Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Informationsträff för nya medlemmar
Torslanda GK torsdag 20:e januari 2011

3 Agenda Introduktion Information om klubben och banan Vad händer 2011?
Spelrätter Medlemsformer Pro Frågestund

4 Torslanda Golfklubb - historik
Milstolpar 1894 Viktor Setterberg anlägger bana på Arendal 1981 Korthålsbana Pay & Play 1994 Invigning av nio första hålen 2007 Utbyggnad till 18 hål klar Omläggning till spelrätter 2009

5 Styrelsen 2010

6 Organisation Torslanda Golfklubb
Medlemsmöte (vår) Styrelse Kommittéer Marknad Dam Herr Junior/Elit Regel/Handicap Tävling Utbildning Fastighet Klubbvärdar Miljö Idrott Webmaster Banutveckling Drift/personal Kansli/reception/shop Bana Pro Golfkrogen Medlemsmöte på hösten fastställer budget och avgifter för nästpåföljande år

7 Antal medlemmar 091231 Nov 2010 Senior 920 985 Kupong 103 138 Prova på
63 94 Vardag - 5 Studerande 4 Juniorer 0-10 år 36 43 Juniorer år 174 Juniorer år 28 46 Passiva 104 Övriga 41 32 1 459 1625 Varav plusmedlemmar 156 Antal medlemmar före rekonstruktion: (081128)

8 Torslanda Golfklubb - ekonomi
Efter omläggningen till spelrätter 2009 har antalet medlemmar ökat kraftigt och därmed intäkterna Ekonomin är i balans, och budgeterat resultat för 2010 uppgår till 131 KSEK i vinst Positivt kassaflöde i verksamheten (före investeringar) på +550 KSEK Mycket stark balansräkning (soliditet > 75%)

9 Kommittéer Torslanda GK
Banutveckling Medlemmarnas röst i allt som har med golfanläggningen att göra. Skall i samarbete med banchef komma med förslag till förbättringar av anläggningen. Ansvarar tillsammans med Fastighetskommittén för klubbens arbetsdagar. Utbildning verkar för att Torslanda GK:s medlemmar och klubbens olika representationslag skall ha god kännedom om golfregler och golfvett organiserar och genomför regelträffar och fältvandringar för klubbens medlemmar ansvarar för teoriutbildning i de nybörjarutbildningar verkar för att Torslanda GK har aktiva distrikts- och klubbdomare medverkar vid utbildning av klubbvärdar Klubbvärdar Varje tävlingsfri lördag och söndag under maj-sept mellan klockan finns klubbvärdar i tjänst på vår bana. Deras uppgift är bl a att välkomna greenfeegäster, informera om bana, lägesförbättring, få iväg våra startande i rätt ordning, kontrollera greenfee, övervaka speltempo på vår bana, mm. Marknad Marknadskommittén arbetar med klubbens samarbetspartners (sponsorer). Antikrundan/Eternellerna För medlemmar i Torslanda GK 55+. Under våren arrangeras normalt en 2-dagarsresa respektive en 1-dagarsresa med spel på annan bana. Under hösten arrangeras en 1-dagarsresa med spel på annan bana. Handicap/regler Administrerar och övervakar hcp för medlemmarna i Torslanda Golfklubb. Genomför årliga revisioner. Ban- och handicapkommitten ansvarar och handlägger i samråd med styrelsen också frågor rörande banvärdering.

10 Kommittéer Torslanda GK (forts.)
Idrottskommittén Ansvar för träningsverksamhet och rekrytering Damkommittén Arrangerar damgolf, seriespel för damer och trivselaktivteter Herrkommittén Ansvar för Herrgolfen, seriespel för herrar och trivselaktiviteter Junior/Elit kommittén Ansvar för elit och juniorverksamheten, träning, tävling och aktiviteter Tävlingskommittén Lägger up och genomför klubbens tävlingsprogram samordnar med tävlingsverksamheten med distrikten önskemål. Fastighetskommittén Ansvar för underhåll och förbättringar på klubbens fastigheter. Miljökommittén Ansvar för klubbens miljöarbete. Genomför miljörevisioner. Samarbete med greenkeeper om miljöarbetet på banan.

11 Tävlingar Torslanda GK skall erbjuda tävlingar som tillgodoser alla medlemskategoriers önskemål. Detta sker genom traditionella klubbtävlingar men även särskilda anordnade tävlingar för medlemmar med hcp 36+. Klubben vill också värna om den sociala gemenskapen och glädje som tävlingsspel utgör. Klubben skall ge medlemmarna möjlighet att delta i olika seriespel, juniortour samt seriespel på distrikts och nationell nivå. Torslanda GK:s Golfvecka i slutet av juli.

12 Seriespel Torslanda GK deltar i organiserat seriespel för lag anordnat av SGF och GGF inom följande serier: Damer 35, Damer 50 samt Damer 60 Herrar 45, Herrar 55, Herrar 65 samt Herrar 75 Damer med hcp, Damer 50+ med hcp samt Herrar 55+ med hcp

13 Juniorverksamhet Juniorverksamhet Tävlingsverksamhet
Ca 250 juniorer, varav 200 i regelbunden träning Tävlingsverksamhet Skandia Tour Skandia Cup Varje fredag tävling och månadsavslutning med Rock’n’roll Juniorseriespel (div. 2 och div. 1 yngre juniorer) Utmaning Albatross/Vallda SALT, tjejserien Torslanda Junior Open (rankinggrundande rikstävling) Vår- och höstläger

14 Kategorigolf Utöver ordinarie tävlingsprogram så spelas under veckorna s.k. kategorigolf som anordnas av olika kommittéer; damer 55+, "Eternellerna", varje tisdag herrar 55+, "Antikrundan", varje tisdag damer varje onsdag em. herrar varje torsdag em. juniorer varje fredag em. nybörjartävling för spelare med hcp 36 och högre anordnas vår och höst Dessutom anordnar juniorer, damer, herrar, och Antikrundan matchspelstävling som sträcker sig över hela säsongen.

15 Övriga medlemsförmåner
Shop Medlemskap i klubben ger 10% rabatt på Innesvingen Greenfee-checkar Medlemmar kan köpa rabatterade greenfee-checkar för gäster etc. Vinterträning, golfgympa Fritt spel på korthålsbanan

16 Plus-klubbar Greenfee-samarbete med Ale GK, Lerjedalens GK samt St Lundby GK Plusmedlemskap för 900 kr i extra årsavgift (250 kr för junior) ger fritt spel på dessa banor Samma bokningsmöjligheter som klubbens medlemmar Tävlingsutbyte Klubbhus Ale Gk St Lundby Gk

17 Vår banchef Ulrica Salegård
Golfbanan 18 hålsbana av links-karaktär, par 71 9-håls korthålsbana, par 27 Vår banchef Ulrica Salegård

18 Vad händer 2011? Projektering för ombyggnation av de sex äldsta hålen
Avser främst green-områden och tees Motivet är att höja kvalitén, skapa en enhetlig bana och underlätta skötseln av banan Beslut vårmöte 2011, prel. byggperiod sep 2011-sommaren 2012 Nya 12 hålen öppna som vanligt Bagförvaring Ombyggnad av garagebyggnaden för bagskåp Nya fairway-klippare för bättre bankvalitét

19 Medlemsformer & avgifter 2011
Villkor Senior 4.975 Spelrätt krävs Senior – prova på 2.700 Ej krav på spelrätt Senior – kupongmedlem Spelrätt krävs, 8 rundor Vardagsmedlem 3.975 Spelrätt, vardagar 10-15, max 100, ord. greenfee övriga tider Junior 0-10 år 925 Junior år 1.625 Junior 19-21 2.650 Passiv 725 Halv avgift för juniorer Studerande 2.950 Heltidsstudier, spelrätt krävs Familjemedlemskap 11.650 Max två seniorer

20 Spelrätter Spelrättsbevis krävs för spel på banan
Undantag juniorer och pröva-på medlemmar (samt spelare som erlägger greenfee…) Kan förvärvas av medlem som innehar spelrättsbevis och som önskar överlåta detta Klubben säljer inga spelrättsbevis Klubben utger inga nya spelrättsbevis ( ) Matchning av köpare/säljare via klubbens hemsida alternativt Blocket, Golf.se eller liknande Blankett för överlåtelse till kansliet som också utfärdar nytt spelrättsbevis för den nya innehavaren Information om hur man går tillväga finns på hemsidan Alternativt kontakta kansliet Regleras genom spelrättsbestämmelserna som fastställs av årsmötet

21 Spelrättsbestämmelser
Spelrättsbevis enbart fysiska personer Aktivt, erläggande av årsavgift. Rätt att spela. Vilande, för dem som fick två spelrätter i rekonstruktionen. Ej avgift t.o.m Fr.o.m avgift för samtliga spelrättsbevis om Höstmötet 2011 beslutar om detta. Hembudsskyldighet Undantaget överlåtelse arv, testamente Passivt medlemskap enligt villkor från styrelsen Rätt att återlämna spelrättsbevis utan krav på ersättning Ändrad medlemsform anmäls senast 31 dec. årligen

22 Spelrätter på Blocket

23

24

25 Pro: L-G Kämpendahl Nybörjarkurser Komma-i-gång kurser
Sommarkurser för barn Privatlektioner Skolaktiviteter

26 Frågestund

27 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Välkomna!."

Liknande presentationer


Google-annonser