Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bukstatus Ghazaleh Mohammadian /Stephan Haas Gastrocentrum Medicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bukstatus Ghazaleh Mohammadian /Stephan Haas Gastrocentrum Medicin."— Presentationens avskrift:

1 Bukstatus Ghazaleh Mohammadian /Stephan Haas Gastrocentrum Medicin

2 70 % av diagnoser ställs med anamnes 90 % ställs med anamnes + status Tester och prover främst för att bekräfta misstankar

3 Anamnes Avföringsvanor Buksmärta Ikterus Hur länge Konsistens, färg, svårspolad, form Antal tarmtömningar/d Nattliga besvär Blod, slem Måltidsrelation Smärtor Vikten När Var Hur Hur länge I vilka situationer Epidemiologi Alkohol Narkotika Buksmärta Klåda Feber Avföring/urin – färg Läkemedel

4 Inspektion Auskultation Perkussion Palpation Bukstatus

5

6 Inspektion Symmetri Färg Ärr Utspänd Striae Venteckning Navelförändringar Pulserande utbuktningar Andningskorrelerade rörelser Synlig peristaltik

7

8

9

10

11

12

13 Auskultation

14 Tarmljud normal/hyperaktiva/hypoaktiv Blåsljud – Lyssna över aorta,iliaca and renala artärerna

15 Auscultation Hypoactiva tarmljud (tysta tarmljud) - ileus, intestinal obstruktion, peritonit? Intestinal obstruktion – ibland metalliska tarmljud ”droppar i plåtburk”

16 Generalized Ileus Supine Erect

17 Teknik – pressa pekfinger på buken och slå med den andra pekfingret på den Dämpade eller tympanistiska tarmljud Perkussion

18

19 Percussion Magsäcken - – Tympanistisk pga ofta luft Liver - – Dämpad – Börja från 6:e revbenet i MCL 8-12 cm dämpning

20 Undersökning av ascites Flankutbuktning Flankdämpning Dämpningsförskjutning Vågslag

21 Samma sida Ligga plant? Böjda knän? Lugn och ro Börja där det inte gör ont Varma händer Varsamhet Distrahera? Palpation

22 Lokalisation Olika uppdelning: -9 kvadranter -Under höger och vänster arcus -Epigastriet -Höger och vänster flank -Periumbilikalt -Höger och vänster fossa -Ovan symfysen

23 4 kvadranter - Höger övre kvadrant - Höger nedre kvadrant - Vänster övre kvadrant - Vänster nedre kvadrant

24

25 Ofta ömt:Obehag vid palp: över aortaunder hö arcus hö + vä fossaei epigastriet

26 Common Diagnoses by Quadrant

27 Ytlig –Mjukhet –Ömhet –Muskelförsvar? Defense? Djup –Lever –Mjälte –Urinblåsa –Aorta –Njurar (polycystiska) –”Vispa” inte Bimanuell palpation?

28 Släppömhet peritoneal irritation

29 Palpation av levern

30 Murphy’s sign Elicitation: Palpate the right subcostal area while the patient inspires deeply Positive response: The patient feels pain upon this manoeuvre and may have an associated inspiratory cessation

31 Palpation av Mjälten Inte möjligt om normalstor Känn på utandning

32 Palpation av aorta Pulserande resistens djupt centralt Ömmar ofta Breddökning (svårt) vid aneurysm

33 Dunkömhet ”Dunköm över njurarna”

34 Exempel på bukstatusformulering Mjuk och oöm utan palpabla resistenser eller organförstoring. Mjuk, diffust ömmande i nedre delen av buken. Levern palperas och perkuteras förstorad 5 cm nedom höger arcus med slät kant. Mjälten ej palpabel. Mjuk i buken. Distinkt ömhet under höger arcus med visst muskelförsvar.

35 Vad tänker jag på när jag undersöker? Närvaro!! Rikta uppmärksamhet specifikt efter misstanke Sök och du finner! Sammanfatta ditt fynd Osäker? Säker? Tvärsäker? Verifiera patologiskt fynd med kompletterande undersökning Bukstatus

36 Rektalundersökning Inspektion –Analöppningen –Hemorrojder –Fissurer –Fistlar Palpation –Sfinktern –Ampullen –Prostata Prostatit, normal, cancer –Handsken! Inte obligat på denna kurs, övning på modell Missas ofta- obehag för doktor - obehag för patient (tror doktorn)

37 Exempel på PR formulering Vid inspektion ses ett flertal anal flikar och en liten fissur anteriort. Normal sfinkter-tonus. Slät slemhinna i ampullen. Prostata normalstor med tydlig mittfåra. Normalfärgad faeces på handsken.

38 Den svårt leversjuke patienten Ascites Perifera leverstigmata Ikterus Spider naevi Gynekomasti Palmarerytem Caput medusae Parotisförstoring?

39 Ikterus Sclerae gula vid s-bilirubin >60-80

40 Caput medusae

41 Spider naevi V Cava Sup Okänd genes – hormonspegel ? Kan förkomma normalt (<5 st) hos medelålders/äldre kvinnor och hos gravida

42 Gynekomasti

43 Palmarerytem Även vid: Tyreotoxicos, graviditet, leukemi, reumatoid artrit

44 Dupuyens kontraktur Mkt tveksamt om relaterat till alkohol/leversjukdom Ärftlighet!

45 Ascites 80 % levercirrhos 10 % malignitet 5 % hjärtsvikt 5 % annat

46 Rektoskopi Inspektion Palpation Rekto-proktoskopi

47 Normal slemhinna

48 Proktit

49 Träna Se många patienter Var nyfiken Du är uppskattad


Ladda ner ppt "Bukstatus Ghazaleh Mohammadian /Stephan Haas Gastrocentrum Medicin."

Liknande presentationer


Google-annonser