Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukdomar på lövträd - symptom och risker www-skogsskada.slu.se Träd i stadsmiljö Varberg 081114.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukdomar på lövträd - symptom och risker www-skogsskada.slu.se Träd i stadsmiljö Varberg 081114."— Presentationens avskrift:

1 Sjukdomar på lövträd - symptom och risker Pia.Barklund@mykopat.slu.se www-skogsskada.slu.se Pia.Barklund@mykopat.slu.se Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund

2 To US 1930 Back to Europe 1960´s From east 1970´s ALMSJUKA Dutch Elm Disease First noted in Europe 1910´s Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund

3 Almsjukan orsakas av Ceratocystis ulmi i Sv. sedan 1950- talet, och Ceratocystis novo-ulmi i Sv. sedan 1980 Almbastborrar är vektorer Scolytus triarmatus, Scolytus laevis, Scolytus multistriatus, Scolytus scolytus (ny i Skåne) Flaggning tidigt symptom i juni

4 Almsjuka, vissnande skott brunsvart mycel i yttersta årsringen, juni Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund

5 Nydöd alm och död gren a) Lämplig yngelved b) Spridning vidare i trädet från grenen c) Smitta genom rotkontakter c) Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund

6 Almsjuka i stam trädet avverkat under vintern Nydöda almar tas bort före 1 april Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund

7 Biologisk kontroll Dutch Trig VerticilliumWCS850 registrerades 1992 i Nederländerna. Behandling leder till inducerad resistens 1992-2005 hade 32,380 träd inokulerats med. Nyinfektion mindre än 1%, Hindrar inte rotinfektion Måste göras varje år, var 10cm runtom trädet behandlas Används i NL, Ty, Sch och US

8 Andra kontroll strategier mot almsjukan - Minska spridningen av almsplintborrar, genom att destruera all almved från angripna träd, I Hamburg kombination ta bort döende träd + Dutch Trig, lyckas hålla nyinfektion under 1%. - Resistenta almar, 20-25 almkloner korsningar med asiatiska almar - Virusinfektion i O.ulmi minskar tillväxt och sporernas överlevnad, leder till devirulens. Insekter med virusinfekterade svampsporer släpps ut. (forskningsstadium) - Antagonistisk svamp Phomopsis oblonga i almens bark hindrar bastborrarnas utveckling (forskningsstadium). Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund

9 Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund Askskottsjuka, ny sjukdom

10 Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund Askens kronutglesning i ask- och blandbestånd Skåne, Halland, Öland och Gotland (Från Skogskadeinventeringen SLU, Sören Wulff)

11 Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund Askskottsjuka Döda skott på våren liknar frostskador Juni

12 Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund Askskottsjuka utvecklas till stamnekros Juli

13 Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund Nyinfektion på unga askar under sommaren Augusti

14 Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund Askskottsjuka finns i blad och bladskaft Augusti

15 Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund Stamangrepp sker via kvistar Askskottsjuka nya stamnekroser September

16 Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund Patogenicitetstest Sjukdomen orsakas av en svamp 2005 en dominerande svamptyp isolerades från blad, bladskaft och stamsår. Den kunde inte identifieras med vare sig molekylära eller morfologiska metoder. 2006 beskrevs Chalara fraxinea i Polen C. fraxinea Sprids direkt med sporer utan någon vektor ATT HOPPAS PÅ! Vissa askar har motståndskraft Askfröplantage med 100 askkloner visar tydliga klonskillnader i känslighet för askskottsjuka

17 Döende askbestånd spridningen kan inte hindras! Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund

18 I Europa, 3 typer P. alni a., P. alni u. och P.alni m. (It Ty Sv) Introduktion till Sverige genom handel ? Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund Kävlingeån i Skåne Alar dödade av Phytophthora alni

19 Al-Phytophthora symptom, men inte specifikt bara för denna sjukdom I Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund Phytophthora och Pythium är Oomyceter och sprids lätt med jord

20 Bladbränna på hästkastanj orsakad av Guignardia aesculi, ej handel Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund Till Europa, Makedonien 1983 Till Sverige 2003, allmänt spridd i Skåne Gynnas troligen av varmare väder Förväxlingsrisk med Kastanjemal Cameraria ohridella Foto. Ingrid Åkesson, SJV

21 Eutypella parasitica angriper lönnar Till Kroatien och Slovenien 2005 finns nu även i Österrike Nyintroduktion i Europa från Nordamerka Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund

22 Risker med handeln Tallvedsnematoden introducerad i Portugal och hittad i portugisiskt emballagevirke i Sverige Plantor och träd för plantering Phytophthora ramorum har kommit in i Sverige med Rododendron Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund

23 Komplexa skador - Kronutglesning (uppskattat mått) -Ekdöd

24 Kronutglesning hos bok, Skåne Halland Källa: Skogsstyrelsen Stefan Andersson Halmstad Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund

25 Medelutglesning hos bok påverkad av HALLANDSTUNNELN Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund

26 Ekdöd började 1987 Två typer: Snabb ekdöd 1987-91 Långsam ekdöd 1990-talet Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund

27 Snabb ekdöd 1987- 91 - Kronan välutvecklad -Ekar i sydligaste Sverige drabbades Området hade, mindre än 10 cm snö, risk för rotfrysning Störst risk för ekar med ytligare rotsystem Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund

28 Snabb ekdöd forts… Frostskador i stammen medför långsmala nekroser i innerbarken Bandporigt trädslag har nästan all vattenupptagning i årets nya årsring FRYSSKADOR PÅ RÖTTER OCH INNERBARK ledde till svag årsringsutveckling Sommaren 1987 mycket kall och det blev EKDÖD

29 Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund Frysskador, men lindrigare, ej rotfrysning Väderleksstress, t.ex. torka Kalätning och mjöldaggsangrepp Phytophthora kan medverka till rotskada Honungsskivling dödar till slut Skadeutvecklingen kan ta tio år Långsam ekdöd från 1991

30 Honungsskivlingsangrepp dödar Överlevare ! Med frostlist MÅNGA EKAR HÅLLER FORTFARANDE PÅ ATT BYGGA UPP KRONAN ! Träd i stadsmiljö Varberg 081114 Pia Barklund


Ladda ner ppt "Sjukdomar på lövträd - symptom och risker www-skogsskada.slu.se Träd i stadsmiljö Varberg 081114."

Liknande presentationer


Google-annonser