Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samt förslag på utbyte av bromblock på befintliga godsvagnar till 2020

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samt förslag på utbyte av bromblock på befintliga godsvagnar till 2020"— Presentationens avskrift:

1 Samt förslag på utbyte av bromblock på befintliga godsvagnar till 2020
TSD Buller Samt förslag på utbyte av bromblock på befintliga godsvagnar till 2020

2 Bakgrund Enligt 2008/57/EC ska ERA leverera en rapport samt vid behov förslag på en reviderad TSD Buller Utvärdering – kostnad /nytta Kontinuerlig kurva för förbifartsbuller som funktion av APL (axlar per längd) för vagnar Andra stegs gränsvärden för förbifart Ett möjligt andra stegs gränsvärden för startbuller Inlemmande av infrastruktur krav System för övervakning av hjuldefekter

3 Tidplan Arbetsgruppen är färdig
Ska beslutas av RISC – men ej på nästa möte Troligt ikraftträdande hösten 2014

4 Skillnader mellan nya och gamla TSD Buller
14 sidor – hänvisar till EN 3095:2013 Både höghastighet och konventionell Ny gränsvärden Kontinuerlig APL kurva för godsvagnar Tillägg - stationärtbuller från fläktar etc. Mäta acceleration vid 40 km/h – men ingen gräns Förenkling av bevisbörda för små serier

5 Stationärt buller Main air compressor - (LipAeq,T)
Impulsive noise of the exhaust valve of the air dryer - (LipAFmax)

6 Förbifartsbuller Category of the rolling stock subsystem
LpAeq,Tp (80 km/h) [dB] LpAeq,Tp (250 km/h) [dB] Electric locomotives and OTMs with electric traction 84 (85) 99 Diesel locomotives and OTMs with diesel traction 85 (85) n.a. EMUs 80 (81) 95 DMUs 81 (82) 96 Coaches 79 (80) Wagons (normalised to APL=0,225)* 83 *APL: the number of axles divided by the length over the buffers [m-1] Gamla gränsvärden inom parantes

7 Specialfall For locomotives with total tractive power of more than
6 000 kW and a maximum axle load of more than 25 t the limit values for starting noise LpAF,max may be raised up to 89 dB and pass-by noise LpAeq,Tp (80 km/h) may be raised up to 85 dB.

8 Konsekvenser En miljon förlorade friska levnadsår varje år pga. av trafikbuller i västra Europa (WHO 2011) Inga nya krav för godsvagnar – därför begränsad effekt Nyttan vore större med efterkonvertering av bromsblock för befintliga godsvagnar Går att uppnå de nya kraven med befintlig teknik - så därför rimliga kostnader

9 Omvärld Tyskland Nederländerna och Schweiz vill ha hårdare krav, ett II- stegs gränsvärden samt på sikt förbud för trafik med ”bullriga” godsvagnar. Norska och finska specialfall om vinterförhållanden försvinner.

10 Förslag till svensk ståndpunkt
Förslaget är väl avvägt och bör stödjas av Sverige

11 Fortsatt arbete Ta ställning till Tysklands initiativ om konvertering av befintliga godsvagnar till 2020 Överväga andra effektiva styrmedel för att skynda på introduktionen av tystare bromsblock, t ex. subventioner till tysta tåg, högre avgifter för bullriga.

12 Kostnad nytta för byte av bromsblock
Beräknad nytta 5 kr/tåg km Kostnad 0,036-0,18 kr/vagn km (Wiebe 2011) Kostnad för tåg med 25 vagnar 0,90-4,50 kr/ tåg km

13 Större nytta på vissa sträckor
Byte av alla bromsblock ger, även om vi räknar med högsta kostnaden, en samhällsekonomisk nytta Andra styrmedel som leder till konvertering framför allt i tätbefolkade områden kan leda till en högre samhällsekonomisk nytta.

14 Diskussion Hur får vi en snabbare introduktion av LL-block?
Vad passar bäst för Sverige - Differentierade avgifter? Förbud på TEN-T? Förbud i tätbefolkade områden? Kan samhällsnyttan öka över tid? Kommer att öka med ökad trafik och förtätning av städer? Kommer kostnaden för LL-block att minska med ökad marknad?

15 Slut

16 Stationärtbuller Category of the rolling stock subsystem
LpAeq,T [unit] [dB] LipAeq,T [dB] LipAFmax [dB] Electric locomotives and OTMs with electric traction 70 (75) 75 85 Diesel locomotives and OTMs with diesel traction 71 (75) 78 EMUs 65 (68) 68 DMUs 72 (73) 76 Coaches 64 (65) Wagons 65 n.a. Gamla gränsvärden inom parantes

17 Startbuller Category of the rolling stock subsystem LpAF,max [dB]
Electric locomotives with total tractive power P < 4500 kW 81 (82) Electric locomotives with total tractive power P ≥ 4500 kW OTMs with electric traction 84 (85) Diesel locomotives P < 2000 kW at the engine output shaft 85 (86) Diesel locomotives P ≥ 2000 kW at the engine output shaft OTMs with diesel traction 87 (89) EMUs 80 (82) EMUs with a maximum speed vmax ≥250 km/h 83 DMUs P < 560 kW/engine at the engine output shaft 82 (83) DMUs P ≥ 560 kW/engine at the engine output shaft 83 (85) Gamla gränsvärden inom parantes


Ladda ner ppt "Samt förslag på utbyte av bromblock på befintliga godsvagnar till 2020"

Liknande presentationer


Google-annonser