Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2005. 2 Resandeutveckling 2005 vs 2004 IndexKvartal 4Helår Personkm*108104 Platskm*10196 Beläggning*106107 Antal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2005. 2 Resandeutveckling 2005 vs 2004 IndexKvartal 4Helår Personkm*108104 Platskm*10196 Beläggning*106107 Antal."— Presentationens avskrift:

1 Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2005

2 2 Resandeutveckling 2005 vs 2004 IndexKvartal 4Helår Personkm*108104 Platskm*10196 Beläggning*106107 Antal resor*104102 Yield*9899 * Rensat för TiB och delar av Linx

3 3 IndexKvartal 4Helår Intäkter106103 Rörelsekostnader10397 SJs intäkts- och kostnadsutveckling 2005 vs 2004

4 4 SJs intäkts- och kostnadsutveckling Rullande 12 månader Rörelseintäkter Rörelsekostnader

5 5 MSEK20012002200320042005 Kvartal 119-295-4652 Kvartal 2-23-492771103 Kvartal 3-104-950-6470242 Kvartal 45934-6997169 807 efter skatteeffekt Helår -49-994-101192566 1 203 efter skatteeffekt Kvartalens resultat 2001-2005

6 6 Punktlighet ÅrAlla tågX 2000 200188,4 %64,2 % 200290,4 %72,1 % 200391,9 %71,6 % 200492,7 %80,6 % 200591,0 %77,3 %

7 7 Större störningar 2005 Stormen Gudrun i januari gav störningar i trafiken under mer än en månad. Vält godståg på västkustbanan i februari gav störningar under cirka två veckor. Trafiken i Mälardalen hade stora störningar under hösten p g a - Omfattande banarbeten. - Fordonstekniska problem. - Personalbrist.

8 8 Åtgärder Mälardalen Täta kontakter med Banverket. Bemannade reservtåg. Nyrekryteringar och inlånad personal. Ersättningsbussar på plats. Utökade reparations- och serviceresurser. Svealandsbanan: Från 77 procents punktlighet i oktober till 89 procent i december. Mälarbanan: Fortsatta förbättringsarbeten framförallt på fordonssidan.

9 9 Större händelser 2005 Trafiksättning av 30 nya regionaltåg, dubbeldäckarna, och 14 helrenoverade X 2000. Sex vunna upphandlingar och två förlängda avtal till ett värde av 8,6 mdr kronor. Nya produkter: 1a klass Just nu, ny hemsida www.sj.se, nytt pendlarkort i Mälardalen, Fotbollståg, X 2000 Uddevalla-Stockholm, nytt trafikupplägg Linköping-Stockholm-Gävle, tågluffarkort. Internet ombord – mest uppkopplade tågbolaget i Europa.

10 10 Satsningar 2006 Vi vidareutvecklar servicen genom att satsa på vår personal. Vi förstärker och förbättrar trafikinformationen till våra resenärer. Vi ökar sittplatstillgången framförallt i Mälardalen under högtrafik. Vi fördjupar samarbetet med IdrottsSverige.

11 11 Satsningar 2006 Vi lanserar nya produkter och erbjudanden, bland annat ett kundlojalitetsprogram och Internet ombord även på dubbeldäckarna. Vi förbättrar mobiltäckningen på X 2000 och dubbeldäckarna. Vi kortar avstånden: Stockholm-Göteborg på 2 timmar 45 minuter. Vi gör det biljettlösa resandet tillgängligt för alla resenärer.


Ladda ner ppt "Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2005. 2 Resandeutveckling 2005 vs 2004 IndexKvartal 4Helår Personkm*108104 Platskm*10196 Beläggning*106107 Antal."

Liknande presentationer


Google-annonser