Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DSM V Cecilia Dhejne överläkare vid Mottagningen för könsbytesutredningar Psykiatri Sydväst och Centrum för Andrologi och Sexualmedicin vid Karolinska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DSM V Cecilia Dhejne överläkare vid Mottagningen för könsbytesutredningar Psykiatri Sydväst och Centrum för Andrologi och Sexualmedicin vid Karolinska."— Presentationens avskrift:

1 DSM V Cecilia Dhejne överläkare vid Mottagningen för könsbytesutredningar Psykiatri Sydväst och Centrum för Andrologi och Sexualmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

2 Bakgrund Psykiatrin har 2 diagnossystem, ICD och DSM ICD, WHO
DSM, American Psychiatric Association (APA) Syftet: ICD 9 var dåligt för psykiatriska diagnoser både avseende klinik och forskning, blandade etiologi och symtom Dhejne

3 Bakgrund DSM IV, V klar 2013? ICD 10, 11 klar 2015? Dhejne

4 Idee och uppbyggnad DSM
Att göra diagnostiken kriterie /symtom baserad. A symtombeskrivning mer än x antal av följande symptom inklusive en tids variabel. B Beror inte på något annat. C Ska orsak lidande, personligt eller för andra, och/eller funktionsnedsättning. Dhejne

5 Diagnoser och namn DSM 3: Transsexualism + atypical GID
DSM 3R: Transsexualism + GIDAANT + UNS DSM 4: Gender Identity Disorder + UNS DSM 5: Gender Incongruens + UNS ICD 10: Transsexualism Dhejne

6 Begreppet kön i DSM DSM 3: 2 anatomiska kön. DSM 3R: 2 assigned sex
DSM 4: 2 kön DSM 5: mer än 2 kön, other gender or some alternative gender, assigned gender ICD 10: 2 kön Dhejne

7 Rational bakom DSM V Baserad på 27 items skala (GIDYQ) valt ut 5 items som gav 94,2% sanna positiva 0,7 % falska positiva. Incongruens beskriver bättre tillståndet och accepteras av gruppen. Incongruens istället för cross gender identifikation Sex har blivit assigned gender. 6 mån duration . Lidande tycker de inte behövs men ev blir det så. Tappar diagnos när behandlad, täcker också ångerfall. Dhejne Deogracias et al., 2007; Singh et al., 2010)

8 Gender Incongruence (in Adolescents or Adults) Subtypes With a disorder of sex development Without a disorder of sex development A. A marked incongruence between one’s experienced/expressed gender and assigned gender, of at least 6 months duration, as manifested by 2* or more of the following indicators: 1. a marked incongruence between one’s experienced/expressed gender and primary and/or secondary sex characteristics (or, in young adolescents, the anticipated secondary sex characteristics). 2. a strong desire to be rid of one’s primary and/or secondary sex characteristics because of a marked incongruence with one’s experienced/expressed gender (or, in young adolescents, a desire to prevent the development of the anticipated secondary sex characteristics) 3. a strong desire for the primary and/or secondary sex characteristics of the other gender   4. a strong desire to be of the other gender (or some alternative gender different from one’s assigned gender) 5. a strong desire to be treated as the other gender (or some alternative gender different from one’s assigned gender) 6. a strong conviction that one has the typical feelings and reactions of the other gender (or some alternative gender different from one’s assigned gender) Dhejne

9 ICD 10 Transsexualism F64.0 F64.8 andra spec, F64.9 UNS
A desire to live and be accepted as a member of the opposite sex, usually accompanied by a sense of discomfort with, or inappropriateness of, one's anatomic sex, and a wish to have surgery and hormonal treatment to make one's body as congruent as possible with one's preferred sex. En önskan om att leva och bli accepterad som en medlem av det motsatta könet, ofta åtföljt av en känsla eller otillräcklighet med det egna anatomiska könet och en önskan om hormonell eller kirurgisk behandling för att kroppsligen likna det prefererade könet så mycket som möjligt. Dhejne

10 DSM IV A. A strong and persistent cross-gender identification (not
merely a desire for any perceived cultural advantages of being the other sex) Manifested by A 1-as a stated desire to be the other sex, or A2 -as frequent passingas the other sex, or A3 desire to live or be treated as the other sex, or A4the conviction that he or she has the typical feelings and reactions of the other sex. B. Persistent discomfort with his or her sex or sense of in appropriateness in the gender role of that sex.Manifested by B1as preoccupation with getting rid of primary and secondary sex characteristics (e.g., request for hormones, surgery, or other procedures to physically alter sexual characteristics to simulate the other sex) or B2as belief that he or she was born the wrong sex Dhejne

11 DSM IV A En stark och bestående identifikation med det motsatta könet. Hos tonåringar och vuxna yttrar sig störningen t ex i att A1 personen uttryckligen önskar få tillhöra det motsatta könet eller, A2 uppträder som han eller hon tillhörde det motsatta könet eller, A3 önskar leva som och bli behandlad som tillhörande det motsatta könet eller, är A4 övertygad om att han eller hon reagerar och känner på ett sätt som är typiskt för det motsatta könet. B Varaktig otillfredsställelse med sitt kön eller känner sig otillräcklig i sin egen könsroll. Hos tonåringar och vuxna tar sig störningen uttryck i att B1 personen aktivt försöker göra sig av med primära och sekundära könskaraktäristika (tex begär hormonbehandling, kirurgiska ingrepp eller andra åtgärder för att förändra fysiska könskaraktäristika i syfte att simulera tillhörighet till det andra könet) eller att B2 personen tror sig vara född i fel kön.

12 DSM V versus IV och ICD 10 Incongruens mellan kropp och kön. I 6 månader märks på minst 2 av följande 1 En uttalad incongruens mellan upplevt/uttryck kön och assigned kön. DSM IV A 2 Att vilja bli av med primära och /el sekundära könskarakterisiska ICD opptional, DSM IV B 1 3 En stark önskan om att få det andra könets primära och /el sekundära könskarakterisiska. ICD opptional med kirurgi o/el hormoner 4 En stark önskan att vara det andra könet eller något alternativt kön. ICD core, DSM IVA 5 En stark önskan att bli behandlad som det andra könet eller något alternativt kön. ICD core DSM IV A 2 6 En stark övertygelse om att man har typiska känslor och reaktioner som det andra könet eller något alternativt kön. DSM IV A3 Dhejne

13 Gender Incongruence in children With a disorder of sex development Without a disorder of sex development A. A marked incongruence between one’s experienced/expressed gender and assigned gender, of at least 6 months duration, as manifested by at least 6* of the following indicators 1. a strong desire to be of the other gender or an insistence that he or she is the other gender 2. in boys, a strong preference for cross-dressing or simulating female attire; in girls, a strong preference for wearing only typical masculine clothing and a strong resistance to the wearing of typical feminine clothing 3. a strong preference for cross-gender roles in make-believe or fantasy play 4. a strong preference for the toys, games, or activities typical of the other gender 5. a strong preference for playmates of the other gender 6. in boys, a strong rejection of typically masculine toys, games, and activities and a strong avoidance of rough-and-tumble play; in girls, a strong rejection of typically feminine toys, games, and activities  7. a strong dislike of one’s sexual anatomy 8. a strong desire for the primary and/or secondary sex characteristics that match one’s experienced gender

14 Rational GI för barn Det har inte så mycket forksning att basera kriterier på. Eventuellt kommer det mera De har försökt att tänka på barn som ej kan uttrycka atypiska könsuttryck

15 Extra material DSM 3 Tanssexualsim
DSM 3 R Transsexualism, GIDAANT, UNS

16 DSM 3 Transsexualsim A. Sense of discomfort and inappropriateness about one’s anatomic sex. B. Wish to be rid of one’s own genitals and to live as a member of the other sex. C. The disturbance has been continuous (not limited to periods of stress) for at least 2 years. D. Absence of physical intersex or genetic abnormality. E. Not due to anothermental disorder, such as Schizophrenia

17 DSM 3 R Transsexualism A. Persistent discomfort and sense of inappropriateness about one’s assigned sex. B. Persistent preoccupation for at least 2 years with getting rid of one’s primary and secondary sex characteristics and acquiring the sex characteristics of the other sex. C. The person has reached puberty

18 DSM 3R GIDAANT A. Persistent or recurrent discomfort and sense of inappropriateness about one’s assigned sex. B. Persistent or recurrent cross-dressing in the role of the other sex, either in fantasy or actuality, but not for the purpose of sexual excitement (as in Transvestic Fetishism). C. No persistent preoccupation (for at least 2 years) with getting rid of one’s primary and secondary sex characteristics and acquiring the sex characteristics of the other sex (as in Transsexualism). D. The person has reached puberty.

19 DSM 3R GID UNS Disorders in gender identity that are not classifiable as a specific Gender Identity Disorder. Examples: 1. Children with persistent cross-dressing without the other criteria for Gender Identity Disorder of Childhood 2. Adults with transient, stress-related cross-dressing behavior 3. Adults with the clinical features of Transsexualism of less than 2 years’ duration 4. People who have a persistent preoccupation with castration or penectomy without a desire to acquire the sex characteristics of the other sex


Ladda ner ppt "DSM V Cecilia Dhejne överläkare vid Mottagningen för könsbytesutredningar Psykiatri Sydväst och Centrum för Andrologi och Sexualmedicin vid Karolinska."

Liknande presentationer


Google-annonser