Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Staffan Dahlin Västra Götalandsregionen IT-Centrum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Staffan Dahlin Västra Götalandsregionen IT-Centrum"— Presentationens avskrift:

1

2 Staffan Dahlin Västra Götalandsregionen IT-Centrum
XML-Schema

3 Överföring av information mellan system / IT-tjänster
XML-Schema Meddelandeguide XML-meddelande

4 Meddelandemodell XML-Schema Begrepp o termer Informationsmodell
Kodverk Informationsmodell Funktionalitet Standarder Meddelandemodell XML-Schema Överföringsteknik

5 Ett meddelande är en delmängd av en DIM
Delmängd av objekt Delmängd av attribut Interaktionsbeskrivning Beskriv meddelandet utifrån en DIM HMD (Hierarkisk MeddelandeDefinition)

6 Verksamhetsinformationsmodell

7 Domäninformationsmodell

8 Interaktionsbeskrivning
Användningsfall ”skicka remiss” Aktören startar remissmodulen. Systemet lägger till uppgifter som finns i vårdsystemet till remissen. Aktören fyller på med uppgifter som inte redan finns i systemet. Aktören väljer mottagare från lista som presenteras av systemet. Systemet kontrollerar remissen är ifylld på rätt sätt och med rätt information. Aktören trycker på knapp för att sända remissen. Systemet paketerar och sänder remissen enligt vald överföringsstandard till tjänsten för ”Beställning och svar”. BoS-tjänsten returnerar ett kvittomeddelande.

9 Interaktionsbeskrivning
System A System B Skicka vårdbegäran / remiss Kvittens Svar på vårdbegäran / remiss Kvittens

10 Tre av informationsmängderna i remissen
Skicka vårdbegäran / remiss VMIM Verksamhetens MIM = VMIM

11 R-MIM eller D-MIM Allmän remiss Skicka vårdbegäran

12

13

14

15 Patientinformation

16

17

18 XML-Meddelande – Person namn
<name nullFlavor="NI" originalText="x" language="SE"> <entityName> <entityNamePart namePartType="FAM" namePartQualifier="BR">Karlsson</entityNamePart> </entityName> <entityNamePart namePartType="GIV" namePartQualifier="BR">Kalle</entityNamePart> <validTime nullFlavor="NI" highClosed="true" lowClosed="true"> <low nullFlavor="NI" value=" "/> <width nullFlavor="NI" value="0"/> </validTime> </name>

19 Meddelandeguide – Person namn
Element Beskrivning Typ För Exempel ---- name Patientenst namn Klass 1 ----- namePart Namndel t.ex. förnamn eller efternamn Text 1..* Kalle namePartType Beskriver vilken typ av namndel som avses. Kan vara: FAM (family name) GIV (given name) XMLAttr GIV namePartQualifier Beskrivning av namndel. BR (Birth name) PR (Prefered name) PO (Professional name) MA (Maiden name) BR

20 XML-Meddelande – Personnummer
<id nullFlavor="NI" root=" " extension=" ” assigningAuthorityName="Skatteverket"> <validtime nullFlavor="NI" highClosed="true" lowClosed="true"> <low nullFlavor="NI" value=" "/> <width nullFlavor="NI" value="0"/> </validtime> </id>

21 Personnummer Förarbetet är viktigt Informationsspecifikation Termer och definitioner Personnummer i ADB-system Inom skattemyndigheternas ADB-system för folkbokföring lagras personnumret med tolv siffror, där de två inledande siffrorna anger under vilket århundrade en person är född. Siffran för århundrade kan vara 18, 19 eller – efter millennieskiftet – 20. Skatteverket

22 Tryck på knappen för att
Begrepp o termer Kodverk Informationsmodell Funktionalitet Standarder Meddelandemodell Tryck på knappen för att generera XML-Schema Överföringsteknik XML-Schema

23 Er uppgift Processer Informationsmodeller
Begreppsmodeller och termlistor Funktionalitet Meddelanden Information i meddelande

24 Staffan Dahlin Västra Götalandsregionen IT-Centrum staffan
Staffan Dahlin Västra Götalandsregionen IT-Centrum

25 Övning Vad är det som ”triggar” / startar överföringen av ett meddelande Vilka meddelanden skall skickas mellan A och B Vilka informationsmängder skall varje meddelande innehålla (V-MIM)


Ladda ner ppt "Staffan Dahlin Västra Götalandsregionen IT-Centrum"

Liknande presentationer


Google-annonser