Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolskjuts Storholmen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolskjuts Storholmen"— Presentationens avskrift:

1 Skolskjuts Storholmen

2 Vilka är berättigade? Alla barn i grundskolans åk 1-9 till de som är permanent bosatta och folkbokförda på Storholmen Resor för förskolebarn, förskoleklassbarn samt från fritidshem är föräldrarnas ansvar

3 När utförs skolskjuts? Under hela årets alla skoldagar (ca 178 dagar)
Ev. resor till och från fritidshem under skollov ankommer på föräldrarna

4 Vilken lag och övriga föreskrifter reglerar skolskjuts på Lidingö?
Skollagen 4 kap. Grundskolan, § 7 Förordning (1970:340) om skolskjutsning Utbildningsnämndens riktlinjer om skolskjutsar/skolkort i Lidingö stad (UF 2004:28:II)

5 Föreslaget undantag 2011 från UN:s föreskrifter
Att alla Storholmseleverna i åk 1-9 får skjuts till resp. nuvarande skola (och Ropsten) trots att inte alla valt att gå i närmaste kommunala närskola Att detta också gäller de elever i åk 1-9 som är bosatta i Trolldalen Att ovanstående gäller tills dess trafiksäker färdväg ordnats av Lidingö stad

6 Hur kommer resandet ske?
Upphandlad båt/svävare entreprenör tar eleverna till Mor Annas Brygga 07:25 och 07:45 Lidingö stads transportservice (ÄHO) skjutsar eleverna till nuvarande resp. skolor (och Ropsten) Det omvända gäller för hemtransporten på eftermiddagen för berättigade elever

7 Vad händer under våren 2011? Utbildningsnämnden kommer att anta en reviderad skolskjutspolicy där hänsyn också tas till nedanstående mm Ny skollag träder i kraft 1 juli 2011 som ev. påverkar kommunens ansvar betr. skolskjuts


Ladda ner ppt "Skolskjuts Storholmen"

Liknande presentationer


Google-annonser