Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gravid OCH SJUK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gravid OCH SJUK."— Presentationens avskrift:

1 Gravid OCH SJUK

2 FALLBESKRIVNING 1 Väsentligen frisk 29-årig kvinna storrökare från 14 års ålder V-grav, I-para tre spontan aborter normal förlossning sex år tidigare

3 Denna graviditet: Hypertoni och proteinuri
V 35: Trandate och Apresolin Efter någon dag: MVC pga bröstsmärtor

4 EKG: Q-våg med ST-höjningar inferiort
Inläggning, inga kliniska svikt-tecken Lab: Enzymläckage UKG: UA

5 Förlossningsätt? Planering? Organisation?

6 Planering: Multidisciplinär: Obstriker Kardiolog Anestesiolog Universitetssjukhus?

7 Graviditets-fysiologi Circulationsförändringar

8 Graviditets-fysiologi Circulationsförändringar

9 PARTUS Vaginal förlossning eller sectio?

10 PARTUS Vaginal förlossning eller sectio? Smärtlindring vid vaginal förlossning?

11 PARTUS Vaginal förlossning eller sectio? Smärtlindring vid vaginal förlossning?

12 PARTUS Vaginal förlossning eller sectio? Smärtlindring vid vaginal förlossning? Anestesimetod vid sectio?

13 PARTUS Akut sectio - anestesimetod? Spontant värkarbete? Remitterad till Universitetssjukhus, MEN

14 Infarkt under graviditet
1: graviditeter Vanligaste symptom: Akut vänsterkammar- svikt Mortalitet: Förlossning inom två veckor: 50 % Förlossningssätt Sectio: 23 % Vaginal förlossning: 14 %

15 Förlossning Spontant värkarbete tre veckor efter infarkt. Till IVA enligt plan. Artärnål, EDA. Förlöst med vakumextraktion.

16 Fall 2 35-årig kvinna, medfött VSD och lindrig AS.
Besvärsfri; Kontrolleras med långa intervaller. Graviditet 1987 u a, Graviditet 1996 trött och andfådd mot slutet

17 Postpartum: Trött och orkeslös,
ansträngningsdyspné. Ingen kardiolog-kontroll Inom ett år åter gravid, v23 MVC: Kardiologkonsult: Kombinerat aortavitium med tät stenos (5,5 m/sek, arean 0,5 cm2) Normal systolisk vänsterkammarfunktion, lätt nedsatt diastolisk funktion.

18 UK registry of High-risk Obstetric Anaesthesia:
This project ran from 1996 to 2003 and collected data on pregnant women with pre- existing diseases who required anaesthetic input. The first and most successful topic was cardiorespiratory disease.

19 UK registry of High-risk Obstetric Anaesthesia: Publications arising from the project:
Articles: UK Registry of High-risk Obstetric Anaesthesia: report on cardiorespiratory disease. Int J Obst Anesth 2001; 10: UK Registry of High-risk Obstetric Anaesthesia: arrhythmias, cardiomyopathy, aortic stenosis, transposition of the great arteries and Marfan’s syndrome. Int J Obst Anesth 2003; 12:

20 UK registry of High-risk Obstetric Anaesthesia
Letters & abstracts: UK registry of High-risk Obstetric Anaesthesia Int J Obst Anesth 1997; 6: 138. UK Registry of High-risk Obstetric Anaesthesia: the first three years. Int J Obst Anesth 2000; 9: 211. UK Registry of High-risk Obstetric Anaesthesia: outcomes in women with cardiac disease. Int J Obst Anesth 2002; 11 (Suppl): S25. UK Registry of High-risk Obstetric Anaesthesia: final report. Int J Obst Anesth 2004; 13 (Suppl): S29.

21 Sök-väg: Oaa-anaes.ac.uk Audit and research High Risk Registry
IJOA nu indexerad och i nätutgåva!

22 UK Registry of High-risk Obstetric Anaesthesia: arrhythmias, cardiomyopathy, aortic stenosis, transposition of the great arteries and Marfan’s syndrome 43 Arrhythmias 26 Cardiomyopathy 24 Aortic stenosis 18 Transposition of the great arteries 14 Marfan’s syndrome

23 Aorta-stenos- anestesimetod?
Undvik tachycardi, behåll sinusrytm Behålla SVR Behålla blodvolym Undvika Cava-compression Undvika cardiodepression vid GA

24 UK Registry of High-risk Obstetric Anaesthesia: arrhythmias, cardiomyopathy, aortic stenosis, transposition of the great arteries and Marfan’s syndrome Aortastenos NYHA 1 42% 2 46% 3 13%

25 Aortastenos- förlossningssätt
Planerad/ Genomförd Vaginal /15 Planera/Genomförd Sectio /8 Akut sectio-oplanerad

26 Aortastenos-monitorering under förlossning
Vaginal Förlossning; NIBP 11 IBP 4 CVP

27 Aortastenos-monitorering under sectio
ECG/ IBP/ PULSOX Tillägg CVP TEE

28 Aortastenos - outcome Alla mammor oförändrad status 22 av 24 barn välmående

29 Aortastenos- lärdom Låg-dos eda under förlossning Fenylefrin för BT kontroll IBP/CVP svåra fall och vid sectio CAVE: SYNTOCINON ( we learnt the hard way…)

30 Fall 2 Elektivt sectio vecka 34 på universitetssjukhus (thorax klin). Flicka, IRDS, kortvarig respiratorvård. 2 månader post partum korrektion av aorta- stenos.

31 Fall 3 34 årig kvinna, IVF graviditet Elektiv sectio (spi), tvillingar Fulminant lungödem 3 v post-partum Sinustachycardi 170 BT 100 mm hg SaO2 4, BE -14,9

32 Behandling: Akut intubation Diuretica Dophexamin/ NItroglycerin

33 Utredning: EKG: Sinusrytm UKG: Lett septal hypokinesi, lätt nedsatt EF Lungperfusion-och ventilationsscintigrafi: Ej lungemboli

34 Sista veckan andningsbesvär
Sovit halvsittande Ammat varje tvilling va timme Syntocinonspray inför varje amning

35 Diagnos??? Stressutlöst cardiomyopathi Spontant tillfrisknande
UKG 1999 ua

36 Syntocinon och vätskebalans
Hyponatremi vid: Senabort Förlossning Syntocinonspray Octostim/NSAID

37 Graviditet och njursvikt
Lindrig njursvikt: Krea< 125mmol/l inga större svårigheter under graviditet Svår njursvikt : Krea > 250mml/l

38 Graviditet och njursvikt
Svår njursvikt : Krea > 250mml/l Endast 20-30% genomför graviditet Prematuritet Tillväxthämning

39 Graviditet och njursvikt
Svår njursvikt : Krea > 250mml/l Försämrad njurfunktion: 60% Dialysbehov vanligt (40%)

40 Graviditet och njursvikt
Transplantation: Återställar fertiliteten Bibehålla immunosuppression Observera ökad infektionsrisk!

41 Graviditet och transplantation
Bibehålla immunosuppression Ökad cyclisporin-behov under graviditet Extra steroider vid sectio Ingen kontraind till spi/eda

42 Gravid och sjuk COMMUNICATION CONSIDERATION COOPERATION
COORDINATION SOL SCHNEIDER`S four C´s


Ladda ner ppt "Gravid OCH SJUK."

Liknande presentationer


Google-annonser