Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukdomar på lövträd - symptom och risker Pia. slu

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukdomar på lövträd - symptom och risker Pia. slu"— Presentationens avskrift:

1 Sjukdomar på lövträd - symptom och risker Pia. Barklund@mykopat. slu
Sjukdomar på lövträd - symptom och risker www-skogsskada.slu.se Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

2 ALMSJUKA Dutch Elm Disease Back to Europe 1960´s
First noted in Europe 1910´s To US 1930 From east 1970´s Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

3 Almsjukan orsakas av Ceratocystis ulmi i Sv. sedan 1950-talet, och
Ceratocystis novo-ulmi i Sv. sedan 1980 Almbastborrar är vektorer Scolytus triarmatus, Scolytus laevis, Scolytus multistriatus, Scolytus scolytus (ny i Skåne) Flaggning tidigt symptom i juni Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

4 Almsjuka, vissnande skott brunsvart mycel i yttersta årsringen, juni
Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

5 b) Spridning vidare i trädet från grenen
Nydöd alm och död gren a) Lämplig yngelved b) Spridning vidare i trädet från grenen c) Smitta genom rotkontakter c) Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

6 Almsjuka i stam trädet avverkat under vintern Nydöda almar tas bort före 1 april
Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

7 Biologisk kontroll Dutch Trig VerticilliumWCS850 registrerades 1992 i
Nederländerna. Behandling leder till inducerad resistens hade 32,380 träd inokulerats med. Nyinfektion mindre än 1%, Hindrar inte rotinfektion Måste göras varje år, var 10cm runtom trädet behandlas Används i NL, Ty, Sch och US Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

8 Andra kontroll strategier mot almsjukan - Minska spridningen av almsplintborrar, genom att destruera all almved från angripna träd , I Hamburg kombination ta bort döende träd + Dutch Trig, lyckas hålla nyinfektion under 1%. - Resistenta almar, almkloner korsningar med asiatiska almar - Virusinfektion i O.ulmi minskar tillväxt och sporernas överlevnad, leder till devirulens. Insekter med virusinfekterade svampsporer släpps ut. (forskningsstadium) - Antagonistisk svamp Phomopsis oblonga i almens bark hindrar bastborrarnas utveckling (forskningsstadium). Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

9 Askskottsjuka, ny sjukdom
Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

10 Askens kronutglesning i ask- och blandbestånd Skåne, Halland, Öland och Gotland
(Från Skogskadeinventeringen SLU, Sören Wulff) Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

11 Askskottsjuka Döda skott på våren liknar frostskador Juni
Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

12 Askskottsjuka utvecklas till stamnekros
Juli Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

13 Nyinfektion på unga askar under sommaren
Augusti Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

14 Askskottsjuka finns i blad och bladskaft
Augusti Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

15 Askskottsjuka nya stamnekroser
September Stamangrepp sker via kvistar Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

16 ATT HOPPAS PÅ! Sjukdomen orsakas av en svamp
2005 en dominerande svamptyp isolerades från blad, bladskaft och stamsår. Den kunde inte identifieras med vare sig molekylära eller morfologiska metoder. 2006 beskrevs Chalara fraxinea i Polen C. fraxinea Sprids direkt med sporer utan någon vektor Patogenicitetstest ATT HOPPAS PÅ! Vissa askar har motståndskraft Askfröplantage med 100 askkloner visar tydliga klonskillnader i känslighet för askskottsjuka Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

17 Döende askbestånd spridningen kan inte hindras!
Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

18 Alar dödade av Phytophthora alni
I Europa, 3 typer P. alni a., P. alni u. och P.alni m. (It Ty Sv) Introduktion till Sverige genom handel ? Kävlingeån i Skåne Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

19 Al-Phytophthora symptom, men inte specifikt bara för denna sjukdom
Phytophthora och Pythium är Oomyceter och sprids lätt med jord I Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

20 Bladbränna på hästkastanj orsakad av Guignardia aesculi, ej handel
Till Europa, Makedonien 1983 Till Sverige 2003, allmänt spridd i Skåne Gynnas troligen av varmare väder Förväxlingsrisk med Kastanjemal Cameraria ohridella Foto. Ingrid Åkesson, SJV Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

21 Nyintroduktion i Europa från Nordamerka
Eutypella parasitica angriper lönnar Till Kroatien och Slovenien 2005 finns nu även i Österrike Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

22 Plantor och träd för plantering
Risker med handeln Plantor och träd för plantering Tallvedsnematoden introducerad i Portugal och hittad i portugisiskt emballagevirke i Sverige Phytophthora ramorum har kommit in i Sverige med Rododendron Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

23 -Kronutglesning (uppskattat mått)
Komplexa skador -Kronutglesning (uppskattat mått) -Ekdöd

24 Kronutglesning hos bok, Skåne Halland
Källa: Skogsstyrelsen Stefan Andersson Halmstad Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

25 Medelutglesning hos bok påverkad av HALLANDSTUNNELN
Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

26 Ekdöd började 1987 Två typer: Snabb ekdöd 1987-91
Långsam ekdöd 1990-talet Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

27 Snabb ekdöd 1987- 91 -Kronan välutvecklad -Ekar i sydligaste Sverige drabbades
Området hade, mindre än 10 cm snö, risk för rotfrysning Störst risk för ekar med ytligare rotsystem Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

28 Snabb ekdöd forts… Frostskador i stammen medför
långsmala nekroser i innerbarken Bandporigt trädslag har nästan all vattenupptagning i årets nya årsring FRYSSKADOR PÅ RÖTTER OCH INNERBARK ledde till svag årsringsutveckling Sommaren 1987 mycket kall och det blev EKDÖD Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

29 Långsam ekdöd från 1991 Frysskador, men lindrigare, ej rotfrysning
Väderleksstress, t.ex. torka Kalätning och mjöldaggsangrepp Phytophthora kan medverka till rotskada Honungsskivling dödar till slut Skadeutvecklingen kan ta tio år Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund

30 Honungsskivlingsangrepp dödar
Överlevare ! Med frostlist Honungsskivlingsangrepp dödar MÅNGA EKAR HÅLLER FORTFARANDE PÅ ATT BYGGA UPP KRONAN ! Träd i stadsmiljö Varberg Pia Barklund


Ladda ner ppt "Sjukdomar på lövträd - symptom och risker Pia. slu"

Liknande presentationer


Google-annonser