Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Rapport från besök i Warsawa med deltagande vid III International Medical Rescue Championship i Szczyrk - Tatra Mountains, Polen 2008-02-13--17 Fredrik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Rapport från besök i Warsawa med deltagande vid III International Medical Rescue Championship i Szczyrk - Tatra Mountains, Polen 2008-02-13--17 Fredrik."— Presentationens avskrift:

1 1 Rapport från besök i Warsawa med deltagande vid III International Medical Rescue Championship i Szczyrk - Tatra Mountains, Polen 2008-02-13--17 Fredrik Fredriksson 2008-02-18

2 2 Syfte: Representera landstingets landstingsövergripande prehospitala funktion i den regionala delegationen från Stockholm som organiserats av landstingskontorets internationella enhet Delta som medlen i den svenska delegationen vid the III International Medical Rescue Championship i södra Polen Informera mig om vilka möjligheter till praktiskt- forsknings- utbyte/ samarbete inom det prehospitala området som erbjuds i Polen Utveckla europeiskt nätverk Deltagare Kurt Berntsson, vd AISAB Åke Östman, HR, AISAB Lena Söderman, Landstingsstyrelsens förvaltning Internationella kontoret Hosts: Repr. Of the Marshasll´s office of the Mazowieckie Voivodeship: Ewa Łagońska, Director of Health Department Małgorzata Waś, Head of Health Policy Unit in the HealthDepartment Dagmara Piwońska-Kuc, Health Department Artur Kamecki, Director of Meditrans®.

3 3 Sjukvårdsystemet i Polen All vård är gratis för polska medborgare. Remisskraven är låga Fritt vårdval finns, försäkringen gäller lika i hela landet – ”Utomlänspatienter finns alltså inte. Det mesta av sjukvården finansieras / capita via staten och beslutas i detalj på länsnivå i de 16 regionala parlamenten. Finansieringen till länet kommer från statens Nationella Hälsofond. Det finns privat sjukvård som är an- sluten till det nationella försäkrings- systemet och sådan som står helt utanför. Privata sjukvårdsförsäkringar omfattar idag 800 000 polacker Uppdraget, ”Tjänstepaketet”, basen, upp -handlas regionalt med hjälp av den statliga försäkringskassan. Omfattande specialistvård betalas av staten Tillsyn sker via Hälsoministeriets statliga Hygieninspektörer, ”Sanepid” och inspektionen för farmaceutiska frågor och via regionens central för offentlig hälsa inom Office of the Marshall = Svenskt landsting Prehosp sjukvård i Polen Sedan 1 januari 2007 har Marshalls Office ansvar för regionen ambulans- sjukvård. Staten ger i realiteten ett bidrag till varje landsting för att finansiera Ambulanssjukvården Häri ingår ansvar för ett länsräddningssystem( var stationerna ska placeras och hur många de ska vara). Den offentliga ambulansverksamheten har nu fått konkurrens från privata vård- givare. Falck har två ambulanser i Warsawaregionen (och i landet) X:a intäkter kan komma ifrån räddnings -skola, egna kliniker och specialist -mottagningar. Inget kollektivavtal finns. En ”bra” timlön för en anestesiolog är 130 SEK. Specialistläkare med två specialist- examen har 2007 efter en lönehöjning på 1 800:-, ca 6000:-/månad. En sjuk- sköterska har ca 4 500:- och en VD i vårdföretag tjänar i median 12 000:-

4 4 Warsawa – Dag 1 Besök vid Brodnowski Regional Hospital Sjukhuset –allmänt Sjukhuset : är ett högspecialiserat länssjukhus, specialiserat på ortopedi och traumatiska skallskador har 680 vårdplatser – liknar på många sätt Danderyds sjukhus innan storlandstingsreformen1970 Har en nyinvigd Intensivvårdsavdelning som är helt i klass med IVA -SÖS driver en medicinsk högskola Emergency Unit Är nyinredd men ska byggas om och tredubblas i storlek Tillämpar signalfärgsättning på väggar, tak och golv (Mottagningen delad i en grön och en röd sektion) Arbetsmetodiken tydlig - Triage i fem steg tillämpas Normalbelastning är 180 patienter max 220/dygn) Av sjukhusets trauma fall är ca 4% skalltrauman Arbetar medvetet för att minimera tiden från larm till avlastande neurokirurgi från 4.25h till maxi 1 h Egen publicerad forskning om 144 skalltraumapatienter visar bl.a att den ideala ”Golden hour” i verklighetens Warsawa är 4.25h och därmed görs följande konklusion: ”According to the analysis the authors conclude that there is a need to reorganize the National system of Emergency Care in Poland. The most important issues are: to standardize the emergency medical records and initial emergency procedures, to organize multitrauma teams and to decrease the time of the refferral process and definitiva care” Se bilagd tvåspråkiga artikel från Neurologia i Neurochirurgia Polska 2007; 41,1

5 5 Warsawa – Dag 1 Besök vid 4th section of the Mazovian Regional Emergency & Transportation Unit - Meditrans® Stationen har 6 fordon och är en av 17 stationer i Stor-Warsawa inom samma företag. Falck har två stationer utanför Warsawaregionen (de enda i Polen) Alla fordon står utomhus eller i enkelt skyl Läkartätheten är mycket stor (”folk” kräver detta!) Personalen byter station en gång i kvartalet för att alla anställda skall hitta överallt i Warsawa Har eget behandlings/bedömningsrum för polisen för att avgöra promillehalt / fyllecell eller inte Förväntad ankomsttid för 4:e stationen är 3-9 min (normaltid) 8-14 min (rusningstid) efter larm Målet är att ha patienterna under kvalificerad vård (sjukhus) inom 25 minuter från larm. Triage i fem steg röd, orange, gul, grön och svart. Varje team tar ca 5 Case/ 24h 3 personalkategorier finns: A = Läkare – Specialist i Anestesi B = Leg Sjusköt – Master i Anestesi C = Räddningsmän – ”Rescuers”. 2 års utbildning Stationen kan bilda 3 typer av team

6 6 Besök vid the HQ of the Mazovian Regional Emergency & Transportation Unit - Meditrans® Är ett 111 år gammalt, statligt ägt bolag Lägger bud på upphandlingsunderlag som hanteras av vår motsv. till försäkringskassan Ansvarar för all utlarmning av ambulanser i stor-Warsawa i egen larmcentral ( 999 ). Systemet kräver en manuell mottagare vid respektive ambulansstation och är ej digitaliserat direkt till ambulanserna. ”112” är ett nationellt nummer som besvaras från en plats i landet som sedan länkar till rätt undercentral Administrerar nödnummer i Warsawa – ca 30% av samtalen är blir prio 1 Telefon 999 = Sjukvård 998 = Brandkåren 997 = Polisen Inför 2008 GPS monitorering av alla Sjukvårdsfordon i Storwarsawa Driver en avlastande hjärtklinik + intermediär / observations-avdelning med 30 vårdplatser i stationen och har en egen akutmottagning för hjärtan och trauma i bottenvåningen Har 180 timanställda läkare som tjänar ca 12 000 SEK/månad som specialister Anställer ca 20% kvinnor som med. aktiv personal Använder 3 typer av Team/fordon i hela organisationen: Typ A ”Basic ambulance” = 2 ”Rescuers” + en förare eller 1 Rescuers +1 Reg. Nurse + förare Typ B ”Resuscitation amb.” = 1 Rescuer + 1 Reg. Nurse (master – Anaesth.) + en läkare (ST-An) och en förare (Max 3.5 ton) Typ C ”Neonatal ambulance” = 1 Rescuer + 1 Reg. Nurse (master.Sci – Anaesth.) + en läkare (Pediatric) och en förare men det finns bara två neonatal-ambulanser i Warsawa.

7 7 Warsawa- Szczyrk / Tatra – Dag 2 Tidig start från Holiday Inn för 80 mil lång bussresa genom centrala Polen Två raster för 2:a frukost och besök vid den svarta madonnan i Czestochowa, Polens heligaste stad där ”Lejonet från Norden”, Gustav den II Adolf fick ge sig under 30-åriga kriget och vända om Ankomst Sporthotellet Szczyrk : http://www.szczyrk.plhttp://www.szczyrk.pl Invigning – Representanter för Sjukvårdsminister Ewa Kopaczr, underhållning och officiell middag Föreläsning av professor Krystyn Sosada (Tolkades inte )

8 8 Szczyrk - tävlingarna dag 3 52 team med internationellt deltagande från Italien-Lombardiet, Ukraina, Azerbadjan tävlade i sju olika moment. Uppgifterna skulle genomföras av samma team under två dagar och en natt. Varje team ”drog” ordningen på sina uppdrag ur ett lottoliknande system. Varje uppgift dukades utomhus med sminkade markörer som dubblerats för att inte frysa ihjäl. Varje team hade en eller i vissa fall två eller tre domare som följde alla aktiviteter enligt ett förberett protokoll (SPC har tillgång till den polska originalet – ska Översättas) Incidenterna varierade mellan större olycksplatser med flera fordon inblandade med barn och äldre skadade och mer koncentrerade incidenter i en specifik miljö (garage med hjärt- och lungbesvär i koloxidfyllt garage) Större kritiska misstag kunde medföra att man fick avbryta och teamet fick 0 poäng. Vid sammanräkningen delades pris ut för bästa team vid varje moment samt guld, silver och brons för bästa team sammanlagt. Pris delades också ut för bästa inter- nationella deltagare (Italien). Priserna bestod dels av klassiska ”bucklor”, dels av avancerad prehospital utrustning som t ex defibrillatorer, mobil analysutrustning och ekonomiskt bidrag till ambulans- anskaffning av Fiats senaste ambulansmodell (oklart hur stort) Huvudsponsor var FIAT men här fanns också Laerdal, Med-Line, WAS, Paramedica Polska, Medtronic och en polsk barnfond.

9 9 Szczyrk - tävlingarna dag 4 Nattmomentet En berusad man har brutit benen på 1000 meters höjd, Ligger i snön, 8m/s, - 17C, börjar 23.45 slutar 03.30 Teamet tar linbana/Sittlift med all utrustning! upp till olycksplatsen. Korrekt stabilisering av frakturen, snabb smärtlindring, mycket psyk-stöd transport inomhus. Förmiddag Start mot Krakow 06.30 via den uppdämda reservoirsjön Zywiel fram till Wawelslottet där Sigismund Wasa ( Johan den III och Katarina Jagelonikas barn) valdes till kung i Polen och fick avsäga sin svenska titlar. I slottet fanns alla de tidiga Polska kungarnas sarkofager och fantastiska Brysseltapeter i kolossalformat vävda i silke, guld och silver. Slottet nu mest i italiensk renässansstil även om äldre delar fanns liksom några barock delar. Åter till Szczyrk via ett besök saltgruvorna i Welicka (ett av Polens världsarv) Eftermiddagens tävlingar Ett fysiskt moment med Repellering, bergsklättring, köra fyrhjuling, bygga hög plattform med hela teamet. prickskytte och pilkastning (!) Två medicinska moment 1 Leta förolyckad skadad med sändare i lavin-snö 2 Hjärtstillestånd utomhus i kyla Avslutning Debriefing, Prisutdelning, Diplom, Organisatörens och sponsorers tack, officiell avslutning och officiell middag. Svenska delegationens tack med gåvor från AISAB och landstinget centralt. Inbjudan till Arlandaövningen i oktober från Lt/SPC och till AISAB för studiebesök.

10 10 Szczyrk - Krakow – Stockholm dag 5 Börjar 08.00 Buss till Krakow efter avsked Trassel med IATA på ”Balice”, Krakows flygplats Flyg start 12.50 Arlanda ankomst 14.50 Åter hemmet 16.30 Bild på teamet ”Vårt” Team kom på 6:e plats… …. trots löfte om en rundlig ekonomisk belöning om man vann.


Ladda ner ppt "1 Rapport från besök i Warsawa med deltagande vid III International Medical Rescue Championship i Szczyrk - Tatra Mountains, Polen 2008-02-13--17 Fredrik."

Liknande presentationer


Google-annonser