Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson BUDGETBEREDNING BUDGET 2011-2013 17 maj 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson BUDGETBEREDNING BUDGET 2011-2013 17 maj 2010."— Presentationens avskrift:

1 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson BUDGETBEREDNING BUDGET 2011-2013 17 maj 2010

2 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson 1.Bostadsförsörjningsprogram 2.Budgetförutsättningar 3.Egna överläggningar

3 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson 20112012201320142015 Sjukhusområdet - flerbostadshusKLK00-2 0002 0000 Svensbyggevägen - flerbostadshusKLK00-1 1001 1000 Bredaryd Stationsområdet - flerbostadKLK-500500000 Bredaryd Annebergssjön - villorKLK00-2 40000 Sydsvenska Krysset etapp 3, grovpl.KLK000-25 00025 000 Vitarör, grovplan tomter etapp 3KLK000-3 0003 000 Bredaryd, ÄngarnaKLK000-2 0002 000 Forsheda, nytt industriområdeKLK00-3 0003 0000 Bor, norra, industriomrKLK000-4 0004 000 Bor, norra industriomr, grovplaneringKLK000-10 00010 000 TomtlikviderKLK-3 000 00 GrovplaneringKLK-2 000 00 -5 500-4 500-13 500-37 90044 000 Beredning av investeringar – expl.område

4 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson Bostadsområden 20112012201320142015 Helmershus 1 - villor/flerbostadshus10 00013 000 Sjukhusområdet - flerbostadshus2 000 Centrala Gröndal etapp 2 - villor10 5001 500 Prostskogen - flerbostadshus11 0007 000 Ekenhaga - flerbostadshus6 000 Städet -flerbostadshus1 900 Svensbyggevägen - flerbostadshus1 100 Bredaryd Stationsområdet – flerbost 500 Bredaryd Häggegård 1 - flerbostad/vi3000 Forsheda Hanahöjvägen - villor1 100 Bor, Sotakärrsv. - villor3 500 Rydaholm, Stallagårdsomr2 600 Övriga orter1 000 Tomtlikvider-3 000

5 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson Verksamhetsområde 20112012201320142015 Sydsvenska Krysset etapp 314 900 Sydsvenska Krysset etapp 3, grovpl.25 000 Vitarör, etapp 33 000 Vitarör, grovplan tomter etapp 33 000 Klockaregården5 000 Bredaryd, Ängarna2 000 Forsheda, nytt industriområde3 000 Bor, norra, industriomr4 000 Bor, norra industriomr, grovplanering10 000 Rydaholm, nytt industriomr5 000 Exploateringsintäkter verks.omr. Ytterligare krav på expl.intäkter Tomtlikvider-8 000 -5 000 Grovplanering-6 000 -4 000

6 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson Budgetförutsättningar Resultatmål Lönepott Utomram-äskande Befolkning Investeringar

7 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson RESULTATBERÄKNINGAR BUDGET 2011-2013 Beräkning för att uppnå 2,0% resultat för perioden 2011-2013 Bokslut BudgetPlaneringSumma Belopp i tkr 20072008200920102011201220132011-20132007-2013 Årets resultat35,337,134,121,030,231,031,9 Avgår: Realisationsvinster0,03,50,3 Årets resultat (exkl reavinster) 35,333,633,821,030,231,031,9 Tillkommer: Inlösen pensioner inkl lönskatt29,29,9 Årets resultat (exkl reavinster+inlösen pensioner) 64,543,533,821,030,231,031,9 93,1 255,9 Kommunalskatt och kommunalek. utjämning1 370,11 430,71 461,51 495,01 509,81 547,61 596,34 653,710 411,0 Resultat i %4,71%3,04%2,31%1,40%2,00% 2,46% Slutsats: Sammanlagt resultat 2011-2013 som behövs för att uppnå 2,0% i genomsnitt för planperioden 2011-2013 är +93,1 Mkr.

8 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson Beräkning för att uppnå 2,5% resultat för perioden 2007-2013 Bokslut PrognosPlaneringSumma Belopp i kkr 20072008200920102011201220132011-20132007-2013 Årets resultat35,337,134,128,831,532,333,2 Avgår: Realisationsvinster0,03,50,35,0 Årets resultat (exkl reavinster) 35,333,633,823,831,532,333,2 Tillkommer: Inlösen pensioner inkl lönskatt29,29,9 23,2 Årets resultat (exkl reavinster+inlösen pensioner) 64,543,533,847,020,025,026,5 71,5 260,3 Kommunalskatt och kommunalek. utjämning1 370,11 430,71 461,51 495,01 509,81 547,61 596,34 653,710 411,0 Resultat i %4,71%3,04%2,31%3,14%1,32%1,62%1,66% 1,54%2,50% Slutsats: Sammanlagt resultat 2011-2013 som behövs för att uppnå 2,5% i genomsnitt för planperioden 2007-2013 är +71,5 Mkr.

9 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson BUDGETLÄGET - DRIFT Äskanden 2011-2013 Budget Belopp i kkr 201120122013 Kommunstyrelsen 4 2074 9864 613 Campus (Kommunstyrelsen) 8002 7485 216 Överförmyndarnämnd 150 Kommunrevision 000 Teknisk nämnd 2 800 Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor 480280 Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Räddningstjänst 1 137 Fritidsnämnd 555380280 Kulturnämnd 3958615 565 Barn- och utbildningsnämnd 2 5145 5125 931 Omsorgsnämnd 10 70017 40021 700 Medborgarnämnd 2 5004 2008 200 Övrigt 3104 0389 160 Summa äskanden 26 54844 49265 032 Årets resultat före äskningar 31 15841 94546 595 ÅRETS RESULTAT INKL ÄSKNINGAR 4 610-2 547-18 437

10 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson LÖNEUTVECKLING Belopp i % 2010201120122013 TIMLÖN, SKL april2,3 3,03,5 Värnamos löneplan2,02,33,03,5 +extra SKTF, akademiker,och ledarna 2,01,5 Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 2,01,5 Kommunal1,951,9Prel fördelning per år TOTALT 3,85% på 2 år

11 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson LÖNEPOTT Central lönepott (inkl strukturförändringar) Strukturförändring/osakliga löneskillnader (lönesatsn) 2010 (helår) 6 0776 000 Strukturförändringspott 2011 (0,09% på helår) 7501 000 Strukturförändringspott 2012 (0,18% på helår) 1 5002 000 Strukturförändringspott 2013 (0,18% på helår) 1 500 Osakliga löneskillnader 2011 (0,27% på helår) 2 2503 000 Osakliga löneskillnader 2012 (0,13% på helår) 1 1251 500 Osakliga löneskillnader 2013 (0,13% på helår) 1 125 Beräknad lönepott 2011 (ackumuleras med 9 mån år 1 och 12 mån år 2) (2,3%) 19 21025 613 Beräknad lönepott 2012 (ackumuleras med 9 mån år 1 och 12 mån år 2) (3,0%) 25 68234 243 Beräknad lönepott 2013 (9 mån år 1) (3,5%) 31 059 SUMMA 6 07728 21063 920107 040

12 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson LÖNEPOTT 201120122013 Strukturförändringspott Kan ingå i lönepott 7502 5004 500 Osakliga löneskillnader Kan ingå i lönepott 2 2504 1255 625 SUMMA3 0006 62510 125

13 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson Kassaflödesbudget 1/1- 14/415/4-31/12 Belopp i Mkr 20072008200920102010 *) 201120122013 Ingående likvida medel441182603191351548066 Avräkning kommunalskatt-113197 -3614 Medel från årets resultat (exkl inlösen av pensioner)6447343715212624 Inlösen av pensioner (inkl löneskatt)-29-100 -23 Medel från årets avskrivningar6772742061818796 Årets investeringar (E.ON) -206 Årets investeringar (Gummifabr.) -6-4-46-90-117-58 Årets investeringar (avgiftsfin.) Ingår nedan -24-16-2-19-32-92-70 Årets investeringar (övriga)-71-125-137-22-49-81-94-102 Övrigt (konjunkturmedel, SAP pensioner, fordringar/skulder m m)5418091-11430 Lån till Vägverket - Ljussevekaleden -37-38 Nya lån (aktier Vmo Energi AB) 100 Nya lån (gummifabrik, VA) 50100200100 Utgående likvida medel (31/12)118260319135154806656 *) År 2010 avser helårsprognos per 2010-03-31

14 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson 201120122013 Kulturnämnd Smålands Konstarkiv - indexuppräkning204060 Smålands Konstarkiv - engångsbidrag flytt150 Utom ram-äskande

15 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson 31-mar30-jun30-sep01-nov31-dec 20063271832793328163279632841 2007328573294532919329113293089 20083289632936328943284032823-107 20093281332885328243279032753-70 20103274832790 201132815 201232840

16 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson Investeringsönskemål efter beredning

17 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson Skattefinansierade inv totalt samt varav Gummi

18 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson NU ÅTERSTÅR ETT GROVARBETE BESLUT I Budgetberedningen 25 maj Kommunstyrelsen 7 juni Kommunfullmäktige 17 juni


Ladda ner ppt "Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson BUDGETBEREDNING BUDGET 2011-2013 17 maj 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser