Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre
”Jag skulle vilja hjälpa till med logistiken!” En rapport som redovisar situationen för 29 av de mest sjuka gamla i Uddevalla och Orust kommun under perioden oktober mars 2010

2 Syftet Att få en gemensam bild kring multisjuka äldres behov av vård- och omsorg Identifiera systembrister i samband med dessa Att hitta systemlösningar som ger den multisjuka äldre personen bättre vård- och omsorgskvalité Öka den samhällsekonomiska nyttan av de resurser som finns samlade i vård- och omsorgssystemet kring multisjuka äldre

3 Totalt fyllde 211 personer från Uddevalla och Orust undersökningskriterierna
Av dessa hade 29% avlidit under urvalsårets 12 månader 3 personer per vårdcentral valdes ut Från Orust tillfrågades 25 personer varav 9 sedan deltog, från Uddevalla tillfrågades 45 personer varav 20 sedan deltog

4 Undersökningspersonerna
Ålder och kön –29 personer (20 Uddevalla och 9 Orust) –77-91 år –65% kvinnor –35% män –medianåldern 82 år

5 Kostnadsgrupperingar Grupper Kostnadsindelning Antal individer
Högkostnad: – Mellankostnad: – Lågkostnad: –

6

7 Detta diagram visar var inom slutenvården som personerna vårdats

8 ICD-10 Förklaring Kommentar
I50 Hjärtinsufficiens J44 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL] I21 Akut hjärtinfarkt N39 Andra sjukdomar i urinorganen Kan t.ex. vara urinvägsinfektion, stressinkontinens, annan specificerad inkontinens. I63 Cerebral infarkt Z51 Annan medicinsk vård Utesluter efterkontroll efter behandling. Kan t.ex. vara radioterapeutisk behandling eller komoterapeutisk behandling för tumör. Blodtransfusion. Förberedande vård för efterföljande Behandling. Palliativ vård. Ospecificerad medicinsk vård. I48 Förmaksflimmer och förmaksfladder I95 Hypotoni R07 Smärtor i luftstrupe och bröstkorg T.ex. strupsmärtor, bröstsmärtor vid andning, prekardiala smärtor, andra bröstsmärtor. I20 Anginösa bröstsmärtor (kärlkramp i bröstet) K59 Andra funktionsrubbningar i tarmen Utesluter: Funktionsrubbningar i magsäcken, förändringar i avföringsvanor UNS, intestinal malabsorption, psykogena tarmsjukdomar

9

10 Synpunkter på slutenvård
Bemötande –bristande information –stressad personal –beroendeställning • Vård och behandling –vårdplaneringen kommer för tidigt –långa väntetider och dålig planering/plats på salar –bättre läkemedelsgenomgångar efterlyses –kände sig inte färdigbehandlade innan utskrivning - dåligt med uppföljning- återbesök - MÄVA- bra och tryggt • Miljö –maten, trångt, stökigt, högljutt ”MÄVA Uddevalla är bra men man får vara riktigt sjuk för att få vård”.

11 Synpunkter på akutvård
Bemötande - bristande information - trygghet, när man snabbt behöver vård Vård & behandling -långa väntetider Miljö -hårda och smala sängar, stökigt, stressigt ” Mycket bra på sjukhusen. Duktig personal men det är för lite personal och de sliter”

12 Synpunkter på vårdcentral
• Tillgänglighet -svårighet med telefontekniken • Kontinuitet -bristande, framför allt på läkarsidan -god kontakt med sjuksköterska -korta besök (svårigheter med hörsel och minne) • Helhetssyn och helhetsansvar -får söka för ett problem i taget -får inte besked om prov, undersökningar och uppföljning -måste själv hålla ihop alla kontakter -oro över läkemedel (läkemedelsgenomgångar) ”Långa väntetider till vård centralen, men de är bra”

13 Synpunkter på kommunens vård och omsorg
Bemötande -många olika hemtjänstpersonal -kontaktperson upplevs saknas -saknar någon som har helhetsansvaret - biståndshandläggares roll upplevs oklar Stöd, service och vård - trygghet- tillsyn och trygghetslarm ett bra stöd -trygghet för anhöriga -serviceinsatsernas kvalitet -personal behärskar inte svenska Övrigt - vill kunna påverka innehållet i insatserna ”Har egentligen tyckt att jag inte behöver hemtjänst. Vill klara mig själv, men verkligheten ser nog inte ut sådan. Det är en trygghet för anhöriga att jag har hemtjänst! Dom tycker det känns skönt att nå´n kommer till mig varje dag.”

14

15

16 Tankar Samarbete ” När det gäller sjukhuset så har personalen bristande kunskaper om kommunens insatser. Brister i samverkan och kunskaper om varandras områden.” ”Jag har märkt att min anhöriga mått dåligt om sådant som handlar om att de talar över huvudet på honom, för han sitter i rullstol. Han har inte alltid fått det stödet han behövt” Stöd, service och vårdkvalité ”Jag önskade att jag fick komma ut mer på promenad” Förebyggande och rehabiliterande Helhet och ansvar ”Avsaknaden av meningsbärande möten med personal och verksamheter som ser och tar ansvar för hela den komplicerade behovs- och problemsituationen den äldre befinner sig i”

17 Inte den äldre i fokus utan…..
Den äldres fokus


Ladda ner ppt "Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser