Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ELNU´s Sommarkonferens 2012 Resultat från arbetsgrupperna LOR 22 augusti 20121.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ELNU´s Sommarkonferens 2012 Resultat från arbetsgrupperna LOR 22 augusti 20121."— Presentationens avskrift:

1 ELNU´s Sommarkonferens 2012 Resultat från arbetsgrupperna LOR 22 augusti 20121

2 Lärdomar och konsekvenser av Högskoleverkets ämnesutvärdering av företagsekonomi. Hur höjer vi betyget? Vi har agerat på egen hand utan kunskap om normer och regler Utländska studenter med andra traditioner Spänning mellan yrkesexamen och mer akademiskt förhållningssätt Examinera lärandemål Anpassa oss till normerna Styra ämnesval i uppsats Våga underkänna Kräva Engelska B Läs in lärandemålen för Civ ek. Kollegium för handledare och examinator

3 Distansutbildningens behov och åtgärder för god genomströmning? Delvist löst med ”tidiga uppgifter” i kursen Målgruppen studenter annorlunda än campusstudenter. Hur anpassa oss? Öppen utbildning, open source, öppen undervisning, antagning och registrering vid examinationstillfället. Osäkerhet om framtiden för distansutbildningarna

4 Pågående kvalitetsgenomlysning av våra program Programutbudets helhet vid ELNU, bra eller dåligt? Civ ek vs Ekonomprogrammet ek styr? Överväg anpassa civ ek till Bologna 3+2 Behov av ökning på avancerad nivå Mer kraftfull internationalisering Kommunicera fördelarna med vårt breda utbud Kommunicera Scandinavian Education Kriterier för program: forskningsanknytning och unikitet hos program Marknadsföring av avancerad nivå till våra studenter Mål för internationalisering Samarbete med andra lärosäten för större volym på avancerad nivå Betalstudenter kräver en strategi

5 Ekonomihögskolans framtida programutbud, inriktning, samordning och utveckling. Krav att minska produktionen kräver prioriteringar Krav öka avancerad nivå Beslutsparametrar: rekryteringsbas, helhet, frigörande av resurser, lärarkompetens, internationellt utbud, avancerad nivå, campusorter Behöver utreda lärarkompetensbehovet på ett par års sikt Samordning av kurser och program på avancerad nivå Prioriterade program på resp. campus Öppen och transparent process en nödvändighet

6 Forskning: Utveckling av forskningsmiljöer, forskarutbildningens omfattning vs. seniorforskning. Satsa på forskargrupper Professorerna forskningsledare för forskargrupper Databaser som forskargrupper kan samlas kring Medel för språkgranskning Publicera i RÄTT journal Akademisk eller praktisk/lokal relevans? Bonus för publicering för alla

7 Pedagogisk/didaktisk utveckling, experiment och projekt. Prioriteras fn ej i organisationen Ger begränsat meritvärde Pedagogisk karriärväg Didaktiska samtal/seminarium Uppmuntra till auskultationer Uppmuntra didaktisk forskning

8 Internationalisering Internationalisering för alla verksamheter: utbildning, forskning, forskarutbildning och stödfunktioner Närhetsprincipen Underbemanning hindrar utbyten Betalstudenter kräver anpassad strategi Meritvärde av internationalisering lågt Engelska B

9 Samverkan: Ekonomihögskolans profil och positionering gentemot näringsliv och samhället i stort Omvärlden vet ej vad vi gör idag Behov i vår egen undervisning och hos ”regionen” EQUIS drivkraft? Signalera att samverkan är viktig Skapa grupp som arbetar med samverkan Samverka med andra institutioner vid Lnu

10 Vision, målbild och varumärke för Ekonomihögskolan Välj ut sektorer/områden/egenskaper, lyft fram dessa och skapa aktiviteter kring dessa Aktiviteter: Workshops med externa intressenter, bonuskurser till studenter, gästföreläsningar på valda teman Korsbefruktningar Mätningar av omvärldens uppfattning

11 Ekonomihögskolans organisation för utveckling och säkring av utbildningsutbud i form av program och kurser. Uppdrag och position för programansvariga och studierektorer Utbildningsnämnd: kvalitetssäkring, utbud, pedagogisk utveckling Delegation från fakultetsstyrelsen Vem äger forskarutbildningen?

12 Inre organisation och styrning av verksamhetens ekonomi i ny organisation Uppföljningsnivå: institution, avdelning/institution, del av avdelning Uppföljning av program Intäktsredovisning enligt ovan? Diskussion om alternativa kodsträngar Översyn timschablonen Punktmässiga uppföljningar av kurs ekonomiskt utfall Nyckeltal per ämne för miniantal i kurs

13 Värdegrundsfrågor och förbättring av vår arbetsmiljö. Utarbetning och övertider Långsam rekryteringsprocess Avsaknad av respekt för varandras yrkesroller Fixarkultur Bemötande och kommunikation Otydlighet om vad som skapar en framgångsrik Ekonomihögskola

14 Gemensam problemanalys och agenda Introduktion nyanställda Kommunikation, ej endast epost Mer framförhållning i rekrytering Fatta beslut och stå för dem Ökad närvaro på arbetsplatsen Lyft fram vad som är bra Värna om utbildningen


Ladda ner ppt "ELNU´s Sommarkonferens 2012 Resultat från arbetsgrupperna LOR 22 augusti 20121."

Liknande presentationer


Google-annonser