Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jonas Bäcklund, Skolan Bergius1 Politiska system - En jämförelse mellan Sverige, Ryssland, Storbritannien och USA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jonas Bäcklund, Skolan Bergius1 Politiska system - En jämförelse mellan Sverige, Ryssland, Storbritannien och USA."— Presentationens avskrift:

1 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius1 Politiska system - En jämförelse mellan Sverige, Ryssland, Storbritannien och USA

2 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius2 Demokrati och diktatur Demokrati är när: ◦ Makten utgår från folket ◦ Offentliga och fria val hålls ◦ Yttrandefrihet och tryckfrihet är en självklarhet ◦ Allas har ett lika värde och en likhet inför lagen

3 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius3 Diktatur är när: ◦ Makten utgår från staten/diktatorn ◦ Inga val/inga fria val ◦ Censur

4 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius4 Gränsen mellan demokrati och diktatur Observera att det inte är ”svart eller vitt”. Finns ingen absolut demokrati och väldigt få absoluta diktaturer. Nästan alla länder befinner sig mitt emellan.

5 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius5 Republik och monarki Republik är: ◦ När folket väljer statschefen Monarki är: ◦ När statschefen ärver makten, exempelvis en kung/drottning. Om statschefen har någon egentlig makt spelar mindre roll.

6 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius6 Sammanfattning USA ◦ Republik ◦ Betraktas som en demokrati Storbritannien ◦ Konstitutionell monarki ◦ Betraktas som en demokrati Ryssland ◦ Republik ◦ Betraktas som mindre demokratiskt än de tre övriga

7 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius7 Sverige ◦ Konstitutionell monarki ◦ Betraktas som en demokrati ◦ Observera att både Storbritannien och Sverige är sk. konstitutionella monarkier, dvs att kungens makt är begränsad enligt konstitutionen (grundlagen). I en absolut monarki har kungen all makt.

8 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius8 Olika typer av demokratier Direkt demokrati Representativ demokrati Deliberativ demokrati

9 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius9 Direkt demokrati Folket deltar aktivt i en beslutsprocess via folkomröstningar Tydligaste exemplet; Schweiz. Kräver: ◦ Insatt och engagerad befolkning Problem: ◦ Svårt med tuffa beslut (ingen vill rösta för tuffa beslut) ‏

10 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius10 Representativ demokrati Folket väljer representanter för att föra deras talan. De flesta demokratier är representativa demokratier. Kräver; ◦ Att några vill föra folkets talan. Problem; ◦ Oengagerad befolkning ◦ Populister – politiker ger vad folket vill ha.

11 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius11 Deliberativ demokrati Beslut tas efter att beslutsfattarna kommit överens genom diskussioner Exempel: Finns inget fullt ut, dock delvis Kräver: ◦ Goda argument och fullständig acceptans Problem: ◦ Svårt att genomföra ◦ Mindre bra med ett system där alla ska vara överens

12 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius12 Fria val – ett krav för att vara en demokrati Yttrandefrihet Föreningsfrihet Frihet att registrera sig som väljare, parti eller kandidat Frihet från tvång Fri tillgång till vallokalerna Valhemlighet Frihet att klaga

13 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius13 Rättvisa val – ytterligare ett krav för att vara en demokrati Opartisk administration av valet Skydd av vallagen Allmän rösträtt och tillgängliga vallokaler Balanserad rapportering i media Skälig tillgång till kampanjresurser Öppen räkning av rösterna Rättvis behandling av partier, kandidater och väljare från statens sida

14 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius14 Valsystem – Land för land På de kommande sidorna kommer en genomgång av de fyra ländernas valsystem att göras. Mycket glädje!

15 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius15 Sverige Val vart fjärde år (2006, 2010, 2014) ‏ Val till riksdagens 349 platser Flerpartisystem – 4% krävs för att komma in i riksdagen Folket väljer representanter som företräder folket – Representativ demokrati Proportionellt valsystem ◦ Antalet procent i riksdagsvalet ger motsvarande procent av mandaten (platserna) i parlamentet (riksdagen) ‏

16 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius16 Exempel på proportionellt val i Sverige; http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/r oster.html

17 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius17 Parlamentarism ◦ En majoritet av parlamentet väljer den verkställande maktens chef – regeringschefen - statsministern. Statsministern väljer sin regering. Statsministern måste ha parlamentets stöd under mandatperioden, annars måste statsministern avgå.

18 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius18 USA Presidentval vart fjärde år (2004, 2008, 2012) ‏ I huvudsak tvåpartisystem (Republikaner och Demokrater) ‏ ”First past the post-system” (Vinnaren i valkretsen tar allt). Majoritetsval i flermansvalkretsar. Folket väljer elektorer, som i sin tur väljer presidenten.

19 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius19 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/usavalet2008/valresultat-stat-for-stat-i-presidentvalet-i-usa-2008-och-tidigare- val_1990863.svd?service=graphic http://www.svd.se/nyheter/utrikes/usavalet2008/valresultat-stat-for-stat-i-presidentvalet-i-usa-2008-och-tidigare- val_1990863.svd?service=graphic Exempel: ◦ Barack Obama fick i Kalifornien 61% av rösterna, och alla 55 elektorsröster. I Texas fick han 44% av rösterna, men inga elektorsröster. ◦ Först till 270 elektorsröster (av totalt 538) är det som gäller. Innebär att en president kan vinna utan att få flest röster

20 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius20 Amerikanska partier Båda partierna är långt till höger på vår politiska skala. Demokraterna ◦ Barack Obama, Bill Clinton och John F Kennedy Republikanerna ◦ George W Bush, George Bush och Richard Nixon

21 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius21 USA:s statsskick 1) Lagstiftande makten ◦ Kongressen (Senaten och representanthuset) ‏ 2) Verkställande makten ◦ Presidenten 3) Dömande makten ◦ Högsta domstolen

22 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius22 Federal - Delstat Federala lagar gäller hela landet, medan andra lagar bara gäller i enskilda delstater. Ex. beslut om abort ska vara lagligt tas i delstaterna, medan utrikespolitiken sköts på federal nivå

23 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius23 Kongressen Senaten ◦ 100 platser ◦ Mandatperiod 6 år ◦ Val till 1/3 av senaten hålls vartannat år. Representanthuset ◦ 435 platser (delstaterna har platser efter folkmängd) ‏ ◦ Mandatperiod 2 år ◦ Hela repr. huset byts ut vartannat år

24 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius24 Presidenten - Kongressen Kongressen beslutar - Presidenten utför Presidenten kan lägga in veto mot kongressbesluten Presidenten har andra befogenheter, ex ÖB och rätt att benåda fångar För närvarande tydlig övervikt för Dem. 49(51)-49 i senaten, 234-198 i Repr.H, vilket ger Obama stort handlingsutrymme

25 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius25 Storbritannien Val till Underhuset – House of Commons - hålls vart femte år. Underhuset har 650 ledamöter. Väljs via ”First past the post-system”, i enmansvalkretsar. Folket röstar i 650 valkretsar, där vinnaren i en valkrets får en plats i Underhuset.

26 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius26 Brittiska politiska partier Labour ◦ Arbetarpartiet ◦ Dit den nuvarande premiärministern Gordon Brown hör. ◦ Har regerat i 13 år. ◦ Till vänster.

27 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius27 Tories Kallas även The Conservative Party. Knappa favoriter i veckans val. Till höger. Kandidat till premiärministerposten: David Cameron Tidigare profiler; Margret Thatcher och John Major

28 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius28 Liberaldemokraterna ◦ Utmanare ◦ Lider av valsystemet, många ser det som en bortkastad röst att rösta på det tredje största partiet. ◦ Kan bli vågmästare, möjligen få plats i en koalitionsregering. ◦ Premiärministerkandidat: Nick Clegg.

29 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius29 Premiärministern Regenten (Drottningen) utser regeringsbildaren – Premiärministern – vilket sannolikt är ledaren för Underhustes största parti.

30 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius30 Överhuset – House of Lords 731 ledamöter Tillsätts på många olika sätt, bland annat genom arv. Kan inte lämna förslag, enbart skjuta upp beslut från Underhuset i 12 månader. Är på väg att moderniseras.

31 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius31 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?pr ogramid=3304&artikel=3630431 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?pr ogramid=3304&artikel=3630431

32 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius32 Ryssland Presidentval hålls vart fjärde år (2004, 2008, 2012) ‏ Flerpartisystem Presidenten väljs genom direktval Makten delas mellan presidenten och premiärministern.

33 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius33 Presidenten Dmitrij Medvedev Väljs i direktval. Om ingen kandidat får en majoritet blir det en andra valomgång med bara två kandidater. Kan stifta lagar utan Statsdumans godkännande, samt lägga fram förslag till Statsduman. Svårt att avsätta presidenten.

34 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius34 Premiärministern Vladimir Putin Premiärministern är regeringschef. Är den som utser regeringen. Regeringen genomför de beslut som tagits, samt lägger fram en budget.

35 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius35 Statsduman - Underhuset 450 ledamöter Utses genom folkomröstning i proportionellt valsystem Godkänner premiärministern

36 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius36 Överhuset 178 ledamöter Lokal förankring, kan utses genom val eller utnämning. Har makt i lokala frågor som rör exempelvis gränser.

37 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius37 Politiska partier Enade Ryssland (315 av 450 mandat) ‏ ◦ Vladimir Putin Kommunistiska partiet (57 mandat) ‏ ◦ Gennadij Ziuganov Liberaldemokratiska partiet (40 mandat) ‏ ◦ Vladimir Zjirinovskij Rättvisa Ryssland (38 mandat) ‏ ◦ Sergej Mironov

38 Jonas Bäcklund, Skolan Bergius38 I praktiken är Ryssland något som liknar en enpartistat, då både militär och stora delar av media är Putin-vänliga. Censur förekommer, och många mord på journalister kan knytas till polisen och militären.


Ladda ner ppt "Jonas Bäcklund, Skolan Bergius1 Politiska system - En jämförelse mellan Sverige, Ryssland, Storbritannien och USA."

Liknande presentationer


Google-annonser