Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JME Johan Möller Education Motiverad eller inte.. och till vad??

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JME Johan Möller Education Motiverad eller inte.. och till vad??"— Presentationens avskrift:

1 JME Johan Möller Education Motiverad eller inte.. och till vad??

2 JME Johan Möller Education Kontaktuppgifter JME Johan Möller Education jme@bostream.nu 0704-965 188

3 JME Johan Möller Education Motivationsarbete ”Han måste ju vilja själv först innan..” ”Jag har ju förklarat om och om igen men det fastnar inte..” ” Vi har gjort allt” ”Vi kan inte göra något förrän hon vill själv”

4 JME Johan Möller Education Olika agendor Känner hjälparen och/eller den hjälpsökande frustration, då är det ett kvitto på att man har varsin agenda för kontakten/samtalet

5 JME Johan Möller Education Om detta med att hjälpa Om jag vill lyckats med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer, än vad hon gör, men först och främst förstå, vad hon förstår. Om jag inte kan det, Så hjälper det inte, att jag kan och vet mer. Vill jag ändå visa, hur mycket jag kan, beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, och därför måste jag förstå, att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon SÖREN KIRKEGAARD 1813-1855

6 JME Johan Möller Education Samtalsformer Informationssamtal Kartläggningssamtal Planeringssamtal Korrigerande samtal Informella samtal Stödjande samtal Motiverande samtal Varje samtalsform har ett eget grundsyfte Ett samtalstillfälle kan ha flera syften Sammanblandning av syften med kontroll

7 JME Johan Möller Education Motivation Problembeteende Målbeteende Inte beredd Osäker Beredd

8 JME Johan Möller Education Börja här Begrundande Det ambivalenta känsloläget Beslutshjul för förändring Före begrundandet Det obekymrade känsloläget Förberedande Början till beslut och beslut Genomförande Praktisk aktivitet Permanent förändring Bibehållande Nyorientering Återfall Skuld, skam & uppgivenhet Ännu ej mogen för beslut om förändring

9 JME Johan Möller Education Vår Hjärna Resurs eller Hinder Associationer Värderingar Lösningar

10 JME Johan Möller Education Fällor i samtal (ej MI) Tidigt fokus Argumentation Expertrollen Konfrontation (rättelsereflexen) Fråga-svar-Fråga-svar… Etikett/diagnos Skuld och klander

11 JME Johan Möller Education Motivational Interviewing Preparing people for change Miller&Rollnick 1991, 2002 R – Resursorienterad A – Autonomi S - Samarbete

12 JME Johan Möller Education Definition Motiverande Samtal Är en individcentrerad direktiv metod som genom att utforska och lösa upp ambivalens bygger upp den inre motivationen inför förändring. Miller & Rollnick 2001

13 JME Johan Möller Education Grundläggande Principer D iskrepans R ulla med motstånd A rgumentera inte K ompetens E mpati

14 JME Johan Möller Education Grundläggande tekniker B ekräftelse Ö ppna frågor R eflektioner S ummeringar

15 JME Johan Möller Education Uttalande: ”Min mamma lägger sig alltid i hur jag uppfostrar mina barn”

16 JME Johan Möller Education Balanserad Motivation Fritt efter Barth&Näsholm Problem -insikt -erkännande Positiv resultat förväntan Tro på att förändring ger positivt resultat ”Problem- bekymring” Kompetenskänsla Tillit till egen förmåga (self efficacy)


Ladda ner ppt "JME Johan Möller Education Motiverad eller inte.. och till vad??"

Liknande presentationer


Google-annonser