Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Ledarskaps-ST i Region Skåne förnyelseprojekt om ledarskap, kultur och operationella verktyg program för framtida chefer med läkarbakgrund Charlotta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Ledarskaps-ST i Region Skåne förnyelseprojekt om ledarskap, kultur och operationella verktyg program för framtida chefer med läkarbakgrund Charlotta."— Presentationens avskrift:

1 1 Ledarskaps-ST i Region Skåne förnyelseprojekt om ledarskap, kultur och operationella verktyg program för framtida chefer med läkarbakgrund Charlotta SävblomSören Olofsson Projektledare Projektbeställare 2009-01-09

2 2 Bakgrund Behov & intresse för ledarskaps-ST Andel yngre läkare (%) som bedömer möjligheten att bli chef som stor kvinnormän AT3950 ST1224 Andel yngre läkare (%) som vill bli chef kvinnormäntotalt AT233428 ST485350 57 % av AT-läkare anser att läkarutbildningen ger dåliga förutsättningar för chefskap inom sjukvården 79 % av AT-läkare anser att ledarskapsutbildning är viktig för deras fortsatta arbete 56 % av AT-läkare angav intresse för att göra ”ledarskaps-ST” Källa: SYLF:s Karriärenkät 2002, AT-ranking 2006

3 3 Bakgrund Ledarskaps-ST Inspirerat av SYLF:s policy från 2007 Startade på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm i oktober 2008 Beslut fattat om ledarskaps- ST på Sahlgrenska i Göteborg i december 08

4 4 Direktiv Ledarskaps-ST Region Skåne Syfte Läkare med särskilt intresse för ledarskapsfrågor skall kunna ansöka om att få fördjupa sig inom området inom ramen för sin specialiseringstjänstgöring (ST) –uppnår medicinsk specialistkompetens –erhåller formell kompetens inom ledarskapsområdet –får ökad kunskap om Region Skånes organisation och uppdrag –får praktisk erfarenhet från ledningsarbete och chefskap Ledarskaps-ST bidrar till att möta de krav på ett tydligt och gott ledarskap som Region Skåne ställer på sina chefer

5 5 Direktiv Ledarskaps-ST Region Skåne Projekt- och effektmål Struktur för ledarskaps-ST hösten 2008 Rekrytering av 5-8 ST-läkare våren 2009 Programstart hösten 2009 Ett sätt att bredda rekryteringsunderlaget av personer till framtida chefstjänster inom organisationen En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga läkare skall eftersträvas

6 6 Moduler i Ledarskaps-ST 34 dagar ”kurs” + projektarbete, chefspraktik + grupphandledning, mentorträff och coaching Management Fördjupning Praktik & Projektarbete Personlig ledarutveckling Ledarskap Personlig ledarutveckling II. Region Skåne kunskap III. Ekonomi & IT I. Personlig ledar- utveckling II. Kommunikation 7 dagar 17 dagar 10 dagar IV. Management Kurser via LU etc I. Chefspraktik 20 % 6 månader II. Projektarbete ≤50 % 6 månader V. Praktisk projekt- ledning I. Systemkunskap hälso- o sjukvården Ledarskaps-ST beräknas förlänga ”ordinarie ST” med maximalt 6 månader

7 7 Tidsaxel Ledarskaps-ST 18 mån Region Skåne Kunskap Systemkunskap hälso- och sjukvården Ekonomi & IT Kommunikation Management Mentorskap (chefer inom Region Skåne) Coaching under projektarbetet (via Region Skånes ”coachbank”) Grupphandledning Chefspraktik Projektarbete september 2009 mars 2011 Personlig ledar- utveckling Fördjupning Praktisk projektledning

8 8 I.Personlig ledarutveckling (5 dagar) UGL 2008 (gruppdynamik, konflikthantering, ta och ge feedback, personkännedom) II.Kommunikation (2 dagar) Region Skånes värdegrund & vision Nätverk för kommunikation Presentationsteknik Mötesteknik Möta media Modul 1 Ledarskap

9 9 I.Systemkunskap hälso- och sjukvården (4 dagar) Svensk hälso- och sjukvårds organisation, finansiering, uppdrag och utmaningar (1 dag) Författningskunskap (0.5 dag) Arbetsrätt (2 dagar) Arbetsmarknadens parter, MBL, FAS, ATL, LAS, jämställdhetslagen, semesterlag, kollektivavtal, pensionsavtal, ”förhandlingsspel” EU perspektiv (0.5 dag) Modul 2 Management

10 10 II.Region Skåne kunskap (2 dagar) Organisation & politisk styrning Uppdrag & finansiering Verksamhetsplan & budget IT-struktur Förnyelsearbete i Region Skåne Interaktion med närområde Hälso- och sjukvårdens utmaningar i Region Skåne – Skånsk Livskraft Folkhälsoarbete i Region Skåne Universitetssjukhusens uppdrag Alternativa driftsformer; Hälsoval Skåne Modul 2 Management

11 11 III.Ekonomi & IT (4 dagar) ” driva en klinik under ett år” (3 dagar) Ekonomikurs: Intäkter-utgifter, verksamhetsplanering, budget, resursplanering, kostnadseffektivitetsanalys, uppföljningar, resultatuppföljning, bokslut LIS (lednings- och informationssystem) IT-kunskap (1 dag) Nationell IT-strategi, patientdatalag Praktisk övning Modul 2 Management

12 12 IV.Management (5 dagar) Verksamhetsstyrning (2 dagar) Förbättringsprogram Lean & Lean spel (1 dag) Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete (2 dagar) God vård – ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården HSAN, lex Maria, patientnämnder Nationella kvalitetsregister, Skånsk kvalitetskraft Tillgänglighetsarbete – Vårdgaranti V.Praktisk projektledning (2 dagar) Modul 2 Management

13 13 Väljs utifrån eget intresse ger ”formell kompetens” via kursprogram universitet / högskolor (10 dagar): Health Economy, 7.5 hp Lunds Universitet Master Programme in Public Health Förbättrings- och förnyelsekunskap i vården, 10 hp Healthcare Innovation and Management Lunds Universitet, LTH Kommunikation och retorik, 15 hp Lunds Universitet, Campus Helsingborg (halvfart, kvällstid) Att genomföra och utveckla förändringsarbete, 5 hp Intersektoriell samverkan, 5 hp (Health Management) Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg Modul 3 Fördjupning

14 14 I.Chefspraktik Hos verksamhetschef i Region Skåne utförs ej på egen arbetsplats 20 % under 6 månader II.Projektarbete Centralt i Region Skåne delta i pågående projekt ≤ 50 % under 6 månader Modul 4 Praktik & Projektarbete

15 15 Ansökan & rekrytering till ledarskaps-ST ST-läkare i Region Skåne som genomfört minst ett år av sin specialiseringstjänstgöring är behöriga att söka ST-läkarens verksamhetschef godkänner ansökan Annonseras i februari -09 på hemsidan & LT mm Urvalsprocess: personligt brev, CV, intervju, personlighetstest och referenstagning

16 16 Incitament ledarskaps-ST ST-läkare som genomgår ledarskaps- ST får rätt till särskild lönejustering efter 5 års ST för de som slutför programmet

17 17 Referensgrupp ledarskaps-ST Jessica Bergh Skoog, SYLF-representant Ola Björgell, övergripande studierektor UMAS Gunilla Bodelsson, verksamhetschef Kvinnokliniken UMAS Peter Olsson, enhetschef, Huvud-Hals-Hud, Helsingborgs lasarett Ulf Kvist, sjukhuschef Centralsjukhuset i Kristianstad Rita Jedlert, strateg i koncernledningen – hälso- och sjukvård

18 18 Övriga personer som bidragit med synpunkter Externt: Bo Ahrén – dekanus vid medicinska fakulteten, LU Michael Bergström – projektledare, Avd för vård och omsorg, SKL Isabelle Cehlin – deltagare ledarskaps-ST på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Anders Johansson – övergripande studierektor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Magnus Lord – ledningsstrateg USiL Sofia Palmquist – projektledare ledarskaps-ST, Capio S:t Görans sjukhus Internt: Ingrid Bengtsson-Rijavec Ingrid Bergman Bertil L Lindström Sören Olofsson Lars-Åke Rudin Stefan Rydén Vivianne Sahlin Annicka Westrin

19 19 Mer information: www.skane.se/atst/ledarskapsst charlotta.savblom@skane.se


Ladda ner ppt "1 Ledarskaps-ST i Region Skåne förnyelseprojekt om ledarskap, kultur och operationella verktyg program för framtida chefer med läkarbakgrund Charlotta."

Liknande presentationer


Google-annonser