Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 2013-08-27 JB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 2013-08-27 JB."— Presentationens avskrift:

1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 2013-08-27 JB

2 Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 2013-08-27 JB Störst i rådgivning – kostnadsfri, konfidentiell och objektiv Rikstäckande : 86 procent av befolkningen, finns i 200 av 290 kommuner Varannan person nämner NyföretagarCentrum som aktören de skulle vända sig till för nyföretagarrådgivning (Källa: Tillväxtverket) NyföretagarCentrum ledande

3 Rådgivning från företagare till blivande företagare 3 2013-08-27 JB 22 500 rådgivningskunder 9 400 företagsstarter Starka nyckeltal 2012

4 Rådgivning från företagare till blivande företagare 4 2013-08-27 JB NyföretagarCentrum står starkt bland kvinnor och utlands- födda och i alla åldrar. Av kunderna 2012 var: 52,5 procent kvinnor 20 procent utlandsfödda 17 procent 25 år eller yngre 40 procent 26–40 år 37 procent 41–60 år 4 procent 61 år eller äldre Majoritet kvinnliga kunder

5 Rådgivning från företagare till blivande företagare 5 2013-08-27 JB NyföretagarCentrums rådgivning är mycket kostnadseffektiv – 2012 år siffror talar för sig själva: 4 300 kronor per besökare 10 300 kronor per företagsstart 96,5 miljoner kronor i lokal och nationell omsättning Kostnadseffektiv rådgivning

6 Rådgivning från företagare till blivande företagare 6 2013-08-27 JB Tjänsteföretag dominerar

7 Rådgivning från företagare till blivande företagare 7 2013-08-27 JB Företagsstarter fördelade på bolagsform 2012: 63 procent enskild firma 32 procent aktiebolag 5 procent handelsbolag och kommanditbolag Enskilda firmor vanligast

8 Rådgivning från företagare till blivande företagare 8 2013-08-27 JB NyföretagarCentrum förenar ideellt engagemang med professionell rådgivning. Starka siffror för 2012: 5 250 personer i kompetensnätverk 52 000 timmar ideellt arbete 2 640 lokala samarbetspartner Stort kompetensnätverk

9 Rådgivning från företagare till blivande företagare 9 2013-08-27 JB Ger support till och startar lokala NyföretagarCentrum Diplomering av rådgivare, certifiering av NyföretagarCentrum Infrastruktur för lokal verksamhet: webbplattform, kunddatabas Nationella och regionala konferenser för kompetensutveckling Affärsplanen Startbanan för varslade som vill starta eget Fungerar som franchisegivare – utan avgift för franchisetagare Mässan Eget Företag (oktober) och mässan Bazaren (februari) Nyföretagarveckan vecka 17, magasinet Allt om Eget Företag Mentorprogrammet Eget Företag Årets nyföretagare, Årets nyföretagarkommun och Årets mentor Nyföretagarbarometern NyföretagarCentrum Sverige

10 Rådgivning från företagare till blivande företagare 10 2013-08-27 JB Verktyg med stor räckvidd 400 000>15 000 40 000 Besökare på NyföretagarCentrums webbplatser Vänner på NyföretagarCentrums olika Facebooksidor Exemplar av magasinet Allt om Eget Företag

11 Rådgivning från företagare till blivande företagare 11 2013-08-27 JB 13 0009 100 Starta-eget-kit under Nyföretagarveckan vecka 17 år 2012 Besökare på mässan Eget Företag år 2012 Kampanjer med stor räckvidd

12 Rådgivning från företagare till blivande företagare 12 2013-08-27 JB Näringslivet huvudfinansiär

13 Rådgivning från företagare till blivande företagare 13 2013-08-27 JB Finns i 200 av 290 kommuner, når 86 procent av befolkningen Lokal organisation i form av ideell förening eller stiftelse Fungerar som franchise – utan avgift till moderorganisationen Rådgivning från företagare till blivande företagare Ideellt arbetande styrelse, nätverk och mentorer Finansieras av lokala företag, vanligen med kommunal eller annan offentlig medfinansiering Stark lokal verksamhet

14 Rådgivning från företagare till blivande företagare 14 2013-08-27 JB NyföretagarCentrum erbjuder unik nyföretagsrådgivning strukturerad rådgivning affärsplanen i centrum tillgång till stort nätverk lokalt men också regionalt och nationellt rådgivning från företagare till blivande företagare Tydligt fokus på rådgivning

15 Rådgivning från företagare till blivande företagare 15 2013-08-27 JB 81 procent av nystartade finns kvar efter 3 år (68 procent för alla) 89 procent av dem som haft mentor finns kvar efter 3 år 1 procent i konkurs efter 3 år (3–4 procent för alla företag) 91 procent i nöjd kundindex, NKI (”mycket nöjd” eller ”nöjd”) 93 procent rekommenderar NyföretagarCentrum till andra 180 000 startade företag via NyföretagarCentrum sedan 1985 4,4 miljarder kronor per år i skatt till kommun-landsting-stat och 29 500 helårsarbeten från företag startade via NyföretagarCentrum (Källa: IUC Sverige AB, avser 2010–12) Framgångsrika resultat

16 Rådgivning från företagare till blivande företagare 16 2013-08-27 JB För att Sverige har få nyföretagare – delad plats 29 av 67 undersökta länder* – även om trenden numera är positiv För att nyföretagandet är lågt i många landsdelar och kommuner För att nya arbetstillfällen skapas i nya och mindre företag För att det är nödvändigt att stärka entreprenörskapet i Sverige För att vi kan bidra till ökad mångfald och variation i näringslivet För att 49 procent kan tänka sig att starta eget (Källa: Tillväxtverket) För att 37 procent anser att de har förmågan att driva företag* (*Källa: GEM Global Report 2012) NyföretagarCentrum behövs

17 Rådgivning från företagare till blivande företagare 17 2013-08-27 JB ”Det trillar in nya kunder hela tiden.” Henrik Eriksson, e-handelsföretaget Starweb ”Vi har fått en fantastisk möjlighet att nå ut med vårt budskap, att bidra med vår kunskap om ekonomi och att den vägen få nya kunder.” Fredrik Conradsson, ekonomisystemleverantören Visma Spcs ”Jätteviktigt för oss för att värva medlemmar och stärka vår verksamhet.” Maria Derner, regionchef för Företagarna Västra Götaland ”Volvo har ofta varit synonymt med entreprenörskap och företagande. Därför medverkade vi till start av NyföretagarCentrum. Fler livskraftiga, nya företag och tillväxt är vad Sverige behöver.” Jan-Eric Sundgren, direktör med ansvar för samhällskontakter och miljöfrågor på AB Volvo ”För oss i SEB är det oerhört viktigt att satsa på nya företag. De som startar i dag är ju morgondagens framtidsföretag.” Per Lundahl, distriktschef SEB Göteborg city Sagt om NyföretagarCentrum

18 Rådgivning från företagare till blivande företagare 18 2013-08-27 JB Allmännytta och samhällsinsats (CSR) Bidrar till nyföretagande, entreprenörskap, samhällsutveckling Kvitto på ansvarstagande Kostnadseffektivt och resultatinriktat arbete Affärsnytta Nya kunder och möjligheter att tidigt bygga långsiktiga relationer Tillgång till NyföretagarCentrums starka varumärke och renommé Exponering på nationella webbar, i trycksaker och kampanjer Motiv för att stödja

19 Rådgivning från företagare till blivande företagare 19 2013-08-27 JB NyföretagarCentrum Sverige erbjuder partnerskap på nivåerna guld, silver, brons och exklusiva nivån platina Respektive partnerskapsnivå ger företaget, organisationen eller myndigheten specificerade förmåner och möjligheter Avgiften är differentierad beroende på antalet anställda 99 eller färre anställda 100–249 anställda 250 eller fler anställda Samarbetsavtal med partner

20 Rådgivning från företagare till blivande företagare 20 2013-08-27 JB Exklusivt för guld – silver och brons tillkommer Skräddarsytt samarbete med samarbetspartner Plats i styrelsen för NyföretagarCentrum Sverige E-postlist på personer som tecknat sig för erbjudande Nyhet om samarbetspartners varor/tjänster på vår webbplats Personlig kontaktperson, information till egen personal Reportage om samarbetspartner i Allt om Eget Företag Samarbetsavtal guld

21 Rådgivning från företagare till blivande företagare 21 2013-08-27 JB Exklusivt för silver – brons tillkommer Samarbete kring erbjudanden till ny- och småföretagare Reportage om samarbetspartner på vår webb Rätt att delta på nationella rådgivarkonferensen Samarbetsavtal silver

22 Rådgivning från företagare till blivande företagare 22 2013-08-27 JB Brons – lägsta nivå för samarbetsavtal Logotyp i partnerannons i Allt om Eget Företag och på webb Rapport om rådgivningskunders antal, profil och företagsstarter Kontaktinformation på webb: presentation och kontaktvägar Logotyp länkad på webb, logotyp i presentationer och trycksaker Nyhet om partner i pressmeddelande, magasin och på webb Rätt att använda NyföretagarCentrums namn och logotyp Inbjudan till partnerarrangemang Abonnemang på Allt om Eget Företag Fribiljetter till mässan Eget Företag Diplom Rabatt på evenemangspaket Samarbetsavtal brons

23 Rådgivning från företagare till blivande företagare 23 2013-08-27 JB OrdförandeVice ordförande Jan-Olov ErickssonKenth Berndtsson, AB Volvo Ledamöter Boo Gunnarsson, Visma Spcs AB Stefan P Andersson, SEB AB Lars Asplund, Vattenfall AB Lars Sörling, BL Information AB Suzanne Asserholt, Företagarna Lennart Hager, Hager Advokater AB Patrik Engellau, AB Samhällsrådet Per Mossberg, PostNord AB Ulf Lindberg, Almega Daniel Sjöberg, Bolagsverket Eva Pethrus, Microsoft AB Lena Påhlman, Telia AB Ersättare Teresa Hamilton Burman, Swedbank AB Carina Idberg, Handelsbanken AB Fredrik Nilsson, Unionen Elisabeth Olin, Nordea bank AB Håkan Wahlström, Malmö Aviation AB Christina Almtun, Svedea AB Anita Johansson, AFA Försäkring Lotta Olsson Etander, LRF Konsult Werner Carlsson, Scania AB Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv Morgan Olofsson, Arbetsmiljöverket Karin Pilsäter, TCO Kerstin Eriksson, Famna Christer Östlund, SKL Charlotte Löfgren, Fortnox AB Nationell styrelse med bredd

24 Rådgivning från företagare till blivande företagare 24 2013-08-27 JB Verkställande direktör Harry Goldman, mobil 070-661 04 54, e-post harry.goldman@nyforetagarcentrum.se Jörgen Bengtson, mobil 070-660 55 60, e-post jorgen@nyforetagarcentrum.se Mats Evergren, mobil 070-814 44 04, e-post mats.evergren@nyforetagarcentrum.se Anders Arehag, e-post anders.arehag@nyforetagarcentrum.se Marianne Bogle, e-post marianne.bogle@nyforetagarcentrum.se Daniel Dworetsky, e-post daniel.dworetsky@nyforetagarcentrum.se Therese Granlund, e-post therese.granlund@nyforetagarcentrum.se Josefin Hildinge, e-post josefin.hildinge@nyforetagarcentrum.se Jan Ljungberg, e-post jan.ljungberg@nyforetagarcentrum.se Elisabet Sannas, e-post elisabet.sannas@nyforetagarcentrum.se Johan Tamm, e-post johan.tamm@nyforetagarcentrum.se Kontaktvägar Skeppsbron 22, 111 33 Stockholm | tel: 08-14 44 00 | e-post: mail@nyforetagarcentrum.se webb: www.nyforetagarentrum.se, www.facebook.com/nyforetagarcentrum Nationellt kansli i Stockholm


Ladda ner ppt "Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 2013-08-27 JB."

Liknande presentationer


Google-annonser