Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jan Nordling, huvudprojektledare IVA 18 juni 2012 Ett energieffektivt samhälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jan Nordling, huvudprojektledare IVA 18 juni 2012 Ett energieffektivt samhälle."— Presentationens avskrift:

1 Jan Nordling, huvudprojektledare IVA 18 juni 2012 Ett energieffektivt samhälle

2 Utveckla Sverige – med 50 procent effektivare energianvändning till 2050 Vision för Ett energieffektivt samhälle

3 IVA-projektet Ett energieffektivt samhälle Varför nu? Energieffektivisering är en nationellt strategisk fråga EU-kommissionen har beslutat om ett nytt direktiv med långtgående krav på energieffektivisering Den tekniska utvecklingen på energianvändningsområdet är snabb Stigande priser på vissa energislag gör energieffektivisering lönsammare än tidigare Varför IVA? Bland sina medlemmar och i sitt nätverk förenar IVA teknisk och ekonomisk kompetens med praktisk erfarenhet I IVA-projektet Vägval Energi, som avrapporterades 2009, identifierades energieffektivisering som ett prioriterat framtidsområde

4 Vägval energi tog fram fem områden – vägval: Vägval 1. Prioritera energieffektivisering som det övergripande energipolitiska instrumentet Vägval 2. Satsa på de åtgärder som ger mest klimatnytta Vägval 3. Satsa på elbilar och laddhybrider för att reducera mängden koldioxid Vägval 4. Fortsätt att utnyttja kärnkraft Vägval 5. Förbered Sverige för ett varmare klimat

5 Bra och mindre bra energieffektivisering Bra energieffektivisering Åtgärder som reducerer energianvändningen och är lönsamma vid priser som reflekterar relevanta kostnader, inklusive miljökostnader Bra energieffektivisering gör att hushållens/företagens kostnader sänks, vilket har positiva effekter på realinkomster respektive konkurrenskraft Mindre bra energieffektivisering Åtgärder som reducerar energianvändningen men vars lönsamhet är beroende av varaktiga subventioner och/eller andra stödformer Mindre bra energieffektivisering leder i slutändan till samhällsekonomiska kostnader

6 Några observationer Vid given produktion leder ökad energieffektivitet till lägre energianvändning –Men ökad energieffektivitet är en del av den produktivitetsökning som gör att produktionen ökar Om energianvändningen skall bli 50 procent mer effektiv fram till 2050 så måste energieffektiviteten förbättras med i genomsnitt 1,8 procent per år mellan 2012 och 2050 –Under den lika långa perioden 1972 – 2010 förbättrades energieffektiviteten i Sverige (total energianvändning i förhållande till BNP) med i genomsnitt 1,3 procent per år

7 Projektet ska: Identifiera möjligheter och hinder, och föreslå konkreta åtgärder till förändringar inom olika sektorer. Identifiera nya affärsmodeller och affärsmöjligheter som stimulerar till energieffektivisering, samt föreslå konkreta åtgärder. Identifiera möjligheter till energieffektivisering med hjälp av smarta energisystem, samt föreslå konkreta åtgärder. Skapa en bredare syn på begreppet energieffektivisering. Genomföra en internationell jämförelse och sammanställa goda exempel på energieffektivisering. Mål för projektet

8 Det praktiska genomförandet ska ske i de olika sektorerna BebyggelseStora förväntningar på energieffektivisering. TransporterKraftfulla åtgärder krävs. IndustriMåste förändra processer, effektivisera energianvändningen och använda förnybara råvaror. Skog- och jordbrukHanterar/producerar förnybara energiråvaror. Stor potential. Marknadsmässiga lösningar? TjänstesektorFörväntas skapa nya näringar som är mindre energiberoende. Stora investeringar krävs hos alla

9 Ordförande projektledning Projektorganisation och rapportering Styrgrupp 2012-2014 Förprojekt, bemanning av styrgrupp, arbets- grupper och experter Insamling, analys och presentation av erfarenheter från Norden, Nordeuropa och Internationellt pågår tjänstesektor skog- och jordbruk transporter industri Ordförande, projektledning policyunderlag smarta energisystem affärsmöjligheter och affärsmodeller Ordförande projektledning Projektledning bebyggelse Ordförande, projektledning

10 Projektets målgrupp Industrin Konsumenter Fastighetsbolag Energibolag Tjänsteföretag Finansiärer (riskkapitalister) Politiker och myndigheter 2014-09-09

11 Lars Bergman, rektor HHS, ordförande Tommaso Auletta, ABB Stina Blombäck, Billerud, skog &jordbruk Jöran Hägglund, Vattenfall Kjell Jansson, Svensk energi Urban Karlström, Fortifikationsverket, transporter Fredrik Lagergren, KTH Executive School, tjänster Andres Muld, Energimyndigheten Bo Normark, Power Circle, smarta energinät Göran Persson, Siemens Birgitta Resvik, Fortum Per-Arne Rudbert, Humlegården, affärsmodeller Maria Sandqvist, Teknikföretagen Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, industri Per Westlund, IVAs avd. Samhällsbyggnad, bygg Magnus Breidne, IVAs projektchef Jan Nordling, huvudprojektledare IVA Styrgruppen i projektet

12 Ett energieffektivt samhälle Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA i samverkan med ABB, Elforsk, Energimyndigheten, Fortum, Humlegården, Ångpanneföreningens- forskningsstiftelse, SBUF, Siemens, Skanska, Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Vattenfall

13 Almedalen: Egen energi till varje pris? När: Torsdag 13:30-14:30 den 5 juli med efterföljande mingel Var: Företagarnas lokaler på St Hansgatan, i Payex gamla tryckeri. Moderator: Åsa Söderström Jerring Lars Bergman, ordf Björn O. Nilson, IVA Hannes Carl Borg, pol. sak Bo Normark, Power Circle Tommaso Auletta, ABB Per Holm, Sabo Paul Westin, Energimyndigheten Maria Sandqvist, Teknikföretagen Maria Sunér Fleming – Sv N-liv Kjell Jansson Svensk Energi Jakob Eliasson, Villaägarna Ulrika Jardfelt, Svensk fjärrvärme Isadora Wronski, Greenpeace


Ladda ner ppt "Jan Nordling, huvudprojektledare IVA 18 juni 2012 Ett energieffektivt samhälle."

Liknande presentationer


Google-annonser