Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region. Vad är en region? Yta Yta Avgränsning flytande Avgränsning flytande En kontinent (Europa, Sydamerika, Australien) En kontinent (Europa, Sydamerika,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region. Vad är en region? Yta Yta Avgränsning flytande Avgränsning flytande En kontinent (Europa, Sydamerika, Australien) En kontinent (Europa, Sydamerika,"— Presentationens avskrift:

1 Region

2 Vad är en region? Yta Yta Avgränsning flytande Avgränsning flytande En kontinent (Europa, Sydamerika, Australien) En kontinent (Europa, Sydamerika, Australien) Del av kontinent (Sydostasien, Mellanöstern, Barentsregionen) Del av kontinent (Sydostasien, Mellanöstern, Barentsregionen) Delar av länder och grannländer (Öresundsregionen, Mälarregionen) Delar av länder och grannländer (Öresundsregionen, Mälarregionen) Ett område med gemensamma kännetecken Ett område med gemensamma kännetecken

3 Delar av kontinenter IndokinaBarentsregionen

4 Delar av länder BalkanÖresund

5 Olika regioner Homogen region Homogen region Funktionell region Funktionell region Transnationell region Transnationell region Politisk region Politisk region

6 Homogen region Likartad livsmiljö Likartad livsmiljö En minsta gemensamma nämnare En minsta gemensamma nämnare språkspråk religionreligion etnicitetetnicitet försörjningsmöjligheterförsörjningsmöjligheter klimatklimat etcetc

7 Funktionell region Indelning: Indelning: kontakterkontakter samarbetesamarbete serviceservice arbetearbete kollektivtrafikkollektivtrafik etc etc Nodala regioner Nodala regioner Centrum – periferi Centrum – periferi Tidsaspekten Tidsaspekten

8 Transnationell region Samarbete över landsgränser Samarbete över landsgränser ex handel ex handel Öresundsregionen Öresundsregionen EU EU

9 Politisk region En organisation har makt En organisation har makt Län, kommuner Län, kommuner En typ av homogen region En typ av homogen region Storlek likt form har betydelse Storlek likt form har betydelse kompaktakompakta förlängdaförlängda avlångaavlånga splittradesplittrade

10 Kompakta VitrysslandRumänien

11 Förlängda ThailandNamibia

12 Avlånga ChileNorge

13 Splittrade FillipinernaIndonesien

14 Läge Lokalisering Lokalisering ex Amazon bäckenet, Indokinaex Amazon bäckenet, Indokina Absolut läge Absolut läge latitudlatitud longitudlongitud Relativt läge Relativt läge Sahel, Öresundsregionen, Östeuropa, MellanösternSahel, Öresundsregionen, Östeuropa, Mellanöstern

15 Regionalgeografisk analys Samband mellan naturgeografi och kulturgeografi Samband mellan naturgeografi och kulturgeografi Sambandet mellan natur och människa Sambandet mellan natur och människa Klargör samband för att förstå människans bosättningsmönster och levnadsvillkor Klargör samband för att förstå människans bosättningsmönster och levnadsvillkor I förlängningen förklaring till t.ex. konflikter. I förlängningen förklaring till t.ex. konflikter.

16 Exempel på samband berggrundJordmån + klimat Odling + naturresurser Bosättning Naturgeografiska förutsättningar Relativt läge Kommunikationer Ekonomisk utveckling Politisk utveckling

17 ex på frågor Vad kännetecknar denna region? Vad kännetecknar denna region? Vad är unikt och vad är generellt? Vad är unikt och vad är generellt? Vilka möjligheter till försörjning mm har människorna? Vilka möjligheter till försörjning mm har människorna? Vilka problem och hot lever de med i denna region? Vilka problem och hot lever de med i denna region? Vad betyder det absoluta respektive relativa läget? Vad betyder det absoluta respektive relativa läget? Vad skiljer denna region från övriga? Vad skiljer denna region från övriga?

18 Tydlig avgränsning Tydlig avgränsning Tydliga motiv Tydliga motiv Utgångspunkt ur: Utgångspunkt ur: Vad?Vad? Vilken?Vilken? Var?Var? Varför?Varför? Hur?Hur?

19 Regioner att välja mellan Östersjöregionen Östersjöregionen Öresundsregionen Öresundsregionen Kashmirregionen Kashmirregionen Sahelregionen Sahelregionen


Ladda ner ppt "Region. Vad är en region? Yta Yta Avgränsning flytande Avgränsning flytande En kontinent (Europa, Sydamerika, Australien) En kontinent (Europa, Sydamerika,"

Liknande presentationer


Google-annonser