Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källa: Orvesto Konsument 2009:helår Södermanlands Nyheter räckvidder, hushållstäckning, upplaga, tidningsläsning och inställning till reklam i A-region.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källa: Orvesto Konsument 2009:helår Södermanlands Nyheter räckvidder, hushållstäckning, upplaga, tidningsläsning och inställning till reklam i A-region."— Presentationens avskrift:

1 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår Södermanlands Nyheter räckvidder, hushållstäckning, upplaga, tidningsläsning och inställning till reklam i A-region 05 Nyköping* OD februari 2010 2009 helår * A-region 05 Nyköping är kommunerna; Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa.

2 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår 58 000 personer läser SN varje dag (2009) Riket A-region 05 Räckvidd antal läsare Södermanlands Nyheter - räckvidd 2001 – 2009 i riket och i A-region 05 Nyköping. Med räckvidd menas; antal personer i befolkningen 15-79 år som läser varje nummer av Södermanlands Nyheter. A-region 05 Åldersgrupp 15-79 år Population 65 000

3 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår Källa: TS:helår 2009 SN:s - upplageökning från 1998 Södermanlands Nyheter upplaga 1998 – 2009 helår Upplaga - antal

4 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår I fler än 7 av 10 hushåll i Nyköping läser man SN SN:s dagliga upplaga är till 94% prenumererad. Varje morgon får drygt 24 100 betalande prenumeranter sin SN hem i brevlådan där varje nummer av SN läses i genomsnitt av 2 personer i A-region 05 Nyköping. Källa: TS:helår 2009 A-region 05 Åldersgrupp 15-79 år Population 65 000 OrtUpplagaHushållstäckning Nyköping16 50572% Oxelösund3 71074% Trosa2 36454% Gnesta2 09452% A-reg 05 Nyköping24 67368%

5 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår Räckvidd SN 15-79 år, riket, A-region 05 Nyköping och i kommunerna Antal läsare Riket A-region 05 (Nyköping+Oxelösund+Gnesta+Trosa) Nyköping Oxelösund Trosa Gnesta Utanför A-region 05 A-region 05 Åldersgrupp 15-79 år Population 65 000

6 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår Räckvidd SN - 15-79 år, A-region 05 Nyköping Räckvidd och OTS vid fler införanden A-region 05 Nyköping Möjligheten att se din annons anges som OTS (Oportunity to see) Vid 1 införande av annons i SN är nettoräckvidden i A-region 05 Nyköping 74 % och en läsare har haft möjligheten att se din annons vid 1 (ett) tillfälle. Vid 2 införande är nettoräckvidden 79 % och en läsare har haft möjlighet att se din annons 1,9 gånger. Några nya läsare tillkommer dag två, osv. Vid 5 införanden är nettoräckvidden 84% och en läsare har haft möjlighet att se din annons 4,4 gånger. Nettoräckvidd betyder att en läsare bara räknas en gång i undersökningen. Räknas en läsare fler gånger i undersökningen kallas det bruttoräckvidd. Nyttan av att repetera din annons i tidningen – fler ser den och uppmärksamheten ökar mycket. A-region 05 Åldersgrupp 15-79 år Population 65 000

7 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår Räckvidd SN - 15-79 år, Nyköping + Oxelösund Räckvidd och OTS vid fler införanden Nyköping+Oxelösund Räckvidd och OTS vid fler införanden Nyköping Räckvidd och OTS vid fler införanden Oxelösund Möjligheten att se din annons anges som OTS (Oportunity to see) Vid 1 införande av annons i SN är nettoräckvidden i Nyköping+Oxelösund 77% och en läsare har haft möjligheten att se din annons vid 1 (ett) tillfälle. Vid 2 införande är nettoräckvidden 82 % och en läsare har haft möjlighet att se din annons 1,9 gånger. Några nya läsare tillkommer dag två, osv. Vid 5 införanden är nettoräckvidden 86 % och en läsare har haft möjlighet att se din annons 4,5 gånger. Nettoräckvidd betyder att en läsare bara räknas en gång i undersökningen. Räknas en läsare fler gånger i undersökningen kallas det bruttoräckvidd. Nyttan av att repetera din annons i tidningen – fler ser den och uppmärksamheten ökar mycket. A-region 05 Åldersgrupp 15-79 år Population 65 000

8 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår Räckvidd SN - 15-79 år, Gnesta + Trosa Räckvidd och OTS vid fler införanden Gnesta + Trosa Räckvidd och OTS vid fler införanden Gnesta* Räckvidd och OTS vid fler införanden Trosa* Möjligheten att se din annons anges som OTS (Oportunity to see) Vid 1 införande av annons i SN är nettoräckvidden i Gnesta + Trosa 65% och en läsare har haft möjligheten att se din annons vid 1 (ett) tillfälle. Vid 2 införande är nettoräckvidden 72% och en läsare har haft möjlighet att se din annons 1,8 gånger. Några nya läsare tillkommer dag två, osv. Vid 5 införanden är nettoräckvidden 79% och en läsare har haft möjlighet att se din annons 4,1 gånger. Nettoräckvidd betyder att en läsare bara räknas en gång i undersökningen. Räknas en läsare fler gånger i undersökningen kallas det bruttoräckvidd. * Få intervjuer (under 100) Nyttan av att repetera din annons i tidningen – fler ser den och uppmärksamheten ökar mycket. A-region 05 Åldersgrupp 15-79 år Population 65 000

9 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår Räckvidder SN, sn.se och SN+sn.se i åldersgrupper i A-region 05 Nyköping procent av population SN SN+sn.se sn.se 73% av 15-24-åringarna i A-region 05 Nyköping Läser SN varje dag eller besöker sn.se varje vecka eller oftare. 66% läser SN varje dag. 37% besöker sn.se varje vecka eller oftare. A-region 05 Åldersgrupp 15-79 år Population 65 000 procent av population Genomsnittliga räckvidd i A-region 05 Nyköping - 15-79 år. 74% av populationen läser SN varje dag. 82% läser SN varje dag eller besöker sn.se varje vecka eller oftare. procent av population 50% av SN-läsarna i A-region 05 Nyköping är män och 50 är kvinnor. 63% av sn.se besökarna är män och 37% kvinnor SN sn.se SN sn.se

10 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår Räckvidd procent av populationen A-region 05 Nyköping – boendeform och läsning SN Läser SN - räckvidd BoendeformAntal % av pop Bostadsrätt 9 0007 00072 Hyresrätt 13 0009 00068 Villa 38 00030 00077 Jordbruksboende 2 000 95 Annat 3 0001 00052 72% av de som bor i bostadsrätt läser SN varje dag. 9 000 personer i A-region 05 Nyköping i åldern 15-79 år bor i bostadsrätt. 7 000 (72%) av dem läser SN varje dag. A-region 05 Åldersgrupp 15-79 år Population 65 000

11 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår A-region 05 Nyköping – ekonomiska läget och läsning SN EkonomiskaA-region 05 NyköpingLäser SN - räckvidd lägetAntalAndel av pop.Antal% av pop Ej gott 11 00016%7 00068% Ganska gott 42 00064%31 00075% Mycket gott 12 00018%9 00077% 12 000 personer i A-region 05 Nyköping i åldern 15-79 år tycker att deras ekonomiska läge är mycket gott. De utgör 18% av populationen. 9 000 (77%) läser SN varje dag. Fler än 8 av 10 (82%) tycker att deras ekonomiska läge är ganska eller mycket gott. 77% av de som tycker att deras ekonomiska läge är mycket gott läser SN varje dag. Räckvidd procent av populationen A-region 05 Åldersgrupp 15-79 år Population 65 000

12 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår A-region 05 Åldersgrupp 15-79 år Population 65 000 A-reg 05SN sn.se SN+sn.se Utbildningrv-antalrv-%rv-antalrv-%rv-antalrv-% Grundskola14 000754 0002214 00079 Gymnasium22 0007413 0004625 00085 Högskola13 000737 0003814 00080 Räckvidder SN, sn.se och SN+sn.se – utbildning SN SN+sn.se sn.se procent av population 22 000 personer (74% av pop) i A-region 5 Nyköping med gymnasieutbildning läser SN varje dag. 13 000 (46% av pop) besöker sn.se varje vecka eller oftare och 25 000 (85% av pop) läser SN varje dag eller besöker sn.se varje vecka eller oftare.

13 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår A-region 05 Åldersgrupp 15-79 år Population 65 000 A-region 05 Nyköping – detta läser vi mest i SN Procent av populationen män kvinnor 89% av kvinnorna i A-region 05 Nyköping i åldern 15-79 år läser lokala nyheter, 86% av männen. Männen läser i snitt tidningen 17 minuter/dag och kvinnorna 18 minuter/dag.

14 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår Reklam är upprepning! - Uppmärksamheten för din annons i SN ökar mycket när den repeteras. Antal införanden1 inf2 inf3 inf4 inf5 inf6 inf Räckvidd i %747982838485 OTS11,92,73,64,45,2 Möjligheten att se din annons anges som OTS (Oportunity to see) Vid 1 införande av annons i SN är nettoräckvidden 74% och en läsare har haft möjligheten att se din annons vid ett tillfälle. Vid 2 införande är nettoräckvidden 79 % och en läsare har haft möjlighet att se din annons 1,9 gånger. Några nya läsare tillkommer dag två, osv. Vid 5 införanden är nettoräckvidden 84 % och en läsare har haft möjlighet att se din annons 4,4 gånger. Nettoräckvidd betyder att en läsare bara räknas en gång i undersökningen. Räknas en läsare fler gånger i undersökningen kallas det bruttoräckvidd. Räckvidd procent av populationen Nyttan av att repetera din annons i tidningen – fler ser den och uppmärksamheten ökar mycket. A-region 05 Åldersgrupp 15-79 år Population 65 000

15 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår A-region 05 Nyköping – inställning till reklam i olika medier Allmän Inställning Till ReklamAntal% av pop Annonser I Morgontidningar27 00042 Annonser I Gratistidningar20 00031 Direktreklam I Brevlådan15 00023 Annonser I Telefonkataloger12 00018 Annonser På Internet11 00016 Tv-Reklam10 00015 Radio-Reklam6 0009 27 000 personer 42% av populationen i A-region 05 Nyköping i åldern 15-79 år är ”ganska eller mycket positivt” inställda till reklam i morgontidningen (SN). A-region 05 Åldersgrupp 15-79 år Population 65 000

16 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår Räckvidder Radio och TV jämfört med SN i A-reg 05 Nyköping procent av population Medieantal% av pop SN 48 00074 Tv 4 15+ m/dag 28 00043 SR P4 5+m/d 20 00031 Rix Fm 5+m/d 16 00024 SR P3 5+m/d 14 00021 48 000 personer (74% av populationen) i A-region 05 Nyköping läser SN varje dag. 28 000 (43% av populationen) tittar på TV4 mer än15 minuter per dag och 16 000 (24% av populationen) lyssnar på Rix FM mer än 5 minuter per dag. A-region 05 Åldersgrupp 15-79 år Population 65 000

17 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår A-region 05 Nyköping – hantering av DR i brevlådan Hantering oadresserad DRAntal% av pop Nej tack till direktreklam13 00020 Slänger direkt5 0007 Bläddrar igenom42 00064 Läser det mesta3 0004 13 000 personer, 20% av de som bor i A-region 05 Nyköping i åldern 15-79 år har skylt på brevlådan med nej tack till reklam. 65% - 9 000 av dem läser SN varje dag. A-region 05 Åldersgrupp 15-79 år Population 65 000

18 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår A-region 05 Åldersgrupp 15-79 år Population 65 000 www.sn.se - genomsnittlig räckvidd i riket och A-region 05 Nyköping 34 000 personer besöker www.sn.se varje vecka eller oftare. 24 000 personer i A-region 05 Nyköping besöker www.sn.se varje vecka eller oftare. Det betyder att 37% av vi som bor i A-region 05 Nyköping besöker www.sn.se varje vecka eller oftare.

19 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår SN www.sn.se 38 000 20 000 14 000 20 000 Dubbelläsning SN och www.sn.se - vecka i riket 58 000 personer i riket i åldern 15-79 år, läser Södermanlands Nyheter. (38 000+20 000) 38 000 personer läser enbart Södermanlands Nyheter. 20 000 läser både Södermanlands Nyheter och besöker www.sn.se (dubbel-läsning). 14 000 besöker enbart www.sn.se (nettotillägg). Räckvidden för SN + www.sn.se är 72 000 läsare (38 000+20 000+14 000). Trafiken på www.sn.se vecka 06 - 2010; 39 676”unika besökare” gjorde 133 235 ”besök” på sn.se och det gjordes 371 157”sidvisningar” Unika webbläsare Förenklat uttryckt kan detta sägas motsvara antalet datorer som kopplats upp mot sn.se Sidvisningar Förenklat uttryckt kan detta sägas motsvara en fil eller en kombination av filer skickade till en användare som ett resultat av denna användares förfrågan. En förfrågan av en giltig användare ska resultera i en sidvisning. Besök Förenklat uttryckt kan detta sägas motsvara hur många gånger en unik webbläsare har varit uppkopplad mot mätobjektet och hämtat information. 72 000

20 Källa: Orvesto Konsument 2009:helår A-region 05 Åldersgrupp 15-79 år Population 65 000 SN www.sn.se 29 000 19 000 5000 19 000 48 000 personer i A-region 05 i åldern 15-79 år, läser Södermanlands Nyheter. (29 000+19 000). 29 000 personer läser enbart Södermanlands Nyheter. 19 000 läser både Södermanlands Nyheter och besöker www.sn.se (dubbel-läsning). 5 000 besöker enbart www.sn.se (nettotillägg). Räckvidden för SN + www.sn.se i A-region 05 Nyköping är 53 000 läsare (29 000+19 000+5 000). Dubbelläsning SN och sn.se - vecka i A-region 05 Nyköping I A-region 05 Nyköping finns 65 000 personer i åldern 15-79 år. 53 000 (82%) av dem läser SN varje dag eller besöker sn.se varje vecka eller oftare! RÄCKVIDD 82% 53 000


Ladda ner ppt "Källa: Orvesto Konsument 2009:helår Södermanlands Nyheter räckvidder, hushållstäckning, upplaga, tidningsläsning och inställning till reklam i A-region."

Liknande presentationer


Google-annonser