Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Kunnande, forskning och innovation basen för näringslivssamarbete Pam Fredman Rektor Göteborgs universitet 26/10-10GO-rådet 26 augusti 2010 Pam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Kunnande, forskning och innovation basen för näringslivssamarbete Pam Fredman Rektor Göteborgs universitet 26/10-10GO-rådet 26 augusti 2010 Pam."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Kunnande, forskning och innovation basen för näringslivssamarbete Pam Fredman Rektor Göteborgs universitet 26/10-10GO-rådet 26 augusti 2010 Pam Fredman

2 www.gu.se Forskning - utbildning och innovation – basen för näringslivssamverkan 26/10-10GO-rådet 26 augusti 2010 Pam Fredman Innovation ForskningUtbildning Kunskapstriangeln Näringslivs- samarbete

3 www.gu.se 26/10-10GO-rådet 26 augusti 2010 Pam Fredman Innovation ForskningUtbildning Den akademiska rollen i kunskapstriangeln AKADEMIN CIP Center for intellectual property studies Entreprenörs- utbildning

4 www.gu.se 26/10-10GO-rådet 26 augusti 2010 Pam Fredman Innovation Utbildning Företagets roll i kunskapstriangeln R&D FÖRETAG Forskning Intraprenörs- utbildning Kunskapshantering (livscykel hantering)

5 www.gu.se Ansvar för att bygga kunskapshanteringen inom och kunskapsplattformen i relation till omvärlden (kunskapssamhället) Universitets ansvar för att utbilda studenter och för att medverka till vetenskaplig nivån i samhället. Ansvar för att aktivt supportera industrin och samhället i forskningen Ansvar för nyttiggörande och affärsbildande 4. Kunskaps plattform 3. Entrepreneuriellt beteende 2. Forskning 1. Utbildning Universitetens ansvarstrappa 4/21/10Institute of Innovation and Entrepreneurship| Boo Edgar

6 www.gu.se Vad innebär nu detta Lärare, forskare och studenter måste ha förmåga att hantera kunskaps plattformen Vad den innebär, skapar för förväntningar och vilka möjligheter Universitet måste också kunna hantera sin kunskap för att främja nyttiggörandet Universitet måste ta eget ansvar för nyttiggörandet 26/10-10GO-rådet 26 augusti 2010 Pam Fredman

7 www.gu.se Vad gör vi för att ubilda? Fokus på attityder, beteende och personliga färdigheter Vi använder en helt annan pedagogik, ”Active / action based” Utbildning genom entreprenörskap Dock dyrt och även svårt att implementera i universitetsmiljöer Glädjande nog är Göteborg starka på just detta sätt att utbilda entreprenörer!

8 www.gu.se Bredd Spets Samarbete / specialisering Synlighet Initiativtagare i regionen Föreslagen utbildning inom entreprenörskap - sammanfattat

9 www.gu.se Exempel på samarbete Norge- Sverige

10 www.gu.se Medicin Kognitiv neuroscience (tillsammans) Cancer cluster (Oslo mest) Bio material (Göteborg mest) E-health (tillsammans,) Med Tech (tillsammans) Innovations hantering (tillsammans) Kliniska studier, Registren (tillsammans 4 miljoner) Bio banker 26/10-10GO-rådet 26 augusti 2010 Pam Fredman

11 www.gu.se Bakgrund till initiativet eHealth - Deltagarnas erfarenheter från triple-helix samverkan i nationella och internationella projekt inom vård och omsorg - Erfarenheter och resultat bekräftar trenderna i Europa avseende ökade problem med en åldrande befolkning, begränsade resurser, brister i dagens organisationer - Unik sammansättning av deltagare med unik kompetens och erfarenhet

12 www.gu.se Deltagare i initiativet eHealth MedCoast Scandinavia Inven2 Innomed VestfoldKommune Högskolan i Vestfold Oslo Universitetssjukhus Akershus Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Sahlgrenska Universitetssjukhuset MedTech West Chalmers Tekniska Högskola IT-centrum Väst/Business Region Göteborg AB InterCare Connexion AB Alkit Communication AB

13 www.gu.se Fiske och hav Strategiska samarbetsområden Maritima energisystem Fiske och miljö Kemisk biologi och bioprospektering i marin miljö Uthållig sjöfart Regionalt klimat Ekotoxikologi – högteknologiska föroreningar

14 www.gu.se Marin bioprospekteringGIBBS, Göteborgs universitet (GU), Chalmers Miljöekonomi, marine spatial planing Miljö-, national och företagsekonomi (GU) Miljö- och sjörätt, marine spatial planning Juridik (GU) Konflikthantering, marine spatial planning Globala studier, human- ekologi GU Marina planeringsfrågorKulturgeografi (GU) Marin biodiversitetMarin ekologi (GU) SjötransportLighthouse (GU/Chalmers) Fiskeriförvaltning, fiskbiologiFiskeriverket, och marin ekologi, zoologi (GU) Ekotoxikologi Kemi, marinekologi, växt- och miljövetensk. zoologi, cell och molekylärbiologi (GU) KunskapsbehovKunskapsproduktion

15 www.gu.se Biogeokemi i vatten och se- diment, närsaltskretslopp Kemi, marin ekologi, geo- vetenskaper (GU) Marin undersöknings-teknologiKemi, geovetenskaper (GU) marin teknologi (Chalmers) Modellering av ekosystem (klimat–biogoekemi–fiske) Geovetenskap, kemi, marin ekologi (GU), Fiskeriverket Havsbaserad energiproduk-tionEnergi & miljö (Chalmers), vågkraftprojekt (UU) Marin miljöövervakning Ekologi, kemi, zoologi, geo-växt-, milövetenskaper (GU) Maritimt kulturarvKulturvård (GU) KlimatfrågorKemi, Geovetenskaper (GU) MiljöopinionStatsvetenskap, SOM- institutet (GU) KunskapsbehovKunskapsproduktion

16 www.gu.se Forskning Utbildning Offentlig sektor Näringsliv


Ladda ner ppt "Www.gu.se Kunnande, forskning och innovation basen för näringslivssamarbete Pam Fredman Rektor Göteborgs universitet 26/10-10GO-rådet 26 augusti 2010 Pam."

Liknande presentationer


Google-annonser