Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Fördelningsteknik, Lsp Så säkrar du installationens framtid med kontroll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Fördelningsteknik, Lsp Så säkrar du installationens framtid med kontroll."— Presentationens avskrift:

1 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Fördelningsteknik, Lsp Så säkrar du installationens framtid med kontroll

2 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Fördelningsteknik, LSP Ralf Späth, Projektledare Magnus Engström, Marknadschef Patrik Wik, Försäljare Ulf Encke, Produktchef Leif Lundberg, Specialist

3 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Så säkrar du installationens framtid med kontroll Vi har övergått från föreskrifter till standard –Vad gäller nu? Nu har elinstallatören hela ansvaret … –… för att anläggningen är säker och uppfyller ”god elsäkerhetsteknisk praxis” Hur uppfyller du det ansvaret? –Vad ska kontrolleras? –Måste det dokumenteras?

4 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Så säkrar du installationens framtid med kontroll Vad är kraven? –Installationskontroll skall utföras i enlighet med SS 436 46 61 –Här finns fyra huvudvillkor som skall verifieras: Kontinuitet hos PE-ledare Isolationsprovning Kontroll av villkor för automatisk frånkoppling Jordfelsbrytartest –Detta måste utföras för nya anläggningar såväl som vid utbyggnad eller ändring av befintlig installation!

5 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Så säkrar du installationens framtid med kontroll Kontinuitet hos PE-ledare –Högsta tillåtna R PE värden för olika ledarareor: Som tumregel använder man följande värden för kopparledare: AreaLedarens egen resistans per meter (Enl. IEC 60228) Tilläggsresistans per skarv/förbindning (Typ) Högsta tillåtna summaresistans per gruppledning (Riktvärde för R PE ) 1.5 □ 0.012 Ω 0.01 - 0.1Ω 0.8 Ω 2.5 □ 0.0072Ω 0.01 - 0.1Ω 0.5 Ω 4 □ 0.0045 Ω 0.001 - 0.1Ω 0.35 Ω 6 □ 0.003 Ω 0.001 - 0.1Ω 0.25 Ω 10 □ 0.0018 Ω 0.001 - 0.1Ω 0.15 Ω

6 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Så säkrar du installationens framtid med kontroll Isolationsprovning –Utförs mellan varje spänningsförande ledare och N samt mot jord. –I anläggningen ingående apparater skall vara bortkopplade, men alla elkopplare skall vara slutna. –Lägsta tillåtna isolationsresistans vid resp. kretsspänning: Nominell kretsspänning Växelspänning i V Provspänning Likspänning i V Lägsta tillåtna isolationsresistans kΩ/MΩ SELV och PELV250 V≥250 kΩ Upp t o m 500 V utom SELV och PELV 500 V≥500 kΩ Mer än 500 V1000 V≥1.0 MΩ

7 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Så säkrar du installationens framtid med kontroll Kontroll av villkor för automatisk frånkoppling –Syfte: Kontrollera att skyddsapparaterna löser ut vid jordslutning. –Automatisk frånkoppling måste ske inom angiven tid vid fel mellan en fasledare och skyddsledare eller utsatt del var som helst i installationen. –Kontroll kan ske med beräkning eller mätning Längsta tillåtna frånkopplingstider i TN-system Nominell spänning till jord; U 0 Frånkopplingstid i sekunder 120 V0.8 230 V0.4 400 V0.2 >400 V0.1

8 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Så säkrar du installationens framtid med kontroll Kontroll av villkor för automatisk frånkoppling –Kontroll med hjälp av beräkning –Erforderlig ström för att säkerställa frånkoppling inom föreskriven tid: MärkströmDiazed gGB-dvärg x5C-dvärg x10D-dvärg x20 10 A83 A50 A100 A200 A 13 A88 A65 A130 A260 A 16 A89 A80 A160 A320 A 20 A116 A100 A200 A400 A

9 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Så säkrar du installationens framtid med kontroll Kontroll av villkor för automatisk frånkoppling –Kontroll med hjälp av mätning MärkströmKarakteristik (MCB och Diazed) Erforderlig IK A vid 0.4 s Zloop max Z vid 0.4 s 10B503.07 Ω 10C1001.53 Ω 10gL-gG821.86 Ω 13B652.36 Ω 13C1301.18 Ω 13gL-gG881.74 Ω

10 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Så säkrar du installationens framtid med kontroll Jordfelsbrytartest Tillåten tolerans för jordfelsbrytare är 0,5 – 1 x IΔn Typ av JFBx 1/2(IΔn)1x(IΔn)5x(IΔn)Anm. Vanliga. (icke fördröjda) Ska ej koppla från 0.3 sek (300 ms) 0.04 sek (40 ms) Längsta tid Selektiva (fördröjda) Ska ej koppla från 0.5 sek 0.15 sekLängsta tid 0.13 sek 0.05 sekKortaste tid

11 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Så säkrar du installationens framtid med kontroll Måste installationskontrollen dokumenteras? –Ja, enligt SS 436 46 61 skall protokoll upprättas omfattande bl.a: Okulär kontroll av anläggningen, apparater, dokumentation … Kontinuitet hos PE-ledare Isolationsprovning Kontroll av villkor för automatisk frånkoppling Jordfelsbrytartest

12 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Så säkrar du installationens framtid med kontroll Tydlig märkning av varje kabel medför exakta anslutningar, och de kraftiga kabelskåpen medför att den känsliga tekniken ej kan manipuleras.

13 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Fördelningsteknik, Lsp Tack för oss! Frågor?


Ladda ner ppt "Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs Fördelningsteknik, Lsp Så säkrar du installationens framtid med kontroll."

Liknande presentationer


Google-annonser