Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens utbildningsutbud vid SLU Utbildningskonferens 15 maj 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens utbildningsutbud vid SLU Utbildningskonferens 15 maj 2013."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens utbildningsutbud vid SLU Utbildningskonferens 15 maj 2013

2 Program pass I Inledning Varför behöver utbildningarna förändras nu? Vicerektor Lena Andersson-Eklund Varifrån och varthän? SLU-studenternas bakgrund och framgång, avd.dir. Kristina Julin Vilken utbildning ska SLU erbjuda? Exempel Vicedekaner Karl Lövrie och Göran Hartman Fika

3 Varför behövs en förnyelse av SLU:s utbildningsutbud SLU har ett ansvar för att innehållet i utbildningen svarar mot framtidens utmaningar inom gröna sektorn Taket är nått – prioriteringar måste göras Liten samverkan mellan utbildningar (vid olika fakulteter) Kostnaderna för utbildningen är högre än intäkterna Ökat behov av förbereda studenterna för internationell verksamhet Svårt att rekrytera studenter till vissa utbildningar på grundnivå och till egna masterprogram Otydligt utbildningsutbud för såväl blivande studenter som för intressenter och arbetsmarknad

4 Vad ska vi uppnå? 1.Innehåll som förbereder studenterna för ett långt yrkesliv -Verksamhetsidé, bas och spets, omvärldskontakt 2.Ökad intern samverkan - kvalitet, samläsning, distansmoment, mobilitet, resurseffektivitet 3.Tydlig struktur på utbildningsutbudet -3+2 år & yrkesexamina, samlad början & individuell valfrihet 4.Ökad internationalisering i alla utbildningar -Mobilitet in & ut, internationella perspektiv 5.En ekonomi i balans som ger bra planeringsförutsättningar -Fleråriga uppdrag, rationaliseringar

5 Vad händer sen? Utbildningskonferens 15/5, diskussion kring principer, utbud och innehåll Bearbetning i GUR, remiss rörande gemensamma riktlinjer i augusti (!) Styrelse 25/9; Beslut om riktlinjer för utbildningsutbud och genomförandeplan Ht 13 arbete med programutbud, gemensamma moment etc. 2013/14 arbete med utbildningsplaner, ramscheman etc Styrelse juni 2014; Beslut om utbildningsutbud 2015/16

6 Antagningsläget inför ht handSökade tot. 1 hand skillnad 2012 Skillnad tot 2012 Etologi och djurskydd - kandidatprogram Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Husdjursvetenskap - kandidatprogram Skogsmästarprogrammet Agronomprogrammet - mark/växt Agronomprogrammet - husdjur Landskapsingenjörsprogrammet Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Jägmästarprogrammet Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Hortonomprogrammet Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - livsmedel Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Lantmästare - kandidatprogram Ekonomi - kandidatprogram Veterinärprogrammet Djursjukskötare - kandidatprogram

7 Program1:a hand Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling2651 Agronomprogrammet - livsmedel2122 Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram2026 Agronomprogrammet - mark/växt1925 Agronomprogrammet - ekonomi3769 Ekonomi - kandidatprogram1743 Bioteknologi - kandidatprogram129 Agronomprogrammet - husdjur5557 Husdjursvetenskap - kandidatprogram1410 Djursjukskötare Etologi och djurskydd - kandidatprogram Veterinärprogrammet Lantmästarprogrammet7590 Jägmästarprogrammet Skogligt basår för blivande skogsmästare (Värnamo)27 Skogligt basår för blivande skogsmästare4697 Skogsmästarprogrammet83128 Hortonomprogrammet1418 Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsingenjörsprogrammet7873 Trädgårdsingenjörsprogrammet - design5574 Trädgårdsingenjörsprogrammet - odling5487 Landsbygder i förändring - kandidatprogram2 Landsbygdsentreprenör - kandidatprogram17 Mat & Hälsa - kandidatprogram6 Trädgårdsingenjörsprogrammet - marknad10 Livsmedel kandidatprogram

8 Programprioriteringar hur studenterna prioriterat det altarnativ de är registrerade på (3 veckorsregeln) ht 121:a hand2:a hand3:dje hand4.e el lägre antal% % % % Trädgårdsingenjör: design Skogsmästarprogrammet Lantmästare Veterinärprogrammet Agronom - ekonomi Jägmästarprogrammet Trädgårdsingenjör: odling Landskapsarkitekt, Alnarp Biologi och miljövetenskap Agronom - landsbygdsutveckling Hortonom

9 Programprioriteringar hur studenterna prioriterat det altarnativ de är registrerade på (3 veckorsregeln) ht 121:a hand2:a hand3:dje hand4.e el lägre antal% % % % Agronom - mark/växt Landskapsingenjör Etologi och djurskydd Biologi med inriktning mot bioteknik Djursjukskötare Agronomprogrammet - husdjur Landskapsarkitekt Ultuna Agronom - livsmedel Ekonomi - kandidat Husdjursvetenskap - kandidat

10 Varifrån kommer de? SLU studenternas bakgrund, 2007 och 2012

11 ”Övrigt” = drygt 50 olika behörighetsgivande förutbildningar KOMVUXELPROGRAMMETEUROPEISK BACCALAUREAT FOLKHÖGSKOLAHUMANISTISK LINJEJORDBRUKSLINJE MEDIEPROGRAMMETSOCIAL LINJELETTLAND GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV INTERNATIONELL BACCALAUREATVIRITUELLT BETYGSPANIEN GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV WALDORFSKOLAUSA GYMNASIEUTBILDNINGGREKLAND GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV HANTVERKSPROGRAMMETLIVSMEDELSPROGRAMMETGrundläggande behörighet, övrig behörigh FinlandFORDONSPROGRAMMETHIGH SCHOOL 1 ÅR HOTELL- OCH RESTAURANGDANMARK GYMNASIEUTBILDNING/MOTSVSTORBRITANNIEN ÅlandSKOGSBRUKSLINJESAMLAT BETYGSDOK, IG-MVG 25:4DJURVÅRDARE GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET BASERAD PÅ HÖGS EKONOMISK LINJE, 3-ÅRIGCOLOMBIA GYMNASIEUTBILDNING/MOTSVTURKIET GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV BYGGPROGRAMMET NORGE, VITNEMÅL VIDEREGÅENDE OPPLÄRING GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET BASERAD PÅ KURS HANDELS- O ADMINISTRATIONSPROGRAMMETCHILE GYMNASIEUTBILDNING/MOTSVUZBEKISTAN GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV BARN- O FRITIDSPROGRAMMETEKONOMISK LINJE, 2-ÅRIGPROCESSTEKNISK LINJE Specialutformat program närliggande NVSomalia VITRYSSLAND GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV OMVÅRDNADSPROGRAMMETTANDSKÖTERSKEUTBILDNING 2-ÅRIGREKLAM OCH DEKORATION Specialutformat program närliggande SPGUATEMALA GYMNASIEUTBILDNING/MOTSV2-ÅRIG UTBILDNING, ALLM BEH SV O ENG DAMFRISÖR 3 ÅR

12 Olika rekryteringsmönster

13

14 SCB:s arbetsmarknadsstatistik ”bransch” (126) (124) AgronomJägmästare Civila myndigheter och försvaret23 %Jordbruk, skogsbruk och fiske57 % Utbildningsväsendet11 %Civila myndigheter och försvaret11 % Forsknings- och utvecklingsinstitutioner10 %Forsknings- och utvecklingsinstitutioner10 % Jordbruk, skogsbruk och fiske9 %Parti- och provisionshandel5 % Livsmedelsindustri9 % (129) Landskapsarkitekt (107) Tekniska konsulter53 %Veterinär Civila myndigheter och försvaret 21 % Andra företagstjänster52 % Forsknings- och utvecklingsinstitutioner5 %Civila myndigheter och försvaret32 % Enheter för hälso och sjukvård5 %Forsknings- och utvecklingsinstitutioner7 % Utbildningsväsendet 3 %Utbildningsväsendet7 % Varthän tar de vägen, studenterna?

15 SCB:s arbetsmarknadsstatistik ”bransch” (76) (71) LandskapsingenjörTrädgårdsingenjör Byggindustri32 %Parti- och provisionshandel14 % Tekniska konsulter17 %Jordbruk, skogsbruk och fiske13 % Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice11 %Byggindustri11 % Civila myndigheter och försvaret8 %Detaljhandel11 % Forsknings- och utvecklingsinstitutioner8 %Tekniska konsulter8 % Personliga tjänster och annan service8 % (90) (98)Hippolog DjursjukvårdareEnheter för kultur, nöje och fritid36 % Andra företagstjänster 90 %Utbildningsväsendet36 % Civila myndigheter och försvaret 5 %Jordbruk, skogsbruk och fiske10 % Detaljhandel6 % (75) Lantmästare Jordbruk, skogsbruk och fiske53% Parti- och provisionshandel23 % Varthän tar de vägen, studenterna?

16 SCB:s arbetsmarknadsstatistik ”yrke” AgronomLarkEkonomVeterinärJägm Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens48 %57 %33 %87 %25 % Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 29 % 16 % 30 %44 % Studier grundutbildning5 % 4 % Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Ledningsarbete4 %12 % Service-, omsorgs- och försäljningsarbete4 % Kontors- och kundservicearbete Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning Uppgift saknas12 %18 %20 %10 %11 % Varthän tar de vägen, studenterna?

17 SCB:s arbetsmarknadsstatistik ”yrke” Varthän tar de vägen, studenterna? LantmästareTrädgårdsingDjursjukvHippologLandskapsing Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens7 %14 %7 %17 % Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper 25 %11 %71 %22 %34 % Studier grundutbildning13 %10 %7 % Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske9 %20 %12 % Ledningsarbete8 % Service-, omsorgs- och försäljningsarbete5 %10 %8 % Kontors- och kundservicearbete6 %4 % Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 5 % Uppgift saknas39 %30 %20 %51 %14 %

18 Program pass II Gruppvisa diskussioner Avslutning gruppvis Djurutbildningar Anne-Marie Dalin Ultuna: Sal N Skara: Aulan Agrara utbildningar Göran Hartman Ultuna: Aulan Alnarp: Lilla sessions­salen Landskaps- och trädgårds- utbildningar Karl Lövrie Alnarp: Aulan Ultuna: Sal H Skogliga utbildningar Anders Alanärä Umeå: Rönnen Ultuna: Arenander Alnarp: Studion


Ladda ner ppt "Framtidens utbildningsutbud vid SLU Utbildningskonferens 15 maj 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser