Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Sidansvarigutbildning, lu.se 23 januari 2012 Johanna Lindvall Petra Svensson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Sidansvarigutbildning, lu.se 23 januari 2012 Johanna Lindvall Petra Svensson."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Sidansvarigutbildning, lu.se 23 januari 2012 Johanna Lindvall Petra Svensson Externwebbsprojektet

2 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Agenda Inledning Undersidornas utseende och komponenter Praktiska skrivråd Stöd och uppföljning under arbetet Leverans av materialet FIKAPAUS ca kl 10.15

3 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Externwebbsprojektets status Förstudie slutförd –Målgrupps- och användaranalys, inkl. effektkarta –Kommunikativ plattform Utkast till informationsstruktur framtaget Principdesign framtagen Teknisk utveckling och detaljdesign pågår i Drupal Innehållsplanering och -produktion påbörjad

4 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Vägen mot bättre innehåll Kvalitetshöjning genom: Tydligare mål för webbplatsen och för varje webbsida Prioriterade målgrupper Nya processer och arbetssätt: –ny redaktionell organisation med tydligare ansvarsområden, webbkompetens ges ökad vikt –bättre stöd och verktyg i arbetet, t.ex. sidspecifikation, checklistor, innehållsmanual –fast arbetsgång för hantering av större ändringar, t.ex. när nya sidor läggs till eller byter namn i strukturen

5 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Syfte - vad ska webbplatsen bidra med? ”Webbplatsen ska underlätta för blivande studenter att göra välgrundade studieval och främja rekryteringen av kvalificerade medarbetare samt gynna ett utbyte mellan forskning och samhälle."

6 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Forskarvärlden Presumtiva studenter Media/journalister Finansiärer Donatorer Alumni Näringslivet/ beslutsfattare Allmänheten/skolan 1 1 2 2 3 3 Presumtiva anställda 4 4 Prioriteringsordning målgrupper

7 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 STARTSIDA LU.SE Välja studier Skolsamv. Fakta & Siffror STUDERA FORSKNING SAMVERKA OM LU Starka f- omr. 1.Ingångs- ansvariga 2. Sidansvariga NIVÅER/ROLLER 0. Huvudredaktör WEBBPLATS- ÄGARE Virtuell redaktionell webborganisation lu.se Program & kurser Sakkunniga INFORMATIONS- ÄGARE

8 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Status, innehållsarbetet Uppstartsmöte för webbpublicister 8 december Strategisk workshop för Studera-ingången 19 december Resterande ingångar hanteras i mindre sittningar dec/jan Sidansvarigutbildning i dag – produktionsstart!

9 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Planering och produktion av sidinnehåll dec/jan – 24 februari Inmatning 5 mars – 30 mars Kvalitetssäkring 10 april – 2 maj Lansering PREL. 9 maj Process inför lansering

10 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Processen inför lansering 1. Uppstartsmöte för webbpublicister 8 dec 2. Strategisk workshop för studeraingången 19 dec, enskilda möten för övriga ingångar dec/jan 3. Sidansvarigutbildning 23 jan: praktisk information inför innehållsarbetet 4. ”Grovplanering” av varje webbsidas innehåll – sidspecifikationer Deadline: 3 februari 5. Kolla dina nuvarande sidor på lu.se – hur mycket av innehållet kan återanvändas? 6. Ta fram texter och bilder till sidan/sidorna. Lämna till sakkunnig för granskning. 7. Produktionsstopp och leverans av texter och bilder Deadline: 24/2 8. Basutbildning i Drupal (halvdag i mars) 9. Bygge av webbsidorna i Drupal – ”inmatningsfas” 10. Kvalitetssäkring och korrektur av de färdiga webbsidorna 11. Innehållet ”fryses”. Tekniska tester 12. Lansering – Preliminärt datum: 9 maj

11 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Undersidornas utseende och komponenter

12 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Nya www.lu.se

13 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Undersida

14 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Sidrubrik Drupal: Title Underrubrik (valfri) Drupal: Kicker Ingress (valfri) Drupal: Lead Innehåll Drupal: Body - Mellanrubrik Drupal: Heading (H2, H3) - Brödtext - Länkar - Bilder - Bildtext INNEHÅLLSYTA Sidinformation Drupal: Byline

15 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Kontaktinformation Drupal: Facts HÖGERSPALT Relaterad information Drupal: Facts

16 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Kontaktinformation Avdelningsnamnet i fet stil Telefon standard: xxx-xxx xx xx Vi undviker förkortningar i möjligaste mån

17 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Kontaktinformation – några exempel

18 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Vad är nytt – lösningar för innehållet? Ingångssidor har egen mall – större flexibilitet Möjlighet till underrubrik – ”Kicker” Ingresser Inga länkar öppnas i nytt fönster Inga länkikoner (undantag: puffar)

19 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Praktiska skrivråd

20 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Förutsättningarna – hur läser besökare på webben? Besökare läser inte all information på en webbsida, de skumläser sidan och letar efter sina egna nyckelord Besökaren kommer till en webbplats med ett specifikt mål – de vill göra någonting

21 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Hur läser besökare på webben?

22 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Besökare på lu.se – vad vill de göra? Utbildnings-/kurs- och program- information dominerar Övrigt: –webbmail/webbkalender –lediga tjänster –genväg till bibliotek –genväg till institutioner –inloggning till StiL/LADOK –söka kontaktinformation

23 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Ge läsaren överblick – underlätta skumläsning! Dispositionen – det viktigaste först Arbeta med sidans struktur och element: –Rubrik –Ingress –Mellanrubrik –Nya stycken –Punktlistor –Länkar Skriv kortfattat, men inte nödvändigtvis kort!

24 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Disposition – inspireras av journalisten! Den inverterade pyramiden Gå rakt på sak Disponera innehållet så att det i princip kan strykas bakifrån! sammanfattning detaljer

25 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Sidspecifikation

26 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 SIDSPECIFIKATION Sidrubrik: Sen anmälan Målgrupp(er) för sidan: Blivande student som har missat att anmäla sig Sidans syfte (Vad ska sidan hjälpa besökaren göra?) Att förstå hur man gör en sen anmälan Att förstå hur antagningsprocessen för sen anmälan går till Att förstå hur han/hon hittar vilka utbildningar som är öppna för sen anmälan Nyckelord för sidan (dvs nyckelord som besökarna använder för sidans innehåll) Sen anmälan Efteranmälan Sen ansökan Reserv Missat att söka Missat ansökningsdatum Innehåll på huvudytan (i punktform med det viktigaste först, tänk mellanrubriker) Sen anmälan steg-för-steg Hitta utbildningar som är öppna för sen anmälan – Antagning.se Kolla befintligt innehåll på dagens sida – något vi glömt?? Länkar vidare från sidan (vart vill besökaren/vad vill han/hon göra härnäst?) Antagning.se Kompletterande innehåll i högerspalten: Kontaktuppgifter: Studentreceptionen Sidansvarig: Stu-publicist Sakkunnig(a): Michael Olofsson Hur ofta bör sidinnehållet kontrolleras? två gånger per år Fast(a) revisionsdatum: 31 januari, 31 augusti

27 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Rubriken – ska locka rätt läsare! Ska ge sammanhang och tala om vad läsaren kan förvänta sig Ska innehålla nyckelord – läsarens sökord och fraser – om möjligt! Blir ofta länk till sidan – ställer krav på tydlighet! Ska vara specifika och konkreta - var inte för kortfattad Ska stå för sig själv och kunna förstås innan man har läst texten Hellre en tydlig än en rolig rubrik!

28 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Vilken rubrik ger mest information? Rubriken ska ge svar på: Vad ger det mig att läsa detta? ” Rapport från studentkåren” ”Studentkåren kritiserar jämställdhetsarbetet vid Lunds universitet” ”Tre spännande KIA-kurser” ”Bli bättre webbskribent, projektledare eller lönehandläggare – höstens KIA-kurser är här”

29 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Ny möjlighet: Underrubrik – ”kicker”

30 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Ingress Gärna ingress som sammanfattar sidans innehåll Ta med de viktigaste upplysningarna från texten

31 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Strukturera för skumläsaren Nya stycken – ofta! (ca 3-5 rader i ett stycke) Mellanrubriker Punktlistor Undvik: Understrykning – ser ut som länkar och lurar användaren Kursiv text – svårläst på bildskärm Förkortningar SKRIK INTE!!

32 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Mellanrubriker – för att underlätta skumläsning ska ge en överblick över innehållet bör innehålla en upplysning, inte en fråga ska ge information som någon letar efter ska ligga precis före det stycke i texten där du hittar mer information ska inte användas som utsmyckning – du måste inte ha mellanrubriker med ett visst intervall!

33 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Punktlistor Håll listan kort – helst inte fler än sju punkter Bygg listan med samma typ av språkliga element Låt inte en mening som börjare före punktlistan fortsätta efteråt Om punktlistan är fortsättning på en fras, testa att alla punkter fungerar med den inledande meningen Undvik punktlistor i flera nivåer (underpunktlistor)

34 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Kortfattat, men inte alltid kort! Undvik ”pratiga” texter – gå rakt på det viktiga! Korta meningar – ca 10-25 ord Var utförlig om det behövs Intresserade besökare scrollar och klickar vidare!

35 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Länkar Ny princip: alla länkar öppnas i samma fönster Gör länktexten innehållsrik – de viktigaste orden ska vara med. Gärna 7-12 ord! Tillgängliga länkar – står för sig själva, anger länkens typ och storlek ”Program för Skriva för webben-kurs (PDF 96kB)” Uppmana till handling: ”Anmäl dig till Skriva för webben-kursen!” Inte: ”klicka här”, ”läs mer” Länka e-post- och www-adresser Skriv ut epost-adresser när länken går dit: petra.svensson@rektor.lu.se petra.svensson@rektor.lu.se

36 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Länkar direkt efter textstycket!

37 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Bilder på webben bild är sällan ett ”måste” välj bilder som samspelar med innehållet för ökad förståelse - meningsbärande undvik illustrationer eller s.k. Clip-Art mänsklig blick fungerar som attraktionspunkt alt-text – alltid bildtext – vid behov Ingen blir så trött på din webbplats som du!

38 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Bilder, Lunds universitet LUs nya bildmanér: soldisighet och värme dokumentär känsla kort skärpedjup detaljminimering variation och dynamik Vilka bilder gäller det för? I första hand nivå 1 och 2, dvs startsida och ingångssidor

39 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Fast bredd: 432 pixlar, fri höjd Filformat: JPG, 72 dpi Bilder, nya lu.se

40 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Fast bredd: 224 pixlar, fri höjd Bilder, nya lu.se

41 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Bilder – var hittar du bilder? Universitetets bildbank: https://bildweb.srv.lu.se/login/https://bildweb.srv.lu.se/login/ –Inloggning med LUCAT-id –Ca 8000 bilder – fylls på kontinuerligt –Nytagna bilder finns i kategorin: Hösten 2011 I Drupal finns ett bildbibliotek där alla bilder samlas. Alla kommer alltså kunna återanvända allas bilder.

42 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Ton och stil – hur vill vi framstå? Vi vill att besökarna på lu.se ska känna att Lunds universitet: ” …utstrålar seriositet och kvalitet” ” …ger mig en trygg och ljus framtid” ” …känns innovativt” ” …känns avspänt” ”… känns öppet” ” …får mig att känna mig välkommen” ” …känns väldigt levande – som en enda stor akademisk och social smältdegel” ” …är kul” ” …har humor”

43 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Skriv konkret och enkelt! Använd ord och begrepp som läsaren förstår! Anpassa detaljnivån utifrån målgruppen! Undvik interna begrepp, fackutryck, förkortningar!

44 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Exempel, skriv konkret och enkelt ”Nytt resebokningssystem och nya resebokningsrutiner” Hellre: ”Boka resor själv – lär dig de nya, enkla rutinerna” Beskriv inte egenskaperna: ”bättre system” Beskriv nyttan: ”enklare att boka resor”

45 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Skriv personligt och relationsskapande! Skriv du till din läsare! Inte “Du” eller “ni”! Skriv “vi” (“vår, “våra”) i stället för “Lunds universitet” där det framgår vem som avses

46 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Exempel, skriv personligt Prata med din läsare direkt och personligt! Skriv ”du”! ”Forskningsservice ger forskare kostnadsfri hjälp och rådgivning i anslutning till ansökningar om anslag och under pågående projekt” ”Forskningsservice ger kostnadsfri rådgivning till dig som forskare. Vi hjälper dig med ansökningar om anslag och med dina pågående projekt.”

47 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Checklista: Är texten skriven för din målgrupp? Besvaras frågor som målgruppen har om ämnet? Vad är viktigt för målgruppen – har jag lyft fram detta? Använder jag ord och begrepp som min målgrupp använder/förstår? Är den språkliga nivån vald utifrån målgruppen? Om texten vänder sig till en avgränsad målgrupp – berätta det!

48 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Sökoptimering – en definition ”…förbättra en webbplats rankning i sökmotorerna, vid sökningar som är relevanta för webbplatsens innehåll” 1. Ranka högt 2. Få trafik, dvs folk klickar 3. Få effekt SEO= Search Engine Optimization

49 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Checklista för sökoptimering Använd så långt möjligt de sökord – nyckelord – besökarna använder Använd exakta sökordsfraser (jfr utbildningskatalog/er) Lägg nyckelord i –titeltaggen (störst effekt!) –rubriker och mellanrubriker –ingresser och tidigt i texten –metadata och taggar (”dolda” sökord) Förse alltid bilder med alt-text så de blir sökbara

50 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Titeltaggen – viktigast!

51 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Titeln i Google

52 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Stöd och uppföljning under arbetet

53 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Stöd under arbetet Använd Wordmall - kommer att mejlas ut Webbstugor Enskild rådgivning Innehållsmanualen Wiki: Stöd inför lansering av nya lu.seWiki: Stöd inför lansering av nya lu.se Testa i Drupal-mallen

54 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Webbstugor Tisdag 31 januari kl 13-16, Byrålogen 327 Tisdag 7 februari kl 13-16, Byrålogen 327 Måndag 13 februari kl 13-16, Byrålogen 327 Tisdag 21 februari kl 13-16, Byrålogen 327

55 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Informationsmöte om Drupalmall och former för leverans 31 januari kl 13-14 (i samband med första webbstugan) –Vi visar projektplatsen för leverans av material (Sharepoint) –Principer för namngivning av filer och dokument –Genomgång av Drupalmallen

56 Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Kontaktuppgifter Petra Svensson, ansvarig för innehållsspåret, Externwebbprojektet petra.svensson@rektor.lu.sepetra.svensson@rektor.lu.se, tel: 046-222 70 12 Johanna Lindvall, ansvarig för grafisk form i projektet Gruppledare, Kommunikationsavdelningens webbgrupp johanna.lindvall@rektor.lu.sejohanna.lindvall@rektor.lu.se, tel: 046- 222 98 49 Eva Fredenholm, webbredaktör övergripande lu.se Kommunikationsavdelningens webbgrupp eva.fredenholm@rektor.lu.seeva.fredenholm@rektor.lu.se, tel: 046- 222 73 21


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Externwebbsprojektet/Sidansvarigutbildning/ 2012-01-23 Sidansvarigutbildning, lu.se 23 januari 2012 Johanna Lindvall Petra Svensson."

Liknande presentationer


Google-annonser