Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd och verktyg kring kommunikation, bilder och grafisk formgivning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd och verktyg kring kommunikation, bilder och grafisk formgivning"— Presentationens avskrift:

1 Stöd och verktyg kring kommunikation, bilder och grafisk formgivning
Linda Morgan och Sofia Lindberg, informationsavdelningen

2 Undersökningar visade att väldigt få kände igen vårt varumärke
Undersökningar visade att väldigt få kände igen vårt varumärke. Vi hade en spretig grafisk profil med många olika utseenden på det som producerades. Namn Efternamn 6 april 2017

3 Utmaningar KI stod inför:
Hur kan vi skapa enhetlighet och visa att det handlar om ett varumärke – Karolinska Institutet? Hur kan vi skilja oss från andra på ett sätt som är relevant för oss och våra målgrupper? Hur kan vi använda vårt varumärke och grafiska profil för att stärka intrycket av organisationen och samtidigt behålla vår integritet och historia? Utmaningar KI stod inför var: Hur kan vi skapa enhetlighet och visa att det handlar om ett varumärke – Karolinska Institutet? Hur kan vi skilja oss från andra på ett sätt som är relevant för oss och våra målgrupper? Hur kan vi använda vårt varumärke och grafiska profil för att stärka intrycket av organisationen och samtidigt behålla vår integritet och historia? Namn Efternamn 6 april 2017

4 Därför drogs det igång en profileringskampanj som lanserades 2005.
Den syftade till att stärka varumärket Karolinska Institutet, såväl internt som externt, och utifrån långsiktiga mål skapa en konsekvent, effektiv och särskiljande grafisk profil. Resultatet blev en enhetlig profil med en tydlig avsändare. Informationsavdelningen 6 april 2017

5 Regler och riktlinjer för hantering av KIs varumärke och marknadskommunikation
Varumärkesplattform Grafiska regler Kommunikativ plattform 3 olika dokument som hanterar KIs varumärke och kommunikation som kan vara bra att känna till Varumärkesplattform: Anger regler för användning av Karolinska Institutets varumärke, logotyp, namnet och varumärkespositionering. Anger även regler vid samarbeten. Grafiska regler: Anger regler för bl a logotyp, profilfärger, typsnitt och layout. Kommunikativ plattform (nyligen framtagen): Beskriver hur KIs marknadskommunikation ska utformas med fokus på målgrupper, budskap och tonalitet. Informationsavdelningen 6 april 2017

6 Grafiska profilen har flera beståndsdelar som de flesta säkert känner till, därför kommer vi inte gå in på den. Den beskriver KIs färger, logotypen, teckensnitt och hur vi utformar olika enheter. Varumärkesplattformen kommer vi inte heller att gå in på – den handlar övergripande om varumärkesstrategier – man kan läsa mer på Profilplatsen om man vill. Men nu ska vi kort gå igenom de delar i den kommunikativa plattformen som rör bilder och grafisk formgivning, som kan vara bra att känna till när man arbetar som redaktör eller informatör på KI. Informationsavdelningen 6 april 2017

7 Ett medicinskt universitet
Payoff Svensk payoff Ett medicinskt universitet Engelsk payoff A medical university En s.k. payoff är en kort och kärnfull formulering som kan användas för att övergripande lyfta fram det budskap som är viktigast. Payoffen är densamma oavsett typ av kommunikation och målgrupp. För närvarande står kännedom om vad Karolinska Institutet är i fokus. Vi har så låg kännedom om att vi är ett universitet så det var viktigt att få med. OBS! Payoffen används främst i övergripande profilering av KI – behöver inte ha med den på brev och enklare inbjudningar. Informationsavdelningen 6 april 2017

8 Informationsavdelningen
6 april 2017

9 Profiltext Svensk profiltext Engelsk profiltext
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Engelsk profiltext Karolinska Institutet is one of the world’s leading medical universities. Its mission is to contribute to the improvement of human health through research and education. Karolinska Institutet accounts for over 40 per cent of the medical academic research conducted in Sweden and offers the country’s broadest range of education in medicine and health sciences. Since 1901 the Nobel Assembly at Karolinska Institutet has selected the Nobel laureates in Physiology or Medicine. Profiltexten är en kort, standardiserad beskrivning av organisationen som ska användas i olika sammanhang för att på ett kärnfullt, korrekt och konsekvent sätt kommunicera vad Karolinska Institutet är. Exempel på användningsområden är rekryteringsannonser samt baksidor av broschyrer och mappar. Informationsavdelningen 6 april 2017

10 Olika typer av marknadsmaterial
Övergripande profilering Återkommande kommunikation Fakta- och basmaterial I olika typer av material tillåts olika stor kreativ frihet. En del marknadsmaterial ska produceras enligt helt fastställda mallar för att möjliggöra snabb och effektiv produktion med ett enhetligt utseende medan annat material måste utformas utifrån de för stunden rådande förutsättningarna för att få maximalt genomslag. Med hjälp dessa tre nivåer kan man skapa olika layouter för att särskilja KIs kommunikationsmaterial men ändå hålla sig inom givna ramar. Detta nivåsystem är flexibelt men sammanhållet och underlättar produktionen av KIs trycksaker. Informationsavdelningen 6 april 2017

11 1. Övergripande profilering
Typ av material Kommunikation som är övergripande för hela Karolinska Institutet eller något av KIs huvudområden. Framtaget för att långsiktigt profilera KI. Utformning Kan utformas relativt fritt, dock inom KIs grafiska profil. Måste utvecklas och produceras i samråd med informationsavdelningen. Exempel: Informationsbroschyr om KI – A medical university/Ett medicinskt universitet Informationsbroschyr om fundraisingkampanjen ”Genombrott för livet” Populärvetenskaplig bilaga om KIs verksamhet som följde med DN/SvD Utbildningskatalog Startsidor på webben Roll-ups Informationsavdelningen 6 april 2017

12 2. Återkommande kommunikation
Typ av material Återkommande material med i huvudsak informativt syfte. Utformning Utformas mestadels med hjälp av layoutmallar för en bibehållen konsekvent grafik. Layoutkompetens krävs och materialet måste därför tas fram med hjälp av t.ex. informationsavdelningen eller extern konsult. Exempel: Årsredovisning/Annual Report Populärvetenskapliga magasinet Medicinsk Vetenskap Andra verksamhetsberättelser Från cell till samhälle Promoveringstrycksaker Affischer Informationsavdelningen 6 april 2017

13 3. Fakta- och basmaterial
Typ av material Återkommande material utan marknadskommunikativt innehåll annat än den som förmedlas genom designen. Utformning Utformas mestadels med hjälp av mallar tillgängliga för många, t.ex. wordmallar. Kan bestå av t.ex. rapporter, kontorstryck, inbjudningar och program. Exempel: Avhandlingar Brev Visitkort PPT-mallar Informationsavdelningen 6 april 2017

14 Karolinska Institutet i bild
Att i detalj styra utformning av bildmaterial är inte möjligt eller ens önskvärt. För olika produktioner mot olika grupper krävs olika tonlägen. Ni rör er mellan nivå 2 och 3 i marknadsmaterialet och därmed ställs det inte lika höga krav på bilden som i den första nivån. Däremot har några enkla övergripande riktlinjer för bilder formulerats, så att Karolinska Institutets marknadsmaterial alltid håller en hög nivå. Bilder är en central del av Karolinska Institutets grafiska profil, och de motiv och det formspråk vi använder påverkar de associationer som knyts till vårt varumärke. Informationsavdelningen 6 april 2017

15 Bilder ska helst vara fotografier
Bilder ska helst vara fotografier. Illustrationer får användas när det är befogat. Fotografier kan vara svart-vita eller i färg och de kan vara tagna i studio eller i miljö. De kan ha en redovisande eller profilerande uppgift. (Därför kan vi inte begränsa oss till att bara tillåta en viss typ av bilder. ) Det som däremot måste vara genomgående för KIs bildmaterial är att det: 1. ska vara äkta och naturligt (fotograferat på, eller i anslutning till KI) 2. ska vara relevant 3. ska hålla god artistisk och estetisk nivå 4. ska hålla hög teknisk kvalitet 5. inte användas som enbart dekoration eller utfyllnad.

16 Här ser ni några exempel på hur det inte bör se ut.
Informationsavdelningen 6 april 2017

17 Karolinska Institutets bildbank idag
KI har en bildbank med drygt bilder. Bäst täckning finns inom porträttbilder forskare. Visningsprogram Foto Station. Handfull personer på informationsavdelningen har inlogg/tillgång – ingen arbetar uteslutande med bildbanken. Informationsavdelningen 6 april 2017

18 Karolinska Institutets bildbank i framtiden?
Karolinska Institutet ska ha ett omfattande, uppdaterat bildarkiv som täcker majoriteten av våra gemensamma behov. KI lånar generöst ut bilder till press, myndigheter och andra som verkar inom KI-relaterade områden. KI använder proffsfotografer. Nya bildjobb ska ha fria rättigheter för KI-kanaler och press samt ha lång rättighetstid. Nytt eller utvecklat bildbankssystem. Inventera bilder på institutionerna. Bilder ska vara tillgängliga för sökning och beställning för interna och externa personer, detta bygger dock på att vi får utvecklingspengar. Sammanfoga Bildmakarnas arkiv med informationsavdelningens? Informationsavdelningen 6 april 2017

19 Vi tar gärna emot bilder från er!
Högupplösta dpi JPG-format A4-storlek, 210x297mm Uppmärkta med namn på personer på bilden, när bilden togs och fotografens namn Uppmärkta med vilka rättigheter vi har till bilden – helst fria rättigheter i KI-kanaler och press i 5 år! På webben (info) publicerar vi inga bilder som vi inte har evig rättighet till. Informationsavdelningen 6 april 2017

20 Bilder och upphovsrätt
När du publicerar något, till exempel en bild, på internet, i en blogg, på intranätet eller i en webbtidning, så heter det med en juridisk term att ni överför bilden till allmänheten. För att få göra detta behövs i de allra flesta fall upphovsmannens tillstånd. Plocka aldrig bilder från Internet utan att först ha fått rättighet att använda bilden! Eftersom bildbanken inte är komplett och kan täcka alla våra behov måste vi ibland söka bilder på andra håll. Då finns det en del regler att förhålla sig till. Andras bilder Är det någon annan som äger upphovsrätten till bilderna bör ni först fråga den personen om lov, innan ni börjar publicera. Om det gäller en bild som ni har hittat på internet och som ni vill återanvända, hör av er till fotografen och fråga om det är OK. Hittar ni inte namnet på upphovsmannen, kontakta istället den person som ansvarar för webbplatsen där ni har hittat bilden. Informationsavdelningen 6 april 2017

21 Foton på Internet ”Foton där personer kan identifieras betraktas normalt som personuppgifter även om inga namn nämns. Om man på en webbplats skulle vilja publicera foton på t.ex. anställda är det ofta nödvändigt att först inhämta samtycke. Även om det rör sig om behandling av personuppgifter i ostrukturerat material, som enstaka bilder på Internet, kan det beroende på sammanhanget behövas samtycke för att undvika risken för kränkning.”* * Utdrag ur datainspektionens faktablad Personuppgifter och Internet Foton där personer kan identifieras betraktas normalt som personuppgifter även om inga namn nämns. Inhämta samtycke. Formulär - Samtycke från avbildad person finns att hämta i gemensam mapp. + bilder från bildbanken Länk till denna plats skickas ut genom nästa NOW-brev Informationsavdelningen 6 april 2017

22 Hitta bilder externt http://commons.wikimedia.org
- Lennart Nilssons bilder Tips på var man kan hitta bilder: - söker bilderna som finns i Wikipedia encyklopedin och bygger på att bilderna ska vara fria att använda. Klicka ändå på bilden för att se copyright-begränsningar. Dna, stamceller, cancer, skelett, neuro, nerver m m. Creative Commons är ideellt med gratis bilder. Bilderna är kategoriserade efter villkoren för att få använda dem. - Forskningsbilder, labbilder - Genrebilder - Lennart Nilssons bilder Tips på fotografer: Camilla Svensk, Melker Dahlstrand, Erik Cronberg, Bildmakarna, Lasse Skog, Johan Bergmark, Anders Norderstrand (kliniska bilder), Staffan ”nånting” på KS. Informationsavdelningen 6 april 2017

23 Frågor? Flaggor Informationsavdelningen 6 april 2017


Ladda ner ppt "Stöd och verktyg kring kommunikation, bilder och grafisk formgivning"

Liknande presentationer


Google-annonser