Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överlever svenskan trycket? Kronoby Folkhögskola Söndag 16.11.2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överlever svenskan trycket? Kronoby Folkhögskola Söndag 16.11.2008."— Presentationens avskrift:

1 Överlever svenskan trycket? Kronoby Folkhögskola Söndag 16.11.2008

2 Johan Häggman Kabinettsmedlem för kommissionär Leonard Orban, kommissionär för flerspråkighet.

3 Vad kan EU göra för svenskan i Finland? Språkpolitiken hör till medlemsstaternas kompetensområde. Även språkpolitiken gällande regionala och minoritetsspråk. Språkpolitiken hör till medlemsstaternas kompetensområde. Även språkpolitiken gällande regionala och minoritetsspråk. EU kan befrämja minoritetsspråk finansiellt, genom att bevilja projektpengar. EU kan befrämja minoritetsspråk finansiellt, genom att bevilja projektpengar. EUs alla program är idag öppna för regionala och minoritetsspråk. EUs alla program är idag öppna för regionala och minoritetsspråk.

4 Vad kan EU göra för svenskan i Finland? Ett ständigt kompromissande. Minsta gemensamma nämnare bland EUs 27 medlemsstater. Ett ständigt kompromissande. Minsta gemensamma nämnare bland EUs 27 medlemsstater. EU kritiserar sällan en medlemsstat. EU kritiserar sällan en medlemsstat. Katalanska, baskiska, galicisiska och walesiska har blivit ko-officiella språk. Dvs EU har idag 23 officiella och fyra semi-officiella språk. Katalanska, baskiska, galicisiska och walesiska har blivit ko-officiella språk. Dvs EU har idag 23 officiella och fyra semi-officiella språk. NPLD, nätverket för språklig mångfald. NPLD, nätverket för språklig mångfald.

5 Vad kan Europarådet göra för svenskan i Finland? Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk. Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk. Sanktionera länder som undertecknat och ratificerat stadgan, 17 av EUs 27 medlemsstater, bl a Finland. Sanktionera länder som undertecknat och ratificerat stadgan, 17 av EUs 27 medlemsstater, bl a Finland. EU hänvisar i sina dokument till Europarådets stadga. EU hänvisar i sina dokument till Europarådets stadga.

6 Svenskan i Finland Anspråkslösheten är både vår svaghet och styrka i ett europeiskt perspektiv. Anspråkslösheten är både vår svaghet och styrka i ett europeiskt perspektiv. Styrka för att vi kan framstå som “best practice”. Vi faller EU i smaken. Styrka för att vi kan framstå som “best practice”. Vi faller EU i smaken. Svaghet för att svenskan är det enda regionala- eller minoritetsspråk som går tillbaka. Svaghet för att svenskan är det enda regionala- eller minoritetsspråk som går tillbaka.

7 Svenskan i Finlands bedrövliga situation i Europeisk jämförelse. Varför växer inte svenskan i Finland som andra stora minoritetsspråk gör? Varför växer inte svenskan i Finland som andra stora minoritetsspråk gör? Det räcker inte med lagstiftning. Språket måste befrämjas. Det räcker inte med lagstiftning. Språket måste befrämjas.

8 Minoritetsspråk som ökar Katalanska, baskiska, walesiska, iriska och tyska i Sydtyrolen. På senare tid ökar även galiciskan Katalanska, baskiska, walesiska, iriska och tyska i Sydtyrolen. På senare tid ökar även galiciskan Scots och Ulster Scots. Scots och Ulster Scots. Tyska i Danmark, danska i Tyskland Tyska i Danmark, danska i Tyskland

9 Minoritetsspråk på tillbakagång Svenskan i Finland. Svenskan i Finland. Minoritetsspråken i Grekland och Frankrike. Minoritetsspråken i Grekland och Frankrike.

10 Katalanskan Antalet som talar katalanska har ökat med över 1 miljon sedan Francos död. Antalet som talar katalanska har ökat med över 1 miljon sedan Francos död. Skolelever med katalanska som modersmål har ökat från 26,6 % år 1993 till 34,1 % 2000 och förväntas utgöra 41,1% år 2026 Skolelever med katalanska som modersmål har ökat från 26,6 % år 1993 till 34,1 % 2000 och förväntas utgöra 41,1% år 2026 Samtidigt antas andelen elever som enbart talar spanska minska från 16,7% år 2000 till 7,2% 2026 Samtidigt antas andelen elever som enbart talar spanska minska från 16,7% år 2000 till 7,2% 2026

11 Katalanskan 1993 använde 40% av Kataloniens befolkning katalanska i brev, mot endast 25 % 1978. 1993 använde 40% av Kataloniens befolkning katalanska i brev, mot endast 25 % 1978. Andelen som talar katalanska med polisen har samtidigt ökat från 38% 1978 til över 50 % 1993. Andelen som talar katalanska med polisen har samtidigt ökat från 38% 1978 til över 50 % 1993. På Balearerna har ökningen varit betydigt mindre, detta främst pga en stor invandring från fastlandet. Andelen som kan skriva katalanska har ökat från 22% (1993) til 31,1 % (1998). På Balearerna har ökningen varit betydigt mindre, detta främst pga en stor invandring från fastlandet. Andelen som kan skriva katalanska har ökat från 22% (1993) til 31,1 % (1998).

12 Baskiskan 25% av Baskiens befolkning talar baskiska, 75% av befolkningen som är under 25 år. 25% av Baskiens befolkning talar baskiska, 75% av befolkningen som är under 25 år. Efter Francos död kunde knappt 100.000 personer baskiska, idag talar över 700.000 baskiska flytande. Efter Francos död kunde knappt 100.000 personer baskiska, idag talar över 700.000 baskiska flytande. Antalet baskisktalande ökar i spanska Baskien och Navarra, medan det minskar i franska Baskien. Antalet baskisktalande ökar i spanska Baskien och Navarra, medan det minskar i franska Baskien.

13 Baskiskan Allt färre enspråkigt spanska i Baskien. Allt färre enspråkigt spanska i Baskien. Som i Katalonien, föräldrarnas modersmål är spanska medan barnens är baskiska. Som i Katalonien, föräldrarnas modersmål är spanska medan barnens är baskiska. Baskiskan erövrar nya områden geografiskt, snabb ökning i städerna Bilbao, Vitoria och San Sebastian, trots en allt större invandring från Balkan, Magreb och Sydamerika. Baskiskan erövrar nya områden geografiskt, snabb ökning i städerna Bilbao, Vitoria och San Sebastian, trots en allt större invandring från Balkan, Magreb och Sydamerika.

14 Walesiskan Antalet som talar walesiska har ökat från 508 000 (18,7%) 1991 till 582 000 (20,8%) 2001, en ökning med 74 000 personer. Antalet som talar walesiska har ökat från 508 000 (18,7%) 1991 till 582 000 (20,8%) 2001, en ökning med 74 000 personer. I åldersgruppen 5-14 år är ökningen ännu större, från 26 % 1991 till 40,6% 2001. Bland dem som är över 45 år har andelen som kan Walesiska minskat. I åldersgruppen 5-14 år är ökningen ännu större, från 26 % 1991 till 40,6% 2001. Bland dem som är över 45 år har andelen som kan Walesiska minskat.

15 Walesiskan Antalet hushåll där minst en person talar walesiska har ökat från 26.4% (1991) till 28.2% (2001). Antalet hushåll där minst en person talar walesiska har ökat från 26.4% (1991) till 28.2% (2001). Barnens språk är walesiska i 56.9% av fallen där faderns språk är walesiska (49,6%,1991) och i 65.4% av fallen då moderns språk är walesiska (58.8%, 1991). Barnens språk är walesiska i 56.9% av fallen där faderns språk är walesiska (49,6%,1991) och i 65.4% av fallen då moderns språk är walesiska (58.8%, 1991). Walesiskan ökar trots en stark invandring, från resten av Storbritannien och övriga världen. Walesiskan ökar trots en stark invandring, från resten av Storbritannien och övriga världen.

16 Tyskan i Sydtyrolen Andelen tyskspråkiga har ökat sedan 1960 och andelen italienskspråkiga har minskat i samma takt. Andelen tyskspråkiga har ökat sedan 1960 och andelen italienskspråkiga har minskat i samma takt. Vissa kommuner har aldrig varit så tyska som de är idag. Vissa kommuner har aldrig varit så tyska som de är idag. Proporzsystem som favoriserar den tysktalande befolkningen. Proporzsystem som favoriserar den tysktalande befolkningen.

17 Svenskan i Finland Det enda av de stora minoritetsspråken som gått tillbaka sedan 1970-talet. Det enda av de stora minoritetsspråken som gått tillbaka sedan 1970-talet. Antalet svenskspråkiga har minskat från 354 000 1940 till 290 000 år 2002. Antalet svenskspråkiga har minskat från 354 000 1940 till 290 000 år 2002. I procent från 14,3% 1880 till 5,6% 2002. I procent från 14,3% 1880 till 5,6% 2002. Sedan 1970 har svenskarna minskat med drygt 13 000. Sedan 1970 har svenskarna minskat med drygt 13 000.

18 Svenskan i Finland Minskningen har varit ännu mer dramatisk i städerna. Minskningen har varit ännu mer dramatisk i städerna. Helsingfors från 19,0 % 1950 till 6,3% 2002. Helsingfors från 19,0 % 1950 till 6,3% 2002. Esbo från 43,0% 1950 till 9,0% 2002. Esbo från 43,0% 1950 till 9,0% 2002. Vasa från 40,4% 1950 till 25,2% 2002. Vasa från 40,4% 1950 till 25,2% 2002. Borgå från 56,9% 1950 till 33,5 2002. Borgå från 56,9% 1950 till 33,5 2002. Kan inte enbart förklaras med ökad inflyttning. Kan inte enbart förklaras med ökad inflyttning.

19 Svenskan i Finland Omvänd åldersstruktur jämfört med de andra minoritetsspråken, med smal bas. Omvänd åldersstruktur jämfört med de andra minoritetsspråken, med smal bas. De största åldersgrupperna är 55-59 och 50-54. De största åldersgrupperna är 55-59 och 50-54. Få svenskspråkiga i åldersgruppen 0-4 Få svenskspråkiga i åldersgruppen 0-4 Dyster framtid? Dyster framtid?

20 Orsaker och förslag till lösningar Territorium Territorium Utbildning Utbildning Image/status Image/status Positiv diskriminering Positiv diskriminering Vi måste värva finskspråkiga och invandrare. Vi måste värva finskspråkiga och invandrare. Stärk den svenska identiteten Stärk den svenska identiteten

21 Territorium Lättare att försvara ett minoritetsspråk i ett klart avgränsat område. Lättare att försvara ett minoritetsspråk i ett klart avgränsat område. Regionen står för fiolerna. Regionen står för fiolerna. Använder regionens historiska status som argument för språkets särställning. Använder regionens historiska status som argument för språkets särställning. Skyltning först på baskiska/valencianska, sedan på engelska och sist på spanska på Bilbaos och Valencias flygfält. Skyltning först på baskiska/valencianska, sedan på engelska och sist på spanska på Bilbaos och Valencias flygfält. För sent med territoriell autonomi i Svenskfinland. För sent med territoriell autonomi i Svenskfinland.

22 Utbildning Satsa på skolor på minoritetsspråket. T ex språkskolor, språkbad etc Satsa på skolor på minoritetsspråket. T ex språkskolor, språkbad etc Uppmana majoriteten att lära sig minoritetsspråket. I Katalonien måste även de spanskspråkiga gå i skola på katalanska. Uppmana majoriteten att lära sig minoritetsspråket. I Katalonien måste även de spanskspråkiga gå i skola på katalanska. Lär invandrare minoritetsspråket, som i Bilbao eller Palma. Lär invandrare minoritetsspråket, som i Bilbao eller Palma.

23 Image och status Ungdomen är språkets framtid. Fram till 35 möjligt att påverka valet av språk enligt walesisk studie. Ungdomen är språkets framtid. Fram till 35 möjligt att påverka valet av språk enligt walesisk studie. Katalanskan talas i större utsträckning av unga sedan imagen förbättrats. Katalanskan talas i större utsträckning av unga sedan imagen förbättrats. Befrämja språket med projekt. Befrämja språket med projekt.

24 Image och status Med rockmusik och fotbollsstjärnor i Wales Med rockmusik och fotbollsstjärnor i Wales Pontenasondas i Galicien Pontenasondas i Galicien Hype, Pumpa på, Stafettkarnevalen, Popkalaset och Radio Extrem i Finland. Hype, Pumpa på, Stafettkarnevalen, Popkalaset och Radio Extrem i Finland.

25 Positiv diskriminering Minoritetsspråket har svårare förutsättningar och bör därför stödas. Minoritetsspråket har svårare förutsättningar och bör därför stödas. Förekommer i någon form i så gott som alla europeiska länder utom i Grekland, Frankrike, Slovakien och Lettland. Förekommer i någon form i så gott som alla europeiska länder utom i Grekland, Frankrike, Slovakien och Lettland. T ex i Bryssel har lärarna i flamländska skolor högre lön än i franska. T ex i Bryssel har lärarna i flamländska skolor högre lön än i franska.

26 Tack! Tack för inbjudan och uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Överlever svenskan trycket? Kronoby Folkhögskola Söndag 16.11.2008."

Liknande presentationer


Google-annonser