Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens utbildningsutbud vid SLU Utbildningskonferens 15 maj 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens utbildningsutbud vid SLU Utbildningskonferens 15 maj 2013."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens utbildningsutbud vid SLU Utbildningskonferens 15 maj 2013

2 Program pass I 13.00 Inledning Varför behöver utbildningarna förändras nu? Vicerektor Lena Andersson-Eklund Varifrån och varthän? SLU-studenternas bakgrund och framgång, avd.dir. Kristina Julin Vilken utbildning ska SLU erbjuda? Exempel Vicedekaner Karl Lövrie och Göran Hartman 14.00 Fika

3 Varför behövs en förnyelse av SLU:s utbildningsutbud SLU har ett ansvar för att innehållet i utbildningen svarar mot framtidens utmaningar inom gröna sektorn Taket är nått – prioriteringar måste göras Liten samverkan mellan utbildningar (vid olika fakulteter) Kostnaderna för utbildningen är högre än intäkterna Ökat behov av förbereda studenterna för internationell verksamhet Svårt att rekrytera studenter till vissa utbildningar på grundnivå och till egna masterprogram Otydligt utbildningsutbud för såväl blivande studenter som för intressenter och arbetsmarknad

4 Vad ska vi uppnå? 1.Innehåll som förbereder studenterna för ett långt yrkesliv -Verksamhetsidé, bas och spets, omvärldskontakt 2.Ökad intern samverkan - kvalitet, samläsning, distansmoment, mobilitet, resurseffektivitet 3.Tydlig struktur på utbildningsutbudet -3+2 år & yrkesexamina, samlad början & individuell valfrihet 4.Ökad internationalisering i alla utbildningar -Mobilitet in & ut, internationella perspektiv 5.En ekonomi i balans som ger bra planeringsförutsättningar -Fleråriga uppdrag, rationaliseringar

5 Vad händer sen? Utbildningskonferens 15/5, diskussion kring principer, utbud och innehåll Bearbetning i GUR, remiss rörande gemensamma riktlinjer i augusti (!) Styrelse 25/9; Beslut om riktlinjer för utbildningsutbud och genomförandeplan Ht 13 arbete med programutbud, gemensamma moment etc. 2013/14 arbete med utbildningsplaner, ramscheman etc Styrelse juni 2014; Beslut om utbildningsutbud 2015/16

6 Antagningsläget inför ht 20132013 1 handSökade tot. 1 hand skillnad 2012 Skillnad tot 2012 Etologi och djurskydd - kandidatprogram87361-21-39 Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling6322010-27 Husdjursvetenskap - kandidatprogram7145-3-16 Skogsmästarprogrammet127215-14 Agronomprogrammet - mark/växt23155-2-5 Agronomprogrammet - husdjur48286-10-4 Landskapsingenjörsprogrammet61346-12-3 Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram62219-120 Jägmästarprogrammet13634347 Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram2719507 Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp160592207 Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram678-38 Hortonomprogrammet197215 Agronomprogrammet - ekonomi853241528 Agronomprogrammet - livsmedel26169333 Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram1213222647 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna96507-853 Lantmästare - kandidatprogram1262243569 Ekonomi - kandidatprogram506186146 Veterinärprogrammet922167128158 Djursjukskötare - kandidatprogram12242374235570

7 20082012 Program1:a hand Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling2651 Agronomprogrammet - livsmedel2122 Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram2026 Agronomprogrammet - mark/växt1925 Agronomprogrammet - ekonomi3769 Ekonomi - kandidatprogram1743 Bioteknologi - kandidatprogram129 Agronomprogrammet - husdjur5557 Husdjursvetenskap - kandidatprogram1410 Djursjukskötare391976 Etologi och djurskydd - kandidatprogram150104 Veterinärprogrammet789865 Lantmästarprogrammet7590 Jägmästarprogrammet141132 Skogligt basår för blivande skogsmästare (Värnamo)27 Skogligt basår för blivande skogsmästare4697 Skogsmästarprogrammet83128 Hortonomprogrammet1418 Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp185137 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna121104 Landskapsingenjörsprogrammet7873 Trädgårdsingenjörsprogrammet - design5574 Trädgårdsingenjörsprogrammet - odling5487 Landsbygder i förändring - kandidatprogram2 Landsbygdsentreprenör - kandidatprogram17 Mat & Hälsa - kandidatprogram6 Trädgårdsingenjörsprogrammet - marknad10 Livsmedel kandidatprogram

8 Programprioriteringar hur studenterna prioriterat det altarnativ de är registrerade på (3 veckorsregeln) ht 121:a hand2:a hand3:dje hand4.e el lägre antal% % % % Trädgårdsingenjör: design - 27000 Skogsmästarprogrammet 56981200 Lantmästare - 509401212 Veterinärprogrammet 9187221199 Agronom - ekonomi 3079381338 Jägmästarprogrammet 747955331011 Trädgårdsingenjör: odling - 376710185935 Landskapsarkitekt, Alnarp 436434341522 Biologi och miljövetenskap 236451438411 Agronom - landsbygdsutveckling 22638233926 Hortonom 12601515525

9 Programprioriteringar hur studenterna prioriterat det altarnativ de är registrerade på (3 veckorsregeln) ht 121:a hand2:a hand3:dje hand4.e el lägre antal% % % % Agronom - mark/växt 20574114 617 Landskapsingenjör 3154122159712 Etologi och djurskydd 2352818511716 Biologi med inriktning mot bioteknik 650217182 Djursjukskötare 21501740125 Agronomprogrammet - husdjur 2248132849511 Landskapsarkitekt Ultuna 31471117461421 Agronom - livsmedel 1543720131131 Ekonomi - kandidat 102813369251336 Husdjursvetenskap - kandidat 8199219 1433

10 Varifrån kommer de? SLU studenternas bakgrund, 2007 och 2012

11 ”Övrigt” = drygt 50 olika behörighetsgivande förutbildningar KOMVUXELPROGRAMMETEUROPEISK BACCALAUREAT FOLKHÖGSKOLAHUMANISTISK LINJEJORDBRUKSLINJE MEDIEPROGRAMMETSOCIAL LINJELETTLAND GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV INTERNATIONELL BACCALAUREATVIRITUELLT BETYGSPANIEN GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV WALDORFSKOLAUSA GYMNASIEUTBILDNINGGREKLAND GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV HANTVERKSPROGRAMMETLIVSMEDELSPROGRAMMETGrundläggande behörighet, övrig behörigh FinlandFORDONSPROGRAMMETHIGH SCHOOL 1 ÅR HOTELL- OCH RESTAURANGDANMARK GYMNASIEUTBILDNING/MOTSVSTORBRITANNIEN ÅlandSKOGSBRUKSLINJESAMLAT BETYGSDOK, IG-MVG 25:4DJURVÅRDARE GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET BASERAD PÅ HÖGS EKONOMISK LINJE, 3-ÅRIGCOLOMBIA GYMNASIEUTBILDNING/MOTSVTURKIET GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV BYGGPROGRAMMET NORGE, VITNEMÅL VIDEREGÅENDE OPPLÄRING GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET BASERAD PÅ KURS HANDELS- O ADMINISTRATIONSPROGRAMMETCHILE GYMNASIEUTBILDNING/MOTSVUZBEKISTAN GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV BARN- O FRITIDSPROGRAMMETEKONOMISK LINJE, 2-ÅRIGPROCESSTEKNISK LINJE Specialutformat program närliggande NVSomalia VITRYSSLAND GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV OMVÅRDNADSPROGRAMMETTANDSKÖTERSKEUTBILDNING 2-ÅRIGREKLAM OCH DEKORATION Specialutformat program närliggande SPGUATEMALA GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV2-ÅRIG UTBILDNING, ALLM BEH SV O ENG DAMFRISÖR 3 ÅR

12 Olika rekryteringsmönster

13

14 SCB:s arbetsmarknadsstatistik ”bransch” 2003-2004 (126)2002-2004 (124) AgronomJägmästare Civila myndigheter och försvaret23 %Jordbruk, skogsbruk och fiske57 % Utbildningsväsendet11 %Civila myndigheter och försvaret11 % Forsknings- och utvecklingsinstitutioner10 %Forsknings- och utvecklingsinstitutioner10 % Jordbruk, skogsbruk och fiske9 %Parti- och provisionshandel5 % Livsmedelsindustri9 % 2001-2004 (129) Landskapsarkitekt 2002-2003 (107) Tekniska konsulter53 %Veterinär Civila myndigheter och försvaret 21 % Andra företagstjänster52 % Forsknings- och utvecklingsinstitutioner5 %Civila myndigheter och försvaret32 % Enheter för hälso och sjukvård5 %Forsknings- och utvecklingsinstitutioner7 % Utbildningsväsendet 3 %Utbildningsväsendet7 % Varthän tar de vägen, studenterna?

15 SCB:s arbetsmarknadsstatistik ”bransch” 2003-2005 (76)2005-2006 (71) LandskapsingenjörTrädgårdsingenjör Byggindustri32 %Parti- och provisionshandel14 % Tekniska konsulter17 %Jordbruk, skogsbruk och fiske13 % Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice11 %Byggindustri11 % Civila myndigheter och försvaret8 %Detaljhandel11 % Forsknings- och utvecklingsinstitutioner8 %Tekniska konsulter8 % Personliga tjänster och annan service8 % 2004- 2006 (90) 2004-2006 (98)Hippolog DjursjukvårdareEnheter för kultur, nöje och fritid36 % Andra företagstjänster 90 %Utbildningsväsendet36 % Civila myndigheter och försvaret 5 %Jordbruk, skogsbruk och fiske10 % Detaljhandel6 % 2005-2006 (75) Lantmästare Jordbruk, skogsbruk och fiske53% Parti- och provisionshandel23 % Varthän tar de vägen, studenterna?

16 SCB:s arbetsmarknadsstatistik ”yrke” AgronomLarkEkonomVeterinärJägm Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens48 %57 %33 %87 %25 % Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 29 % 16 % 30 %44 % Studier grundutbildning5 % 4 % Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Ledningsarbete4 %12 % Service-, omsorgs- och försäljningsarbete4 % Kontors- och kundservicearbete Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning Uppgift saknas12 %18 %20 %10 %11 % Varthän tar de vägen, studenterna?

17 SCB:s arbetsmarknadsstatistik ”yrke” Varthän tar de vägen, studenterna? LantmästareTrädgårdsingDjursjukvHippologLandskapsing Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens7 %14 %7 %17 % Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 25 %11 %71 %22 %34 % Studier grundutbildning13 %10 %7 % Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske9 %20 %12 % Ledningsarbete8 % Service-, omsorgs- och försäljningsarbete5 %10 %8 % Kontors- och kundservicearbete6 %4 % Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 5 % Uppgift saknas39 %30 %20 %51 %14 %

18 Program pass II 14.15 Gruppvisa diskussioner 16.30 Avslutning gruppvis Djurutbildningar Anne-Marie Dalin Ultuna: Sal N Skara: Aulan Agrara utbildningar Göran Hartman Ultuna: Aulan Alnarp: Lilla sessions­salen Landskaps- och trädgårds- utbildningar Karl Lövrie Alnarp: Aulan Ultuna: Sal H Skogliga utbildningar Anders Alanärä Umeå: Rönnen Ultuna: Arenander Alnarp: Studion


Ladda ner ppt "Framtidens utbildningsutbud vid SLU Utbildningskonferens 15 maj 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser