Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategisk Mobilitet Joakim Amorim2008-04-03 1/8 SSF, översikt Ca 10 Gkr i kapital Ca 500 mkr/år i forskningsbidrag Ca 3/4 ”Rambidrag” Ca 1/4 ”Individuella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategisk Mobilitet Joakim Amorim2008-04-03 1/8 SSF, översikt Ca 10 Gkr i kapital Ca 500 mkr/år i forskningsbidrag Ca 3/4 ”Rambidrag” Ca 1/4 ”Individuella."— Presentationens avskrift:

1 Strategisk Mobilitet Joakim Amorim2008-04-03 1/8 SSF, översikt Ca 10 Gkr i kapital Ca 500 mkr/år i forskningsbidrag Ca 3/4 ”Rambidrag” Ca 1/4 ”Individuella bidrag” Vetenskaplig kvalité & Strategisk relevans

2 Strategisk Mobilitet Joakim Amorim2008-04-03 2/8 SSF, mobilitetssatsningar Återvändarbidrag (t.ex.: ICA, JSPS) Strategisk Mobilitet Strategisk Internationell Rekrytering Övriga (t.ex.: SIG, ProViking, mm)

3 Strategisk Mobilitet Joakim Amorim2008-04-03 3/8 Strategisk Mobilitet, Bakgrund Låg rörlighet i svenskt forskningssystem Speciellt låg mellan akademi/näringsliv Strategiskt viktigt Finns för lite medel för detta i Sverige

4 Strategisk Mobilitet Joakim Amorim2008-04-03 4/8 Beredningskommitté Ulf Rolander, ordf. - Sandvik Sheila Galt - Chalmers Björn Gustafsson - SBL Vaccines Erik Hagersten - UU Lena Heldén-Filipson - Teknikföretagen Joakim Amorim, sekr. - SSF

5 Strategisk Mobilitet Joakim Amorim2008-04-03 5/8 Utlysning Total omslutning: 30 Mkr Akademi näringsliv Relativt väletablerade Högskoleforskare/näringslivspersoner Lön 4 till 12 månaders heltid Avsiktsförklaring från båda parter Max 2 Mkr (inkl. OH), Max 0,5 Mkr för ”repatriering”

6 Strategisk Mobilitet Joakim Amorim2008-04-03 6/8 Kriterier Gästforskarens kvalifikationer Mottagande miljöns förutsättningar Ömsesidighet i avsiktsförklaringar från parterna Strategisk relevans Kvaliteten hos föreslaget projekt

7 Strategisk Mobilitet Joakim Amorim2008-04-03 7/8 Statistik Sökt“Beviljat”“Bevilningsggrad” Totalt antal ansökningar361747% Rörlighet Akademi till Näringsliv191368% Rörlighet Näringsliv till Akademi8338% Rörlighet Annat (ex Akademi till Institut)9111% Bioengineering (and LST)5240% Electronics and Photonics7457% ICT and Applied Mathematics14750% Life Science200% Materials Science5240% Product Realisation and Process Eng.3267% Kvinnliga sökande2150%

8 Strategisk Mobilitet Joakim Amorim2008-04-03 8/8 Strategisk Mobilitet, 2008 Utlysning 2008 15 Mkr Ansökningsdeadline efter sommaren


Ladda ner ppt "Strategisk Mobilitet Joakim Amorim2008-04-03 1/8 SSF, översikt Ca 10 Gkr i kapital Ca 500 mkr/år i forskningsbidrag Ca 3/4 ”Rambidrag” Ca 1/4 ”Individuella."

Liknande presentationer


Google-annonser