Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JME Johan Möller Education

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JME Johan Möller Education"— Presentationens avskrift:

1 JME Johan Möller Education
Motiverad eller inte.. och till vad?? JME Johan Möller Education

2 JME Johan Möller Education
Kontaktuppgifter JME Johan Möller Education JME Johan Möller Education

3 JME Johan Möller Education
Motivationsarbete ”Han måste ju vilja själv först innan..” ”Jag har ju förklarat om och om igen men det fastnar inte..” ” Vi har gjort allt” ”Vi kan inte göra något förrän hon vill själv” JME Johan Möller Education

4 JME Johan Möller Education
Olika agendor Känner hjälparen och/eller den hjälpsökande frustration, då är det ett kvitto på att man har varsin agenda för kontakten/samtalet JME Johan Möller Education

5 JME Johan Möller Education
Om detta med att hjälpa Om jag vill lyckats med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer, än vad hon gör, men först och främst förstå, vad hon förstår. Om jag inte kan det, Så hjälper det inte, att jag kan och vet mer. Vill jag ändå visa, hur mycket jag kan, beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, och därför måste jag förstå, att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon SÖREN KIRKEGAARD JME Johan Möller Education

6 JME Johan Möller Education
Samtalsformer Informationssamtal Kartläggningssamtal Planeringssamtal Korrigerande samtal Informella samtal Stödjande samtal Motiverande samtal Varje samtalsform har ett eget grundsyfte Ett samtalstillfälle kan ha flera syften Sammanblandning av syften med kontroll JME Johan Möller Education

7 JME Johan Möller Education
Motivation Problembeteende Målbeteende Inte beredd Osäker Beredd JME Johan Möller Education

8 Beslutshjul för förändring
Permanent förändring Återfall Skuld, skam & uppgivenhet Bibehållande Nyorientering Börja här Genomförande Praktisk aktivitet Före begrundandet Det obekymrade känsloläget Förberedande Början till beslut och beslut Begrundande Det ambivalenta känsloläget Ännu ej mogen för beslut om förändring JME Johan Möller Education

9 Vår Hjärna Resurs eller Hinder
Associationer Värderingar Lösningar JME Johan Möller Education

10 JME Johan Möller Education
Fällor i samtal (ej MI) Tidigt fokus Argumentation Expertrollen Konfrontation (rättelsereflexen) Fråga-svar-Fråga-svar… Etikett/diagnos Skuld och klander JME Johan Möller Education

11 JME Johan Möller Education
Motivational Interviewing Preparing people for change Miller&Rollnick 1991, 2002 R – Resursorienterad A – Autonomi S - Samarbete JME Johan Möller Education

12 Definition Motiverande Samtal
Är en individcentrerad direktiv metod som genom att utforska och lösa upp ambivalens bygger upp den inre motivationen inför förändring. Miller & Rollnick 2001 JME Johan Möller Education

13 Grundläggande Principer
D iskrepans R ulla med motstånd A rgumentera inte K ompetens E mpati JME Johan Möller Education

14 Grundläggande tekniker
B ekräftelse Ö ppna frågor R eflektioner S ummeringar JME Johan Möller Education

15 Uttalande: ”Min mamma lägger sig alltid i hur jag uppfostrar mina barn” JME Johan Möller Education

16 Balanserad Motivation Fritt efter Barth&Näsholm
Problem -insikt -erkännande Positiv resultat förväntan Tro på att förändring ger positivt resultat ”Problem- bekymring” Kompetenskänsla Tillit till egen förmåga (self efficacy) JME Johan Möller Education


Ladda ner ppt "JME Johan Möller Education"

Liknande presentationer


Google-annonser