Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?"— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden? Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Uppstart våren 2012 2011-12-15 2012-01-16 Välkommen! Bordsplacering enligt listor i lokalen

2 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Central webbplats Framtida utveckling av extern webbnärvaro Projektslut Dec 2012? Projektstart Jan 2011 12Q4 Webbkoncept för verksamheten Förvaltnings- organisation? Jan 2013? Nu Jan 2012 Vi jobbar här

3 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Huvudprojektet Förnyad webbnärvaro Huvud- projekt Styrgrup p Forsknings- databas Förstudie Intern webbmiljö Externwebb centralt Verksamheten s externa webb Styrning och stöd Beställning ”Förnyad webbnärvaro ” Beställning ”Förnyad webbnärvaro ”

4 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Agenda 15/12 (&16/1) 09.00 – 09.30Kort historik och introduktion till vad som händer under våren 2012 - blivande lu.se och konsekvenser för verksamheten 09.30 – 10.00Introduktion till tänkt arbete inom webbkoncept för verksamheten - mål för våren - mål för dagen - tidplan för våren - introduktion till 11 teman 10.00 Fika 10.05 – 10.50Arbetspass 1 - revidering av frågeställning och leverabler - preliminär formering av arbetsgrupp - preliminär tidplan 10.55 – 11.50Arbetspass 2 - fortsatt revidering av frågeställning och leverabler i nya konstallationer 11.50 – 12.00Insamling av resultat och avslutning M K ?

5 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 I MB M K lu.se WKFV I F I I F I Interna sidor webbplatser i o.o.i.s lu.selu.se levereras med ny design på ny plattform bemannad up’n running försommaren 2012 Några organisationer kan i mån av egna resurser flytta in i början på Q3 Interna sidor ligger kvar i o.o.i.s i väntan på internwebb B P F KC RI I M B K Permanent gemensam organisation för förvaltning av flera intresseområden, utveckling och support från 2013 Gemensam design erbjuds till webbplatser utanför ny plattform B P F KC RI I MB K Organisationer och verksamheter med mer komplexa behov flyttar in från o.o.i.s och andra plattformar efterhand som ny funktionalitet finansierats och utvecklats Interimorganisation för förvaltning och support under 2012 Fakultet Institution Publik verksamhet Bibliotek Centrumbildning Konferens etc…

6 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Organisation för framtida webb inom lu - arbetsscenario En teknisk webbmiljö med flera olika intresseområden??? Gemensamma webbservisar mot databaser Central site (lu.se) Typsiter med backlogg Profiltyper som går på tvären mot typsiterna som leder webben genom: att äga gemensam funktionalitet? driva nätverk för intresseområden? förvalta de intresseområden som saknar långsiktiga intressenter? En gemensam webbstyrning som äger och följer upp: strategiska webbmål ? mätbara delmål ? betalar LU-gemensamma kostnader? M F I B C K UP FP lu.se web service självhjälp & manualer? utbildning i teknik & innehåll? rådgivning & support? utveckling & planering? En gemensam webborganisation som stödjer intresseområdena och innehållsproducenter med: ≈ tema/arbetspaket

7 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Vad händer för webbplatser i o.o.i.s? Alla: Påverka lista av prioriterade behov Institutioner och fakulteter: planera personal, utbildning och tid för flytt: Externt material  ny drupalplattform Publikt material  ny drupalplattform Internt material: Alternativ: stannar i o.o.i.s Alternativ:flyttar till provisorisk drupal Övriga: planera personal, utbildning och tid för flytt: Alternativ: stannar i o.o.i.s i väntan på funktionalitet Alternativ:flytta till provisorisk drupal Externt I Provisoriska interna sidor Internt Publikt Internt lu.se Externt I Publikt Webb- platser i Drupal M K ? ?

8 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Provisoriska interna sidor P Vad händer för webbplatser utanför o.o.i.s? Alla: Påverka lista av prioriterade behov Ta del av, påverka och inför ny grafisk profil Solitär webbplats på egen plattform med begränsade behov: överväg och planera personal, utbildning och tid för flytt! Webbplats på stor plattform: Externt material  Avvakta erbjudande Publikt material  Avvakta erbjudande Internt material  Avvakta internwebb Externt I Internt Publikt lu.se Externt I Publikt Webb- platser i Drupal ? M K ? ? P

9 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Konkreta mål för Webbkoncept för verksamheten våren 2012 Roadmap för 2013-2016 Backlogg för resterande 2012 (≈ todolista) Arbetsplan för 2013 för blivande webborganisation Budget för 2013 för blivande webborganisation Planeringsunderlag för universitetets verksamheter Etablera långsiktiga nätverk och kompetens för framtida utveckling av vår webbnärvaro

10 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Mål för dagen 15/12 (och den 16/1) Finslipa formuleringar av frågeställningar för respektive tema  ny version Sätta avgränsningar Börja etablera arbetsgrupper / tema –sätta preliminära roller och arbetsformer: 3-10 referenspersoner - á ca 5h 3-5 i arbetsgrupp - á ca 10 h 1 koordinator/kontaktperson – á ca 20h –om möjligt påbörja fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsgruppen Överlämning till nästa arbetspass och/eller den 16/1

11 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 vecka \ månadjan | febsportlovfeb |maraprpåsk Prio345678910111213141516 1a Kalendrar 1a Design 1a CSS- införande 1b Nyheter 2a Personer 2d Publikationer 2c Sär- o samprofil 2c Media 2d Forsknings- projekt 3a Utbildnings- program 3b Kurser 3c Webbformulär Preliminär tidplan för våren 2012 kan ge inspel till lu.se 1.0 Områden som tills vidare stannar under strecket till efter release av lu.se  Öppettider  Programwebbar  Konferenswebbar  Byggnader och lokaler  Kurswebbar  Betaltjänster  Lokala databaser  Tjänst, service, resurs  Biblioteksfunktioner  Blogg, chat, wiki  Organisation  Myndighets-info Arbetspaket: 1.Kick-off med projektet 2.Eget arbete 3.Dokumentation 4.Bearbetning och estimering 5.Leverans med projektet

12 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 vecka \ månadjan | febsportlovfeb |maraprpåsk Prio345678910111213141516 1a Kalendrar 1a Design 1a CSS- införande 1b Nyheter 2a Personer 2d Publikationer 2c Sär- o samprofil 2c Media 2d Forsknings- projekt 3a Utbildnings- program 3b Kurser 3c Webbformulär Preliminär tidplan för våren 2012 Områden som tills vidare stannar under strecket till efter release av lu.se  Öppettider  Programwebbar  Konferenswebbar  Byggnader och lokaler  Kurswebbar  Betaltjänster  Lokala databaser  Tjänst, service, resurs  Biblioteksfunktioner  Blogg, chat, wiki  Organisation  Myndighets-info Arbetspaket: 1.Kick-off med projektet 2.Eget arbete 3.Dokumentation 4.Bearbetning och estimering 5.Leverans med projektet

13 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Dokumentation från arbetspaketen

14 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Tema: DesignInspel 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Navigering, design och interaktion. T ex global navigering och sökning för fakulteter, institutioner, centrumbildning, publika verksamheter etc. Förslagen ska utgå från aktuella utkast till lu.se. Förslagen ska följa intentionerna i den kommande grafiska profilen. Förslagen bör kunna fungera tillsammans med övriga typer av externa webbplatser inkl. lu.se och hantera eventuella överlämningar på ett användarvänligt och konsekvent sätt. Förslagen bör kunna implementeras i Drupal. Konkreta designförslag (t ex wireframes) för olika relevanta situationer tillsammans med diskussion om hur behoven hos våra prioriterade målgrupper tas om hand.

15 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Tema: CSS-implementation Inspel 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur planerar vi och genomför utveckling och införande av kommande enhetlig grafisk profil i stora CMS-miljöer. Eventuella avsteg från standard-CSS bör kunna återföras i gemensam Drupal-lösning. Samverkan mellan de stora CMS-ägarna kan kanske vara klokt. Preliminär arbetsplan för anpassning av design och CSS och införande av ny grafisk profil i stora CMSer utanför lu.se och webbplatser i oois.

16 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Tema: Sär- och samprofilering Inspel 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur arbetar vi med unika eller samordnade avvikelser från enhetlig interaktionsdesign och grafisk profil för t ex samverkansprojekt, konferenser, museer och andra verksamheter som t ex antingen har specifika målgrupper eller multipel avsändare? Universitetsövergipande regelverk och policys kring varumärkesfrågor samt pågående utredningar inom området. Förslagen förväntas utgå från aktuella utkast till lu.se. Förslag på 3-4 standardvarianter (t ex wireframes) som framförallt kan implementeras i den universitetsgemensamma drupalmiljön i kombination med diskussion om i vilka situationer respektive variant bör användas.

17 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Tema: Utbildningsprogram Inspel 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur bör vi presentera våra utbildningsprogram på våra webbplatser utanför lu.se och hur kan dessa presentationer samordnas med arbetet med publika program- webbplatser? Utgår ifrån och samordnas med innehållsarbetet för programpresentationer för lu.se. Prioriterade minsta gemensamma nämnare för innehåll i och utformning av programpresentation på fakulteteter, institutioner och andra berörda webbplatser samt förslag på lokala tillägg.

18 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Tema: KurspresentationerInspel 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur bör vi presentera våra kurser på våra webbplatser utanför lu.se och hur kan dessa presentationer samordnas med arbetet med publika kurs- webbplatser samt med programpresentationerna ? Utgår ifrån och samordnas med innehållsarbetet för kurspresentationer för lu.se. Ta höjd för andra tillgängliga databaser på området. Prioriterad minsta gemensamma nämnare för innehåll i och utformning av kurspresentation på fakulteteter, institutioner och andra berörda webbplatser samt förslag på lokala tillägg.

19 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Tema: Publikationer Inspel 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur och med vilken flexibilitet behöver man som publicist kunna tillhandahålla publikationslistor för sina målgrupper? Utgå från tillgängliga fält i LUP samt samordna med innehållsarbetet för publikationer för lu.se. Utgår ifrån och samordna med innehållsarbetet för kurspresentationer för lu.se. Ta höjd för andra tillgängliga databaser på området. Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera för synliggörande av våra publikationer.

20 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Tema: Forskningsprojekt Inspel 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur och med vilken flexibilitet behöver man som publicist kunna tillhandahålla information om forskningsprojekt för sina målgrupper? Hur bör man bygga upp lokala men flexibla, målgruppsanpassade, avsändarmöjliga och i bästa fall aggregerbara strukturer för att presentera kommande, pågående och avslutade forskningsprojekt? Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera information om våra forskningsprojekt.

21 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Tema: Nyheter Inspel 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Vad bör nyheter innehålla och vilka arbetsflöden behövs för att de olika siterna inom universitetet ska kunna samverka kring och aggregera nyhetsflöden? Samordna med arbetet för lu.se. Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera information om våra nyheter.

22 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Tema: Kalendarier Inspel 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Vad bör kalendariehändelser innehålla och vilka arbetsflöden behövs för att de olika webbplatserna inom universitetet ska kunna samverka kring och aggregera kalendarier? Samordna med arbetet för lu.se. Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera våra händelser.

23 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Tema: PersonerInspel 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur och på vilka webbplatser bör våra anställda listas, filtreras och presenteras för att fungera för våra olika målgrupper? Utgå från tillgängliga fält i LUCAT. Prioriterad lista över vilka arbetsflöden, uppgifter, strukturer och filter publicister och användare behöver kunna konfigurera för personpresentationer och personliga webbplatser.

24 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Tema: Media Inspel 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur arbetar vi med och hur prioriterar vi vilka grafiska och ljudmässiga möjligheter våra publicister behöver få tillgång till för att nå målgrupperna? Bilder, bildspel, video, animationer och andra audiovisuella möjligheter. Samt resultaten från det pågående rörlig-bild- projektet. Prioriterad lista över vilka audiovisuella möjligheter vi behöver kopplad till arbetsflöden.

25 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Tema: Webbformulär Resultat 15/12 pass 1 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Verktyg för att publicister ska kunna sätta upp formulär för anmälningar, litteratursökningar, forskningsenkäter (säkra), utvärderingar, återkoppling, katalogbeställning, boka studiebesök, göra ansökningar, quizar etc. Utgå ifrån de lösningar som används idag inom lu-webbarna eller som är tillgängliga i och utanför nuvarande CMSer. Prioriterad lista över vilken formulärfunktionalitet vi behöver och vilka som kan komma att behövas framöver.

26 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Agenda 15/12 (&16/1) 09.00 – 09.30Kort historik och introduktion till vad som händer under våren 2012 - blivande lu.se och konsekvenser för verksamheten 09.30 – 10.00Introduktion till tänkt arbete inom webbkoncept för verksamheten - mål för våren - mål för dagen - tidplan för våren - introduktion till 11 teman 10.00 Fika 10.05 – 10.50Arbetspass 1 - revidering av frågeställning och leverabler - preliminär formering av arbetsgrupp - preliminär tidplan 10.55 – 11.50Arbetspass 2 - fortsatt revidering av frågeställning och leverabler i nya grupper 11.50 – 12.00Insamling av resultat och avslutning

27 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Dokumentation av resultat per arbetspaket På borden finns: - Utskrift av denna presentation - Gruppdeltagare I de utdelade minnestickorna finns - denna presentation (.ppt) - deltagarlista/gruppindelning 2011-12-15 (.xls) - malldokument för dokumentation (.xls): Behov Omfattning Lösningsförslag Beskrivning / Motivering Estimerad investeringskostnad Estimerad årskostnad teknik Estimerad årskostnad support - behovsinventering 2011(.xls) - länk till http://wiki.webb.lu.se http://www3.lu.se/info/luwiki/index.php/Webbkoncept_för_verksamheten Arbets- gruppen { Projektet {

28 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Arbetsgruppsansvarig: Sätter schema Sammankallar och koordinerar Dokumentation emellan mötena Kontaktperson mot projektet

29 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Att göra nu Kort presentation av närvarande gruppdeltagare 1. Markera/revidera gruppdeltagande: medverkan för respektive arbetspass önskad roll under vårens arbete önskade teman vid deltagande 16/1 2. Revidera beskrivning av temats problemställning och leverabler i direkt i bildspelet på stickan pass 1 (eller pass 2) 2b. Grupperna: Förslår minst två konkreta halva arbetsdagar under sina arbetsperioder – en tidig kick-off och en sen för revision vecka \ månadjan | febsportlovfeb |mar 345678910 Kalendrar Design CSS- införande Nyheter

30 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 OBS! o o i s har viss prioritet… EXTERNA målgrupper i fokus Koncensus är inte nödvändigt i arbetsgrupperna – men det hjälper Vi påverkar i princip inte lu.se –lu.se fungerar som input för t ex desig och utbildningspresentation

31 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Vad händer mellan nu och den 16/1 Workshop-deltagare: -Förankrar eventuellt sitt åtagande på hemmaplan -Reflekterar över behovsinventering 2011(.xls) -Reflekterar över innehållet i detta dokument -Diskuterar med kollegor och lika-/oliksinnade Projektet: -Bearbetar fram nya beskrivningar (om möjligt i samverkan med koordinatorer) -Publicera film från dagens introduktion -Sätter upp och etablerar arbetsytor i wiki.webb.lu.se -Förnyar inbjudan till den 16/1 och vårens arbete (ny doodle?) -Avvaktar åtagande från de som inte kunnat ge besked -Förebereder: -Node One -Styrning och Stöd -LDC -Försöker lura till sig någon dags ledighet över julen

32 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 1000 tack för insatserna! Frågor och förslag: Anna Mansfeld: Anna.Mansfeld@rektor.lu.se, 046-222 32 98Anna.Mansfeld@rektor.lu.se, 046-222 32 98 Niklas Löfgren: Niklas.lofgren@ldc.lu.se, 046-222 13 99Niklas.lofgren@ldc.lu.se, 046-222 13 99 Jonas Wisbrant: Jonas.Wisbrant@cs.lth.se, 046 - 222 34 83Jonas.Wisbrant@cs.lth.se, 046 - 222 34 83 Vi ses den 16/1 kl 13-16 i Pictura (universitetshuset)… ….eller på wikin … eller vid en kick-off för ett arbetspaket.


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / Workshop 2011-12-15 Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?"

Liknande presentationer


Google-annonser