Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region."— Presentationens avskrift:

1 Region

2 Vad är en region? Yta Avgränsning flytande
En kontinent (Europa, Sydamerika, Australien) Del av kontinent (Sydostasien, Mellanöstern, Barentsregionen) Delar av länder och grannländer (Öresundsregionen, Mälarregionen) Ett område med gemensamma kännetecken

3 Delar av kontinenter Indokina Barentsregionen

4 Delar av länder Balkan Öresund

5 Olika regioner Homogen region Funktionell region Transnationell region
Politisk region

6 En minsta gemensamma nämnare
Homogen region Likartad livsmiljö En minsta gemensamma nämnare språk religion etnicitet försörjningsmöjligheter klimat etc

7 Funktionell region Indelning: Nodala regioner Centrum – periferi
kontakter samarbete service arbete kollektivtrafik etc Nodala regioner Centrum – periferi Tidsaspekten

8 Transnationell region
Samarbete över landsgränser ex handel Öresundsregionen EU

9 Politisk region En organisation har makt Län, kommuner
En typ av homogen region Storlek likt form har betydelse kompakta förlängda avlånga splittrade

10 Kompakta Vitryssland Rumänien

11 Förlängda Thailand Namibia

12 Avlånga Chile Norge

13 Splittrade Fillipinerna Indonesien

14 Läge Lokalisering Absolut läge Relativt läge
ex Amazon bäckenet, Indokina Absolut läge latitud longitud Relativt läge Sahel, Öresundsregionen, Östeuropa, Mellanöstern

15 Regionalgeografisk analys
Samband mellan naturgeografi och kulturgeografi Sambandet mellan natur och människa Klargör samband för att förstå människans bosättningsmönster och levnadsvillkor I förlängningen förklaring till t.ex. konflikter.

16 Exempel på samband berggrund Jordmån + klimat Odling + naturresurser
Bosättning Naturgeografiska förutsättningar Relativt läge Kommunikationer Ekonomisk utveckling Politisk utveckling

17 ex på frågor Vad kännetecknar denna region? Vad är unikt och vad är generellt? Vilka möjligheter till försörjning mm har människorna? Vilka problem och hot lever de med i denna region? Vad betyder det absoluta respektive relativa läget? Vad skiljer denna region från övriga?

18 Tydlig avgränsning Tydliga motiv Utgångspunkt ur: Vad? Vilken? Var?
Varför? Hur?

19 Regioner att välja mellan
Östersjöregionen Öresundsregionen Kashmirregionen Sahelregionen


Ladda ner ppt "Region."

Liknande presentationer


Google-annonser