Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens utbildningsutbud vid SLU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens utbildningsutbud vid SLU"— Presentationens avskrift:

1 Framtidens utbildningsutbud vid SLU
Utbildningskonferens 15 maj 2013

2 Program pass I 13.00 Inledning
Varför behöver utbildningarna förändras nu? Vicerektor Lena Andersson-Eklund Varifrån och varthän? SLU-studenternas bakgrund och framgång, avd.dir. Kristina Julin Vilken utbildning ska SLU erbjuda? Exempel Vicedekaner Karl Lövrie och Göran Hartman 14.00 Fika

3 Varför behövs en förnyelse av SLU:s utbildningsutbud
SLU har ett ansvar för att innehållet i utbildningen svarar mot framtidens utmaningar inom gröna sektorn Taket är nått – prioriteringar måste göras Liten samverkan mellan utbildningar (vid olika fakulteter) Kostnaderna för utbildningen är högre än intäkterna Ökat behov av förbereda studenterna för internationell verksamhet Svårt att rekrytera studenter till vissa utbildningar på grundnivå och till egna masterprogram Otydligt utbildningsutbud för såväl blivande studenter som för intressenter och arbetsmarknad

4 Vad ska vi uppnå? Innehåll som förbereder studenterna för ett långt yrkesliv Verksamhetsidé, bas och spets, omvärldskontakt Ökad intern samverkan kvalitet, samläsning, distansmoment, mobilitet, resurseffektivitet Tydlig struktur på utbildningsutbudet 3+2 år & yrkesexamina, samlad början & individuell valfrihet Ökad internationalisering i alla utbildningar Mobilitet in & ut, internationella perspektiv En ekonomi i balans som ger bra planeringsförutsättningar Fleråriga uppdrag, rationaliseringar

5 Vad händer sen? Utbildningskonferens 15/5, diskussion kring principer, utbud och innehåll Bearbetning i GUR, remiss rörande gemensamma riktlinjer i augusti (!) Styrelse 25/9; Beslut om riktlinjer för utbildningsutbud och genomförandeplan Ht 13 arbete med programutbud, gemensamma moment etc. 2013/14 arbete med utbildningsplaner, ramscheman etc Styrelse juni 2014; Beslut om utbildningsutbud 2015/16

6 Antagningsläget inför ht 2013 2013
1 hand Sökade tot. 1 hand skillnad 2012 Skillnad tot 2012 Etologi och djurskydd - kandidatprogram 87 361 -21 -39 Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling 63 220 10 -27 Husdjursvetenskap - kandidatprogram 7 145 -3 -16 Skogsmästarprogrammet 127 215 -1 -14 Agronomprogrammet - mark/växt 23 155 -2 -5 Agronomprogrammet - husdjur 48 286 -10 -4 Landskapsingenjörsprogrammet 61 346 -12 Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram 62 219 Jägmästarprogrammet 136 343 4 Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram 27 195 Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp 160 592 20 Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram 6 78 8 Hortonomprogrammet 19 72 15 Agronomprogrammet - ekonomi 85 324 28 Agronomprogrammet - livsmedel 26 169 3 33 Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram 121 322 47 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 96 507 -8 53 Lantmästare - kandidatprogram 126 224 35 69 Ekonomi - kandidatprogram 50 618 146 Veterinärprogrammet 922 1671 158 Djursjukskötare - kandidatprogram 1224 2374 235 570

7 2008 2012 Program 1:a hand Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling 26 51 Agronomprogrammet - livsmedel 21 22 Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram 20 Agronomprogrammet - mark/växt 19 25 Agronomprogrammet - ekonomi 37 69 Ekonomi - kandidatprogram 17 43 Bioteknologi - kandidatprogram 12 9 Agronomprogrammet - husdjur 55 57 Husdjursvetenskap - kandidatprogram 14 10 Djursjukskötare 391 976 Etologi och djurskydd - kandidatprogram 150 104 Veterinärprogrammet 789 865 Lantmästarprogrammet 75 90 Jägmästarprogrammet 141 132 Skogligt basår för blivande skogsmästare (Värnamo) 27 Skogligt basår för blivande skogsmästare 46 97 Skogsmästarprogrammet 83 128 Hortonomprogrammet 18 Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp 185 137 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 121 Landskapsingenjörsprogrammet 78 73 Trädgårdsingenjörsprogrammet - design 74 Trädgårdsingenjörsprogrammet - odling 54 87 Landsbygder i förändring - kandidatprogram 2 Landsbygdsentreprenör - kandidatprogram Mat & Hälsa - kandidatprogram 6 Trädgårdsingenjörsprogrammet - marknad Livsmedel kandidatprogram

8 Programprioriteringar hur studenterna prioriterat det altarnativ de är registrerade på (3 veckorsregeln) ht 12 1:a hand 2:a hand 3:dje hand 4.e el lägre antal % Trädgårdsingenjör: design - 27 Skogsmästarprogrammet 56 98 1 2 Lantmästare - 50 94 Veterinärprogrammet 91 87 9 Agronom - ekonomi 30 79 3 8 Jägmästarprogrammet 74 5 10 11 Trädgårdsingenjör: odling - 37 67 18 Landskapsarkitekt, Alnarp 43 64 4 15 22 Biologi och miljövetenskap 23 14 Agronom - landsbygdsutveckling 63 6 Hortonom 12 60 25

9 Programprioriteringar hur studenterna prioriterat det altarnativ de är registrerade på (3 veckorsregeln) ht 12 1:a hand 2:a hand 3:dje hand 4.e el lägre antal % Agronom - mark/växt 20 57 4 11 6 17 Landskapsingenjör 31 54 12 21 5 9 7 Etologi och djurskydd 23 52 8 18 16 Biologi med inriktning mot bioteknik 50 2 1 Djursjukskötare 40 Agronomprogrammet - husdjur 22 48 13 28 Landskapsarkitekt Ultuna 47 14 Agronom - livsmedel 15 43 3 Ekonomi - kandidat 10 36 25 Husdjursvetenskap - kandidat 19 33

10 Varifrån kommer de? SLU studenternas bakgrund, 2007 och 2012

11 ”Övrigt” = drygt 50 olika behörighetsgivande förutbildningar
KOMVUX ELPROGRAMMET EUROPEISK BACCALAUREAT FOLKHÖGSKOLA HUMANISTISK LINJE JORDBRUKSLINJE MEDIEPROGRAMMET SOCIAL LINJE LETTLAND GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV INTERNATIONELL BACCALAUREAT VIRITUELLT BETYG SPANIEN GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV WALDORFSKOLA USA GYMNASIEUTBILDNING GREKLAND GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV HANTVERKSPROGRAMMET LIVSMEDELSPROGRAMMET Grundläggande behörighet, övrig behörigh Finland FORDONSPROGRAMMET HIGH SCHOOL 1 ÅR HOTELL- OCH RESTAURANG DANMARK GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV STORBRITANNIEN Åland SKOGSBRUKSLINJE SAMLAT BETYGSDOK, IG-MVG 25:4 DJURVÅRDARE GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET BASERAD PÅ HÖGS EKONOMISK LINJE, 3-ÅRIG COLOMBIA GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV TURKIET GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV BYGGPROGRAMMET NORGE, VITNEMÅL VIDEREGÅENDE OPPLÄRING GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET BASERAD PÅ KURS HANDELS- O ADMINISTRATIONSPROGRAMMET CHILE GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV UZBEKISTAN GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV BARN- O FRITIDSPROGRAMMET EKONOMISK LINJE, 2-ÅRIG PROCESSTEKNISK LINJE Specialutformat program närliggande NV Somalia VITRYSSLAND GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV OMVÅRDNADSPROGRAMMET TANDSKÖTERSKEUTBILDNING 2-ÅRIG REKLAM OCH DEKORATION Specialutformat program närliggande SP GUATEMALA GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV 2-ÅRIG UTBILDNING, ALLM BEH SV O ENG DAMFRISÖR 3 ÅR

12 Olika rekryteringsmönster

13 Olika rekryteringsmönster

14 SCB:s arbetsmarknadsstatistik ”bransch”
Varthän tar de vägen, studenterna? (126) (124) Agronom Jägmästare Civila myndigheter och försvaret 23 % Jordbruk, skogsbruk och fiske 57 % Utbildningsväsendet 11 % Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 10 % 9 % Parti- och provisionshandel 5 % Livsmedelsindustri (129) Landskapsarkitekt (107) Tekniska konsulter 53 % Veterinär 21 % Andra företagstjänster 52 % 5 % 32 % Enheter för hälso och sjukvård 7 % 3 %

15 SCB:s arbetsmarknadsstatistik ”bransch”
Varthän tar de vägen, studenterna? (76) (71) Landskapsingenjör Trädgårdsingenjör Byggindustri 32 % Parti- och provisionshandel 14 % Tekniska konsulter 17 % Jordbruk, skogsbruk och fiske 13 % Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice 11 % Civila myndigheter och försvaret 8 % Detaljhandel Forsknings- och utvecklingsinstitutioner Personliga tjänster och annan service (90) (98) Hippolog Djursjukvårdare Enheter för kultur, nöje och fritid 36 % Andra företagstjänster 90 % Utbildningsväsendet 5 % 10 % 6 % (75) Lantmästare 53% 23 %

16 SCB:s arbetsmarknadsstatistik ”yrke”
Varthän tar de vägen, studenterna? Agronom Lark Ekonom Veterinär Jägm Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 48 % 57 % 33 % 87 % 25 % Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 29 % 16 % 30 % 44 % Studier grundutbildning 5 % 4 % Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Ledningsarbete 12 % Service-, omsorgs- och försäljningsarbete Kontors- och kundservicearbete Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning Uppgift saknas 18 % 20 % 10 % 11 %

17 SCB:s arbetsmarknadsstatistik ”yrke”
Varthän tar de vägen, studenterna? Lantmästare Trädgårdsing Djursjukv Hippolog Landskapsing Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 7 % 14 % 17 % Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 25 % 11 % 71 % 22 % 34 % Studier grundutbildning 13 % 10 % Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 9 % 20 % 12 % Ledningsarbete 8 % Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 5 % Kontors- och kundservicearbete 6 % 4 % Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning Uppgift saknas 39 % 30 % 51 %

18 Program pass II 14.15 Gruppvisa diskussioner 16.30 Avslutning gruppvis
Djurutbildningar Anne-Marie Dalin Ultuna: Sal N Skara: Aulan Agrara utbildningar Göran Hartman Ultuna: Aulan Alnarp: Lilla sessions­salen Landskaps- och trädgårds-utbildningar Karl Lövrie Alnarp: Aulan Ultuna: Sal H Skogliga utbildningar Anders Alanärä Umeå: Rönnen Ultuna: Arenander Alnarp: Studion


Ladda ner ppt "Framtidens utbildningsutbud vid SLU"

Liknande presentationer


Google-annonser