 och 2007. Källa: VEGA. Konsumtion/ Särskilda operationer

108 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur F-3. Antal operationer för godartad prostataförstoring per 100 000 män, 65 år och äldre 2006 och 2007 Konsumtion/ Särskilda operationer

109 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur F-4. Antalet prostataoperationer i förhållande till konsumtionen av läkemedel vid benign prostatahyperplasi 2007. (r=-0,6) Konsumtion/ Särskilda operationer 5 HSN 10 6

110 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur F-5. Antal operationer för ljumskbråck per 100 000 män, 2007. Konsumtion/ Särskilda operationer

111 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur F-7. Antal operationer åderbråck per 100 000 invånare 30-74 år gamla, 2006 och 2007. Källa VEGA. Konsumtion/ Särskilda operationer

112 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur F-8. Antal operationer för obesitas för Västragötalänningar 2002-2007. Källa VEGA. Konsumtion/ Särskilda operationer

113 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur F-9. Antal operationer för obesitas för invånarna i hälso- och sjukvårdsnämndsområdena 2007. Opererade per 100 000 invånare, 25-59 år. Källa VEGA. Konsumtion/ Särskilda operationer

114 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur E-12. Förändring av antal operationer för utvalda diagnoser. År 2002 = index 100. Källa VEGA Konsumtion/ Särskilda operationer

115 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx 36 Figur E-4. Genomsnittligt antal operationer per år från tabell E-2 (geometriskt medelvärde) och antal väntande vid slutet samma år. Källa VEGA RR FÖRRA ÅRETS RAPPORT

116 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur F-13. Förändring av antal operationer för utvalda diagnoser i förhållande till förändring av antalet väntande för dessa ingrepp 2007. Källa VEGA Konsumtion/ Särskilda operationer

117 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur G-1. Antal individer 1-17 år som varit i kontakt med sjukvården under 2007 per 1000 invånare i åldern 1-17 år, per kön och hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland. Källa: VEGA. Barn

118 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur G-2. Antal flickor 0-17 år, per 1000 invånare, som varit i kontakt med primärvård respektive specialiserad vård 2007, per hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland. Källa: VEGA.. Barn

119 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur G-3. Antal pojkar 0-17 år, per 1000 invånare, som varit i kontakt med primärvård respektive specialiserad vård 2007, per hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland. Källa: VEGA. Barn

120 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur G-4. Antal läkarbesök och besök hos övriga vårdgivare 2007 per 1000 invånare 0-17 år, per kön och hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland. Exklusive besök vid BVC, MVC och ungdomsmottagning. Källa: VEGA Barn

121 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur G-5. Antal flickor och pojkar 0 år samt 1-17 år som vårdats i sluten vård per 1000 invånare, 2007, per hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland. Källa: VEGA. Barn

122 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur G-6. Antal flickor 0-17 år, per 1000 invånare, med respektive diagnos som förstadiagnos vid läkarbesök (exkl. besök vid BVC, MVC och ungdomsmottagning) per hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland, 2007. Under strecket anges andelen ej diagnossatta läkarbesök i procent av totala antalet läkarbesök. Källa: VEGA. Barn

123 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur G-7. Antal pojkar 0-17 år, per 1000 invånare, med respektive diagnos som förstadiagnos vid läkarbesök (exkl. BVC och ungdomsmottagning) per hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland, 2007. Under strecket anges andelen ej diagnossatta läkarbesök i procent av totala antalet läkarbesök. Källa: VEGA. Barn

124 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur G-1. Antal individer 1-17 år som varit i kontakt med sjukvården under 2007 per 1000 invånare i åldern 1-17 år, per kön och hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland. Källa: VEGA. Barn

125 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell G-1. De 10 vanligaste DRG-grupperna vid sluten vård för barn under 18 år, 2007. Antal vårdtillfällen samt procentuell fördelning för respektive DRG-grupp. Källa: VEGA. Barn

126 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur G-8. Antal individer 0-17 år, per 1000 invånare, med diabetes som huvuddiagnos vid läkarbesök, per kön och hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland, 2007. Åldersstandardiserade värden. Källa: VEGA. Barn

127 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell F-2. Målnivåer (enligt ADA) för HbA1c i olika åldrar. Källa: SWEDIABKIDS. Barn

128 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur G-9. Klinikmedel-HbA1c för patienter med insulinbehov över 0,5 E/kg, 2006. Observera att skalan ej börjar på 0. Källa: SWEDIABKIDS. Barn

129 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur G-10. Andel patienter, i %, som använder insulinpump, 2006. Källa: SWEDIABKIDS Barn

130 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell G-3. Andel, i %, av barn med diabetes (> 9 år) som fått blodtrycket kontrollerat minst en gång under året. Källa: SWEDIABKIDS. Barn

131 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Barn Kort om barn Barn- och ungdomar under 18 år utgör 21% av befolkningen i Västra Götaland. Sjuttiotre procent av barnen har under 2007 haft kontakt med sjukvården. Konsumtionen av specialiserad vård är högst i Göteborgsregionen. Sluten vård är vanligast bland de minsta barnen. Sjukdomar i andningsorganen är den dominerande orsaken till läkarbesök i öppen vård. Kvalitetsregistret för barn och ungdomsdiabetes, SWEDIABKIDS, har 100 % täckningsgrad i VGR. Barnen med diabetes har i ett nationellt perspektiv relativt låga HbA1c-värden och andelen som använder insulinpump är hög.

132 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Kvalitetsredovisningen 2004, obetydligt med data 2006 accelererande tillgång på data 2007 flera register öppna + mängd andra källor 2008 ? KVALITET Verksamhetsanalys 2007 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2004200520062007 antal sidor

133 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Rapporten innehåller avstämningslista över Öppna Jämförelseindikatorer

134 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell H-3. Antal patienter i VGR som är registrerade i det nationella diabetesregistret 2006 och 2007 Nationella Diabetesregistret

135 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-1. antal individer med diabetesdiagnos vid mottagning utanför sjukhus i förhållande till antal individer registrerade i det nationella diabetesregistret utanför sjukhusmottagningarna 2007. Nationella Diabetesregistret

136 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-2. Antal individer med diabetesdiagnos vid mottagning utanför sjukhus i procent av befolkningen 2007 Nationella Diabetesregistret

137 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-3. Andel patienter registrerade i det nationella diabetesregistret av de patienter som har en diabetesdiagnos för alla vårdcentraler, 2007. varje punkt representerar täckningsgraden vid en vårdcentral och de har ordnats i stigande skala. Axeln avbruten vid 100 %. Källa: NDR och VEGA. Nationella Diabetesregistret 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 procent

138 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell H-4 NDR:s Landstingsindex 2006. Nationella Diabetesregistret

139 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-4. Utfall 2007 för 4 av de 5 indikatorer som ingick i NDR:s landstingsindex 2006. D 30 är diabetes med debut före respektive efter 30 års ålder behandlade vid medicinklinker PV= primärvård. Staplarna visar skillnaden mellan procentuell måluppfyllelse i VGR och i riket där positivt utfall innebär högre måluppfyllelse än riket. Nationella Diabetesregistret

140 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-5. Andel av patienter med typ 1 diabetes som uppnått behandlingsmålet HbA1c <6,0 %, 2007. (patienter med debut <30 år). Nationella Diabetesregistret * * *

141 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-6. Andel av patienter med typ 1 diabetes som uppnått behandlingsmålet blodtryck  130/80 mm Hg, 2007. (patienter med debut <30 år) Nationella Diabetesregistret * * ** * *

142 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-7. Andel av patienter med typ 1 diabetes som uppnått behandlingsmålet kolesterol <4,5 mmol/l, 2007. (patienter med debut <30 år). Nationella Diabetesregistret

143 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-8. Andel av patienter med typ 1 diabetes som uppnått behandlingsmålet kontroll av fotstatus, 2007. (patienter med debut <30 år). Värdet för Sahlgrenska felaktigt. Se text. Nationella Diabetesregistret

144 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-9. Andel av patienter med diabetes, primärvård, som uppnått behandlingsmålet Hba1C <6,0 % 2007. Figur H-10. Andel av patienter med diabetes, primärvård, som uppnått behandlingsmålet blodtryck  130/80 2007 Figur H-11. Andel av patienter med diabetes, primärvård, som uppnått behandlingsmålet kolesterol <4,5 mmol/l, 2007. Nationella Diabetesregistret

145 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-12. Relationen mellan andel av patienter i primärvård, med kolesterol <4,5 mmol/l, 2007 för 12 hälso- och sjukvårdsnämnder och förskrivning av lipidsänkande medel till befolkningen i dessa områden. r=0,9. Nationella Diabetesregistret HSN 9 HSN 8

146 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-13. Andel av patienter med diabetes, primärvård, där kontroll av fotstatus har gjorts 2007. Nationella Diabetesregistret

147 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-14. Jämförelse av måluppfyllelse för fyra indikatorer. Summan av ranking för måluppfyllelse inom respektive hälso- och sjukvårdsnämnd 2007 där ett högt värde innebär jämförelsevis hög måluppfyllelse. Nationella Diabetesregistret

148 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-15. Andel av patienter som vårdats för stroke som registrerats i Riks-Stroke 2006. Källa Vega Riks-Stroke

149 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-16 Andel strokepatienter där uppföljningsdata saknas. Avser år 2006. Källa Riks-Stroke. Riks-Stroke

150 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Figur H-17. Strokevårdade i VGR 2006, andel diagnostiserade I61, I63 och I64. Källa Riks-Stroke 2006.

151 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Figur H-18 Riskfaktorer för stroke. Andel registrerade per sjukhus/enhet. Källa Riks-Stroke 2006.

152 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Figur H-19 Andel med fler än en stroke. Källa Riks-Stroke 2006.

153 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Figur H-20 Andel vårdade på strokeenhet. Direktintagna och vårdade någon gång under vårdtiden. Källa Riks-Stroke, sjukhusen.

154 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Figur H-21. Medel och medianvårdtider i dagar per vårdenhet. Källa Riks-Stroke 2006.

155 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Figur H-22. andel av patienter med stroke (DRG 14A+B) som är kvar på sjukhuset i förhållande till vårddag efter inskrivningen, 2007. Källa: VEGA

156 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Figur H-23. Andel döda inom 90 dagar efter stroke, 2003-2005. Procent. Källa: Riks-Stroke.

157 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Figur H-24. Relation mellan andel döda inom 90 dagar och täckningsgrad i Riks-Stroke. Båda för åren 2003-2005. Täckningsgrad baserad på VEGA

158 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Figur H-25. Andel döda inom 90 dagar. Källa: Patientregistret

159 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Figur H-26. Andel avlidna vid olika tidpunkter efter insjuknandet. Källa Riks-Stroke. Källa Riks-Stroke 2006. Streckade staplar, ålderstandardiserade data från patientregistret

160 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Tabell H-5. Antal larm, trombolyser och resultat. Källa Riks-Stroke 2006. * I samband med färdigställandet av rapporten har det framkommit att SU i stor utsträckning även utför trombolys med teknik som inte fångas av Riks-Stroke, därför är data för SU missvisande *

161 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Antal behandlade SU (intravenös trombolys/lokal intraarteriell behandling) Källa: SU Lars Rosengren ( thrombectomy fångas ej av Riks-Stroke ) antal Jan-Erik Karlsson, Neurologen SU Riks-Stroke

162 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-27. Andel patienter med hjärninfarkt och förmaksflimmer som efter insjuknandet behandlades med antikoagulantia i tablettform. Riksgenomsnitt = 30 %. Källa Riks-Stroke. Källa Riks- Stroke 2006. Riks-Stroke

163 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Figur H-28. Procent Warfarin vid utskrivning. PAR + Läkemedelsregistret, Patienter med Stroke I63 samt förmaksflimmer. Riket och VGR, kvinnor och män.

164 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Figur H-29. Förskrivning av blodförtunnande medicin vid utskrivning. Alla åldrar och över 75 år. Riks-stroke 2006.

165 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Figur H-30. Andel patienter som vid utskrivningen behandlades med lipidsänkare. Källa Riks-Stroke 2006

166 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Figur H-31. Blodtrycksbehandling vid utskrivning. Källa Riks-Stroke 2006.

167 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Figur H-32. Andelen av patienter med stroke som blivit ADL-beroende 3 månader efter stroke. Källa Riks-Stroke

168 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Figur H-33. Andel patienter som återgått till eget boende 3 månader efter insjuknandet av dem som bodde hemma utan kommunalt hemtjänst före insjuknandet. Källa Riks-Stroke 2006

169 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Figur H-34. Andel av patienter med stroke som uppger att de har talsvårighet och som fått träffa logoped. Källa Riks- Stroke 2006

170 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Figur H-35. Andel av patienter med stroke som är nöjda/mycket nöjda med vård och bemötande under vården 2006. Värdet för riket är 92 % respektive 93 %. Källa Riks-Stroke 2006.

171 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Riks-Stroke Kort om Riks-Stroke Stroke är en av de mest resurskrävande sjukdomarna och det är den diagnos som kräver de flesta vårdplatserna. Riks-stroke är ett nationellt kvalitetsregister med hög anslutningsgrad av svenska sjukhus. Det finns dock skillnader i täckningsgraden och framförallt fullständigheten i rapporteringen vilket begränsar användningen för jämförelser mellan sjukhus och över tid. Registreringen i Riks-Stroke är resurskrävande för verksamheterna. Trots det är det svårt att enbart från registerdata bilda sig uppfattning om kvalitén för enskilda enheter. Flera indikatorer ger för osäkra resultat för att kunna dra slutsatser. Data är fortfarande i första hand lämpade för verksamheter i deras eget uppföljningsarbete. Även om data för enskilda enheter inte kan jämföras utan särskild riktad analys lämpar de sig väl för underlag för beställar/utförardialog kring utfall. Registret är öppet för flera viktiga indikatorer men flera är fortfarande inte tillgängliga. Sjukhusen i VGR har lägre användning av waran vid förmaksflimmer och blodfettsänkande behandling. Dessa behandlingar är viktiga för att förebygga återfall. Det finns fortfarande betydande och oförklarade skillnader i vårdtidens längd Viktiga förbättringsområden är: Vård på strokeenhet, trombolysbehandling, waran vid förmaksflimmer

172 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-36. Kvalitetsindexpoäng per sjukhus åren 2004 till 2006. Källa Riks-HIA, årsrapport 2006. Riks-HIA

173 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-37. Sjukhusspecifik måluppfyllelse avseende ASA vid utskrivning till hjärtinfarktpatienter under 80 års ålder. Genomsnittlig nationell måluppfyllelse 98 %. Notera att endast vissa staplar av grafiska skäl motsvaras av ett namn. Källa Riks-HIA, årsrapport 2006. Riks-HIA

174 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-38. Sjukhusspecifik måluppfyllelse avseende reperfusion hos hjärtinfarktpatienter under 80 års ålder. Genomsnittlig nationell måluppfyllelse 74 %. Notera att endast vissa staplar av grafiska skäl motsvaras av ett namn. Källa Riks-HIA, årsrapport 2006. Riks-HIA

175 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-39. Fördelningen av mortaliteten 30 dagar efter hjärtinfarkt hos patienter under 80 års ålder, per sjukvårdsregion. Den genomsnittliga dödligheten på nationell nivå var 4,9 %. Källa Riks-HIA, årsrapport 2006. Riks-HIA

176 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-40. Fördelningen av mortaliteten 1 år efter hjärtinfarkt hos patienter under 80 års ålder, per sjukvårdsregion. Den genomsnittliga dödligheten på nationell nivå var 11,3 %. Källa Riks-HIA, årsrapport 2006 Riks-HIA

177 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-41. Dödligheten 28 dagar efter hjärtinfarkt. Källa Socialstyrelsen. Riks-HIA

178 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-42. Fördelningen av mortaliteten 30 dagar efter hjärtinfarkt hos patienter under 80 års ålder, per sjukhus. Den genomsnittliga dödligheten på nationell nivå var 4,9 %. Källa Riks-HIA, årsrapport 2006. Riks-HIA

179 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Canceröverlevnad Tabell H-6. Regionen och riket. Från - siffror om cancer i Väst, onkologiskt centrum 2007.

180 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell H-7. 5-årsöverlevnad i cancersjukdom. Patienter diagnostiserade 1999–2005 med uppföljning t.o.m. december 2005. Procent. Källa: Öppna jämförelser. numreringen hänvisar till den publikationen.. Canceröverlevnad

181 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell H-8. Diagnostiserade fall av tjocktarmscancer 2005 Figur H-43. 5-års relativ överlevnad i tjocktarmscancer i VGR 2005 uppdelat på geografiskt område.. Canceröverlevnad

182 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell H-9. Antal diagnostiserade fall av ändtarmscancer 2005 Figur H-44. 5-års relativ överlevnad i ändtarmscancer i VGR 2005 uppdelat på geografiskt område. Canceröverlevnad

183 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell H-10. Antal diagnostiserade fall av bröstcancer 2005 Figur H-45. 5-års relativ överlevnad i bröstcancer i VGR uppdelat på geografiskt område. Canceröverlevnad

184 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell H-11. Antalet dialyspatienter 31/12 2007 och andelen som har peritonealdialys Svenskt Njuregister

185 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-46. Årlig mortalitet i dialys 1996-2006. Svenskt Njuregister

186 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-47. Antal hemodialyspatienter per enhet registrerade i Svenskt Njurregister 2007. Svenskt Njuregister

187 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-48. Andelen (%) av patienterna som får färre eller fler än tre dialyser per vecka 2007 Svenskt Njuregister

188 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-49. Genomsnittligt antal ordinerade dialyser per vecka 2006. Svenskt Njuregister

189 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-50. Andelen (%) av patienterna som får färre eller fler än tre dialyser per vecka 2007. Svenskt Njuregister

190 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-51. Andelen (%) av patienterna i VGR som får färre eller fler än tre dialyser per vecka 2002-2007. Svenskt Njuregister

191 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-52. Andel av hemodialyspatienter med tre dialyser per vecka som uppnår behandlingsmålet ureasänkning>70%, 2007. Riket = Sverige exkl. VGR.. Svenskt Njuregister

192 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-53. Andel av hemodialyspatienter med tre dialyser per vecka som uppnår behandlingsmålet ureasänkning>70% 2007. Riket = Sverige exkl. VGR. Svenskt Njuregister

193 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-54. Andel av bloddialyspatienter som får sin behandling via en s.k. AV- fistel 2007. Figur H-55. Andel av bloddialyspatienter som får sin behandling via en s.k. AV-fistel. Svenskt Njuregister

194 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-56. Andel av hemodialyspatienter som uppnår behandlingsmål för blodtryck 2007 Riket = Sverige exkl. VGR Figur H-57. Andel av hemodialyspatienter som uppnår behandlingsmål för blodtryck 2007. Riket = Sverige exkl. VGR. Svenskt Njuregister

195 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-58. Andel av hemodialyspatienter som uppnår behandlingsmål för blodvärde (hemoglobin 110-120 Riket = Sverige exkl. VGR Figur H-59. Andel av hemodialyspatienter som uppnår behandlingsmål för blodvärde (hemoglobin 110-120 Riket = Sverige exkl. VGR. Medelvärde 2005-2007. Svenskt Njuregister

196 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-60. Andel av hemodialyspatienter som uppnår behandlingsmål för parathyreoideahormon (PTH) och fosfat (P) i blodet 2007. (PTH =16,5-33 pmol/l, P=0,8-1,8 mmol/l). Svenskt Njuregister

197 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-61. Andel av bloddialyspatienter som uppnår behandlingsmålet ureasänkning vid dialys mer än 70 %. Endast patienter med tre dialyser per vecka 2007. Svenskt Njuregister

198 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell H-13. Andel av bloddialyspatienter som uppnår behandlingsmålet ureasänkning vid dialys mer än 70 %. Kvinnor/Män 2007 (2006 inom parantes). Endast patienter med tre dialyser per vecka. Svenskt Njuregister

199 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-62. Ljumskbråck – relativ risk för omoperation efter fem år. Operationer 1992–2006 ingår. Risk för riket = 1,0. (Öppna Jämförelser). Svenskt Bråckregister

200 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-63. Relativ risk för omoperation av ljumskbråck inom fem år med konfidensintervall (95 %). Risk för riket = 1,0. data från förra rapporten och nya data Svenskt Bråckregister

201 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx 1234567 1% 2% 3% 4% Hur stor är risken för en omoperation av ett nyss opererat bråck i förhållande till tiden efter denna bråckoperation? Antal år efter den nyss utförda bråckoperationen Om bråcket opererats vid: Frölunda specialistsjukhus Övriga sjukhus RR=0,61 (Ci 0,48-0,77) Svenskt Bråckregister

202 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell H-14. Antal inrapporterade patienter, liksom den procentuella andelen kompletta formulär avseende olika delar av vårdförloppet. Källa Årsredovisning tabellverk benign hysterektomi 2006. GynOpregistret

203 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-64. Antalet hysterektomier för benign sjukdom per invånare uttryckt som index där Västra Götaland = 100. Källa Årsredovisning tabellverk benign hysterektomi 2006. GynOpregistret

204 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-65. Andelen patienter med komplicerat efterförlopp efter benign hysterektomi. Källa Årsredovisning tabellverk benign hysterektomi 2006. GynOpregistret

205 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-66. Antal hjärtopererade individer åren 1992-2006. Källa Årsrapport 2006 Hjärt-Opregistret

206 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell H-16. Dödligheten inom 30 dagar vid primär hjärtoperation, liksom vid tidigare hjärtoperation. Källa Årsrapport 2006. Hjärt-Opregistret

207 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-67. Dödligheten inom 30 dagar efter kranskärlskirurgi. Källa Årsrapport 2006. Hjärt-Opregistret

208 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell H-17. Andelen patienter (%) som drabbats av postoperativa komplikationer i samband med primär hjärtkirurgi. Källa Årsrapport 2006. Hjärt-Opregistret

209 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-68. Andelen vårdtillfällen som är registrerade i riks-Höft 2006 av antalet vårdtillfällen i Vega. Riks-Höft

210 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-69. Andelen kvinnor respektive män Riks-Höft

211 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-71. Medelväntetid till operation för höftfraktur. Indikatorn ingår i Öppna jämförelser. Riks-Höft

212 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-72. Medel och medianvårdtid Riks-Höft

213 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-73. Andel åter till ursprung Riks-Höft

214 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-74. Andel reoperationer som görs inom 2 år efter primäroperation Svenska Höftprotesregistret

215 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-75. Fördelning av olika komplikationer med följd av reoperation efter primäroperation

216 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-76. Andelen implantatöverlevnad tio år efter primär-operation Svenska Höftprotesregistret

217 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-77. Patientskattad förbättring 1 år efter primäroperation Svenska Höftprotesregistret

218 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-78. Antal registrerade RA-patienter i VGR Figur H-79. Andel av alla RA- patienter med låg sjukdomsaktiv-tet i VGR Svenska Reumatoid Artritregistret

219 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-80. Sjukdomsaktivitet (DAS28) för tidig RA och förbättring vid behandling med antireumatiska läkemedel insatt 2006 per förvaltning Svenska Reumatoid Artritregistret

220 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-82. Inflammationsgrad (CRP) för tidig RA-patient och förbättring vid behandling med antireumatiska läkemedel-insatt 2006 per förvaltning Svenska Reumatoid Artritregistret

221 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-83. Biologiska läkemedel ackumulerat antal patienter insatta på behandling, per 100000 invånare över 18 år, regionvis, 1999-2006 Svenska Reumatoid Artritregistret

222 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-85. Sjukdomsaktivitet (DAS28) för RA-patienter och förbättring vid behandling med första biologiska läkemedel insatt 2006 per förvaltning Svenska Reumatoid Artritregistret

223 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-87. Inflammationsgrad (CRP) för RA-patienter och förbättring vid behandling med första biologiska läkemedel insatt 2006 per förvaltning Svenska Reumatoid Artritregistret

224 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell H-19. Anmälningar i genomsnitt per år 2001-2007 för hela landet Skadeanmälningar till patientförsäkringen

225 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-88. Antal anmälda och ersatta skador hos patientförsäkringen 2001-2007 Skadeanmälningar till patientförsäkringen

226 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-89. fördelning av anmälningar 2001-2007 Skadeanmälningar till patientförsäkringen

227 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur H-90. Andelen av operationer i slutenvård som anmäls till LÖF 2007 Skadeanmälningar till patientförsäkringen

228 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell H-20. Antal anmälda skador på urval av verksamheter 2001-2007 Skadeanmälningar till patientförsäkringen

229 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell H-21. Inkomna ärenden till Socialstyrelsens regionala enhet. Socialstyrelsen

230 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur 91. Patientnämndens årsredovisning 2007 sid 20. Skadeanmälningar till patientförsäkringen

231 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur J-1: Götalandsregionens och rikets kostnadsutvecklingstakt i procent. Rullande 12. Kostnaden avser recept- (exkl egenavgift) och rekvisitionsläkemedel. Källa: Xplain Läkemedel

232 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur J-2: Kostnadsutveckling för de senaste tre åren samt en prognos för 2008 och 2009 per terapigrupp/ATC-kod. Källa: Xplain Läkemedel

233 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur J-3: Läkemedelskostnadens andel av Västra Götalandsregionens totala kostnad. Källa: Xplain Läkemedel

234 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur J-4: DDD per invånare under 2007. Jämförelse mellan könen av försålda receptläkemedel vid hjärt- kärlsjukdom. Läkemedelsgrupperna utgörs av ATC- grupperna C07, C08, C09 och C10. Källa: Xplain Läkemedel

235 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur J-5: Kostnad per DDD under 2007. Jämförelse mellan könen av försålda receptläkemedel vid hjärt- kärlsjukdom. Läkemedelsgrupperna utgörs av ATC- grupperna C07, C08, C09 och C10. Källa: Xplain Läkemedel

236 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell J-1: DDD/invånare. Jämförelse av försålda receptläkemedel under 2007 för utvalda läkemedelsgrupper redovisat för VGR och per HSN. Ålder- och könsstandardiserat mot regionen.. Källa: Xplain Läkemedel

237 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur J-6: Dygnsdoser per individ av hjärt- kärlläkemedel från tabell J-1. Läkemedel

238 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur J-7: Antiobesitasmedel (DDD) fördelat per vårdform 2007. Källa: Xplain Läkemedel

239 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur J-8: Fördelning av försålda definierade dygnsdoser (DDD) av antiobesitasmedel 2007 på ålder och kön. Källa: Xplain Läkemedel

240 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur J-9: Antiobesitasmedel. DDD per invånare 2007 till befolkningen i respektive Hälso- och sjukvårdsnämnd. Ålders- och könsstandardiserat mot VGR. Källa: Xplain Läkemedel

241 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur J-10: God Hushållning Procentuell andel (DDD) simvastatin av totala statinförskrivningen per kvartal 2007 och förvaltning Läkemedel

242 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur J-11: Andel äldre med 10 eller fler läkemedel hos äldre i förhållande till apodosanvändning 2006. Läkemedel

243 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell J-2: Läkemedel apodosförskrivning under 2007, DDD per 1000 invånare ålder- och könsstandardiserat mot regionen redovisat per Hälso- och sjukvårdsnämnd. Källa: Xplain Läkemedel

244 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur J-12: Individer 45 år och äldre som någon gång under 2006 hämtat ut ett diabetesläkemedel (A10) minst en gång. Hur stor andel av dessa har under 2006 minst en gång hämtat ut ACE-i (C09A eller C09B) eller ARB (C09C eller C09D). Källa: Socialstyrelsens läkemedelsregister. Läkemedel

245 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur J-13: Ett urval av nya ”dyra” läkemedels andel av slutenvårdskostnaden. Rullande 12, rekvisitionsläkemedel. Källa: Xplain. Läkemedel

246 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell.J-3. Försäljning i VGR 2007 och VGR:s andel av rikets kostnader för ett urval nya läkemedel. Observeras att det inte förbehållslöst går att jämföra kostnader för läkemedel i slutenvården mellan landsting eftersom bl a regionsjukhusen behandlar patienter från flera landsting. Källa: Xplain. Läkemedel

247 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell J-4: Ur val av de totalt 16 läkemedel som fick ta del av det särskilda anslaget inför 2007. Källa: Xplain. Läkemedel

248 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Kostnader ur ett nämndsperspektiv KOSTNADER

249 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell L-1. Resultat (mkr) per hälso- och sjukvårdsnämnd år 2006 och 2007, i % av regionbidraget 2007 samt förändring i mkr mellan åren KOSTNADER 20062007% av Regbidrag Förändring HSN 19,2159,6720,7%0,457 HSN 215,03712,5941,4%-2,443 HSN 313,33917,5200,6%4,181 HSN 443,99622,5851,2%-21,411 HSN 5118,475101,6142,7%-16,861 HSN 1142,9313,9420,2%-38,989 HSN 1258,65352,8792,1%-5,774 HSN 732,0983,8140,2%-28,284 HSN 625,2685,6560,4%-19,612 HSN 831,74429,1600,9%-2,584 HSN 928,15115,9690,7%-12,182 HSN 1019,92014,4540,6%-5,466 Totalt438,827289,8591,1%-148,968

250 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell L-2. Kostnader (kr) för hälso- och sjukvård år 2007, per invånare och nämndsområde uppdelat på vårdnivå KOSTNADER

251 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell L-3. Fördelning (%) av kostnad 2007 per invånare och nämndsområde uppdelat på vårdnivå KOSTNADER Speciali- serad Vård % Primär- vård % Tandvård % Handikapp- Verksamhet % Övrigt % HSN 168,022,92,81,64,7 HSN 266,423,73,02,14,7 HSN 371,421,03,02,22,4 HSN 467,122,93,21,75,2 HSN 571,518,32,51,56,2 HSN 1170,319,72,61,55,9 HSN 1270,919,62,61,45,4 HSN 769,120,33,61,75,3 HSN 668,223,23,22,52,9 HSN 868,922,72,82,43,2 HSN 968,822,92,92,23,2 HSN 1068,323,82,92,12,9 VGR69,521,42,91,94,3

252 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell L-4. Total kostnad (kr) för hälso- och sjukvård år 2007, per invånare och nämndsområde före och efter riskdelning KOSTNADER Före riskdelning Efter riskdelning Riskdelning per invånare HSN 119 42419 50380 HSN 219 54519 63892 HSN 318 06817 986-82 HSN 415 97915 953-25 HSN 516 40416 557154 HSN 1116 84216 87129 HSN 1216 91617 089173 HSN 715 92715 855-72 HSN 616 37816 257-122 HSN 817 98717 761-226 HSN 917 93017 795-135 HSN 1018 42918 420-9

253 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell L-5 Kostnad (kr) för hälso- och sjukvård 2006 och 2007 per invånare och nämndsområde, samt förändring (%) mellan åren KOSTNADER 20062007Förändring % HSN 118 71519 5034,21 HSN 218 10519 6388,47 HSN 317 40717 9863,33 HSN 414 69515 9538,56 HSN 515 48416 5576,93 HSN 1115 81416 8716,68 HSN 1216 33417 0894,62 HSN 714 92715 8556,21 HSN 615 40916 2575,50 HSN 817 06917 7614,05 HSN 917 00017 7954,68 HSN 1017 53618 4205,04

254 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell L-6. Kostnad (kr) för primärvård per invånare och nämndsområde år 2006 och 2007 KOSTNADER 20062007Förändring % HSN 14 4394 4690,68 HSN 24 3584 6596,89 HSN 33 4133 78610,94 HSN 43 5273 6483,42 HSN 52 7273 03011,11 HSN 112 9963 31610,66 HSN 123 0413 35810,40 HSN 73 1373 2162,50 HSN 63 6033 7704,63 HSN 83 8404 0254,81 HSN 93 9364 0813,68 HSN 104 2044 3844,29 VGR3 4813 7016,33

255 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell L-6 a. Kostnad (kr) för insatser mot psykisk ohälsa och sjukdom per invånare och nämndsområde år 2006 och 2007 KOSTNADER 20062007Förändring % HSN 12 7172 8414,57 HSN 22 6442 6861,59 HSN 32 7682 8834,15 HSN 41 6201 6833,86 HSN 51 9062 0799,05 HSN 111 8852 12312,62 HSN 122 1532 3067,12 HSN 71 7401 713-1,55 HSN 61 3231 3582,59 HSN 81 7651 8283,57 HSN 92 5002 5933,72 HSN 102 6102 6401,14 VGR2 0942 1924,70

256 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell L-7. Kostnad (kr) för inom- och utomregional vård per invånare och nämndsområde år 2007 KOSTNADER utomregional Spec pv Spec v pv inomregional Andel utomreg

257 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell L-8. Kostnad (kr) för vård i offentlig och privat regi per invånare och nämndsområde samt andel i privat regi år 2007 KOSTNADER HSN 1HSN 2HSN 3HSN 4HSN 5HSN 11HSN 12HSN 7HSN 6HSN 8HSN 9HSN 10Totalt OFFENTLIG VÅRD Specialiserad vård12 79012 48912 61010 29911 12910 88211 39610 38710 78111 87511 85912 33311 504 Primärvård3 4304 2992 7442 6212 1702 6092 7682 1823 4053 4873 6904 1042 996 PRIVAT VÅRD 1) Specialiserad vård3681451483837201 128742528199202343169453 Primärvård1 0294621 0521 1351 0998617581 066492576498351809 Andel utomregionalt % 7,9%3,5%7,2%10,5%12,0%12,8%9,6%11,3%4,6%4,8%5,1%3,1%8,0%

258 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx TANDVÅRD

259 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur K-1: Täckningsgrad; fullständigt behandlade barn och ungdomar 3- 19 år, 2007 TANDVÅRD

260 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur K-2: Antalet skadade vuxna tänder i medeltal (DFT medel) 12 och 19 år 2007. TANDVÅRD

261 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur K-3: 12-åringar DFT medel per HSN och totalt i Västra Götalandsregionen år 2005 till 2007. TANDVÅRD

262 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur K-4: Antalet uppsökta per HSN 2007 i relation till antalet personer som beräknas ha rätt till nödvändig tandvård (intygspatienter). TANDVÅRD

263 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell K – 1 Antal behandlade per nämnd samt kostnad kostnad per nämnd, per behandlad och per invånare TANDVÅRD Patienter med särskilt behov Antal Behandlade Kostnad (Tkr) Kostnad per be- handlad Kostnad per invånare HSN 11 3464 7473 52665 HSN 27922 7983 53163 HSN 32 7229 2453 39760 HSN 41 4594 7193 23541 HSN 53 67814 9164 05669 HSN 61 5505 4043 48758 HSN 71 7686 4133 62751 HSN 83 19812 3123 85066 HSN 92 0167 4353 68858 HSN 101 8806 4683 44151 HSN 111 8357 6934 19260 HSN 122 2569 9044 39069 ALLA24 50092 0553 75760

264 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Personal VA 2007 PERSONAL

265 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell M-1. Antal anställda per anställningsform och område per den 31 dec 2007. Källa=Årsredovisning. PERSONAL

266 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell M-2. Antal anställda per personalkategorigrupp och område per den 31 dec 2007 samt förändring jämfört med 31 dec 2006. Källa=Årsredovisning. PERSONAL

267 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur M-1. Procentuell utveckling av antal anställda inom fem olika personalkategorier. Index 2001=100. Källa= Årsredovisning. PERSONAL

268 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur M-2. Kostnad bemanningsföretag inom hälso- och sjukvården för läkare respektive sjuksköterskor åren 2001 till 2007. Källa= Årsredovisning. PERSONAL

269 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Tabell M-3. Personalomsättning 2007 och 2006, antal externa avgångar i förhållande till antal tillsvidareanställda. Källa = Årsredovisning. PERSONAL Område 20072006 Sjukhus6,05,1 Primärvård7,66,0 Tandvård5,54,6 Handikappförvaltningen5,25,8

270 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur M-3. Andel utförd tid år 2006 och 2007. Källa= Årsredovisning. PERSONAL

271 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____30931.aspx Figur M-4. Andel utförd tid per personalkategorigrupp. Källa= Årsredovisning. PERSONAL


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten"

Liknande presentationer


Google-annonser