Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gravid OCH SJUK. FALLBESKRIVNING 1  Väsentligen frisk 29-årig kvinna  storrökare från 14 års ålder  V-grav, I-para  tre spontan aborter  normal förlossning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gravid OCH SJUK. FALLBESKRIVNING 1  Väsentligen frisk 29-årig kvinna  storrökare från 14 års ålder  V-grav, I-para  tre spontan aborter  normal förlossning."— Presentationens avskrift:

1 Gravid OCH SJUK

2 FALLBESKRIVNING 1  Väsentligen frisk 29-årig kvinna  storrökare från 14 års ålder  V-grav, I-para  tre spontan aborter  normal förlossning sex år tidigare

3  Denna graviditet: Hypertoni och proteinuri  V 35: Trandate och Apresolin  Efter någon dag: MVC pga bröstsmärtor

4  EKG: Q-våg med ST-höjningar inferiort  Inläggning, inga kliniska svikt-tecken  Lab: Enzymläckage  UKG: UA

5  Förlossningsätt?  Planering?  Organisation?

6 Planering:  Multidisciplinär:  Obstriker  Kardiolog  Anestesiolog  Universitetssjukhus?

7 Graviditets-fysiologi Circulationsförändringar

8

9 PARTUS  Vaginal förlossning eller sectio?

10 PARTUS  Smärtlindring vid vaginal förlossning?

11 PARTUS  Vaginal förlossning eller sectio?  Smärtlindring vid vaginal förlossning?

12 PARTUS  Vaginal förlossning eller sectio?  Smärtlindring vid vaginal förlossning?  Anestesimetod vid sectio?

13 PARTUS  Akut sectio - anestesimetod?  Spontant värkarbete?  Remitterad till Universitetssjukhus, MEN

14 Infarkt under graviditet 1:10 000 graviditeter Vanligaste symptom: Akut vänsterkammar- svikt Mortalitet: Förlossning inom två veckor: 50 % Förlossningssätt Sectio: 23 % Vaginal förlossning: 14 %

15 Förlossning Spontant värkarbete tre veckor efter infarkt. Till IVA enligt plan. Artärnål, EDA. Förlöst med vakumextraktion. Förlöst med vakumextraktion.

16 Fall 2 35-årig kvinna, medfött VSD och lindrig AS. Besvärsfri; Kontrolleras med långa intervaller. Graviditet 1987 u a, Graviditet 1996 trött och andfådd mot slutet

17 Postpartum: Trött och orkeslös, ansträngningsdyspné. Ingen kardiolog-kontroll Inom ett år åter gravid, v23 MVC: Kardiologkonsult: Kombinerat aortavitium med tät stenos Kombinerat aortavitium med tät stenos (5,5 m/sek, arean 0,5 cm 2 ) (5,5 m/sek, arean 0,5 cm 2 ) Normal systolisk vänsterkammarfunktion, lätt nedsatt diastolisk funktion. Normal systolisk vänsterkammarfunktion, lätt nedsatt diastolisk funktion.

18 UK registry of High-risk Obstetric Anaesthesia:   This project ran from 1996 to 2003 and collected data on pregnant women with pre- existing diseases who required anaesthetic input. The first and most successful topic was cardiorespiratory disease.

19 UK registry of High-risk Obstetric Anaesthesia: Publications arising from the project:   Articles:   UK Registry of High-risk Obstetric Anaesthesia: report on cardiorespiratory disease.   Int J Obst Anesth 2001; 10: 267-72.   UK Registry of High-risk Obstetric Anaesthesia: arrhythmias, cardiomyopathy, aortic stenosis, transposition of the great arteries and Marfan’s syndrome. Int J Obst Anesth 2003; 12: 28-34.

20 Letters & abstracts: UK registry of High-risk Obstetric Anaesthesia Int J Obst Anesth 1997; 6: 138. UK Registry of High-risk Obstetric Anaesthesia: the first three years. Int J Obst Anesth 2000; 9: 211. UK Registry of High-risk Obstetric Anaesthesia: outcomes in women with cardiac disease. Int J Obst Anesth 2002; 11 (Suppl): S25. UK Registry of High-risk Obstetric Anaesthesia : final report. Int J Obst Anesth 2004; 13 (Suppl): S29.

21 Sök-väg:  Oaa-anaes.ac.uk  Audit and research  High Risk Registry  IJOA nu indexerad och i nätutgåva!

22 UK Registry of High-risk Obstetric Anaesthesia: arrhythmias, cardiomyopathy, aortic stenosis, transposition of the great arteries and Marfan’s syndrome   43 Arrhythmias   26 Cardiomyopathy   24 Aortic stenosis   18 Transposition of the great arteries   14 Marfan’s syndrome

23 Aorta-stenos- anestesimetod?  Undvik tachycardi, behåll sinusrytm  Behålla SVR  Behålla blodvolym  Undvika Cava-compression  Undvika cardiodepression vid GA

24 UK Registry of High-risk Obstetric Anaesthesia: arrhythmias, cardiomyopathy, aortic stenosis, transposition of the great arteries and Marfan’s syndrome  Aortastenos NYHA 1 42%  2 46%  3 13%

25 Aortastenos- förlossningssätt  Planerad/ Genomförd Vaginal 14/15  Planera/Genomförd Sectio 9/8  Akut sectio-oplanerad 1

26 Aortastenos-monitorering under förlossning  Vaginal Förlossning; NIBP 11  IBP 4  CVP 0

27 Aortastenos-monitorering under sectio  ECG/ IBP/ PULSOX 3  Tillägg CVP 5  TEE 1

28 Aortastenos - outcome  Alla mammor oförändrad status  22 av 24 barn välmående

29 Aortastenos- lärdom  Låg-dos eda under förlossning  Fenylefrin för BT kontroll  IBP/CVP svåra fall och vid sectio  CAVE: SYNTOCINON ( we learnt the hard way…)

30 Fall 2 Elektivt sectio vecka 34 på universitetssjukhus (thorax klin). Flicka, IRDS, kortvarig respiratorvård. 2 månader post partum korrektion av aorta- stenos.

31 Fall 3  34 årig kvinna, IVF graviditet  Elektiv sectio (spi), tvillingar  Fulminant lungödem 3 v post-partum  Sinustachycardi 170 BT 100 mm hg  SaO 2 4,7 BE -14,9

32  Behandling:  Akut intubation  Diuretica  Dophexamin/ NItroglycerin

33 Utredning:  EKG: Sinusrytm  UKG: Lett septal hypokinesi, lätt nedsatt EF  Lungperfusion-och  ventilationsscintigrafi: Ej lungemboli

34  Sista veckan andningsbesvär  Sovit halvsittande  Ammat varje tvilling va timme  Syntocinonspray inför varje amning

35 Diagnos???  Stressutlöst cardiomyopathi  Spontant tillfrisknande  UKG 1999 ua

36 Syntocinon och vätskebalans Hyponatremi vid: SenabortFörlossningSyntocinonsprayOctostim/NSAID

37 Graviditet och njursvikt  Lindrig njursvikt: Krea< 125mmol/l  inga större svårigheter under graviditet  Svår njursvikt : Krea > 250mml/l 

38 Graviditet och njursvikt  Svår njursvikt : Krea > 250mml/l  Endast 20-30% genomför graviditet  Prematuritet  Tillväxthämning 

39 Graviditet och njursvikt  Svår njursvikt : Krea > 250mml/l  Försämrad njurfunktion: 60%  Dialysbehov vanligt (40%)

40 Graviditet och njursvikt  Transplantation:  Återställar fertiliteten  Bibehålla immunosuppression  Observera ökad infektionsrisk!

41 Graviditet och transplantation  Bibehålla immunosuppression  Ökad cyclisporin-behov under graviditet  Extra steroider vid sectio  Ingen kontraind till spi/eda

42 Gravid och sjuk  COMMUNICATION CONSIDERATION COOPERATION  COORDINATION SOL SCHNEIDER`S four C´s


Ladda ner ppt "Gravid OCH SJUK. FALLBESKRIVNING 1  Väsentligen frisk 29-årig kvinna  storrökare från 14 års ålder  V-grav, I-para  tre spontan aborter  normal förlossning."

Liknande presentationer


Google-annonser