Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Charlotta Sävblom Sören Olofsson Projektledare Projektbeställare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Charlotta Sävblom Sören Olofsson Projektledare Projektbeställare"— Presentationens avskrift:

1 Charlotta Sävblom Sören Olofsson Projektledare Projektbeställare
Ledarskaps-ST i Region Skåne förnyelseprojekt om ledarskap, kultur och operationella verktyg program för framtida chefer med läkarbakgrund Charlotta Sävblom Sören Olofsson Projektledare Projektbeställare delprojekt inom Region Skånes förnyelseområde ledarskap, kultur och operationella verktyg

2 Bakgrund Behov & intresse för ledarskaps-ST
Andel yngre läkare (%) som bedömer möjligheten att bli chef som stor kvinnor män AT 39 50 ST 12 24 Andel yngre läkare (%) som vill bli chef kvinnor män totalt AT 23 34 28 ST 48 53 50 57 % av AT-läkare anser att läkarutbildningen ger dåliga förutsättningar för chefskap inom sjukvården 79 % av AT-läkare anser att ledarskapsutbildning är viktig för deras fortsatta arbete 56 % av AT-läkare angav intresse för att göra ”ledarskaps-ST” Källa: SYLF:s Karriärenkät 2002, AT-ranking 2006

3 Bakgrund Ledarskaps-ST
Inspirerat av SYLF:s policy från 2007 Startade på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm i oktober 2008 Beslut fattat om ledarskaps-ST på Sahlgrenska i Göteborg i december 08 Nödvändig för att driva utveckling i kunskapsintensiv verksamhet Värdera och implementera nya forskningsresultat i praktisk verksamhet Anställa och värdera övrig medicinsk personals kompetens Följa upp incidenter Höja patientsäkerhet & vårdkvalitet Grund för sjukvårdens prioriteringsarbete

4 Direktiv Ledarskaps-ST Region Skåne Syfte
Läkare med särskilt intresse för ledarskapsfrågor skall kunna ansöka om att få fördjupa sig inom området inom ramen för sin specialiseringstjänstgöring (ST) uppnår medicinsk specialistkompetens erhåller formell kompetens inom ledarskapsområdet får ökad kunskap om Region Skånes organisation och uppdrag får praktisk erfarenhet från ledningsarbete och chefskap Ledarskaps-ST bidrar till att möta de krav på ett tydligt och gott ledarskap som Region Skåne ställer på sina chefer Erbjuda regionens alla ST-läkare att ansöka Kravprofil ”minst 1 år av ST och minst 2 år kvar vid ansökningsdatum” Verksamhetschef bifaller ansökan Annonsering: Internt: hemsidor & utskick Externt: Läkartidningen, Dagens Medicin, Moderna Läkare Urvalsprocess Screening personligt brev + CV Intervju Personlighetstest Referenstagning

5 Struktur för ledarskaps-ST hösten 2008
Direktiv Ledarskaps-ST Region Skåne Projekt- och effektmål Struktur för ledarskaps-ST hösten 2008 Rekrytering av 5-8 ST-läkare våren 2009 Programstart hösten 2009 Ett sätt att bredda rekryteringsunderlaget av personer till framtida chefstjänster inom organisationen En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga läkare skall eftersträvas Öppen ansökan, minst 1 år och två år kvar av ST vid tiden för ansökan.

6 Praktik & Projektarbete
Moduler i Ledarskaps-ST 34 dagar ”kurs” + projektarbete, chefspraktik grupphandledning, mentorträff och coaching Praktik & Projektarbete Fördjupning Ledarskap Management 7 dagar 17 dagar 10 dagar I. Personlig ledar- utveckling I. Systemkunskap hälso- o sjukvården I. Chefspraktik 20 % 6 månader Kurser via LU etc Personlig ledarutveckling Personlig ledarutveckling II. Kommunikation II. Region Skåne kunskap II. Projektarbete ≤50 % 6 månader III. Ekonomi & IT IV. Management V. Praktisk projekt- ledning Ledarskaps-ST beräknas förlänga ”ordinarie ST” med maximalt 6 månader

7 Tidsaxel Ledarskaps-ST 18 mån
september 2009 mars 2011 Personlig ledar- utveckling Systemkunskap hälso- och sjukvården Kommunikation Region Skåne Kunskap Chefspraktik Ekonomi & IT Management Praktisk projektledning Projektarbete Fördjupning Mentorskap (chefer inom Region Skåne) Coaching under projektarbetet (via Region Skånes ”coachbank”) Grupphandledning

8 Personlig ledarutveckling (5 dagar)
Modul 1 Ledarskap Personlig ledarutveckling (5 dagar) UGL 2008 (gruppdynamik, konflikthantering, ta och ge feedback, personkännedom) Kommunikation (2 dagar) Region Skånes värdegrund & vision Nätverk för kommunikation Presentationsteknik Mötesteknik Möta media

9 Modul 2 Management Systemkunskap hälso- och sjukvården (4 dagar)
Svensk hälso- och sjukvårds organisation, finansiering, uppdrag och utmaningar (1 dag) Författningskunskap (0.5 dag) Arbetsrätt (2 dagar) Arbetsmarknadens parter, MBL, FAS, ATL, LAS, jämställdhetslagen, semesterlag, kollektivavtal, pensionsavtal, ”förhandlingsspel” EU perspektiv (0.5 dag)

10 Modul 2 Management Region Skåne kunskap (2 dagar)
Organisation & politisk styrning Uppdrag & finansiering Verksamhetsplan & budget IT-struktur Förnyelsearbete i Region Skåne Interaktion med närområde Hälso- och sjukvårdens utmaningar i Region Skåne – Skånsk Livskraft Folkhälsoarbete i Region Skåne Universitetssjukhusens uppdrag Alternativa driftsformer; Hälsoval Skåne

11 Modul 2 Management Ekonomi & IT (4 dagar)
”driva en klinik under ett år” (3 dagar) Ekonomikurs: Intäkter-utgifter, verksamhetsplanering, budget, resursplanering, kostnadseffektivitetsanalys, uppföljningar, resultatuppföljning, bokslut LIS (lednings- och informationssystem) IT-kunskap (1 dag) Nationell IT-strategi, patientdatalag Praktisk övning

12 Modul 2 Management Management (5 dagar)
Verksamhetsstyrning (2 dagar) Förbättringsprogram Lean & Lean spel (1 dag) Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete (2 dagar) God vård – ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården HSAN, lex Maria, patientnämnder Nationella kvalitetsregister, Skånsk kvalitetskraft Tillgänglighetsarbete – Vårdgaranti Praktisk projektledning (2 dagar)

13 Modul 3 Fördjupning Väljs utifrån eget intresse ger ”formell kompetens” via kursprogram universitet / högskolor (10 dagar): Health Economy, 7.5 hp Lunds Universitet Master Programme in Public Health Förbättrings- och förnyelsekunskap i vården, 10 hp Healthcare Innovation and Management Lunds Universitet, LTH Kommunikation och retorik, 15 hp Lunds Universitet, Campus Helsingborg (halvfart, kvällstid) Att genomföra och utveckla förändringsarbete, 5 hp Intersektoriell samverkan, 5 hp (Health Management) Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg Att genomföra och utveckla förändringsarbete Kursen presenterar olika teorier och metoder för hur förändringar i samband med verksamhetsutveckling kan planeras, genomföras och utvärderas. Bland annat behandlas teorier om organisatoriska förändringar samt metoder för utvärdering av sådana förändringar. Intersektoriell samverkan 5 ECTS Kan tillgodoräknas som obligatorisk kurs inom MPH-programmet (120 ECTS). Det blir allt vanligare och allt mera nödvändigt med gränsöverskridande samverkan mellan hälso- och sjukvården och andra samhällssektorer samt olika frivilliga och ideella organisationer, t.ex. i samband med folkhälsoarbete. Kursen tar sin utgångspunkt i teorier om interorganisatoriska relationer och olika integrationsformer som nätverk, koalitioner, partnerskap och strategiska allianser. Dessutom behandlas frågor om interprofessionellt samarbete och ledarskap, t.ex. i multidisciplinära team. I detta sammanhang aktualiseras även svårigheter på grund av lagstiftning, finansieringsformer, revirtänkande och kulturella skillnader mellan olika organisationer och professioner. I kursen ges en översikt över forsknings- och utvecklingsarbete inom olika områden för intersektoriell samverkan såsom rehabilitering, äldreomsorg och psykiatrisk öppenvård med exempel från de nordiska länderna.

14 Praktik & Projektarbete
Modul 4 Praktik & Projektarbete Chefspraktik Hos verksamhetschef i Region Skåne utförs ej på egen arbetsplats 20 % under 6 månader Projektarbete Centralt i Region Skåne delta i pågående projekt ≤ 50 % under 6 månader

15 Ansökan & rekrytering till ledarskaps-ST
ST-läkare i Region Skåne som genomfört minst ett år av sin specialiseringstjänstgöring är behöriga att söka ST-läkarens verksamhetschef godkänner ansökan Annonseras i februari -09 på hemsidan & LT mm Urvalsprocess: personligt brev, CV, intervju, personlighetstest och referenstagning

16 Incitament ledarskaps-ST
ST-läkare som genomgår ledarskaps-ST får rätt till särskild lönejustering efter 5 års ST för de som slutför programmet (~ 8400 kr ökad lönekostnad inkl. soc. avgifter/månad under 6 mån)

17 Referensgrupp ledarskaps-ST
Jessica Bergh Skoog, SYLF-representant Ola Björgell, övergripande studierektor UMAS Gunilla Bodelsson, verksamhetschef Kvinnokliniken UMAS Peter Olsson, enhetschef, Huvud-Hals-Hud, Helsingborgs lasarett Ulf Kvist, sjukhuschef Centralsjukhuset i Kristianstad Rita Jedlert, strateg i koncernledningen – hälso- och sjukvård

18 Övriga personer som bidragit med synpunkter
Externt: Bo Ahrén – dekanus vid medicinska fakulteten, LU Michael Bergström – projektledare, Avd för vård och omsorg, SKL Isabelle Cehlin – deltagare ledarskaps-ST på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Anders Johansson – övergripande studierektor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Magnus Lord – ledningsstrateg USiL Sofia Palmquist – projektledare ledarskaps-ST, Capio S:t Görans sjukhus Internt: Ingrid Bengtsson-Rijavec Ingrid Bergman Bertil L Lindström Sören Olofsson Lars-Åke Rudin Stefan Rydén Vivianne Sahlin Annicka Westrin Bo Ahrén – dekanus vid medicinska fakulteten Magnus Lord – ledningsstrateg USiL Sofia Palmquist – projektledare ledarskaps-ST Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm Michael Bergström – Projektledare, Sektionen för informatik och verksamhetsutveckling, Avd för vård och omsorg, SKL Anders Johansson – övergripande studierektor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Isabelle Cehlin – deltagare ledarskaps-ST på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Ingrid Bengtsson-Rijavec; Chef för Centrum för verksamhetsplanering och analys, koncernstaben Ingrid Bergman – chef enheten för hälso- och sjukvård Bertil L Lindström – direktör utvecklingscentrum Sören Olofsson - RD Lars-Åke Rudin - chef förnyelsekontoret Stefan Rydén –medicinsk rådgivare Vivianne Sahlin- ledningsstrateg Annicka Westrin- avdelningschef för god vård och läkemedel

19 Mer information: www.skane.se/atst/ledarskapsst


Ladda ner ppt "Charlotta Sävblom Sören Olofsson Projektledare Projektbeställare"

Liknande presentationer


Google-annonser