Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

från företagare till blivande företagare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "från företagare till blivande företagare"— Presentationens avskrift:

1 från företagare till blivande företagare
RÅDGIVNING från företagare till blivande företagare

2 NyföretagarCentrum ledande
• Störst i rådgivning – kostnadsfri, konfidentiell och objektiv • Rikstäckande: 86 procent av befolkningen, finns i 200 av kommuner • Varannan person nämner NyföretagarCentrum som aktören de skulle vända sig till för nyföretagarrådgivning (Källa: Tillväxtverket)

3 • 22 500 rådgivningskunder • 9 400 företagsstarter
Starka nyckeltal 2012 •  rådgivningskunder • företagsstarter

4 Majoritet kvinnliga kunder
NyföretagarCentrum står starkt bland kvinnor och utlands-födda och i alla åldrar. Av kunderna 2012 var: • 52,5 procent kvinnor • 20 procent utlandsfödda • 17 procent 25 år eller yngre • 40 procent 26–40 år • 37 procent 41–60 år • 4 procent 61 år eller äldre

5 Kostnadseffektiv rådgivning
NyföretagarCentrums rådgivning är mycket kostnadseffektiv – 2012 år siffror talar för sig själva: • kronor per besökare • kronor per företagsstart • 96,5 miljoner kronor i lokal och nationell omsättning

6 Tjänsteföretag dominerar

7 Enskilda firmor vanligast
Företagsstarter fördelade på bolagsform 2012: • 63 procent enskild firma • 32 procent aktiebolag • 5 procent handelsbolag och kommanditbolag

8 Stort kompetensnätverk
NyföretagarCentrum förenar ideellt engagemang med professionell rådgivning. Starka siffror för 2012: • personer i kompetensnätverk • timmar ideellt arbete • 2 640 lokala samarbetspartner

9 NyföretagarCentrum Sverige
• Ger support till och startar lokala NyföretagarCentrum • Diplomering av rådgivare, certifiering av NyföretagarCentrum • Infrastruktur för lokal verksamhet: webbplattform, kunddatabas • Nationella och regionala konferenser för kompetensutveckling • Affärsplanen • Startbanan för varslade som vill starta eget • Fungerar som franchisegivare – utan avgift för franchisetagare • Mässan Eget Företag (oktober) och mässan Bazaren (februari) • Nyföretagarveckan vecka 17, magasinet Allt om Eget Företag • Mentorprogrammet Eget Företag • Årets nyföretagare, Årets nyföretagarkommun och Årets mentor • Nyföretagarbarometern

10 Verktyg med stor räckvidd
>15 000 40 000 Besökare på NyföretagarCentrums webbplatser Vänner på NyföretagarCentrums olika Facebooksidor Exemplar av magasinet Allt om Eget Företag

11 Starta-eget-kit under Nyföretagarveckan vecka 17
Kampanjer med stor räckvidd 13 000 9 100 Starta-eget-kit under Nyföretagarveckan vecka 17 år 2012 Besökare på mässan Eget Företag år 2012

12 Näringslivet huvudfinansiär

13 Stark lokal verksamhet
• Finns i 200 av 290 kommuner, når 86 procent av befolkningen • Lokal organisation i form av ideell förening eller stiftelse • Fungerar som franchise – utan avgift till moderorganisationen • Rådgivning från företagare till blivande företagare • Ideellt arbetande styrelse, nätverk och mentorer • Finansieras av lokala företag, vanligen med kommunal eller annan offentlig medfinansiering

14 Tydligt fokus på rådgivning
NyföretagarCentrum erbjuder unik nyföretagsrådgivning • strukturerad rådgivning • affärsplanen i centrum • tillgång till stort nätverk lokalt men också regionalt och nationellt • rådgivning från företagare till blivande företagare  

15 Framgångsrika resultat
• 81 procent av nystartade finns kvar efter 3 år (68 procent för alla) • 89 procent av dem som haft mentor finns kvar efter 3 år • 1 procent i konkurs efter 3 år (3–4 procent för alla företag) • 91 procent i nöjd kundindex, NKI (”mycket nöjd” eller ”nöjd”) • 93 procent rekommenderar NyföretagarCentrum till andra •  startade företag via NyföretagarCentrum sedan • 4,4 miljarder kronor per år i skatt till kommun-landsting-stat och helårsarbeten från företag startade via NyföretagarCentrum (Källa: IUC Sverige AB, avser 2010–12)  

16 NyföretagarCentrum behövs
• För att Sverige har få nyföretagare – delad plats 29 av 67 undersökta länder* – även om trenden numera är positiv • För att nyföretagandet är lågt i många landsdelar och kommuner • För att nya arbetstillfällen skapas i nya och mindre företag • För att det är nödvändigt att stärka entreprenörskapet i Sverige • För att vi kan bidra till ökad mångfald och variation i näringslivet • För att 49 procent kan tänka sig att starta eget (Källa: Tillväxtverket) • För att 37 procent anser att de har förmågan att driva företag* (*Källa: GEM Global Report 2012)

17 Sagt om NyföretagarCentrum
”Det trillar in nya kunder hela tiden.” Henrik Eriksson, e-handelsföretaget Starweb ”Vi har fått en fantastisk möjlighet att nå ut med vårt budskap, att bidra med vår kunskap om ekonomi och att den vägen få nya kunder.” Fredrik Conradsson, ekonomisystemleverantören Visma Spcs ”Jätteviktigt för oss för att värva medlemmar och stärka vår verksamhet.” Maria Derner, regionchef för Företagarna Västra Götaland ”Volvo har ofta varit synonymt med entreprenörskap och företagande. Därför medverkade vi till start av NyföretagarCentrum. Fler livskraftiga, nya företag och tillväxt är vad Sverige behöver.” Jan-Eric Sundgren, direktör med ansvar för samhällskontakter och miljöfrågor på AB Volvo ”För oss i SEB är det oerhört viktigt att satsa på nya företag. De som startar i dag är ju morgondagens framtidsföretag.” Per Lundahl, distriktschef SEB Göteborg city

18 Motiv för att stödja Allmännytta och samhällsinsats (CSR) • Bidrar till nyföretagande, entreprenörskap, samhällsutveckling • Kvitto på ansvarstagande • Kostnadseffektivt och resultatinriktat arbete Affärsnytta • Nya kunder och möjligheter att tidigt bygga långsiktiga relationer • Tillgång till NyföretagarCentrums starka varumärke och renommé • Exponering på nationella webbar, i trycksaker och kampanjer

19 Samarbetsavtal med partner
NyföretagarCentrum Sverige erbjuder partnerskap på nivåerna guld, silver, brons och exklusiva nivån platina Respektive partnerskapsnivå ger företaget, organisationen eller myndigheten specificerade förmåner och möjligheter Avgiften är differentierad beroende på antalet anställda • 99 eller färre anställda • 100–249 anställda • 250 eller fler anställda

20 Samarbetsavtal guld Exklusivt för guld – silver och brons tillkommer • Skräddarsytt samarbete med samarbetspartner • Plats i styrelsen för NyföretagarCentrum Sverige • E-postlist på personer som tecknat sig för erbjudande • Nyhet om samarbetspartners varor/tjänster på vår webbplats • Personlig kontaktperson, information till egen personal • Reportage om samarbetspartner i Allt om Eget Företag

21 Samarbetsavtal silver
Exklusivt för silver – brons tillkommer • Samarbete kring erbjudanden till ny- och småföretagare • Reportage om samarbetspartner på vår webb • Rätt att delta på nationella rådgivarkonferensen

22 Samarbetsavtal brons Brons – lägsta nivå för samarbetsavtal • Logotyp i partnerannons i Allt om Eget Företag och på webb • Rapport om rådgivningskunders antal, profil och företagsstarter • Kontaktinformation på webb: presentation och kontaktvägar • Logotyp länkad på webb, logotyp i presentationer och trycksaker • Nyhet om partner i pressmeddelande, magasin och på webb • Rätt att använda NyföretagarCentrums namn och logotyp • Inbjudan till partnerarrangemang • Abonnemang på Allt om Eget Företag • Fribiljetter till mässan Eget Företag • Diplom • Rabatt på evenemangspaket

23 Nationell styrelse med bredd
Ordförande Vice ordförande Jan-Olov Ericksson Kenth Berndtsson, AB Volvo Ledamöter • Boo Gunnarsson, Visma Spcs AB • Stefan P Andersson, SEB AB • Lars Asplund, Vattenfall AB • Lars Sörling, BL Information AB • Suzanne Asserholt, Företagarna • Lennart Hager, Hager Advokater AB • Patrik Engellau, AB Samhällsrådet • Per Mossberg, PostNord AB • Ulf Lindberg, Almega • Daniel Sjöberg, Bolagsverket • Eva Pethrus, Microsoft AB • Lena Påhlman, Telia AB Ersättare • Teresa Hamilton Burman, Swedbank AB • Carina Idberg, Handelsbanken AB • Fredrik Nilsson, Unionen • Elisabeth Olin, Nordea bank AB • Håkan Wahlström, Malmö Aviation AB • Christina Almtun, Svedea AB • Anita Johansson, AFA Försäkring • Lotta Olsson Etander, LRF Konsult • Werner Carlsson, Scania AB • Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv • Morgan Olofsson, Arbetsmiljöverket • Karin Pilsäter, TCO • Kerstin Eriksson, Famna • Christer Östlund, SKL • Charlotte Löfgren, Fortnox AB

24 Nationellt kansli i Stockholm
Verkställande direktör Harry Goldman, mobil , e-post Jörgen Bengtson, mobil , e-post Mats Evergren, mobil , e-post Anders Arehag, e-post Marianne Bogle, e-post Daniel Dworetsky, e-post Therese Granlund, e-post Josefin Hildinge, e-post Jan Ljungberg, e-post Elisabet Sannas, e-post Johan Tamm, e-post Kontaktvägar Skeppsbron 22, Stockholm | tel: | e-post: webb:


Ladda ner ppt "från företagare till blivande företagare"

Liknande presentationer


Google-annonser