Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Välkomna!. 2 Informationsträff för nya medlemmar Torslanda GK torsdag 20:e januari 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Välkomna!. 2 Informationsträff för nya medlemmar Torslanda GK torsdag 20:e januari 2011."— Presentationens avskrift:

1 1 Välkomna!

2 2 Informationsträff för nya medlemmar Torslanda GK torsdag 20:e januari 2011

3 3 Agenda  Introduktion  Information om klubben och banan  Vad händer 2011?  Spelrätter  Medlemsformer  Pro  Frågestund

4 4 Torslanda Golfklubb - historik  Milstolpar  1894Viktor Setterberg anlägger bana på Arendal  1981Korthålsbana Pay & Play  1994Invigning av nio första hålen  2007Utbyggnad till 18 hål klar  Omläggning till spelrätter 2009

5 5 Styrelsen 2010

6 6 Organisation Torslanda Golfklubb Styrelse Kommittéer MarknadDam HerrJunior/Elit Regel/Handica p Tävling UtbildningFastighet KlubbvärdarMiljö IdrottWebmaster Banutveckling Drift/personal Kansli/reception/shop Bana Pro Golfkrogen Medlemsmöte (vår) Medlemsmöte på hösten fastställer budget och avgifter för nästpåföljande år

7 7 Antal medlemmar 091231Nov 2010 Senior920985 Kupong103138 Prova på6394 Vardag-5 Studerande-4 Juniorer 0-10 år3643 Juniorer 11-18 år174 Juniorer 19-21 år2846 Passiva94104 Övriga4132 1 4591625 Varav plusmedlemmar 156 Antal medlemmar före rekonstruktion: 1.151 (081128)

8 8 Torslanda Golfklubb - ekonomi  Efter omläggningen till spelrätter 2009 har antalet medlemmar ökat kraftigt och därmed intäkterna  Ekonomin är i balans, och budgeterat resultat för 2010 uppgår till 131 KSEK i vinst  Positivt kassaflöde i verksamheten (före investeringar) på +550 KSEK  Mycket stark balansräkning (soliditet > 75%)

9 9 Kommittéer Torslanda GK  Banutveckling  Medlemmarnas röst i allt som har med golfanläggningen att göra. Skall i samarbete med banchef komma med förslag till förbättringar av anläggningen. Ansvarar tillsammans med Fastighetskommittén för klubbens arbetsdagar.  Utbildning  verkar för att Torslanda GK:s medlemmar och klubbens olika representationslag skall ha god kännedom om golfregler och golfvett  organiserar och genomför regelträffar och fältvandringar för klubbens medlemmar  ansvarar för teoriutbildning i de nybörjarutbildningar  verkar för att Torslanda GK har aktiva distrikts- och klubbdomare  medverkar vid utbildning av klubbvärdar  Klubbvärdar  Varje tävlingsfri lördag och söndag under maj-sept mellan klockan 0800-1500 finns klubbvärdar i tjänst på vår bana. Deras uppgift är bl a att välkomna greenfeegäster, informera om bana, lägesförbättring, få iväg våra startande i rätt ordning, kontrollera greenfee, övervaka speltempo på vår bana, mm.  Marknad  Marknadskommittén arbetar med klubbens samarbetspartners (sponsorer).  Antikrundan/Eternellerna  För medlemmar i Torslanda GK 55+. Under våren arrangeras normalt en 2-dagarsresa respektive en 1-dagarsresa med spel på annan bana. Under hösten arrangeras en 1- dagarsresa med spel på annan bana.  Handicap/regler  Administrerar och övervakar hcp för medlemmarna i Torslanda Golfklubb. Genomför årliga revisioner. Ban- och handicapkommitten ansvarar och handlägger i samråd med styrelsen också frågor rörande banvärdering.

10 10 Kommittéer Torslanda GK (forts.)  Idrottskommittén  Ansvar för träningsverksamhet och rekrytering  Damkommittén  Arrangerar damgolf, seriespel för damer och trivselaktivteter  Herrkommittén  Ansvar för Herrgolfen, seriespel för herrar och trivselaktiviteter  Junior/Elit kommittén  Ansvar för elit och juniorverksamheten, träning, tävling och aktiviteter  Tävlingskommittén  Lägger up och genomför klubbens tävlingsprogram samordnar med tävlingsverksamheten med distrikten önskemål.  Fastighetskommittén  Ansvar för underhåll och förbättringar på klubbens fastigheter.  Miljökommittén  Ansvar för klubbens miljöarbete. Genomför miljörevisioner. Samarbete med greenkeeper om miljöarbetet på banan.

11 11 Tävlingar  Torslanda GK skall erbjuda tävlingar som tillgodoser alla medlemskategoriers önskemål. Detta sker genom traditionella klubbtävlingar men även särskilda anordnade tävlingar för medlemmar med hcp 36+.  Klubben vill också värna om den sociala gemenskapen och glädje som tävlingsspel utgör.  Klubben skall ge medlemmarna möjlighet att delta i olika seriespel, juniortour samt seriespel på distrikts och nationell nivå.  Torslanda GK:s Golfvecka i slutet av juli.

12 12 Seriespel  Torslanda GK deltar i organiserat seriespel för lag anordnat av SGF och GGF inom följande serier:  Damer 35, Damer 50 samt Damer 60  Herrar 45, Herrar 55, Herrar 65 samt Herrar 75  Damer 22-49 med hcp, Damer 50+ med hcp samt Herrar 55+ med hcp

13 13 Juniorverksamhet  Juniorverksamhet  Ca 250 juniorer, varav 200 i regelbunden träning  Tävlingsverksamhet  Skandia Tour  Skandia Cup  Varje fredag tävling och månadsavslutning med Rock’n’roll  Juniorseriespel (div. 2 och div. 1 yngre juniorer)  Utmaning Albatross/Vallda  SALT, tjejserien  Torslanda Junior Open (rankinggrundande rikstävling)  Vår- och höstläger

14 14 Kategorigolf  Utöver ordinarie tävlingsprogram så spelas under veckorna s.k. kategorigolf som anordnas av olika kommittéer;  damer 55+, "Eternellerna", varje tisdag  herrar 55+, "Antikrundan", varje tisdag  damer varje onsdag em.  herrar varje torsdag em.  juniorer varje fredag em.  nybörjartävling för spelare med hcp 36 och högre anordnas vår och höst  Dessutom anordnar juniorer, damer, herrar, och Antikrundan matchspelstävling som sträcker sig över hela säsongen.

15 15 Övriga medlemsförmåner  Shop  Medlemskap i klubben ger 10% rabatt på Innesvingen  Greenfee-checkar  Medlemmar kan köpa rabatterade greenfee-checkar för gäster etc.  Vinterträning, golfgympa  Fritt spel på korthålsbanan

16 16 Plus-klubbar  Greenfee-samarbete med Ale GK, Lerjedalens GK samt St Lundby GK  Plusmedlemskap för 900 kr i extra årsavgift (250 kr för junior) ger fritt spel på dessa banor  Samma bokningsmöjligheter som klubbens medlemmar  Tävlingsutbyte Klubbhus Ale Gk St Lundby Gk

17 17 Golfbanan Vår banchef Ulrica Salegård 18 hålsbana av links-karaktär, par 71 9-håls korthålsbana, par 27

18 18 Vad händer 2011?  Projektering för ombyggnation av de sex äldsta hålen  Avser främst green-områden och tees  Motivet är att höja kvalitén, skapa en enhetlig bana och underlätta skötseln av banan  Beslut vårmöte 2011, prel. byggperiod sep 2011-sommaren 2012  Nya 12 hålen öppna som vanligt  Bagförvaring  Ombyggnad av garagebyggnaden för bagskåp  Nya fairway-klippare för bättre bankvalitét

19 19 Medlemsformer & avgifter 2011 MedlemsformAvgiftVillkor Senior4.975Spelrätt krävs Senior – prova på2.700Ej krav på spelrätt Senior – kupongmedlem2.700Spelrätt krävs, 8 rundor Vardagsmedlem3.975Spelrätt, vardagar 10-15, max 100, ord. greenfee övriga tider Junior 0-10 år925Ej krav på spelrätt Junior 11-18 år1.625Ej krav på spelrätt Junior 19-212.650Ej krav på spelrätt Passiv725Halv avgift för juniorer Studerande2.950Heltidsstudier, spelrätt krävs Familjemedlemskap11.650Max två seniorer

20 20 Spelrätter  Spelrättsbevis krävs för spel på banan  Undantag juniorer och pröva-på medlemmar (samt spelare som erlägger greenfee…)  Kan förvärvas av medlem som innehar spelrättsbevis och som önskar överlåta detta  Klubben säljer inga spelrättsbevis  Klubben utger inga nya spelrättsbevis (2009-2011)  Matchning av köpare/säljare via klubbens hemsida alternativt Blocket, Golf.se eller liknande  Blankett för överlåtelse till kansliet som också utfärdar nytt spelrättsbevis för den nya innehavaren  Information om hur man går tillväga finns på hemsidan  Alternativt kontakta kansliet  Regleras genom spelrättsbestämmelserna som fastställs av årsmötet

21 21 Spelrättsbestämmelser  Spelrättsbevis enbart fysiska personer  Aktivt, erläggande av årsavgift. Rätt att spela.  Vilande, för dem som fick två spelrätter i rekonstruktionen. Ej avgift t.o.m. 2011. Fr.o.m. 2012 avgift för samtliga spelrättsbevis om Höstmötet 2011 beslutar om detta.  Hembudsskyldighet  Undantaget överlåtelse arv, testamente  Passivt medlemskap enligt villkor från styrelsen  Rätt att återlämna spelrättsbevis utan krav på ersättning  Ändrad medlemsform anmäls senast 31 dec. årligen

22 22 Spelrätter på Blocket

23 23

24 24

25 25 Pro: L-G Kämpendahl  Nybörjarkurser  Komma-i-gång kurser  Sommarkurser för barn  Privatlektioner  Skolaktiviteter

26 26 Frågestund

27 27 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "1 Välkomna!. 2 Informationsträff för nya medlemmar Torslanda GK torsdag 20:e januari 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser