Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomiavsnittet i kommittéutbildningen. Knapphet eller i paradiset behövs det inga ekonomer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomiavsnittet i kommittéutbildningen. Knapphet eller i paradiset behövs det inga ekonomer."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomiavsnittet i kommittéutbildningen

2 Knapphet eller i paradiset behövs det inga ekonomer

3 Något eller flera av fyra begrepp utgör basen för merparten ekonomiska analyser KostnaderNyttor Effektivitet Fördelning

4 knapphet val reell kostnad alternativkostnad (opportunity cost) värdering Nytta Effektivitet Fördelning

5 knapphet val reell kostnad alternativkostnad (opportunity cost) värdering Nytta Effektivitet Fördelning

6 Ett exempel på reell värdering Krav på aktiekapital

7 Penningvärdets försämringen i index

8 Det reala kravet på aktiekapital år *(4243/75,9) =

9 En real jämförelse av krav på aktiekapital Viktiga begrepp: Nominell-Real Inflatera-Deflatera

10 knapphet val reell kostnad alternativkostnad (opportunity cost) värdering Nytta Effektivitet Fördelning

11 knapphet val reell kostnad alternativkostnad (opportunity cost) värdering Nytta Effektivitet Fördelning

12 Underlag för bedömningar om ekonomiska konsekvenser av en återetablering av Ekeskolan och Hällsboskolan Inledning Det handlar om att ge underlag för vilka de ekonomiska konsekvenserna skulle bli av en återetablering av de båda skolorna. I första omgången handlar det om hur mycket verksamheten kostar idag. I förlängningen handlar det också om kostnadskonsekvenserna av en utökning av antalet elever vid skolorna. Exempel på förändring av reella kostnader

13 Ekeskolan Hällsboskolan KostnaderElevantalKostnad KostnaderElevantalKostnad SpecialskolaVisstidper elev SpecialskolaVisstidper elev 1993/ / /-96* /1-30/ /7-31/ ,52, , ,59, , ,56, , ,58, , Grunddata från SPI

14 Bearbetade data Ekeskolan ÅrKostnader (tkr)ElevantalKostnad per elevInflaterad kostnad (2006 års nivå) , , ,

15 Kostnadsutveckling nominellt och realt

16 Antal elever och kostnad per elev

17 Skalans betydelse för reella kostnader Skalfördelar Stordriftsfördelar

18 Om vi misstänker att det finns stordriftsfördelar i verksamheten, kan vi då göra förutsägelsen att kostnaderna fördubblas om antalet elever fördubblas ???

19 En enkel modell med fasta och rörliga kostnader Kostnad antal elever

20 Relativ ökning av elevantalet (procent) Absolut kostnadsökning (miljoner kronor) Relativ kostnadsökning (procent) 104,44,6 3013,313,7 5022,122, ,245,6

21 Komplicerande förhållanden Regim Kvalitet

22 knapphet val reell kostnad alternativkostnad (opportunity cost) värdering Nytta Effektivitet Fördelning

23 knapphet val reell kostnad alternativkostnad (opportunity cost) värdering Nytta Effektivitet Fördelning

24 Vad är den största kostnaden för en individ under studietiden? Alternativkostnad brukar definieras som värdet av det alternativ man avstår ifrån

25 Några exempel på alternativkostnad Kön på systembolaget Att bo i en betald villa Att göra militärtjänst

26 knapphet val reell kostnad alternativkostnad (opportunity cost) värdering Nytta Effektivitet Fördelning

27 knapphet val reell kostnad alternativkostnad (opportunity cost) värdering Nytta Effektivitet Fördelning

28 Nytta Intäkter Benefits Lycka Fördelar

29 Människors och organisationers drivkrafter Incitament Ekonomisk styrning Förskole- exemplet Pris- reglering Kvantitets- reglering Skatter Subventioner Principal- agent Arbets- utbud Max(I-K)Största Nytta

30 Förskoleexemplet om ekonomisk styrning Föreställ dig att du är föreståndare för en förskola. För verksamheten finns det en regel att barnen ska hämtas kl. 4 på eftermiddagen. Men det är ofta så att föräldrarna är sena. Resultatet är att vid dagens slut finns det oroliga barn och förskollärare som måste vänta på att föräldrarna ska komma. Vad ska man göra? Några ekonomer som fått höra om problemet, det visade sig vara ganska vanligt, erbjöd en lösning: inför en straffavgift! Ekonomerna bestämde sig i samarbete med förskolorna för att testa sin lösning på 10 förskolor i Haifa, Israel. Studien varade i 20 veckor men straffavgiften introduceras först efter ett tag. De första fyra veckorna samlade man bara uppgifter om hur många som kom för sent och hur mycket. Den femte vecka introducerades straffavgiften. Förskolan meddelade föräldrarna att de föräldrar som kommer mer än 10 minuter sent får betala en straffavgift på motsvarande 3 amerikanska dollar för varje sådan händelse. Straffavgiften skulle läggas till månadsavgiften på motsvarande 380 amerikanska dollar. Så vad hände?

31 knapphet val reell kostnad alternativkostnad (opportunity cost) värdering Nytta Effektivitet Fördelning

32 knapphet val reell kostnad alternativkostnad (opportunity cost) värdering Nytta Effektivitet Fördelning

33 Effektivitet Offentlig verksamhet DEA Bench- marking Inre Yttre Transaktions- kostnader Marknaden Paretooptimum En situation där ingen kan få det bättre utan att någon annan får det sämre Kaldor-Hicks-kriteriet En situation där vinsterna av en förändring mer än väl räcker för att kompensera förlorarna av förändringen

34 Marknadsmisslyckanden eller effektivitetsmotiv för offentligt åtagande Externa effekter Kollektiva nyttigheter Lång tidshorisont Informationsojämlikhet Autonomibrist

35 Ett litet tillägg Naturliga monopol Anbudskonkurrens Offentlig drift

36 knapphet val reell kostnad alternativkostnad (opportunity cost) värdering Nytta Effektivitet Fördelning

37 knapphet val reell kostnad alternativkostnad (opportunity cost) värdering Nytta Effektivitet Fördelning

38 Gini- koefficienten Kvantiler (Deciler) Grupper Utförar- konkurrens

39 Kommunalekonomisk utjämning Syfte: att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden Systemet består av fem olika delar: inkomstutjämning kostnadsutjämning strukturbidrag införandebidrag regleringsbidrag/avgift

40 Inkomstutjämningen Staten 52 mdkr Avgift 3,7 mdkr Förslag som förväntas påverka skatteunderlaget bör därför analyseras med hänsyn till denna inkomstutjämning Kostnadsutjämningen utjämnar för kostnader kommunerna och landstingen inte själva kan påverka I olika delverksamheter utjämnas för: ålder etnicitet socioekonomi geografi lönestruktur Återkommande uppdatering som kan motivera att förslag om huvudmannaskapsförändringar eller frivillig/obligatorisktförändringar kan göra det lämpligt att fundera över hur det skulle kunna passa in i en uppdaterad kostnadsutjämning Gynnsam struktur Ogynnsam struktur 5,2 mdkr tex vinsterna av ökat skatteunderlag i en kommun sprids på samtliga kommuner

41 KostnaderNyttor Effektivitet Fördelning Val

42 Allra sist:

43 Konsten att göra en ekonomisk konsekvensbedömning handlar alltid om att, på ett sätt eller annat, beskriva en tänkt verklighet.

44 Den tänkta verkligheten kan vara uttryck för olika saker som: önsketänkande fria fantasier gissningar eller t.ex. på ekonomisk teori grundad analys

45 Därför kan den som gör de ekonomiska analyserna fungera som: behaglig hovpoet eller besvärlig analytiker eller Ska man leverera det folk efterfrågar eller det de behöver?


Ladda ner ppt "Ekonomiavsnittet i kommittéutbildningen. Knapphet eller i paradiset behövs det inga ekonomer."

Liknande presentationer


Google-annonser