Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson BUDGETBEREDNING BUDGET 2011-2013 17 maj 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson BUDGETBEREDNING BUDGET 2011-2013 17 maj 2010."— Presentationens avskrift:

1 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson BUDGETBEREDNING BUDGET maj 2010

2 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson 1.Bostadsförsörjningsprogram 2.Budgetförutsättningar 3.Egna överläggningar

3 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson Sjukhusområdet - flerbostadshusKLK Svensbyggevägen - flerbostadshusKLK Bredaryd Stationsområdet - flerbostadKLK Bredaryd Annebergssjön - villorKLK Sydsvenska Krysset etapp 3, grovpl.KLK Vitarör, grovplan tomter etapp 3KLK Bredaryd, ÄngarnaKLK Forsheda, nytt industriområdeKLK Bor, norra, industriomrKLK Bor, norra industriomr, grovplaneringKLK TomtlikviderKLK GrovplaneringKLK Beredning av investeringar – expl.område

4 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson Bostadsområden Helmershus 1 - villor/flerbostadshus Sjukhusområdet - flerbostadshus2 000 Centrala Gröndal etapp 2 - villor Prostskogen - flerbostadshus Ekenhaga - flerbostadshus6 000 Städet -flerbostadshus1 900 Svensbyggevägen - flerbostadshus1 100 Bredaryd Stationsområdet – flerbost 500 Bredaryd Häggegård 1 - flerbostad/vi3000 Forsheda Hanahöjvägen - villor1 100 Bor, Sotakärrsv. - villor3 500 Rydaholm, Stallagårdsomr2 600 Övriga orter1 000 Tomtlikvider-3 000

5 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson Verksamhetsområde Sydsvenska Krysset etapp Sydsvenska Krysset etapp 3, grovpl Vitarör, etapp Vitarör, grovplan tomter etapp Klockaregården5 000 Bredaryd, Ängarna2 000 Forsheda, nytt industriområde3 000 Bor, norra, industriomr4 000 Bor, norra industriomr, grovplanering Rydaholm, nytt industriomr5 000 Exploateringsintäkter verks.omr. Ytterligare krav på expl.intäkter Tomtlikvider Grovplanering

6 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson Budgetförutsättningar Resultatmål Lönepott Utomram-äskande Befolkning Investeringar

7 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson RESULTATBERÄKNINGAR BUDGET Beräkning för att uppnå 2,0% resultat för perioden Bokslut BudgetPlaneringSumma Belopp i tkr Årets resultat35,337,134,121,030,231,031,9 Avgår: Realisationsvinster0,03,50,3 Årets resultat (exkl reavinster) 35,333,633,821,030,231,031,9 Tillkommer: Inlösen pensioner inkl lönskatt29,29,9 Årets resultat (exkl reavinster+inlösen pensioner) 64,543,533,821,030,231,031,9 93,1 255,9 Kommunalskatt och kommunalek. utjämning1 370,11 430,71 461,51 495,01 509,81 547,61 596,34 653, ,0 Resultat i %4,71%3,04%2,31%1,40%2,00% 2,46% Slutsats: Sammanlagt resultat som behövs för att uppnå 2,0% i genomsnitt för planperioden är +93,1 Mkr.

8 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson Beräkning för att uppnå 2,5% resultat för perioden Bokslut PrognosPlaneringSumma Belopp i kkr Årets resultat35,337,134,128,831,532,333,2 Avgår: Realisationsvinster0,03,50,35,0 Årets resultat (exkl reavinster) 35,333,633,823,831,532,333,2 Tillkommer: Inlösen pensioner inkl lönskatt29,29,9 23,2 Årets resultat (exkl reavinster+inlösen pensioner) 64,543,533,847,020,025,026,5 71,5 260,3 Kommunalskatt och kommunalek. utjämning1 370,11 430,71 461,51 495,01 509,81 547,61 596,34 653, ,0 Resultat i %4,71%3,04%2,31%3,14%1,32%1,62%1,66% 1,54%2,50% Slutsats: Sammanlagt resultat som behövs för att uppnå 2,5% i genomsnitt för planperioden är +71,5 Mkr.

9 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson BUDGETLÄGET - DRIFT Äskanden Budget Belopp i kkr Kommunstyrelsen Campus (Kommunstyrelsen) Överförmyndarnämnd 150 Kommunrevision 000 Teknisk nämnd Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Räddningstjänst Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Övrigt Summa äskanden Årets resultat före äskningar ÅRETS RESULTAT INKL ÄSKNINGAR

10 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson LÖNEUTVECKLING Belopp i % TIMLÖN, SKL april2,3 3,03,5 Värnamos löneplan2,02,33,03,5 +extra SKTF, akademiker,och ledarna 2,01,5 Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 2,01,5 Kommunal1,951,9Prel fördelning per år TOTALT 3,85% på 2 år

11 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson LÖNEPOTT Central lönepott (inkl strukturförändringar) Strukturförändring/osakliga löneskillnader (lönesatsn) 2010 (helår) Strukturförändringspott 2011 (0,09% på helår) Strukturförändringspott 2012 (0,18% på helår) Strukturförändringspott 2013 (0,18% på helår) Osakliga löneskillnader 2011 (0,27% på helår) Osakliga löneskillnader 2012 (0,13% på helår) Osakliga löneskillnader 2013 (0,13% på helår) Beräknad lönepott 2011 (ackumuleras med 9 mån år 1 och 12 mån år 2) (2,3%) Beräknad lönepott 2012 (ackumuleras med 9 mån år 1 och 12 mån år 2) (3,0%) Beräknad lönepott 2013 (9 mån år 1) (3,5%) SUMMA

12 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson LÖNEPOTT Strukturförändringspott Kan ingå i lönepott Osakliga löneskillnader Kan ingå i lönepott SUMMA

13 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson Kassaflödesbudget 1/1- 14/415/4-31/12 Belopp i Mkr *) Ingående likvida medel Avräkning kommunalskatt Medel från årets resultat (exkl inlösen av pensioner) Inlösen av pensioner (inkl löneskatt) Medel från årets avskrivningar Årets investeringar (E.ON) -206 Årets investeringar (Gummifabr.) Årets investeringar (avgiftsfin.) Ingår nedan Årets investeringar (övriga) Övrigt (konjunkturmedel, SAP pensioner, fordringar/skulder m m) Lån till Vägverket - Ljussevekaleden Nya lån (aktier Vmo Energi AB) 100 Nya lån (gummifabrik, VA) Utgående likvida medel (31/12) *) År 2010 avser helårsprognos per

14 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson Kulturnämnd Smålands Konstarkiv - indexuppräkning Smålands Konstarkiv - engångsbidrag flytt150 Utom ram-äskande

15 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson 31-mar30-jun30-sep01-nov31-dec

16 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson Investeringsönskemål efter beredning

17 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson Skattefinansierade inv totalt samt varav Gummi

18 Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson NU ÅTERSTÅR ETT GROVARBETE BESLUT I Budgetberedningen 25 maj Kommunstyrelsen 7 juni Kommunfullmäktige 17 juni


Ladda ner ppt "Kommunledningskontoret Kjell Fransson och Ulf Svensson BUDGETBEREDNING BUDGET 2011-2013 17 maj 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser