Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nature Associates Farväl till kärnkraften? En analys av Sveriges framtida elförsörjning Per Kågeson Nature Associates SNS 2014-08-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nature Associates Farväl till kärnkraften? En analys av Sveriges framtida elförsörjning Per Kågeson Nature Associates SNS 2014-08-29."— Presentationens avskrift:

1 Nature Associates Farväl till kärnkraften? En analys av Sveriges framtida elförsörjning Per Kågeson Nature Associates SNS 2014-08-29

2 Nature Associates Kärnkraften i världen 2014 Kärnkraften står för ca 11 % av den globala elproduktionen (topp 2010) 149 kommersiella reaktorer har stängts Antal reaktorer USA104Ryssland23 Kanada19Kina20 EU132Indien21 Japan50Övriga49 Korea23Totalt441

3 Nature Associates.. ReaktorTypDriftMWe Start2014Planerad Oskarshamn 1BWR1971-440473- Oskarshamn 2BWR1974-595638850 Oskarshamn 3BWR1985-10601400- Barsebäck 1BWR1975-19995800- Barsebäck 2BWR1977-20055800- Ringhals 1BWR1976-750878- Ringhals 2PWR1975-785865- Ringhals 3PWR1981-9151063- Ringhals 4PWR1983-9159401115 Forsmark 1BWR1981-9009841120 Forsmark 2BWR1981-9001120- Forsmark 3BWR1985-10501170 Framflyttad Totalt 94709531

4 Nature Associates Elproduktionen i Sverige. Tillförsel201120122013 Vattenkraft66,778,460,8 Vindkraft6,17,29,9 Kärnkraft58,061,463,6 Övrig värmekraft16,815,515,2 Total elproduktion147,5162,4149,5 Nettoexport7,219,610,0 Elanvändning140,3142,9139,5 Temperaturkorrigerad elanvändning 143,5143,6140,6

5 Nature Associates Ny kraftproduktion Vindkraften allt billigare men klarar sig inte utan stöd vid dagens elpris Solkraft inte kommersiellt möjlig i Sverige – men kan bli privat lönsam Vågkraft ännu så länge experimentell Fjärrvärmeunderlagets kraftutbyte kan fördubblas genom förgasning av biomassa och nya turbiner – osäker ekonomi Ny kärnkraft och/eller gaskraft kan bli komplement till förnybar kraft

6 Nature Associates Hur mycket intermittent kraft kan balanseras? Variationerna i vindkraftens produktion kan balanseras med vattenkraft samt genom åtgärder som styr efterfrågan tidsmässigt eller genom gasturbiner Upp till ca 30 TWh vindkraft ser ut att kunna integreras innan kostnader tillkommer för dygnslagring Situationen påverkas dock av grannländernas efterfrågan på svensk och norsk reglerkraft

7 Nature Associates Effekter på prisbildning av ökad andel intermittent kraft En årsproduktion av 30 TWh vindkraft kräver en turbineffekt på ca 12 GW Därtill kanske 3 GW solkraft, 4-7 GW kärnkraft och ca 5 GW vattenkraft (av totalt 16,2 GW) Lasten sommartid mindre än 15 GW Liknande förhållanden i grannländerna Påverkar lönsamheten hos ny kraft

8 Nature Associates Elanvändningen i Sverige (ej normalårskorrigerad) ÅrIndu stri Tran spor ter Bostäder service Fjärrvär- me och raffina- derier Distri- butions- förluster Totalt 198039,82,343,01,38,294,6 198548,02,662,96,410,9130,8 199053,02,565,010,39,1139,9 199551,32,770,57,810,1142,4 200056,93,269,06,511,1146,6 200555,92,872,34,711,3147,1 201052,92,474,84,612,1146,9 201251,53,072,73,511,3142,0

9 Nature Associates Elförbrukning per capita

10 Nature Associates Framtida efterfrågan på el En betydande del av effektiviseringsutrymmet utnyttjat Stagnerande industriell efterfrågan Vid 17 % befolkningsökning 2010-2030 inte osannolikt att efterfrågan ökar med 5-10 % till 150-160 TWh Ytterligare effektiviseringsåtgärder behövs främst i fastighetssektorn

11 Nature Associates De tre huvudalternativen Om vind- och solkraft kan ge 30 TWh saknas 2030 sannolikt 20-30 TWh om all kärnkraft avvecklas Tre huvudalternativ för ännu mer kraft: -Ny vindkraft som kostar ca 50 öre/kWh + dygnslagringskostnader -Biogas i kommunala kraftvärmeverk – troligen 60 -70 öre/kWh efter 2030 -Ny konventionell kärnkraft – troligen minst 60 öre/kWh, kanske betydligt mer

12 Nature Associates Kärnkraftens framtid Hög medelålder hos befintliga reaktorer i USA och Europa Få nya reaktorer i demokratiska länder med avreglerade elmarknader Total avveckling eller kraftig minskning i Tyskland, Schweiz, Belgien, Spanien, och Sverige – få nya i USA, Frankrike och Storbritannien Fortsatt utbyggnad i Ryssland, Indien och Kina (och kanske i Finland)

13 Nature Associates Vem vill bygga och var? Bara på befintliga platser genom att ersätta reaktorer som stängts Ont om utrymme i Oskarshamn - Ringhals mera troligt Lång byggtid för stor reaktor – måste bedöma om elpriset om 15-20 år ger tillräcklig avkastning på investeringen Säkerhetskraven kostnadsdrivande Hur blir det med effektskatten och avgiften till avfallsfonden?

14 Nature Associates Elprisets betydelse Systempriset idag i genomsnitt 30-40 öre/kWh För att täcka den nya kraftproduktionens kostnader samt avkastning på investeringarna krävs en fördubbling av priset De europeiska subventionerna av förnybar kraft gör att elproduktionens marginalkostnad varken slår igenom på utsläppspriset eller på elpriset

15 Nature Associates Europas 10 äldsta reaktorer ReaktorLandMWTillgänglig het % I drift Beznau 1Schweiz365851969 WYLFA 1Storbritannien490711971 MuehlebergSchweiz373871971 Oskarshamn 1Sverige473611971 Beznau 2Schweiz365871971 BorsseleNederländerna482851973 Ringhals 2Sverige807701974 DOEL 1Belgien433861974 Oskarshamn 2Sverige638791974 Ringhals 1Sverige878711974

16 Nature Associates Svenskt safety record Åldrande reaktorer – konstruerade för 40 år - de flesta snart över 40 år Internationellt sett låg tillgänglighet Tre gånger större oplanerat bortfall än det globala genomsnittet – flera allvarliga incidenter ”Särskild tillsyn” beslutad av SSM till följd av säkerhetsbrister Istället för avveckling investerar bolagen i höjd effekt i hopp om drift i ytterligare 20 år

17 Nature Associates Yttre huvudcirkulationskretsar

18 Nature Associates Krav på existerande reaktorer Orimligt att BWR (O1, O2, R1) med yttre huvudcirkulationskretsar ska få köras mer än 40 år - potentiella problem med materialutmattning vid hög ålder Uppfyller inte dagens säkerhetskrav Producerar i snitt ca 11 TWh, medan exportöverskottet legat på 14-15 TWh Ompröva tillstånden istället för bara kompletterande föreskrifter från SSM Bättre med nya reaktorer än gamla

19 Nature Associates Slutsatser Avveckla de äldsta reaktorerna Studera möjligheterna att öka elutbytet från det befintliga kraftvärmeunderlaget Avveckla successivt alla subventioner Fokus på eleffektivisering kan minska gapet mellan utbud och efterfrågan Ställ mycket höga krav på nya reaktorer - om de tillåts Överväg små bergrumsförlagda aggregat med passiv säkerhet


Ladda ner ppt "Nature Associates Farväl till kärnkraften? En analys av Sveriges framtida elförsörjning Per Kågeson Nature Associates SNS 2014-08-29."

Liknande presentationer


Google-annonser